Berøringsangst

KVINNEDAGEN 1977. Kvinner og menn demonstrerer for likestillingssaken på Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars 1977. På bannerne står det: "Seks timers arbeidsdag for alle". "Bekjemp all kvinneforakt" ; "Solidaritet med folkets kamp i Chile" ; "Knus patriarkatet" ; "Lesbiske er en viktig og virkelig del av kvinnebevegelsen" ; "Rett til utdanning og meningsfylt arbeid for alle jenter". FOTO: Bjørn Sigurdsøn / NTB / SCANPIX

Med berøringsangst menes her uvilje mot å kritisere innvandrere for normer og handlinger som nordmenn flest mener bryter med akseptabel adferd. Dette gjelder særlig innenfor æreskultur med tilhørende sosial kontroll og mangel på frihet til å velge sin framtid for de som rammes. Dessuten tvangsgiftemål og omskjæring av jenter og gutter. Noen sendes tilbake til hjemlandet bl.a. til religiøse skoler for en periode for å få ristet av seg mulig norsk påvirkning. Resultatet kan bli at de unge dette gjelder blir hindret i å integrere seg i det norske samfunnet. Dette er importert ukultur som vi ikke ønsker i vårt samfunn. I noen tilfeller blir resultatet drap eller selvmord.

Men hvorfor er vi så beskjedne at vi unngår å ta det opp, mangler vi ryggrad? Gammelmedia som de store avisene i Norge og Sverige har tilslørt dette samfunnsproblemet ved i stor grad å være tyst. Endelig tok NRK mot til seg og løftet litt på sløret. Den politiske venstresiden har særlig vært tyst og noen fra den kanten mener tydeligvis at man er rasist hvis man mener at denne ukulturen må bort.

Ja, til og med kvinnebevegelsen har fram til i dag hatt berøringsangst. Vi får håpe at denne bevegelsen nå kan våkne opp og gjøre nytte for seg. Myndigheter må også intensivere arbeidet for disse ungdommene. Ifølge Sylvi Listhaug er det opprettet et hjelpeapparat for de ungdommene som ønsker å bryte ut av den sosiale kontrollen. Men gjøres det for lite tiltak direkte rettet mot kontrollørene? Kanskje politiet bør opprette en egen gruppe som arbeider med slike saker. Vi vet at modige jenter fra innvandrermiljø som har stått fram med synspunkter i media med kritikk av islam og av sosial kontroll, har blitt truet på livet. De får biler og andre eiendeler ødelagt for å stoppe kjeften deres. Noen trues til taushet av islamister.

Alt er relativt sies det. I Sverige ser vi at berøringsangsten tar ekstreme former. Man lar ikke bare være å ta opp problemer som at kulturforskjellene skaper f.eks. parallellsamfunn. Venstresiden og myndighetene angriper og straffeforfølger de som våger å kritisere ukulturen. Det er “hat mot folkgrupp” heter det der. Vi husker tannpleieren og den gamle damen som ytret seg.

Mange er truet til taushet. Vår invitasjon og naive høflighet blir sett på som svakhetstegn blant en del innvandrere fra dysfunksjonelle samfunn. Jeg så en gang et intervju BBC hadde med en mann i Midtøsten. Han hadde ikke berøringsangst. Han mente deres kultur (Islam) ville overvinne den vestlige kulturen. Begrunnelsen var at de forsvarte sin kultur, om så med våpen, mens vi i vesten ikke forsvarte vår kultur. Dessuten mente han demokratiet vårt ville bli vår egen grav. At når muslimene kommer i flertall vil Islam ta over styringen. Kanskje han hadde et poeng.


Publisert: Oct 25, 2017 @ 7:33 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Friedel Brandt

Samfunnsdebattant

Latest posts by Friedel Brandt (see all)

 • invernes

  Men hvorfor er vi så beskjedne at vi unngår å ta det opp, mangler vi ryggrad? ja si det ? om jeg skulle sagt hva jeg opprinnelig mente ville det neppe komme på trykk her heller, vi har en elefant ingen tør å snakke om lenger.

  • OlaPedersen

   Sant, det er mye resett ikke lar oss snakke om også, enda det er aldri så viktig og riktig.

 • Lumix

  Selvsagt har han et poeng.
  jeg er ikke i tvil om hvor “demokratiet” går når islam tro mennesker får tilnærmet flertall i folket, men det er det våre barn og barnebarn som får oppleve – så skitt au!

 • Skvatt

  Som alltid mykje å lêra or svenskane. Jau!

 • Geir Ivar Jørgensen

  Det er noen som hele tiden forsøker å gi venstresiden skylden for hva som er konsekvenser av konservativ høyreside politikk. Det er ingen som har kjempet mer og hardere for kvinners rettigheter, samt rettighetene for dem med andre legninger enn den heterofile, enn venstresiden. Det er også venstresiden som har tatt kampen mot prelatene i de institusjonaliserte religioner.

  Venstrisedens kamp er basert på humanisme og menneskeverd, og ikke på rasisme og intolleranse. Rasismen og intoleransen hører det konservative borgerskapet til, og ikke venstresiden. Det er mest synlig på ytre høyre, alt-høyre og de ekstremistiske høyre bevegelsene. Men det er godt synlig også i Frp og Høyre.