Folkevandringer og invasjoner i et historisk perspektiv

Kroatisk politi følger en folkemengde på 2000 migranter som kom med tog til Kluc Brdovecki, 24. oktober 2015. AFP PHOTO / STRINGER

 

«Toleranse og apati er de siste dyder i et døende samfunn»

– Aristoteles

 

Historien viser, uten unntak, at folkevandringer er blodige og konfliktfylte. Et folk som er knyttet etnisk, kulturelt og geografisk til et område over mange generasjoner, vil forsvare det. Historien viser også at hvis et folk, som over en kort tidsperiode (få generasjoner) får sitt eksistensgrunnlag truet, vil på et gitt tidspunkt slå tilbake. Dette er et historisk faktum. Vår egen er full av dem.

Historien viser med all tydelighet at mennesker er forskjellige. Ikke bare fysisk, men også metafysisk. Vi er alle tilpasset, etter tusenvis av år, av naturens evolusjon og utvelgelses-mekanismer i det naturlige habitat. Disse har igjen formet de ulike befolkningsgruppenes kulturer. De oppstår aldri i et vakuum. På generelt grunnlag, og for majoriteten innad i befolkningsgruppene, har dette en åpenbar og avgjørende innvirkning på alle nivåer av menneskene.

Alle mennesker har grunnleggende inn-gruppepreferanser. Alle mennesker liker generelt sett sine egne best. Alle friske mennesker setter sine egne barn høyere enn andres. Dette er på ingen måte ensbetydende med å mislike eller hate andre folk. Det er kun en anerkjennelse av naturens egne lover. Menneskeheten hadde ikke overlevet uten disse egenskapene. Ingen individer, grupperinger av individer, politikere, ideologier, foreninger, kampanjer, økonomier, seddelpresser eller hele sivilisasjoner kan temme disse lovene.

Når et vertsfolk i en nasjon, en verdensdel, eller før nasjonenes tid – en folkestamme i et gitt geografisk område er og/eller føler seg truet, ender dette med at den ene siden bekjemper den andre. All vår tilgjengelige historie forteller dette. Uansett, «gode» eller «dårlige» hensikter man måtte ha på et individualistisk plan, vil dette bli sluttresultatet.

Europa er i dag på vei til dette sluttresultatet. Historien viser med all tydelighet at vi har sjekket av brorparten av symptomer og tendenser som leder til dette resultatet, eller sykdommen – om man vil.

Våre politikere, akademia, utdannelsesinstitusjoner, media, populærkultur og øvrige grupperinger i folket, har i ignoranse hevet seg over naturlovene. En 70-år gammel livsløgn står for fall. Det vil ikke spille noen rolle hvilke politiske ideer, verdier, følelser eller visjoner du måtte ha.

Statistisk Sentralbyrå har nettopp sluppet en analyse, som har blitt trenert og holdt skjult for offentligheten siden mai i år. Den viser at innbyggerne i Norge, i løpet av kun 80 år, etter SSBs som et minimum vil bestå av 30% afrikanere og vestasiater. Dette estimatet er meget forsiktig. Rapporten til Erling Holmøy og Birger Strøm i SSB, forutsetter i denne modellen null videre innvandring fra og med år 2016. Dette er det ingen som tror på, og således er modellens «det hypotetiske 0-scenarioet» kun nettopp hypotetisk. Realitetene er noe langt annet.

I modellens «M-alternativ» legges det til grunn dagens fruktbarhet hos befolkningsgruppene, samt moderat/liten videre innvandring (som i dag), likt som under det sterkt kritiserte og «umenneskelige regime» til den sittende regjering. Resultatet er at etniske nordmenn vil utgjøre under 50% av befolkningen i 2100. Altså, om under 83 år. Til sammenligning var Norge så sent som i 1970 befolket av over 98% etniske nordmenn.

Dette betyr at nordmenn i løpet av 3 generasjoner blir byttet ut i eget land. Trendene er like i hele Skandinavia. Vest Europa utover dette, trengs ingen ytterligere utbrodering.

Nordmenn og skandinaver har befolket vår lille del av verden, som en verdensminoritet, i over 10 000 år. Vi er i ferd med å viskes ut av denne historien i løpet av 2-3 generasjoner.

