NAV , Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Del saken
  •  
  •  
  •  

Utbetalingen av foreldrepenger synker i Norge. Ifølge Nav er hovedårsaken at det fødes færre barn i Norge.

annonse

Annonse

Ferske tall fra Nav viser at 47.800 fedre og 74.600 mødre mottok foreldrepenger de ni første månedene i 2017. Det er en nedgang på henholdsvis 2,2 prosent og 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen ses i sammenheng med at fødselstallene i Norge synker. Ifølge Nav har antall fødsler falt med 5 prosent i første halvår, sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

annonse

Annonse

I løpet av de ni første månedene i året mottok totalt 47 prosent av fedrene foreldrepenger i ti uker eller mer. Flest var det i Akershus, der 56 prosent av fedrene tok ut foreldrepermisjon i minst 10 uker. Oslo ligger på en god andreplass med 54 prosent.

annonse

Annonse

Nederst på lista havner Vest-Agder. Her mottok 30 prosent av fedrene foreldrepenger i ti uker eller mer i årets ni første måneder.

Et flertall av foreldrene velger 100 prosent dekningsgrad/lønn, fremfor 80 prosent lønn og en lengre stønadsperiode. Den totale andelen kvinner som velger full lønn, har økt fra rundt 30 prosent i 2008 til nærmere 70 prosent i 2017.

Menn og kvinner hadde i årets tre første kvartaler i snitt et uttak av foreldrepenger på henholdsvis 40 dager og 99 dager, et tall som er på nivå med fjoråret.

Rundt 14.200 personer benyttet seg av delvis uttak av foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid. Dette er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med fjoråret. Tre av fire som benyttet seg av ordningen var menn, og flest befant seg i Agder-fylkene og Oppland.

annonse

Annonse

(©NTB)


Del saken
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
annonse

Les også: