Kirkenes 20151020. Storskog grensekontrollsted utenfor Kirkenes. De fleste syklene som blir brukt til å krysse grensen på Storskog i Finnmark, oppfyller ikke norske krav og må skrapes, selv om asylmottakene trenger sykler. Årsaken er at syklene ikke er godkjent til bruk i Norge, da de kun har en brems, og i Norge er kravet to Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Det er mange uenigheter knyttet til innvandring, men det er nok få som ikke vil si seg enig i at høy ikke-vestlig innvandring vil føre til endringer av det norske samfunnet. Legger vi for eksempel SSBs egne tall på sysselsetting av ulike innvandrergrupper til grunn, er det rimelig å forvente at nye tiår med innvandring fra Afrika og Asia vil påvirke sysselsettingen i negativ retning. I tillegg vil det innebære endringer i kultur, tradisjoner og verdier. Mange ser for seg et samfunn preget av segregering langs etniske og kulturelle samfunn, mens andre håpefulle ser for seg et fargerikt fellesskap av ulike identiteter som lever i harmoni og forståelse.

Forleden dag ble det klart at Erling Holmøy ikke lenger får forske for SSB. Om det vil komme flere analyser av innvandringens langsiktige økonomiske konsekvenser fra SSB er dermed noe usikkert. Dersom Fremskrittspartiet får det som de vil, er det problemet imidlertid løst.

I FrPs program heter det:

annonse

“Innvandring er at følelsesladd område. For å bidra til mer solid og mangfoldig faktagrunnlag bør det vurderes å opprette et nasjonalt senter for studier av langsiktige konsekvenser av høy ikke-vestlig innvandring for demografi, økonomi, sosiale forhold, radikalisering, terror og nasjonal sikkerhet. I denne forbindelse bør det også gjennomføres en evaluering av Forskningsrådets arbeid på feltet.”

FrPs innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim er klar på at han ønsker et slikt senter, men legger til at opprettelsen av en slik institusjon vil avhenge av de videre forhandlingene om regjeringsplattform.

– Uten å sette saken direkte i sammenheng med SSB-saken, så mener jeg at det vil være behov for et slikt senter. Videre forhandlinger om ny regjeringsplattform vil avgjøre om det er aktuelt å få på plass et slikt senter nå. Min mening er at innvandringspolitikken er for styrt av følelser og at det har ført til at vi gjennom mange år har tatt imot alt for mange innvandrere. Dersom alle beslutningstagere hadde hatt mer kunnskap om konsekvenser av masseinnvandringen, så tror jeg bildet ville sett annerledes ut. Beregninger viser at vi fra 2012 til i dag har pådratt oss kostnader på 451 milliarder kroner på ikke-vestlig innvandring, sier Helgheim til Resett.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon