Oslo 20171110. Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
annonse
annonse

Med bråket rundt SSB-sjef Christine Meyer friskt i minne så er det vel snart på tide å ta debatten – skal viktige stillinger i staten bekles med partibok eller relevant kompetanse?

Slike stillinger utnevnes av Kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Christine Meyer er fra Høyre og hun har vært statssekretær under Bondevik, byråd i Bergen og er gift med tidligere statsråd Victor Norman.

Hun har aldri jobbet i SSB og kjenner ikke til kulturen der. Med tiden så har det utviklet seg intriger og rivalisering. Om hun ikke kjenner til det, så ender hun opp som en dronning. Folk åpner døra, smiler, ønsker henne velkommen og sier det dronninga liker å høre. Problemene oppstår når hun skal endre og begynne med omorganisering. Hvem skal hun lytte til? Er de rådene hun får de beste for virksomheten eller kan de ha sin forankring med tanke på fordeling av budsjett?

annonse

Da hennes mann Victor Norman var statsråd så hadde han som mål å flytte statlige virksomheter ut av Oslo. Planen var god i teorien, men sånt må gjøres over tid, ikke over natta. Han flyttet på mye, men det var nesten ingen som ble med på lasset. Fagmiljøer forsvant og det måtte bygges opp igjen.

Christine Meyer ville flytte de som jobbet med innvandring til Kongsvinger. Ingen ville være med og da ville SSB ha mistet en opparbeidet kompetanse. Det kan virke som om hun også hadde en idealistisk agenda, at hun aktivt forsøkte å forhindre realisme om innvandring. Hun degraderte Erling Holmøy, han som jobber med tallene og så ble en rapport om innvandring og demografi trenert.

Hadde Christine Meyer vært den eneste med partibok. Men den listen er lang.

annonse

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan. De kontrollerer regjeringen, at pengene blir brukt i samsvar med Stortingets vedtak. I dag er tidligere høyrestatsråd Per Kristian Foss riksrevisor. Men før han har det vært Arbeiderpartiet, helt siden krigen. Den siste var Jørgen Kosmo.

I 2009 ble ikke NAV revisorgodkjent, eller 1/3 av statens utgifter. Det var valgår og nyheten ble ikke offentliggjort før etter valget. Det hører med til historien at NAV-sjefen ble sittende og året etter ble det heller ikke godkjent.

Men NAV-sjefen Tor Sagli er gift med Tove Strand, ekskona til Rune Gerhardsen. Etterpå fikk han jobben som departementsråd i Justisdepartementet.

I 2013 slaktet Riksrevisjonen månelandingen og det ville nok også ha hatt en negativ innvirkning på valget. Men i følge Finansavisen la Jørgen Kosmo rapporten i skuffen til etter at folket hadde avgitt sin stemme.

Da Jens Stoltenberg var statsminister utnevnte han sin forlover Øystein Mæland til politidirektør, de var barndomsvenner fra AUF. Han har aldri jobbet i politiet og hadde ei heller relevant utdannelse. Mæland hadde knapt satt seg i stolen før han gikk ut i barselpermisjon.

Før hadde NRK monopol på radio og tv. Sjefene var avdanka AP-politikere. Det gjorde noe med kulturen i kanalen og det henger igjen enda. Det er særlig FRP-velgere som har minst tiltro til NRK. De føler at vinklingen er venstrevridd. Det er kanskje ikke så rart når det er humor å kalle Tybring Gjedde for nazi.

Det bør være et krav om at viktige stillinger i staten besettes av folk med relevant kompetanse. Slike som har gått i gradene i systemet. De som er der for innbyggerne og utfører sine oppgaver for dem – ikke for de som gav dem jobben.

En løsning kan være at eksterne plukker ut kandidater og at et styre eller en uavhengig fagkomité velger ut den beste. Slik som det gjøres i privat sektor.

annonse

 

 

 

 

 

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon