Sylvi Listhaug. Ikke alltid politisk korrekt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Del saken
  •  
  •  
  •  

Under asylkrisen sikret Ap og Sp regjeringen adgang til å instruere det domstollignende organet Utlendingsnemnda. Nå kan retten bli trukket tilbake.

annonse

Annonse

Regjeringen har foreslått å gjøre instruksjonsadgangen og flere andre ekstraordinære og midlertidige tiltak permanente. Men det er slett ikke sikkert at Ap og Sp sikrer Høyre og Frp flertall enda en gang.

– Vi kommer til å behandle en rekke saker som er knyttet til fullmaktene regjeringen fikk høsten 2015, og som utløper ved utgangen av 2017, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

annonse

Annonse

Skeptiske

Han sier Ap vil gjøre en grundig vurdering av om tiltakene bør videreføres eller avsluttes.

annonse

Annonse

– Det gjelder blant annet spørsmålet om regjeringen skal ha instruksjonsrett over UNE. Høringsinstansene har vært veldig tydelige på at dette bør gjøres om på, sier Ap-lederen.

Samme signal kommer fra Senterpartiet.

– Vi skal vurdere alle de midlertidige innstrammingene som ble innført i 2015 og som regjeringen har foreslått videreført. Vi er i utgangspunktet skeptiske til å videreføre instruksjonsadgangen overfor UNE, sier Sps innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni til NTB.

Omstridt grep

En lang rekke omstridte tiltak ble innført for å begrense de rekordhøyeasylankomstene i 2015.

annonse

Annonse

SV og MDG sto utenfor hele asylforliket, men også regjeringens samarbeidspartier KrF og Venstre tok avstand fra flere forslag. Det gjorde at regjeringen måtte vende seg til Ap og Sp for flertall, blant annet når det gjaldt å gi Justisdepartementet instruksjonsadgang overfor Utlendingsnemnda.

Ved å innføre samme instruksjonsadgang overfor UNE som fra før finnes overfor Utlendingsdirektoratet, kunne regjeringen forsikre seg om at Russland ble betraktet som et trygt land å returnere asylsøkere til.

Permanent

Før sommeren la regjeringen fram et lovforslag for Stortinget som innebærer at flere midlertidige asyltiltak gjøres permanente. Forslaget er til behandling i kommunalkomiteen, som skal avgi sin innstilling 30. november.

Foruten adgang til å instruere UNE gjelder dette blant annet økt adgang til internering samt en større mulighet til å sende asylsøkere til såkalt trygge tredjeland.

Forslagene fikk hard medfart i høringsrunden i vår. Utlendingsnemnda påpekte for eksempel selv at instruksjonsadgangen kan påvirke organets uavhengighet. Og fra Røde Kors kom påstander om at lovendringene strider mot folkerettslige forpliktelser.

SV-forslag faller

Onsdag ble det klart at SVs hasteforslag om returstans til Afghanistan ikke vil få flertall på Stortinget når det skal behandles tirsdag.

Men selv om hasteforslaget ikke får flertall, kan det bli endringer eller justeringer når saken behandles langs et mer formalisert spor i kommunalkomiteen, der flere forslag ligger til behandling.

Senterpartiet vil vurdere praksisendringer knyttet til enslige mindreårige og mennesker med midlertidig opphold. Et forslag er allerede fremmet fra Ap om å innføre såkalte sårbarhetskriterier som den enkelte skal vurderes etter.

Antallet asylsøkere som har fått opphold på midlertidig grunnlag er blitt for høyt, påpeker Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor NTB.

(©NTB)


Del saken
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
annonse

Les også: