Listhaug varsler fullstendig omlegging av asylbehandlingen i Norge

Slik så det ut inne i teltleiren i det tidligere Smart Club-bygget ved Råde i Østfold høsten 2015. Nå skal det bli nytt ankomstsenter for inntil 1.000 asylsøkere. Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet skal også ha saksbehandlere i bygningen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Innvandringsminister Sylvi Listhaug varsler en fullstendig omlegging av asylbehandlingen i Norge. Arbeiderpartiet stiller spørsmål ved rettssikkerheten.

Alle asylsøkere bør samles i ett ankomstsenter, foreslår innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), ifølge Aftenposten. Åtte av ti skal få sin asylsøknad avgjort mens de bor på senteret.

Målet er at samtlige asylsøkere som kommer til Norge, skal samles i det gamle Smart Club-bygget ved E6 i Råde i Østfold, som ble tatt i bruk som ankomstsenter under flyktningkrisen i 2015,

Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der. Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.

Store gevinster

Ankomstsenter Østfold (AØ) skal driftes av Hero og vil ved behov ha en kapasitet på 1.000 sengeplasser. Ifølge UDI vil det i gigantbygget være fasiliteter som skal dekke beboernes daglige behov de få dagene de må oppholde seg der.

Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.

– Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering, sier hun til Aftenposten.

– De som får avslag, skal umiddelbart sendes ut av landet, ideelt sett direkte fra ankomstsenteret. De som får opphold, skal rett til et integreringsmottak, eventuelt direkte til en kommune for bosetting, sier Listhaug.

Rettssikkerhet?

Arbeiderpartiet støtter flere av målsettingene, men stiller blant annet spørsmål ved hvordan rettssikkerheten skal ivaretas.

– Vi kan støtte flere av intensjonene, deriblant effektiv søknadsprosess av asylsøknader, rask integrering og rask bosetting, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås til NTB.

Men vi har flere spørsmål, blant annet om rettssikkerheten til asylsøkerne. Hvordan skal den ivaretas, spør Lauvås.

Han mener også at Listhaug må redegjøre for kapasiteten på 1.000 sengeplasser.

– Det er mange mennesker. Senteret i Østfold er stort, men ikke så stort, mener han.

Lauvås sier Arbeiderpartiet vil ha en rekke spørsmål til Listhaug, dersom hun velger å legge fram dette som et forslag for Stortinget.

– Jeg regner da med at hun vil komme med et gjennomarbeidet forslag som vil vise alle sider ved saken, og at det viktige spørsmålet om rettssikkerhet også blir behandlet, sier han.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) sier Venstre vil rose planene.

– Rask saksbehandling, ned mot tre uker, er en sak Venstre og Frp har vært helt enige om, sier han til Aftenposten.

(©NTB)


Publisert: Oct 25, 2017 @ 2:04 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Tor Anders Engen

  Hvorfor skal snakker man om “integrasjon”, man skal ikke integrere svindlere.

  Man må fjerne de som har på feilaktige og ulovlig grunnlag fått lov til å være her. Disse skal kastes ut. Multikulturen skal fjernes fra Norge, Europa og vesten.

  • John Magne Trane

   Når man kommer som “flyktning”, har man plikt til å dra tilbake, og bli, så fort man kan. Ellers utnytter man bare de som hjelper.

   Alle norske flyktninger under krigen, dro hjem fra Sverige. Alle finske flyktninger til Norge, dro hjem i 1940. Og de fleste av disse hadde langt, langt mindre muligheter til å bygge opp landene sine, enn de gjennomsponsede “flyktningene” vi tar mot nå har. En sjettedel av landet vårt var nedbrent, men tilbake skulle vi.

 • bitten

  JA det aller beste er fullstendig stengte grenser for økonomiske immigranter , så sparer man både velferdsstaten for ufattelige summer i året på den gruppen der .
  Og alt av andre ekstremt store problemer , utfordringer , utrygghet som den gruppen i fra
  den 3 verden tilfører , tilfører de norske samfunnet i tillegg også .

 • DrD .

  En flyktning er en politiker eller journalist som flykter fra et regime, eller en person som flykter fra krig.
  De som flykter fra krig skal ha rett på en trygg plass, samt få enkel mat og husvære.
  Når konflikten er over i deres hjemland vil de trengs til å bygge opp igjen det som er ødelagt, så da må de reise hjem.
  I den tiden de har behov for en trygg plass, har de behov for en seng og mat; ikke for å springe rundt hvor de vil. En trygg plass kan like greit være bak et gjerde.

  • Feliciano

   Og den trygge plassen, hvis man flykter fra et område i Afrika, skal være i nettopp Afrika.
   Enorme områder som er trygge der.
   Afrika har sin egen flyktningekonvensjon og burde ta ansvar for sine egne asylsøkere/flyktninger.
   Dette kan veldedighet hjelpe Afrika med.