Som historien viser, vil dog dette ikke gå upåaktet hen. Historien går i syklus. Hvis vi ikke igjen begynner å anerkjenne naturens suverene lover, vil vi gå en dyster fremtid i møte. Den blir dyster for alle, ikke bare verten. Vi vil gi fra oss et samfunn i elendig forfatning. Et land i langt dårligere forfatning enn det 68er-generasjonen arvet, og som de langt på vei har beredt grunnen for med nye ødeleggelser. Vi vil oppleve et samfunn uten tillit, økt kriminalitet, mer fattigdom, tvungen dekonstruksjon av velferdsstaten, øket balkanisering, øket segregering og tilspissede konflikter. Myndighetene vil innføre mer overvåkning, sentral bevæpning, sentralisering av makt, kontroll, og gi mindre og mindre frihet. Det frie ord vil opphøre fullstendig. Slå opp i 3 000 år med verdens historie, og les selv.

Demografi avgjør hvordan et samfunn utvikler seg, og blir.

 

(Dette er en bearbeidet versjon av en artikkel som sto i www.odelsarven.com)


Publisert: nov 16, 2017 @ 12:35 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Vegard Solheim

Skribent

Latest posts by Vegard Solheim (see all)

 • bitten

  Støtter fult ut denne skribenten her , når det gjelder masseinnvandringen i fra den
  tredje verden til hele Europa , som er ikke på noen måter brukbart i de hele tatt .

  Der man visker ut bare mer og mer av vår europeisk kultur – historie rett på dyngen ,
  for å imøtegå dette multikulturelle segregeringsamfunnet .
  JA minoriteter blir hele Europas befolkning så til det grader etter hvert , så lenge fødselsraten er så lav blant europeiske kvinner , og der muslimske kvinner føder
  langt over oss som bor i Europa + alle immigrantene som presser på i tillegg .
  Det er bare en stor illusjon at dette fargerike multikulturelle innslaget kommer til å gå bra ,
  dette ser man jo hvilken enormt store problemer flere og flere land får .
  Der Frankrike , Tyskland , Storbritannia , Sverige er de landene som sliter aller mest på
  den fronten der , mens andre land i Europa sliter like bak disse landene der .

  Masseinnvandringen legger et enormt press på velferdsstatene , resursene , når det
  gjelder på helsevesenet , skolevesenet , presset på bolig siden , NAV stønader osv.
  Der SSB innvandring regnskapet som har kommet ut viser , at immigranter koster enormt
  mye for staten vår og på velferdsstatene i resten av Europa også .
  For et sted må man ta penger for å betale dette store innvandrings – regnskapet ,
  der Europas befolkning må betale sin egen undergang selv .

 • AugustPetersen

  Svært mange av det norske folk anser det artikkelforfatter beskriver som selvfølgeligheter, likevel klarer våre politiske ledere å gjøre en stor sak ut av noen illegale «mindreårige» innvandrere, noe som i seg selv understreker hvor ille det faktisk står til i ledelsen av nasjonen. Utviklingen skal forsette, eventuelle motreasjoner skal undertrykkes på det hardeste. Jeg er redd for at det er for sent, skuta blir å treffe skjæret, kanskje går den ned også. En snuoperasjon er ikke mulig å få til innenfor det korte tidsrom som er tilgjenelig. Hele folket må nok oppleve og erfare de faktiske forhold og erkjenne disse, før man får en mulighet til å snu. Erkjennelsen er vanskelig med dagens forvridde mediapress.

 • Torgunn

  En utmerket artikkel. I dagens Norge ser vi at migranter og deres etterkommere fra fjerne himmelstrøk klarer å stå i arbeidet høyst 10-15 år, i den grad de arbeider i det hele tatt. Deretter blir de uføretrygdet. Kanskje de er reelt syke fordi de ikke tåler vårt klima.
  Migranter fra Asia og Afrika har tro at på de blir godt forsørget i Norge, og lett kan leve i eget land i perioder med norsk velferd. Det er nøyaktig det som skjer i praksis.
  Migranter har så store barnekull, at våre myndigheter ikke klarer å ta hensyn til det, ved at det er for få skoleplasser når nye skoler bygges. Alle er for små allerede ved innflytting.
  Ap sin politkk med støtte av Krf, Sv, Sp og Venstre fører til at Norges undergang blir aksentuert i stor fart. Når nordmenn kommer i mindretall, vil vi også miste den norske kulturen, og det er ingen som kan opprettholde velferd. Norge forfaller til et u-land med stor kraft.

 • Tor Anders Engen

  De som ønsker multikulturen velkommen ønsker sine egne barn og sin slekt alt ondt. Ofte er disse ustabil mennesker barnløse, så dem bryr seg ikke om andre enn seg selv. Der dem har den syke idé at når dem har problem med seg selv, derfor må alle andre også ha det verre. Det er derfor de samme støtter helhjertet bombing av forskjellige land, så dem kan synes «synd» på de som blir bombet. Der dem retter «moral fingeren» mot de folk som mener at dette er galskap. At vi skal ta i mot de folk som dem selv piner.

