Nordsjøen 20170213. Edvard Grieg-plattformen er naboen til Ivar Aasen-plattformen som ligger mellom Sørlige Vikinggraben og Utsirahøyden i Nordsjøen, omlag 175 km vest for Karmøy. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Del saken
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Et utvalg vil skille oljefondet ut fra Norges Bank, men sentralbanken peker på flere utfordringer ved å innføre en ny styringsmodell.

Sentralbanksjef Øystein Olsen slo torsdag fast at Norges Bank er «godt rustet» til å forvalte oljeformuen også i fremtiden.

Visesentralbanksjef Egil Matsen skjerpet retorikken i en tale dagen etter, hvor han viste til uttalelser både fra Gjedrem-utvalget og andre eksperter om at «fondet ikke må komme i spill».

– Bak ligger nok en bekymring for at endringer i hvordan fondet er organisert, kan gi særinteresser innflytelse over forvaltningen, sa han.

Fire områder

Matsen trekker fram fire områder hvor han mener fallgruvene kan være store:

• Hovedmålet med forvaltningen.

• Arbeidsdelingen i styringsmodellen.

• Styrets sammensetning i et eventuelt nytt forvaltningsselskap.

• Kostnadseffektivitet i forvaltningen.

Dagens Næringsliv meldte nylig at oljefondets sjef Yngve Slyngstad vil flytte fondet ut av sentralbanken, men at Olsen er uenig.

Skeptisk

Førsteamanuensis Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI er skeptisk til å endre dagens modell og mener Gjedrem-utvalget ikke analyserer hvordan oljefondet har skapt verdi.

– Om de hadde gjort dette, tror jeg konklusjonen ville ha blitt at fondet burde forbli i Norges Bank, men antakelig med et separat styre innenfor banken, sier han til NTB.

Finanseksperten mener forvaltningen av fondet hittil har vært en fenomenal suksess, og at videre forvaltning må ta utgangspunkt i 20 års erfaring. Stikkord er verdiskapning gjennom diversifisering av nasjonalformuen, belønning som følge av global risikotaking, utnyttelse av stordriftsfordeler og demokratisk forankring.

– Snarere enn å øke innslaget av tilfeldige, spekulative veddemål, kan og bør vi bli enda bedre på det vi allerede er gode på, sier han.

Klar rollefordeling

Matsen advarer mot å la andre hensyn enn fremtidig avkastning komme i forgrunnen i en eventuell ny styringsmodell.

– Bruk av fondet til å oppnå politiske mål innenfor for eksempel miljø-, utenriks-, distrikts- eller næringspolitikken vil lett kunne gå på bekostning av høy langsiktig avkastning, mener han.

Videre fremholder Matsen at arbeidsdelingen i styringsmodellen må ha «en klar fordeling av roller og ansvar» for å unngå uklarhet om hvem som har ansvaret for hvilke beslutninger.

Visesentralbanksjefen peker også på at et styre i et eventuelt nytt forvaltningsselskap ikke bare må kunne noe om kapitalforvaltning, men også om oljefondets spesielle plass i norsk økonomi.

«Godt hjem»

Høringsrunden om Gjedrem-utvalgets rapport er avsluttet, og Finansdepartementet vurderer nå innspillene. Henriksen ved BIs Institutt for finans tolker høringssvaret fra Norges Bank slik:

– Sentralbanksjefen sier ganske klart at dersom vi skal holde fast ved og videreutvikle investeringsstrategien som har vært en stor suksess – indeksnær forvaltning og lite innslag av tilfeldige, spekulative veddemål – så er Norges Bank et godt hjem for forvaltningen av fondet.

– Dersom det er ønske om å legge om forvaltningsstrategien i mye mer spekulativ retning, vil antakelig ikke Norges Bank være like godt egnet. Men hvilken offentlig institusjon eller hvilket særlovsselskap vil være det? sier Henriksen.

(©NTB)

Vi trenger din hjelp. Gi en julegave til Resett i år!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]