Oslo 20170404. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne presenterer regjeringens arbeid for å begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

EFTAs overvåkingsorgan ESA slår ned på de norske reglene for betalt foreldrepermisjon. Skal reglene endres, kan det gi en merkostnad på flere hundre millioner.

De norske reglene for betalt foreldrepermisjon er i strid med likestillingsdirektivet, fastslår ESA.

Grunnen er at Norge har på plass krav som kun gjelder fedre, og som begrenser tilgangen deres til betalt foreldrepermisjon. Resultatet er at mødre har mer omfattende permisjonsrettigheter.

annonse

Det skyldes at fars rett til betalt permisjon er knyttet til mors arbeidssituasjon. Det samme gjelder ikke motsatt vei.

Grunngitt uttalelse

ESA har nå sendt en grunngitt uttalelse til Norge i saken.

Det er trinn to i den formelle saksgangen mot Norge for traktatbrudd. ESA kan til slutt bringe Norge inn for EFTA-domstolen hvis Norge ikke retter seg etter overvåkingsorganets anbefalinger.

ESA har tatt opp saken på eget initiativ.

– I EØS-retten er likebehandling grunnleggende. Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

Norske myndigheter har på sin side avvist at regelverket er i strid med likestillingsdirektivet.

annonse
Ønsker handlingsrom

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) påpeker at Norge i europeisk sammenheng har en raus ordning for foreldrepenger.

– Vi mener landene må ha et handlingsrom til å velge nasjonale løsninger. Hvilke krav som skal være oppfylt for å motta en ytelse, vil ha stor innvirkning på budsjettet. Dette er noe ingen regjering har prioritert i sine statsbudsjetter, sier hun.

Foreløpige beregninger viser ifølge Horne at dersom aktivitetskravet fjernes, vil den årlige merkostnaden være om lag 600 millioner kroner.

Politisk diskusjon

Spørsmålet om selvstendig opptjeningsrett for far har lenge vært et politisk diskusjonstema i Norge.

Høyre tok senest i vår til orde for å endre reglene slik at fars rettigheter ikke lenger knyttes til mors situasjon. Flere andre partier har hatt samme standpunkt, men reglene er likevel ikke blitt endret.

annonse

Horne opplyser at departementet nå vil se nærmere på ESAs argumentasjon og vurdere saken.

NTB

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon