Migranter på vei inn i Europa. Foto: AFP PHOTO / STRINGER
annonse

 

“Toleranse og apati er de siste dyder i et døende samfunn”

– Aristoteles

annonse

 

Historien viser, uten unntak, at folkevandringer er blodige og konfliktfylte. Et folk som er knyttet etnisk, kulturelt og geografisk til et område over mange generasjoner, vil forsvare det. Historien viser også at hvis et folk, som over en kort tidsperiode (få generasjoner) får sitt eksistensgrunnlag truet, vil på et gitt tidspunkt slå tilbake. Dette er et historisk faktum. Vår egen er full av dem.

Historien viser med all tydelighet at mennesker er forskjellige. Ikke bare fysisk, men også metafysisk. Vi er alle tilpasset, etter tusenvis av år, av naturens evolusjon og utvelgelses-mekanismer i det naturlige habitat. Disse har igjen formet de ulike befolkningsgruppenes kulturer. De oppstår aldri i et vakuum. På generelt grunnlag, og for majoriteten innad i befolkningsgruppene, har dette en åpenbar og avgjørende innvirkning på alle nivåer av menneskene.

annonse

Alle mennesker har grunnleggende inn-gruppepreferanser. Alle mennesker liker generelt sett sine egne best. Alle friske mennesker setter sine egne barn høyere enn andres. Dette er på ingen måte ensbetydende med å mislike eller hate andre folk. Det er kun en anerkjennelse av naturens egne lover. Menneskeheten hadde ikke overlevet uten disse egenskapene. Ingen individer, grupperinger av individer, politikere, ideologier, foreninger, kampanjer, økonomier, seddelpresser eller hele sivilisasjoner kan temme disse lovene.

Når et vertsfolk i en nasjon, en verdensdel, eller før nasjonenes tid – en folkestamme i et gitt geografisk område er og/eller føler seg truet, ender dette med at den ene siden bekjemper den andre. All vår tilgjengelige historie forteller dette. Uansett, “gode” eller “dårlige” hensikter man måtte ha på et individualistisk plan, vil dette bli sluttresultatet.

Europa er i dag på vei til dette sluttresultatet. Historien viser med all tydelighet at vi har sjekket av brorparten av symptomer og tendenser som leder til dette resultatet, eller sykdommen – om man vil.

Våre politikere, akademia, utdannelsesinstitusjoner, media, populærkultur og øvrige grupperinger i folket, har i ignoranse hevet seg over naturlovene. En 70-år gammel livsløgn står for fall. Det vil ikke spille noen rolle hvilke politiske ideer, verdier, følelser eller visjoner du måtte ha.

Statistisk Sentralbyrå har nettopp sluppet en analyse, som har blitt trenert og holdt skjult for offentligheten siden mai i år. Den viser at innbyggerne i Norge, i løpet av kun 80 år, etter SSBs som et minimum vil bestå av 30% afrikanere og vestasiater. Dette estimatet er meget forsiktig. Rapporten til Erling Holmøy og Birger Strøm i SSB, forutsetter i denne modellen null videre innvandring fra og med år 2016. Dette er det ingen som tror på, og således er modellens “det hypotetiske 0-scenarioet” kun nettopp hypotetisk. Realitetene er noe langt annet.

annonse

I modellens “M-alternativ” legges det til grunn dagens fruktbarhet hos befolkningsgruppene, samt moderat/liten videre innvandring (som i dag), likt som under det sterkt kritiserte og “umenneskelige regime” til den sittende regjering. Resultatet er at etniske nordmenn vil utgjøre under 50% av befolkningen i 2100. Altså, om under 83 år. Til sammenligning var Norge så sent som i 1970 befolket av over 98% etniske nordmenn.

Dette betyr at nordmenn i løpet av 3 generasjoner blir byttet ut i eget land. Trendene er like i hele Skandinavia. Vest Europa utover dette, trengs ingen ytterligere utbrodering.

Nordmenn og skandinaver har befolket vår lille del av verden, som en verdensminoritet, i over 10 000 år. Vi er i ferd med å viskes ut av denne historien i løpet av 2-3 generasjoner.

Som historien viser, vil dog dette ikke gå upåaktet hen. Historien går i syklus. Hvis vi ikke igjen begynner å anerkjenne naturens suverene lover, vil vi gå en dyster fremtid i møte. Den blir dyster for alle, ikke bare verten. Vi vil gi fra oss et samfunn i elendig forfatning. Et land i langt dårligere forfatning enn det 68er-generasjonen arvet, og som de langt på vei har beredt grunnen for med nye ødeleggelser. Vi vil oppleve et samfunn uten tillit, økt kriminalitet, mer fattigdom, tvungen dekonstruksjon av velferdsstaten, øket balkanisering, øket segregering og tilspissede konflikter. Myndighetene vil innføre mer overvåkning, sentral bevæpning, sentralisering av makt, kontroll, og gi mindre og mindre frihet. Det frie ord vil opphøre fullstendig. Slå opp i 3 000 år med verdens historie, og les selv.

Demografi avgjør hvordan et samfunn utvikler seg, og blir.

 

(Dette er en bearbeidet versjon av en artikkel som sto i www.odelsarven.com)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse