Eierskap i islamsk tradisjon

REUTERS/Peter Macdiarmid

Islamkritikere overser ofte et grunnleggende teologisk problem ved islam om å eie andre mennesker, deres kultur, religion og livssyn. I jødisk-kristen kulturarv er det opplagt at alle barn er født i Guds bilde. Det vil si som Guds egenskap, har de også full rett til å bestemme over sine egne liv og veivalg. Det er dessverre mangelvare i den islamske kulturarven som tar det for gitt at alle barn er født i Deen-e-Fitra (religionen islam):

 

 

Denne eldgamle tradisjonen kommer i direkte konflikt med våre  grunnleggende verdier i moderne individualistiske samfunn at alle mennesker er født med fri vilje. Og i det inngår at mennesket har ukrenkelig rett til å velge og styre sitt liv etter egen selvbestemmelse. Alle de frihetene vi tar for gitt i dette samfunnet som ytringsfrihet og religionsfrihet kommer derfor i strid med islamsk tradisjon der alle er opprinnelig født som muslimer. En konvertitt til islam er egentlig en som kommer «tilbake» til islam.

Dette farlige tankemønsteret skaper et stort «eierskapsproblem» som har plaget den ureformerte islam i mer enn 1400 år. Det har forårsaket at islam har kommet i stadige konflikter med religioner som er eldre enn den selv. Adam og Eva ble verdens første «muslimer». Abraham, Moses og Jesus «muslimske» profeter. Gamle hellige skrifter fra jødedommen og kristendommen ble også «islamske», dog med feil som Koranen «korrigerte». Andre religioners hellige steder mistet også sin selvbestemmelsesrett under islam, der Jersualem (jødenes helligste sted) ble islams tredje helligste sted.

Dette eierskapsproblem er dessverre ikke avgrenset til alt som er ikke-islamsk. Også innad i islam er eierskap på «sannheten», dvs den rette islam har skapt utallige sekteriske konflikter. Konflikt mellom de to store sektene Sunni og Shia løses gjerne med vold og krig. Mindre store sekter som Ahmadiyya blir møtt med forfølgelse og systematisk diskriminering fra de øvrige islamske sektene.

Her i Norge gjenspeiles dette islamske «eierskapsmonsteret» blant annet i muslimske feministmiljøer der de forsøker å normalisere undertrykkende plagg som hijab og nikab ved å omdefinere kvinnefrigjøring og religionsfrihet:

 

 

(Skjermdumper fra Aftenposten)

 

Min konklusjon er at så lenge vi muslimer selv ikke tar et oppgjør med denne eldgamle islamske ukulturen der vi tar definisjonsmakten og eierskap over andres religion, livssyn og ideologier, forblir islam i konflikt med resten av verden.

 

 


Publisert: Oct 27, 2017 @ 8:52 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Arif Haroon Karim

Samfunnsdebattant

Latest posts by Arif Haroon Karim (see all)

 • Hanne Jensen

  Da føler nok islamistene at de har eierskap til Norge også. For islam eier, etter det du sier, tydeligvis hele jorden. Og ikke minst, Norge ligner veldig på det paradiset som beskrives i koranen: “der bekkene sildrer…..”. Så dette vil de i hvert fall ikke gi avkall på. Skrekk og gru. Takk for at du fortalte oss om dette med eierskap.

  • invernes

   Våre politikere er totalt likegyldige til vårt land og vår egen fremtid.

   • MrFeyn

    “Våre” politikere er evneveike.

  • Arif Haroon Karim

   Takk for tilbakemelding. Eneste måten å rydde opp i ukulturen fra islam er ubetinget islamkritikk

   • Hanne Jensen

    De fleste muslimer har sikkert ikke lest hele Koranen, men fått høre bruddstykker av den. Akkurat som oss kristne. De færreste av oss har lest hele Nye Testamentet. Det er derfor sannsynlig at mange muslimer slett ikke er kjent med de voldelige versene
    i Koranen. Hva skjer da hvis vi, som kjenner disse, velger å opplyse muslimene om dem? Det kan slå ut flere veier. Ett scenario er at muslimene sier “nei, så fælt, jeg vil ikke lengre tro på dette”. Men ett annet
    scenario er at de sier “hvis det oppfordres til drap på vantro, så er jeg jo nødt til å følge Koranen på det punktet også”. Hvis det siste skulle skje, så er det jo livsfarlig at det blir for mye kunnskap om islam.

