Når bjørnen våkner!

REUTERS/Raheb Homavandi

Muhammedanerne erobret Det persiske riket i 630 og den siste Sasanidekongen, Yazdagir, 3 ble drept i 651. Etter denne tid har islam aldri helt sluppet taket i mitt hjemland. Det har vært flere forsøk på modernisering, men det har aldri fullt ut lyktes. Islam virker alltid å komme tilbake, selv etter tiår med oppmykning og sekularisering.

Rundt 1500 startet en tid med diplomatiske forbindelse til mange land i Europa og sjiismen ble statsreligion. I 1906 Persia fikk første nasjonalforsamling, og demokratiske selvstyrekomiteer oppstod rundt i landet. I 1925 ble Reza keiser under navnet Rezah sjah Pahlavi.

Han slo hard til mot alle motstandere og satte i gang reformer for å omdanne Persia til en moderne stat. Han drev et energisk reformarbeid etter tyrkiske mønster. Han arbeidet ivrig med å vekke til live ekte, førislamsk kulturelle tradisjoner.

Slik som det er i Europa og Norge i dag, var det kleskoden som var tema. Og især gjaldt det hvordan kvinnene skulle gå kledt. Reza sjah Pahlavi og senere hans sønn måtte tilsidesette islamske ledere for å kunne frigjøre kvinnene fra hjemmet. 

Det første var å frigjøre iranske kvinner fra «chador», det svarte heldekkende sløret. Soldater gikk rundt landet og delte ut hatter og kåper til kvinnene og de brant slørene. Det ble obligatorisk barneskole uansett kjønn. Veier, helsevesenet og post ble etablert, rettssystemet ble etablert. Mange studenter ble sendt til Europa for å studere. Islam var fortsatt statsreligion, men islamske ledere ble skviset ut fra tronen og henvist til moskeene.

Reformer, kupp og turbulens

I årene mellom 1949 og 1951 vokste det frem en massebevegelse for nasjonalisering av oljeindustrien i Iran, ledet av den folkekjære statsministeren Muhammad Mossadegh.  Han var klar over at islam og den sjiitiske tro har dyp røtter i iranske samfunnet. Han gjorde sitt beste for å opprette et hjertelig forhold til det religiøse samfunnet. Han klarte å få støtte av den innflytelsesrike Ayatollah Kashani i oljenasjonalisering. Men Kashani stilte krav om å være involvert i regjeringens viktigste saker, som valg av kabinettsmedlemmer og at ayatollaens to sønner skulle få fortrinnsrett i deres bud om valg til underhuset.

Mossadegh betraktet Kashanis krav som uetisk, ulovlig og udemokratisk. Kashani ble rival til Mossadegh og samarbeidet med en annen ayatollah, Behbahani. De to innflytelsesrike ayatollahene kalte kvinnenes stemmerett et angrep på islam. Mossadegh måtte også kjempe mot den radikale gruppen Fedaian-e Islam ledet av Navvab Safavi.

Denne organisasjonen hadde en historie med å bruke terror for å bane vei for etablering av en islamsk regjering i Iran. De hadde allerede myrdet flere intellektuelle og politiske personer. De krevde at. regjeringen implementerte Sharia, påla kvinners kleskode (hijab), skulle få ut alle kvinner som jobbet i regjeringen, forby produksjon av alkohol og gjøre offentlig bønn obligatorisk. Mossadegh, som var sterk imot en religiøs stat, avslo deres krav. De truet med å myrde ham.

Samarbeidet mellom de fiendtlige islamske fraksjoner og sjahens tilhengere, samt britisk og amerikanske konspiratorer, var en dødelig kraft for Mossadeghs regjering. De endte med CIA-kuppet 19. august 1953, som drepte det unge demokratiet i Iran og bygget et diktatur.

Noen dager senere sa Ayatollah Kashani til en egyptisk reporter at «ifølge den ærverdige loven om islam, er staffen for den som forråder jihad i stillingen som landets øver befalende, (Mossadegh) døden».

Etter kuppet utryddet sjahen kommunistene og sine motstandere i partiet som Mossadegh var medlem av. Sjahen måtte fortsette modernisering av landet med jernhånd. Og det ble ikke Sharia i Iran. Domstolene basert på den iranske grunnloven ble styrket. Og islamledere måtte tilbake til moskeene og vente til neste mulighet.  Kvinnene fikk stemmerett i 1962.

Leken med bjørnen

Sjahen var klar over islam og de muslimske lærdes innflytelse i samfunnet. Han prøvde å åpne opp kanaler for dialog, ikke ulikt det norske politikere forsøker. Han besøkte hellige steder, deltok i islamske seremonier, og bevilget penger til utbygning av nye moskeer rundt i landet. Han begynte å leke med bjørnen, fordi han var sikker på at Iran aldri kunne vende tilbake til de islamske tradisjonene. Han levde med andre ord i en villfarelse.

Kvinner med vestlige klær var overalt i denne tiden, de studerte, jobbet hvor som helst, bigami var forbudt, aldersgrense for inngåelse av ekteskap var 18 år, prevensjon og abort var vanlig, mange iranere levde i samboerskap i de store byene. Kino, teater, opera, dans, musikk, kunst var i full blomstring. Moderne domstoler styrte rettsvesenet, helse og utdanning var i utvikling.

Restauranter og alkoholservering var tillatt. Bøker, aviser, TV-kanaler var det mye av. Alt var tillatt bortsett fra å snakke negativt om monarkiet.  Iranske pass var godkjente overalt. Iranere var velkomne til andre land. Den islamske bjørnen var helt ut av syne.

Korrupsjon og forfall

Sjahen var så sikkert på sin makt at han begynte å overse sine støttespillere, som USA. Kort oppsummert: Iran fordømte Israels angrep på Egypt, i 1973 kom en lov om fullstendig nasjonalisering av olje. Iran var med å etablere OPEC og var med på å forhøye oljeprisen. Iran forbedret sitt forhold til arabiske land og ble mer kritisk mot Israel. Sjahen brukte store deler av oljepengene til å bygge opp den sterkeste militærmakten i Midtøsten. Iran kunne bli en stor trussel mot Israel og amerikanske oljeinteresse i den persiske golfen.

Monarkiets årsjubileum i 1971 var et overdådig sløseri, motstanderne ble hardt slått ned på av det hemmelige politiet SAVAK, som var etablert ved hjelp av CIA. Jordbruksreformen dannet en ny gruppe av fattige som kom til de store byene og slo seg ned i slummen. Klasseforskjeller og korrupsjon økte. Dette skapte stor uro hos folket og et ønske om endring. Det var venstresiden som sto sterkest, men det var en bred koalisjon av misfornøyde krefter, inkludert de religiøse. Men få av oss som opplevde denne tiden kunne tro at vi var på vei til å bli en islamsk stat. Vi var ferdige med islam på alle vis. Islam hadde blitt borte fra dagliglivet.

Islam vinner

Ayatollah Khomeini steg frem som den sterke leder da sjahen ble styrtet. I april 1979 ble den «islamske republikk» dannet. Vi avga stemme på noe som vi ikke visste hva innebar. Vi trodde på den snille gamle Ayatollahen som snakket rolig om at «hijab er ikke obligatorisk», «vi skal ikke ha noen politiske fanger», «gratis skole og helse til alle», «islam er bare fred». Men Khomeini sto klar for å rive hjertet ut av de som hadde som hadde tatt sjahen bort.

Det første han gjorde var å pålegge kvinner kleskode og hijab. Og så alle de andre kravene om å få kvinnene ut av regjering, forby produksjon og salg av alkohol, innføringen av streng Sharia. Bjørnen i moskehjørnet som var fredelig og rolig, til og med bamseaktig søt, hadde fått mulighet å stå på bakbeina. Og nå så vi hans sanne ansikt. «Islam er politikk og politikk er islam, og islam uten politikk er ingenting,» sa Imam Khomeini.

Det eneste vi deretter kunne gjøre var å flykte. Vi flyktet fra islam.

 

 

 

 

 


Publisert: Oct 28, 2017 @ 8:50 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Lily Bandehy

Utdannet lærer og psykiatrisk sykepleier, i tillegg til å være forfatter og skribent. Holder kurs og veiledning i mental helse for flyktninger, og har skrevet selvbiografien "Jeg kom fra Iran", romanen "En slette av valmuer» og boka "Smaksrike Minner fra Persia".

Latest posts by Lily Bandehy (see all)

 • Hanne Jensen

  Det er noe uhyggelig på gang i de vestlige samfunn. De politisk korrekte flørter med islam, ytringsfriheten er under press, man prøver å omskrive historien, folket er splittet mellom “høyre” og “venstre” m.m. Det var da det Byzantiske riket var svakt på 600-tallet at islam tok over store deler av Midtøsten. Jeg er redd vår svakhet kommer til å bli vår bane nå også. Og når islam først har blitt sterkt også i Vesten, så er det trolig ingen veg tilbake.

  • Brian Cohen

   Det kan se ut som at de “liberale”, hvorav svært mange fins på venstresiden, ser for seg å oppnå makt de aldri må gi avkall på om de allierer seg med islam/ismen. Vi har sett slikt før både i Asia, Afrika og også Europa, ja.

   • Hanne Jensen

    Det er mye likhet mellom kommunisme og islam. Så jeg tenker at mange på venstresiden egentlig er “skap-muslimer”. De kommer “ut av skapet” og konventerer når islam har fått stor nok makt.

    Selv om kommunismen er i mot Gud, så vil de nok akseptere en Gud så lenge han gir dem makt og autoritet.

    • soriella

     Du tar fullstendig feil. Les f.eks. denne artikkelen – med kommentarfelt:
     https://radikalportal.no/2017/06/02/afghanistan-hvor-gud-kommer-for-a-grate/

     • Hanne Jensen

      Jeg leste artikkelen. Den innvendingen islamistene har mot kommunistene er at de er gudløse. Men hvis kommunistene aksepterer at Gud finnes, så vil disse to ismene kunne finne
      sammen. Marx så bare det negative med religion og sa at religion var opium for folket. Men jeg tror at nykommunistene vil kunne se potensiale i å ha en gud med på laget, siden det gir dem større autoritet.

     • soriella

      For det første: det er ikke bare gudløsheten, det er også likestilling mellom kjønnene islamistene ikke kan tåle. Husk at mye av deres makt bygger på kontroll over kvinners seksualitet og reproduksjon. Det er ikke for ingenting at det første de krever, er å sette bumerke på kvinnekjønnet – i form av islamsk godkjente plagg. Kommunister har helt andre prinsipper og kan selvfølgelig ikke akseptere “gudeskapte” lover eller at halve befolkningen er annenklasses borgere. Husk at jeg skriver her om folk som ikke er opportunister! – Enhver enkeltperson kan tro eller ikke tro på metafysiske størrelser og det hinsidige, men samfunnets orden må ha et annet fundament. Marx så for øvrig slett ikke bare det negative med religion; han mente at mennesker søkte trøst i religionen fordi de opplevde reell smerte og avmakt. Altså smertelindring, som opium – men også med en søvndyssende og avhengighetsskapende effekt, som opium… uten å ha noen effekt på smertens jordiske årsak.

     • Hanne Jensen

      Jeg er enig med deg i at kvinnesynet er forskjellig i de to ideologiene. Men nå har jeg heller ikke sakt at ideologiene er helt like, bare at mye er likt. Det de har felles er at det er totalitære ideologier, de har tidligere hatt voldelige revolusjoner og de syntes det er greit å være harde mot sine fiender (borgerskapet eller ikke-islamister) og de er opptatt av en hardhendt inntektsfordeling. Innenfor islam står Allah øverst, deretter kommer mannen, deretter kvinnen, deretter skriftfolket (jøder/kristne) og tilslutt sekulære, frafalne og avgudsdyrkere. Det er neppe noen islamister som går over til kommunismen, men jeg tror mange kommunister kan være villige til å gå over til islam (særlig hvis islam blir mektig). I hvert fall tror jeg alle de etnisk norske konvertittene kommer fra venstresiden . Det er neppe noen fra høyre/Frp som ville konvertert. Selv om sikkert de fleste kvinnene innen islam er undertrykte, så ser jeg også en del kvinner som virker sterke og tøffe. Jeg tror derfor at også kvinner av en slik støpning vil kunne finne seg til rette i islam, så lenge de kan få utløp for sin “styrke” mot ikke-muslimer framfor mot mannen.

      Når det gjaldt Marx sitt syn på religion, så mente jeg at han så på religion som bare negativt i forholdt til hans hovedanliggende, nemlig klassekampen og revolusjonen. Religion tok fokus bort fra dette.

     • Øyvind Knutsen

      Selv velger jeg å ikke betrakt Islam som en religion, snarere en politisk ideologi, et diktatur. Se bare på historien rundt Muhamed, den store profeten innen Islam. Han var i all sin fremferd en krigens mann, en erobrer og, etter dagens målestokk, en kvinneundretrykker. En mann som så på seg selv som overopphøyet sine undersotter. Så vidt jeg har forstått er koranen delvis forfattet etter hans ønsker og hans forståelse av livet. Og han var ingen gud! At han senere er blitt oppfattet som den siste og egentlig eneste profet innen Islam, gjør ikke den politiske Islam mer religiøs. Fanatismen man senere fant i beundringen av Stalin, og for så vidt i samtiden av A. Hitler, er ikke ulik religiøs heltedyrkelse, uten at noen mener kommunismen og nasjonalsosialimsen (nazismen) er religiøse bevegelser av den grunn!

     • Øyvind Knutsen

      Dere snakker om kommunismen, men glemmer at nazismen også er en ideologi som samsvarer godt med Islam. Så egentlig er nazismen, kommunismen og fascismen det samme som Islam, bare at Islam er kamuflert som religion!

   • soriella

    Vi har sett det motsatte av slikt både i Asia, Afrika og Europa. Les gjerne min kommentar under denne artikkelen:
    https://radikalportal.no/2016/01/04/hvor-ble-det-av-kjetil-rolness-motto-om-a-tenke-sjael/

  • Bjorn Ramstad

   Teoretisk er det en vei tilbake, men den er av en art så grotesk, at den skal få vansker med å bli valgt.

   • Vulpert

    Når en tam, snill hund presses inn i et hjørne og skjønner at livet står på spill, vill instinkter og villdyret våkne.
    Ja, det blir grusomt.
    Når opplyste(?) deler av verden ikke klarer å tenke realistisk og pragmatisk, bli det noe tull..
    Naturens gang.

  • Peder Hansen

   Det du glemmer å spørre deg selv, er hva er det som gjør at Islam kan etablere seg i vesten!
   Hvorfor er ikke Islam en maktfaktor i Østeuropa??????
   Ved stortingsvalget i høst så fikk sosialistene over 50% av stemmene!
   DET,,, er skremmende!
   De som vokser opp i dag har ingen peiling hva sosialisme er!!
   Hvis jeg forteller folk om at kommunister, nazister og fasister er alle sosialister, så ser de dumt på meg.
   Så langt er samfunnet kommet.
   Vi er på vei tilbake til mellomkrigstidens mørke tidsalder.
   Hvis motstanden mot sosialisme i Norge hadde vært like stor som i feks Polen, da hadde det ikke vært noen problemer med innvandring, fordi den hadde aldri eksistert.
   Islam er symptomet!
   Men sosialismen er sykdommen!

 • Martin

  Takk for meget interessant lesing.

 • Jon Gulbrandsen

  Den liberale eliten, som i hovedsak kommer fra venstresiden, kjemper dessverre islams sak, fordi de deler mye av sitt ideologiske tankegods.

  Derfor stemmer 83 prosent av muslimske innvandrere til venstre, og derfor oppfordrer Mullah Krekar de resterende 17 prosentene til å gjøre det samme.

  Men på venstresiden vrimler det av ateister og feminister, og disse vil før eller siden bli et hode kortere, bare omfavnelsen blir tett nok, slik kommunistene opplevde i Iran i 1988.

  • Charles STØENG

   Ateister? Virkelige ateister fornekter da Islam enda mer enn kristendommen.

   • invernes

    Faktafeil ! Ateister har knekt kristendommen i vårt land og åpnet dørene for islam.

    • Charles STØENG

     Hehehehehe… Nei overhodet ikke!! Fornuft og rasjonalitet har knekket den brutale og undertrykkende kristendommen, mens de gode kristne menneskene lever videre med sin tro.
     Det er en fordummende naivitet spesielt fra venstresiden, men også en del absurde godhetstroll (ofte kristne) på høyresiden som har sluppet inn denne absurde ideologien.

 • invernes

  Takker for god artikkel . 🙂
  Jeg sitter med følelsen at våre politikere humrer og ler, og tenker dette går så bra vi vet best, islam vil utvikle seg til krislam der mullaer og biskoper danser rundt i en feministisk virvel.
  Egentlig uhyggelig det hele må en si, husker og at venstresiden lovpriset Ayatollah Khomeini her i landet.

  • Jon H

   Sosialister kjenner seg nok mye igjen i detaljstyringen som islamisme har over folk…

 • Høyreekstrem???

  Veldig god artikkel fra Bandehy!

 • Eirin Munkebye

  Og nå er dere her…og islam er i ferd med å innhente dere…
  Tragisk!
  Dette er det noen som ønsker og vil…andre er tause medløpere…atter andre sover…og mange tjener fett…
  Fysj for en skam…

 • Brian Cohen

  Av og til er det greit å holde kjeft når man ikke har noe som helst fornuftig å si. Lily er i mine mer norsk enn du og Lars Gule og Fjottolf Hansen noensinne vil bli – tolk det som du vil!

