Rekordmange henvendelser om seksuell trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm tror økningen i antall saker om seksuell trakassering kan skyldes at folk er mer bevisste på hvor grensen går. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i år fått rekordmange henvendelser om seksuell trakassering.

Hittil i år har ombudet fått 35 henvendelser om slike saker, melderVG. Det er allerede rekord, og ennå er ikke året omme.

Så langt i oktober har ombudet mottatt åtte slike saker. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier det er for tidlig å si om det skyldes #MeToo-kampanjen.

– Men vi kan se at antall henvendelser fra folk som mener de har opplevd seksuell trakassering har økt de siste ukene, sier hun til avisen.

I fjor fikk ombudet 22 henvendelser om trakassering, i 2015 var antallet 32. De fleste henvendelsene kommer fra kvinner. De fleste kommer fra arbeidslivet, men det kommer også saker fra utdanningsinstitusjoner.

Bjurstrøm tror økningen i henvendelser kan skyldes at det er flere saker, men også at folk har blitt mer bevisste på hvor grensen går.

– Ombudet kan i dag ikke behandle saker om seksuell trakassering. Vi kan gi veiledning og vurdere om arbeidsgiver og utdanningsinstitusjoner har gjort nok for å forebygge og hindre seksuell trakassering, sier ombudet.

(©NTB)


Publisert: Oct 24, 2017 @ 9:43 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
  • Lyn_Gordon

    Likestillings- og diskrimineringsombudet Bjurstrøm har mistet all troverdighet etter at det tilsynelatende er diskriminerende å behandle alle likt, ref blindesol/hijab-saken. Og det rett etter at menneskerettighetsdomstolen avga en dom som sa at det ikke er diskriminerende at folk må følge uniformsregler på arbeidsted.