    Ett annet spørsmål er hva skal en muslim gjøre om vedkommende ønsker å tro på Gud, men ikke syntes at Muhammed er ett godt ideal. Kan man fortsatt være religiøs muslim? For en som har muslimsk bakgrunn men som ikke bryr seg om Gud, så vil løsningen være å bli en sekulær. Men hvordan håndtere det om man er svært religiøs? Det er vel neppe noe alternativ å gå over til kristendommen. For da må man tro på at Jesus er Guds sønn, og det tror jeg vil sitte langt inne for de fleste muslimer. Det er synd at det ikke finnes en monoteistisk religion hvor man bare kan tro på Gud og “that’s it”.

  • kosungen

   De har ikke noe eierskap til noe som helst. I den Abrahmeiske åpenbaringsrekken er de bare en av mange religioner som er åpenbart suksessivt igjennom menneskehetens histore, og i tråd med tiden og kulturens åndelige bevissthet og hva de trengte for å komme videre som kultur. Beduinene og stammesamfunnet som var i ørkenen da profeten kom var barbariske. De kunne begrave jentebabyer levende og ha hvilket antall koner de ville. Personlig synes jeg Koranen har en veldig sexfiksering, det er som om hele livet handler om det. Det har vært profeter og høykulturer gjennom tusener av år. Muhammeds åpenbaring er nevnt i Bibelen som et mellomspill før Kristus skal komme tilbake som det står i Johannesåpenbaringen. I Koranen står det også at Muhammed skal komme tilbake som Qaim eller den 12 imam. Dette underslås av de som tolker Koranen nå til dags. De misforstår at Muhammed sier han er profetenes segl. Det betyr at han er slutten på den adameiske åpenbaringsrekken. Det har kommet profeter etter ham og det vet mange muslimer. Buddha skal også komme tilbake. Indianerne i Amerika har det i sine åpenbaringer som blir kalt Warriors of the Rainbow; Det er Hopi indianernes profetier . Det nye folket som skal komme og skape fred og forståelse i verden.

 • Andreas Pedersen

  Det tidligste fysiske beviset på at Muhammed ble omtalt som profet er at det er trykket på en mynt produsert 60 år etter hans død. Tenk litt på det, dere som tror. Hvis kong Olav var guds sendebud som kløyvde månen i to etc, la oss vente enda 30 år før vi produserer noe som vitner om hans mirakler og gudommelighet.

 • bitten

  Islam kommer aldri noen gang til å forandre sin ideologiske tankegang , kommer alltid til
  være en oppstandelse ideologi , der kvinneundertrykking , ingen frigjøring , likestilling , demokrati , kommer til å bli værende i den islamske verden til evig tid .
  Så får man kraftig kulturforskjeller , krigerske , islam, spetakkel, bråk , uro konflikter på
  kjøpet , siden Islam vil aldri fungere i vesten noen gang samme hva .

  Som en meget amper islam ytret til en reporter i Tyskland , der den islamske mannen
  hevdet ,at hele verden tilhørte islam og allha .
  Ja islam mener at at hele verden tilhører islam , derfor bare venter hele den islamske
  verden , at hele vesten skal tilbe og bøye seg ned i støvet der sharia er hovedfokuset.

 • DrD .