  • Gulosten

   Det å være norsk er noe man er født som og ikke om du liker eller ikke liker mennesker.
   Man kan godt like Lily selv om hun ikke er norsk men hun selv sier at hun er fra Iran og da er hun følgelig iraner.

   Redaktør Steinar Hansson i Dagsavisen sa at det var på tide at politikerne valgte et nytt folk da endel ga FrP sympati, jeg ser du deler den oppfatningen som er alt annet enn et demokratisk sinnelag.

   • Brian Cohen

    Eh, nei. Jeg velger ikke nytt folk fordi noen stemmer Frp, jeg velger ev. bort deg til fordel for Lily fordi hun i mine øyne tar del i og hegner om de verdiene jeg anser som gode, uavhengig av opphav, mens du ikke gjør det.

 • Avatar

  Rart hvordan et helt land kan la en sort tåke dekker over alt så fort. Hva du sier her bør være til ettertanke for noen og enhver. (spesielt land i vesten)
  Det som slår meg er Iraneres naivitet i dette? Resten av verden forsto jo hva som pågikk men ikke de som bodde der? ikke ment å være besserwiser men med klare paralleller til den naiviteten vi ser utspiller seg her i dag. Hva er grunnen til denne galskapen?

 • lilybandehy

  Jeg må si at i denne tiden var jeg aktiv i den sosialistiske gruppen “Fedaian Khalgh” og denne gruppen var en enste gruppe som ikke stemte på “islamsk republic”. Når jeg sier “vi” jeg mener iranere.

  • Ø. Fremsæter

   Din stemme er viktig. Håper våre politikere våkner og ser hvilken farlig makt islam representerer.

 • Kjell Ervik

  Interessant å lese dette, mye tilsvarende Muhammed ca 1 300 år tidligere, før og etter makten.
  Fremgangsmåter og SANN islam forandrer seg aldri. Fordi Koranen og Hadith er rettesnor for ekte islam. Svært mange naive nordmenn og europeere tror det blir annerledes her. Selvbedraget har ingen grenser.

 • Jon H

  «..Det eneste vi deretter kunne gjøre var å flykte. Vi flyktet fra islam..»

  Det må oppleves både rart og kanskje bittert at islamisme nå fritt får etablere seg, slå rot i og til og med finansieres av norske skattebetalere her i det frie og trygge landet som du og andre søkte asyl i. Også en stor andel av våre politikere og eliten i samfunnet i Norge lever i villfarelse om at islamisme ikke utgjør noen trussel mot samfunnet.

 • oliver

  Ditt innlegg innholder to essensielle moment: Offerrollen og jakten på syndebukk. Det fører oss ikke på riktig vei. Lily Bandehy forteller oss her i klartekst hvor skjør vår egen frihet er.

 • Geir Ivar Jørgensen

  HVORDAN INNFØRE AUTORITÆR TOTALITÆR FASCISME

  Den vestlige styrende overklassen, med utgangspunkt i USA, EU og Israel, bruker Islam som virkemiddel for å destabillisere suverene uavhengige demokratiske stater. Det er stater hvor sosialismen står sterkt.

  Den vestlige kapitalismens styrende overklasse har alltid definert sosialismen som #1 fiende. De vet at demokratisk folkestyrte nasjoner er et hinder for overklassens ønske om fascisme og totalitær kontroll og styring.

  Det er fascismens natur for autoritær og totalitær styring som gjør gjør fundamentalistisk Islam nyttig for dem, ved å innføre folkelig aksept for et autoritært og totalitært styre via fundamentalistisk Islam.

  Kristendommen har blitt for reformert og sekulær for den styrende overklassen. De vil ha tilbake sin historiske allianse mellom autoritære totalitære verdslige herskere og de religiøse autoritære og totalitære herskere (prelatene). Derfor passer Wahhabisme og Jihadisme den styrende vestlige overklassen som hånd i hanske i motsetning til reformert kristendom.

  Det er forøvrig en kamp mellom mellom flere fraksjoner i den styrende overklassen. De har hver sine preferanser for hvilken autoritær og totalitær religion de ønsker innført. Derfor eksisterer det ulike syndikat som fremmer sionisme og romakirken (Vatikanet), som alternativ til Islam. Det er reformert kristendom, ateisme og humanisme som er under angrep.