 • John Magne Trane

  Derfor er det viktig å støtte de som tross alt vil ha noe gjort. Gjør man ikke det, har man null grunn til å klage.

  • StemmerBlankt

   Du mener Frp?
   Som ville ha folkeavstemming ang Eøs, men som allikevel ikke vil ha det?
   Som sier de er mot Eu, men drar en hvit løgn for å få Stortinget til å avstå ennå mer suverenitet til EU rett før sommerferien for et par år siden?
   Som ikke stengte grensene når migrantene kom i rekordtall før andre land i Europa tok ansvar og stengte grensene sine?
   Som ikke skjønte regelverket på Storskog, men ble reddet av en enkelt tjenestemann som handlet innenfor regelverket og tok ansvar alene?

   Nei, takk.
   Jeg foretrekker demokrati der jeg selv kan påvirke.
   Det vil ikke Frp eller andre partier gi meg.
   Da deltar jeg heller i valgene ved å ikke gi dem makt ved å gi fra meg den makten jeg skal ha, og stemmer derfor mistillit til systemet.
   En stemme på meg selv fordi den kan gi demokrati om mange nok stemmer blankt.

 • Иван Грозный

  Problemet er ikke bare at “flertallet vil gi innvandrerne menneskerettigheter forrang over eksisterende innbyggeres menneskerettigheter”. Problemet er at de allerede har et utall antall rettigheter pga av diverse internasjonale avtaler og konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Noen av dem er til og med en del av Grunnloven. Mange av sakene kan ende opp i internasjonale domstoler som har forrang over norske domstoler.

  Listhaugs forslag kan neppe gjennomføres uten at Norge sier opp eller får endret de internasjonale avtalene vedrørende rettigheter for asylsøkere (som i det alt vesentlige er økonomiske migranter).

  • StemmerBlankt

   Er klar over at dette kan gjelde i enkelte tilfeller.
   Mange mener vi ikke kan plassere migranter på lukkede mottak pga dette vil krenke deres menneskerettigheter.
   Det var dette jeg ville kommentere.
   De vil heller la disse bevege seg fritt fremfor å tenke på flertallets sikkerhet.
   Det er altså viktigere å gi migranter muligheten til å drepe og lemleste uskyldige mennesker, enn å beskytte almennheten ved å finne ut sikkert hvem de er og hvilken bakgrunn de har før de evt slippes ut i samfunnet.
   Ergo settes deres behov og interesser fremfor våre egne i eget land.
   Det kan man kalle gjestfrihet.

 • Olaus Trøgheim

  Aftenpostens syn på dette: “Listhaug får kritikk for forslag om asylmottak: – Dette virker dramatisk”. Flere av de Aftenposten spurte var positive, inklusive Venstre. Den som er negativ, vent på det; jo, den konkurrerende “asylbaronen” som ikke fikk jobben!

 • Birgitte Brattebø

  Synd Rygge Flyplass er lagt ned. 🙂
  Avstanden til Rygge Flyplass fra det planlagte mottaket er vel ca 5 minutt med buss.

 • Steinar Sørensen

  Dette er er bra tiltak. I tillegg til identifisering og registrering må medisinske undersøkelser foretas slik smittebærende personer får behandling og at den øvrige befolkningen ikke påføres unødig risiko.

 • StemmerBlankt

  Andre land opererer med lukkede mottak?

  • Иван Грозный

   Ja, noen land i Øst-Europa. Her i landet blir det anmeldelse til menneskerettsdomstolen i Strasbourg og erstatningssøksmål om en familie med unger som skal sendes hjem må sitte mer enn 48 timer på Trandum. Det foreligger allerde en dom. Tenk deg da hvilket hylekor det vil bli om man plasserer asylsøkere i lukkede mottak.

 • Skvatt

  So sant, so sant, rettstryggleiken åt asylsøkjarane lyt vege tyngst. Difor er det forhufselegt viktegt at dei feng endelaust med ankemogelegheiter, i det ulukksalege høve at dei skulle fengje avslag hjå ein instans. Og då kan dei sjølvsagd ikkje sitje i eit so enkelt og spartansk mottak, dei lyt krevje meir. Dei skal jo bli i landet, alle saman, so det lyt ikkje vêre for mykje å gje dei, tvert um lyt no eg seie. Vonaleg syt KrF, Vinstre, SV, KDG og Raudt for at heile detta ofslege føreslaget fell. Jau!

 • ritavoss

  Hjelp… skal landet ta imot flere fremmede…? Nok nå! Vi har gjort vår plikt for generasjoner fremover! Lille landet oppunder iskanten har tatt imot 80 000 på få år pluss pluss… Skal dette aldri ta slutt men fortsette og fortsette til vi stakkars nyttige idioter henger på museumsveggen i glass og ramme..?