  Eierskapskulturen er bare en del av problemet med islam. Hvordan kan man forholde seg til muslimer, enten de blir omtalt som moderate eller ekstreme, så lenge de ikke tar avstand fra barnebruder, slaveri, underkastelse- eller utslettelse av alle som ikke er muslimer?
  Hvis en muslim sier at ja, koranen er allahs ord. Har allah da tatt feil? Var ikke muhammed den perfekte mann?
  Det er fullt forståelig at folk med begrenset kapasitet kan la seg trekke med og bli indoktrinert i en ideologi. Men mennesker med en viss rasjonell evne må kunne se at det som er skrevet i koranen ikke er perfekt og ufeilbarlig. For det første eksisterer det minst 26 forskjellige varianter av koranen. Men at solen legger seg i en sølepytt, at sykdom vet å sette seg på den ene vingen til en flue for på den andre vingen sitter kuren, at allah bestemte at muslimske menn kan ha 4 koner mens muhammed på magisk vis kunne ha 15 (eller deromkring), og at allah tok seg tiden til å fortelle muslimer at når de kom på middag til muhammed så skulle de gå etter å ha spist for å ikke forstyrre profeten som var for blyg til å be de om å gå selv.
  Koranen befaler muslimer å drepe ikke-troende, og andre muslimer som ikke følger koranen til punkt og prikke. Dette er grunnen til det enorme antallet muslimer som blir drept av andre muslimer.

 • Edvin Vik

  Det er samme islam for alle muslimer: koranen og Muhammeds eksempel. “Moderate” muslimer er enten uvitende eller de forestiller og lyver (taqiiya og kitman). Hvordan kan en muslim, som kan sin koran, fortsatt være muslim, bekjenne seg til en religion, med slikt hat og oppfordring til fiendskap og drap på oss vantro? – burde et vettugt menneske spørre Arif Haroon Karim. Det finnes en mengde direkte drapsordrer (drep dem, hugg hodet av dem), i koranen og Profetens eksempel. Han vet at hatet og oppfordringene er direkte fra Allah i koranen, og fra Profeten som er et forbilde og det ypperste eksempel for alle muslimer til alle tider. Han tar (tilsynelatende) avstand fra hatet og drapsoppfordringene, men han tar ikke avstand fra Allah og Muhammed som gir ham hatet og drapsoppfordringene! Det kan han ikke gjøre og fortsatt være muslim. For oss vantro som kan islam er det et hensiktsløs spørsmål å stille. Du får aldri annet enn taqiyya og kitman tilbake: “islam er fred, du er kunnskapsløs”.

  Spørsmålet som burde stilles er:
  Hvordan kan VI tillate muslimer i Norge som bekjenner seg til en religion med slikt hat og oppfordring til fiendskap og drap på oss vantro?

  • Jon H

   Det fins vel ikke noen andre ideologier / religioner som er så ekstremt intolerant og rasistisk innstilt i sin kjerne enn islam (‘rasistisk’ i utvidet betydning, slik f.eks. venstrevridde og politisk korrekte stort sett bruker begrepet konsekvent i sin retorikk).

  • Arif Haroon Karim

   Det er nå engang slik at muslimer også er individer som ikke bekjenner seg til det kollektive i Islam i sin helhet.

   • Arif Haroon Karim

    Islam som andre religioner er åpen for tolkning. De voldelige, rasistiske Koranske vers skal selvsagt kritiseres som lignende vers i Bibelen. Og det uten å sette alle muslimer i samme bås.

    • Fred

     Islam har naskh, koran 2:106, senere vers er sterkere bedre enn tidligere. Senere er Medína koran. Vet du ikke dette?
     Det er en ting jeg lurer på, vet muslimer hvem guden(allah) er?