  Fra ca. 1940 og frem til 60-tallet skjedde en sosialisering og demokratisering i de arabiske landene. Spesielt tydelig ble det i Egypt under Nasser. Islam ble avskaffet som statsreligion, og sekulære demokratiske regimer ble innført. Ser man på bilder og filmer fra den tiden, ser man helt andre samfunn i de fleste arabiske land, enn hva vi har idag. Islam var reformert, men har siden blitt radikalisert til fundamentalisme.

  • Jens Arvid Andersen

   Dersom man med kristendom mener Moselovens ti bud og Jesus Kristus liv og lære, behøver man vel ikke reformere kristendommen? Er ikke det en brukbar oppskrift på hvordan vi stort sett bør oppføre oss mot hverandre dersom vi ønsker å leve i fred?

 • håkon hansen

  Naive nordmenn bør bite seg merke i Ayatolla Khomeinis definisjon av islam: ” islam er politikk, og politikk er islam – og islam uten politikk er ingenting”. M.a.o en ideologisk religion, og den gamle gubben visste hva det dreide seg om, og gikk rett på sak da han overtok makten i Iran etterat shaen ble fjernet. Moralen er at man aldri må gi muslimene lillefingern, for de har god tid og jobber langsomt og metodisk for overtakelse, og til slutt sluker de hele hånden din.

 • Onkel Skrue

  Bra artikkel. Det er ganske så merkelig at den Norske stat og andre land her i vest verden sponser denne ideologien. Kan de ikke se hvor dårlig menneskerettighetene er i muslimske land?!

 • William Steffensen

  Takk for et klargjørende og godt innlegg! Dessverre må jeg innrømme at religionskritikken i Norge forsvant med kirkemaktens fall på 1970 tallet! Etter det har religionskritikken vært fraværende her. Det har gjort det mulig for islam å sette seg fast i Norge da det ble politisk korrekt ikke å kritisere islam offentlig. Det var grunner til dette, men slik islam har fått utfolde seg uhemmet i Norge har også skapt en polarisert befolkning vi ikke har sett siden krigens dager! Dette ansvaret hviler i første rekke på politikere som temmet religionskritikken og de som også har forsøkt å fiske stemmer ved å appellere til islamske miljøer! Det er ingen tvil om at den unnfallenheten vi til nå har sett vil koste oss dyrt i årene som kommer, både menneskelig og materielt! Igjen takk for et godt innlegg!

 • Hanne Jensen

  Jeg ser at Hege Storhaug sammenligner islam med høyreekstremisme, riktignok den ekstreme varianten av islam. Likhetene hun ser med høyreekstremisme er tyranni, vold, totalitæritet og ekstrempatriarkalsk. Jeg ser likevel mer likheter mellom islam og kommunisme, enn mellom islam og høyreekstremisme. Det har vel noe med hva man fokuserer på.

  Når jeg tror at Islam tiltaler venstresiden mest, så er det fordi islam har veldig fokus på inntektsfordeling (gi til de fattige, faste for å føle med de fattige, forbud mot ågerrente, ekstra skatt for vantro). Inntektsfordeling er jo vel og bra, men hvis det gjennomføres på en for tøff måte så er det ikke like vakkert. Dessuten så vil det etter en revolusjon bare danne seg en ny overklasse uansett, fordi menneskenes egoistiske natur forsvinner ikke.

  Det er også en universalisme i både kommunismen og islam. Alle kan bli kommunister, bare du underkaster deg ideologien. Og alle kan bli muslimer, bare du underkaster deg Allah. Det negative i begge tilfeller var at folk ikke hadde så mye reelt valg. Universialismen i både kommunismen og islam står i en motsetning til ultranasjonalismen og rasismen som er høyreekstreme ideologier. En kan grovt sett si at i ekstrem islam og kommunisme blir en inkludert med tvang, mens i høyreekstreme ideologier blir man ekskludert med tvang.

  Ellers tror jeg, som du, at de fleste som konventerer til islam ikke gjør det av politiske grunner, men fordi de tilfeldigvis forelsker seg i en muslim. Men nå siktet jeg (i min første kommentar) først og fremst til dem som tar ett politisk bevisst valg. En kjent kommunist som konverterte til islam er Trond Ali Linstad.

  Andre som kommenterer sammenligner islam både med høyreekstermisme og kommunisme, så dette er det tydeligvis ikke noen fasit på.