Norge solgte våpen og ammunisjon for 100 millioner til Emiratene

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kan fortelle om en vekst i norsk våpeneksport på 10 prosent fra 2015 til 2016. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Flere land i den Saudi-ledede alliansen som kriger i Jemen, kjøpte våpen og forsvarsmateriell av Norge i fjor. Emiratene alene handlet for over 100 millioner.

– Utenriksdepartementet kan ikke garantere at norsk ammunisjon ikke er blitt brukt til krigsforbrytelser i Jemen, sier SVs Petter Eide til NTB.

Han mener Norge øyeblikkelig må slutte med å selge våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell til landene i Saudi-koalisjonen som kriger i Jemen.

– Vi mener denne eksporten bryter med intensjonene i den norske lovgivningen, som sier at vi ikke skal eksportere våpen til land i krig, sier Eide.

Kraftig vekst

Norsk eksport av våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell økte med 10 prosent i fjor. I alt ble det solgt for 3,6 milliarder kroner i 2016.

Tallene er hentet fra stortingsmeldingen om norsk våpeneksport som ble lagt fram fredag. Der går det også fram at Norge i 2016 solgte våpen, ammunisjon eller forsvarsmateriell til Jordan, Kuwait, Malaysia og Oman, i tillegg til De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Alle disse er med i Jemen-alliansen.

– Disse landene utgjør framvoksende og potensielle markeder for norsk forsvarsindustri, heter det i stortingsmeldingen.

100 millioner

Størst var handelen med Emiratene, som kjøpte våpen og våpenkomponenter for 79 millioner, ammunisjon for 21,5 millioner og elektronisk utstyr for 734.000 kroner.

Eksporten til Saudi-Arabia var til sammenligning svært beskjeden i fjor og besto av 23.000 kroner til elektronisk utstyr. Jordan kjøpte norsk forsvarsmateriell for 733.000 kroner, Malaysia handlet for 7 millioner, Kuwait for 7,5 millioner og Oman for 14,6 millioner.

FN-bekymring

Ulike FN-rapporter har flere ganger flagget sterk bekymring for brudd på humanitær rett i forbindelse med krigføringen i Jemen.

– Det er ikke framkommet påstand om koblinger til norsk utstyr eller ammunisjon, framholdes det i stortingsmeldingen som ble lagt fram fredag.

Likevel valgte regjeringen i januar 2016 midlertidig å stanse salget av ammunisjon til Emiratene.

Gjenopptok salget

– Tilbakeholdelsen var et uttrykk for en streng «føre var-linje» fra norsk side i lys av situasjonen i Jemen. Denne linjen ligger fast. Det har ikke vært grunnlag for å formelt trekke tilbake noen lisenser, heter det i meldingen.

I 2017 ble utførslene av ammunisjon til Emiratene tillatt videreført.

– Vi tar situasjonen på det aller største alvor. Det er derfor vi fortsatt har en streng praksis og særlig årvåkenhet når det gjelder risiko for bruk i strid med humanitærretten i Jemen, sier kommunikasjonsrådgiver Ane H. Lunde i UD til NTB.

Avslo 34 søknader

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge er i første linje når det gjelder åpenhet om egen våpeneksport og hevder at salget skjer innenfor rammen av et «strengt og tydelig regelverk».

Samtidig medgir den ferske utenriksministeren at væpnede konflikter og «andre globale trusler» er utfordrende.

– Derfor er det nødvendig at alle søknader om eksport til risikoutsatte områder blir grundig og konkret vurdert på individuelt grunnlag, sier utenriksministeren.

Av stortingsmeldingen framgår det at i alt 34 eksportsøknader ble avslått i 2016. Avslagene rettet seg mot Aserbajdsjan, Bangladesh, Colombia, Djibouti, Egypt, Filippinene, Iran, Israel, Kapp Verde, Kasakhstan, Kypros, Macao, Makedonia, Marokko, Moldova, Pakistan, Saudi-Arabia, Taiwan, Tunisia, Ukraina, Uruguay og Vietnam.