    • Edvin Vik

     Det finnes ikke noen tolkning av koranen. Det er Allahs evige ufeilbarlige ord. Det Gamle Testamentet (GT), med sin Torah, moselovene, med sine offerlover og renhetslover, er ikke normativt for jøder og kristne. For kristne gjelder de da heller ikke lenger siden de fikk sin oppfyllelse ved Jesu fullkomne offer på Golgata” som det heter. GTs sivile lover, som regulerte det israelittiske samfunnslivet, er heller ikke aktuelle for jøder og kristne, for kristne illustrert med Jesus sin “Mitt rike er ikke av denne verden”. For kristne, det eneste fra GT som er bekreftet i NT er de moralske budene slik du finner dem i De ti bud. For jøder finnes det ikke flere Filistere å utrydde. Jødenes Guds drapsordrer var ikke universelle, ikke tidløse. Dette i motsetning til drapsordrene i koranen. De er “open ended”, tidløse. Det finnes 206 passasjer i koranen som forherliger krig og vold, 25 direkte drapsordrer som Allah meddeler de troende, som «drep dem» eller «hugg hodet av dem», (hundrevis indirekte) og en mengde av drapseksempler i Profetens Sunna, Profetens eksempel. Muhammed er forbilde og det ypperste eksempel for alle muslimer til alle tider (koranen 33:21, 3:32, 3:132, 4:13, 4:59, 4:69, og 15 andre vers).

     Muslimer skal settes i samme bås, slik nazister blir det.

     • Arif Haroon Karim

      Det fins utallige sekter i Islam nettopp pga ulik tolkning av Koranen og Hadith

     • MrFeyn

      Disse sektene ligger i evig krig med hverandre, derfor har dette ingen plass i et vestlig demokrati. Vi kan ikke tillate oss å importere krig og evige konflikter, våre demokratier er for sårbare til å håndtere dette, så finn dere en annen slagmark enn våre samfunn.

      Forøvrig en interessant kronikk og du har mye som politikerne burde ha kunnskaper om.

    • MrFeyn

     Islam kan ikke akseptere kritikk! Dette har empiri vist oss.
     Koranen og profeten muhammed anses for å være perfekt og dermed har vi en konflikt gående på et fundamentalt teokratisk plan, der drap er løsningen, som alltid i islam. Vi vil ikke ha slikt i våre demokratier. Den som ikke i utgangspunktet aksepterer og forstår demokrati fullt ut, kan ikke bare hoppe på når det passer og påberope seg beskyttelse og rettigheter i demokratiets navn.

     Islam er ingen religion i vestlig forstand. Det er en patriarkalsk lov-religiøs ideologi, som er noe helt annet enn det den utgir seg for å være. Å gjemme seg bak et syltynt religiøst skjegg vil etterhvert som vesten oppfatter hva islam i realiteten er, føre til balkanisering og konflikter som driver dem ut og tilbake til sine dysfunksjonelle og tilbakestående land.

     Islam har ingen plass i vestens demokratier, nettopp fordi islamske definisjoner på fred, frihet, likestilling, menneskeverd,,,etc. alle er i evig konflikt med vestlige normer og begrepsinnehold. Hvem er det som vil ha evige konflikter inn i sine land, og attpåtil må betale for det! Det er galskap.

     • Arif Haroon Karim

      Islam takler kritikk men ikke muslimer flest. Det må de bare forholde oss til her i Vesten.

    • John Magne Trane

     Som Bibelen? Hva i all verden?! Hvorfor begynner du med kristendommen, når det er islam det er snakk om?

     Men la meg nå se hvilken bås du tilhører.

     Fordømmer du massemorderen Muhammed?

     Fordømmer du massakrene, torturen, terroren, også på barn, gutter ned i kanskje 12-årsalderen Muhammed og banden hans utførte?

     Fordømmer du voldtektsmannen Muhammed?

     Ikke bare med sexslaver, og slike som den jødiske kvinnen som han voldtok etter han hadde drept den mannlige familien hennes, men også med barn som Aisha? Fordømmer du den perverse Muhammed, den pedofile Muhammed, som voldtok barnet da hun var bare 9 år?

     • Arif Haroon Karim

      Såklart jeg fordømmer alt grums i islams historie. Hva annet forventet du? Jeg nevnte bibelen da den også inneholder voldelige vers som Koranen blir beskyldt for

   • Gothminister

    De har alle et ansvar når man som individ tilhører en ideologi. Nazister som på ingen måte deltok i utryddelsen av jødene og knapt viste at det pågikk. Måtte etter krigen ta sitt ansvar og mange fikk sin straff. Uten selv å ha gjort noe galt, annet en og ha vært medlem i nazipartiet. Så alle muslimer må også ta ansvar. Det er helt frivillig og være muslim, kristen, nazist, kommunist, sosialist osv.

 • Ten4

  “Vi er de muslimske tilslørte feministene”
  Right? Er patriarki forenlig med feminisme? Eller er “feminisme” et moteord folk ikke forstår? Hvis undertrykkende uniformering er lik feminisme, så har i alle fall jeg misforstått totalt.

 • Ole Hansen

  Det sterkeste argumentet mot reformasjon i islam er at de allerede har hatt en reform, og resultatet var Wahabisme.

 • invernes

  NRK er der den store stygge ulven i vårt samfunn, der spres løgnen til islam uhemmet over eteren, så folk må opplyses mer om islam og dens trussel mot menneskeheten før det er forsent, og vi alle er slaver under dens ondskap.

 • Tor Anders Engen

  Nå er det slik at all form for multikultur må fjernes, den er kun en løgn og er presset på oss av gale globalister.

  Jeg kan ikke se noen grunn til at vi skal ha noen former for islam her i vesten. Fordi en eller annen er en sympatisk person. Da må jeg snu spørsmålet. Hvorfor er man så store motstander mot å gjeninnføre Gestapo i Norge? Det var også sympatiske personer der også. Så hva er forskjellen? En gal pedofil dødskult med diktatoriske oppførsel der sin “tro” er den rette, og et “arisk” diktatorisk byråkrati?

  Man kan ikke ta hensyn til enkelt personer, når et system basert på galskap er den ikke liv laga. Men må fjernes fra roten av.

 • Edvin Vik

  Det finner du overalt i koranen, men kanskje mest i sura 63 Al-Munafiqun (The Hypocrites). Kanskje Karim vil opplyse? Hvis ikke kan jeg gjøre det.

 • Staleg

  Og derfor blir det så håpløst når våre politikere, kristne ledere, og til og med politiet, mener at integrering går gjennom moskeene!
  Imamene er de som har DESIDERT mest å tape på at muslimer som gruppe beveger seg i verdslig retning.
  Muslimske ledere burde vært satt på sidelinjen i dette arbeidet, akkurat like mye som konservative kristne eller høyreekstreme lederskikkelser blir det.

  Hvilken etnisk norske borgere ville f.eks overlatt sine ungdommer med atferdsproblemer til prester??? Det er jo fullstendig skrullete.

  • Arif Haroon Karim

   Ja det er galskap fra den ende til den annen

 • Rudolf

  17 land i verden henretter homofile:

  Premien er en gratis Koran hvis du kan gjette hvilken religion som styrer alle disse nasjonene.

  • Buddy O

   Uganda var ikke langt unna å innføre dødsstraff for homoseksuell praksis.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda_Anti-Homosexuality_Act,_2014

   • Rudolf

    Saudi Arabias kronprins lover en retur til “moderat islam”.
    Med andre ord vil ikke araberne lenger være psykopatiske og steine homofile til døde.

    De vil bare hakke av hodene deres.

 • Per Ardua

  For noe sludder! Allah har aldri vært noe annet enn måneguden Allah. Du kan lese og lære mer her: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss/146-2929841-7909714?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=moon-o-theism

 • MrFeyn
 • Eirin Munkebye

  Alle mennesker er født med fri vilje.
  Ja. Men.
  Det er ikke vanskelig å styre vilje. Å få mennesker til å tro at de følger egen vilje.
  De aller aller fleste mennesker tenker ikke selv, men tar opp i seg andre sine tanker.
  Mennesker som tenker selv, blir ofte kalt dissidenter. Om disse kan vel sies at de følger sin frie vilje.
  Utbrytere fra en etablert gruppe likeså. Det kan koste dyrt å benytte seg av sin frie vilje.
  Poenget mitt er; hvor fri er egentlig viljen?

  • Arif Haroon Karim

   Problemet oppstår når man først assosierer seg selv med en gruppe