 • Geiseric

  «Myndighetene vil innføre mer overvåkning, sentral bevæpning, sentralisering av makt, kontroll, og gi mindre og mindre frihet. Det frie ord vil opphøre fullstendig. Slå opp i 3 000 år med verdens historie, og les selv. Demografi avgjør hvordan et samfunn utvikler seg, og blir.»

  Altfor mange nekter dessverre å innse dette. Altfor mange tror at ting vil fortsette som før, også med radikalt ny befolkningssammensetning.

 • Per Sigvald Johansen

  Sprøyte gal utvikling har vi sett i mange år nå!

 • Anne Haugen

  Skjønner ikke at de som er på Stortinget nå og vedtar det ene liberale «EU-vedtaket» etter det andre, får sove om natten?… Det er fortsatt en mulighet at de kan bli stilt til ansvar for sine avgjørelser. De kan ikke si at de ikke visste, de visste at over 70% av den norske befolkningen er imot EU. Stortingsrepresentantene representerer ikke folkeflertallet, det er ikke folket som har satt dem øverst på listene. Det har små lukkede grupper gjort. Hvem er disse menneskene?

 • Jon H

  Bra artikkel til ettertanke. Mange politikere og andre som støtter opp under masseinnvandring og multikultur-eksperimenteringen er globalist-fanatikere som mener at ingen egentlig har noen suveren rett til et bestemt geografisk område. ‘Verden tilhører alle’. F.eks har ikke vi nordmenn noen egen, spesiell rett til det geografiske området kalt Norge. Det tilhører alle verdens folk, visstnok, dermed er det bare å komme. Samtidig som de er globalister er de også anti-nasjonalister og har gjort nasjonalisme – demokratiets vugge – til et fy-ord – som de nesten hatefullt spytter ut når de må ta ordet i sin munn. Men det er ikke noe galt med nasjonalisme, slik disse globalist-fanatikerne mener. Vi skal hegne om og forsvare vårt eget land, vår egen kultur, nasjonale identitet, opparbeidede og hevdvunne måter å gjøre ting på og vår grunnlov. Vi må snarest ut av multikultur-eksperimenteringen, globaliseringen og desimeringen av vår egen kultur og egenart. Nordmenn er en bitteliten minoritet i verden. Vi utgjør f.eks bare ca. 0,7 prosent av Europas befolkning. Vi har rett på vår egen kultur og våre egenart som folk. Det er en del av vår identitet, som vi skal ta vare på. Vi må stoppe multikultur-fanatikerne og globalistene i å ødelegge landet vårt og vår kultur. Stopp masseinnvandringen før det er for sent. Vi må stå opp mot og bekjempe globalistene og den relativistiske multikulturen de vil pådyttet oss og desimere nordmenn som folkeslag og ødelegge nasjonen vår.

 • Kjell Ervik

  Veldig mye bra – og historisk korrekt – i denne artikkelen. Det er imidlertid viktig å skille fakta fra fiksjon. Å derfor blande inn (ny)darwinisme blir synsing og skivebom.

 • K_MD

  Vi er i ferd med å viskes ut av denne historien i løpet av 2-3 generasjoner.

  Husk at dette ikke har skjedd/skjer naturlig, det hele skyldes de politiske partienes vedtak og ønske, de vil at nordmenn skal bli i mindretall og bli erstattet av asiater og afrikanere. Hvorfor? Hovedgrunnen ligger nok i den intense globalismen som har vært hovedideologien til samtlige partier på Stortinget, i globalismen er islamismen og elitismen bestanddeler.

  Dykker man ned i globalismen vil man se at noen ytterst få mennesker (rundt 10.000) eier det meste av jordens verdier, disse samarbeider tett og kjøper eller manipulerer støtte der hvor de mener dette behøves. EU, FN, de politiske partiene, Davos, Soros, NATO, osv.

  Fremdeles er det mange ignorante som nekter å akseptere disse enkle fakta, men med tiden vil dette bli enda tydeligere.

  Les Wikipedia’s korte oppsummering av folkemord og se at overgrepene som skjer mot f.eks. nordmenn omfattes av FNs 1948-definisjon av folkemord: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Folkemord

 • K_MD

  Takk. Du er som et Orakel og serverer gang på gang historiske perler, veldig nyttig for å forstå den tid vi lever i. Flere vil forhåpentligvis kunne se de røde trådene og lære hvordan gjenkjenne sammenhengene med nåtiden ?

 • Janne Kjølberg

  Veldig godt forklart..