Publisert: Oct 27, 2017 @ 10:03 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Geiseric

  Give me a break. Dersom den norske (“jøssing-)staten “er i første linje når det gjelder åpenhet om egen våpeneksport” kan en god begynnelse være å forklare bakgrunnen for at Norge var aktivt med på å gjøre Israel til en atommakt, etter først å ha ofret norske liv for å hindre Tyskland i samme ærend.

 • Bethany

  Veldig rart at presumtivt opplyste ministre ikke har etiske refleksjoner mot salg av våpen og ammunisjon til stater som bekjenner seg til egendefinerte regelverk.
  Når skal Vesten / Norge innse at det må markeres avstand til islam / Quran ved å bryte samhandlingen med muslimer ?
  Og, dersom muslimer vedkjenner seg / vil forbli forpliktet på islam / sharia, har de vel faktisk heller intet her å gjøre. Dessuten har de penger nok til å ta vare på sine.
  Vesten / Norge har i realiteten derfor to valg:
  1. enten la islam`s makt vokse ved nye barnekull og migrasjon.
  2. forby islam / Quran ettersom det representerer en uforenlig makt.

  “Articles 24 and 25 further makes Shari’ah supreme by asserting that Shari’ah is the Declaration’s “only source of reference.””

  http://www.icla.up.ac.za/images/un/use-of-force/intergovernmental-organisations/oic/THE%20CAIRO%20DECLARATION%20ON%20HUMAN%20RIGHTS%20IN%20ISLAM.pdf

 • bitten

  Det slår USA ikke på noen måter da samme hva , som selger rakettsystem til
  Saudi – Arabia for 15 Milliarder Dollar .
  Den amerikanske regjeringen har jo også godkjent salget av avansert missil
  forsvarsystem for 15 Milliarder Dollar til Saudi – Arabia .
  Som man vet også så bryter vel Saudi – Arabia menneskerettighetene rett som det er ,
  og har masse radikale islamske moskeer rundt i Europa som er et stort onde der .

  JA enten så må man slutte med våpensalg og legge ned hele våpenfabrikken i Norge ,
  ellers så får man eksportere våpen , selv om det ikke bare fører med seg gode ting .

 • Tor Anders Engen

  “– Disse landene utgjør framvoksende og potensielle markeder for norsk forsvarsindustri, heter det i stortingsmeldingen.”

  Når staten er for multikultur er det logisk at dem har mentaliteten om å “bombe landet så kommer dem hit, så vi kan vise hvor gode vi er”. Viser klart hvilken etisk nivå politikere og byråkrater er på. Avvikle alt dette tullet.

 • Jens Hansen

  Det positive er at de slipper å sloss med klubber når den virkelige kolappsen kommer..
  MØ og Afrika har ingen sjangser mot resten av Asia og verdens eksplosive utvikling.
  Hvordan skal dissse menneskene klare å holde følge med land som i dag ligger 100 år foran i innovasjon. Om et par tiår er de i snitt så akterutseilt at de vil være 100 ganger mer avhengi av allmisser en i dag.

 • Gjest

  Smilet kan forklares.

  Karrierresugne norske broilere er villige til hva som helst for å sikre sin pensjonstilværelse i eksilstatus. Å bevæpne norges fiender med norskprodusert drapsteknologi kan virke som en selvmotsigelse, men ikke dersom man tilber NRK og VG, samtidig som man for alt i verden unngår machiavelli eller sun tzu og aldri under noen omstendigheter studerer 1. eller 2. verdenskrig, samt ignorerer enhver politisk konflikt i historiens totusenårige løp, samt andre konflikter av politisk art overhodet.

  Men viktigst av alt, smil som et får når statskanalen skal lage dyreprogram, sånn at barna kan se at folk og fe tross alt ikke er helt det samme. Ihvertfall la de tro det en stund til.

 • Per Sigvald Johansen

  En må selvfølgelig ikke selge avanserte våpen til slike, men vanlige skytevåpen som de kan drepe hverandre med er helt ok.