Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie oljeaksjer

– Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter, sier visesentralbanksjef Egil Matsen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass. Tanken er å redusere sårbarheten ved fall i oljeprisen.

Banken foreslår i et brev til Finansdepartementet å ta disse aksjene ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener det vil redusere sårbarheten for et varig fall i oljeprisene.

– Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.

300 milliarder

Olje- og gassaksjer utgjør i dag omtrent 6 prosent av fondets referanseindeks for aksjer, til en verdi av omtrent 300 milliarder norske kroner.

Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i langt større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen. Olje- og gassaksjer har hatt betydelig lavere avkastning enn det brede aksjemarkedet i perioder med fallende oljepriser, påpeker banken.

Norges Bank tar også utgangspunkt i verdien av statens fremtidige olje- og gassinntekter og statens direkte eierskap i Statoil.

– Investeringene i fondet og eierskapet i Statoil gir i sum staten om lag dobbelt så stor eksponering mot olje- og gassaksjer enn hva som følger av en bred global aksjeindeks, heter det i pressemeldingen.

Beslutning neste år

Beslutninger om sammensetningen av oljefondets referanseindeks skal tas av Finansdepartementet. Departementet tar sikte på at regjeringen kan legge fram sin konklusjon høsten 2018

– Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider. Rådet fra banken må behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet). Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen, sier finansminister Siv Jensen.

NTB


Publisert: nov 16, 2017 @ 5:32 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Avatar

  Selvfølgelig faller olje og gass aksjer ved oljeprisfall. De går vel like fort opp igjen ved oppgang.
  Alle vet jo at oljeprisen har vært og delvis er i bunnen av en dal for øyeblikket.

  Ikke rart at oljeaksjer ikke har vært de mest lønnsomme de siste årene.

  Hva som kommer vet ingen.

 • Hermann

  Det er betryggende å høre at ønsket er basert på ren profesjonell risikovurdering foretatt av fagøkonomer og ikke som et resultat av press fra miljøhysterikre.

  Spørsmålet er om de fjerner så mye risiko:

  Statens totale eksponering:
  Oljefondets olje og gass-aksjer : 287 milliarder
  Eierskapet i Statoil: 350 milliarder
  Nåverdien av fremtidige olje og gassinntekter: 4000 milliarder

  Regner man oljefondets olje og gass-aksjer som risikomessig bare knyttet til olje og gass, reduserer man eksponeringen med 6,2% ( gitt at man regner også Statoil som et slikt selskap på 100% basis)

  Flere av olje og gass-selskapene i oljefondet ( de som har en verdi på 287 mrd) er i ferd med å diversifisere seg. Det vil si at de kommer til å tone ned olje/gass andelen til fordel for eksempelvis fornybart.

  «shell-creates-green-energy-division-to-invest-in-wind-power»
  https://www.theguardian.com/business/2016/may/15/shell-creates-green-energy-division-to-invest-in-wind-power

  «Oljegiganter satser på fornybar energi»
  http://e24.no/energi/fornybar-energi/oljegiganter-satser-paa-fornybar-energi/23836910

  Denne diversifiseringen gjør at risikovurderingen blir mer kompleks.

  PS!
  At en såpass stor markedsaktør som oljefondet går ut og sier på forhånd at de ønsker å selge seg ut er forøvrig en «fin» måte å få dårligere betalt på.

  At man uansett ikke får begynt å selge før i midten av neste år er heller ikke veldig taktisk. Saudi-Aramco statsoljeselskapet i Saudi skal sannsynligvis på børs neste år og en så stor IPO ( børsintroduksjon) vil sansynligvis legge press på oljeaksjene generelt.

 • W.Kirkehøyden

  PC dårskapen brer om seg, dette er uprofft.

 • Ryddegutt

  Hvis aksjekursene innenfor olje er lave så skal man kjøpe, ikke selge.

  Samme hva CO2-hodene skriker om så vil verden trenge mer olje og gass i fremtiden. Eventyrfortellingene om at vindmøller og solkraft kan erstatte kull, olje og gass i stor utstrekning er ren fantasi.

  • Spaceman_Spiff

   Bedre at de kjøper aksjer i oljenæringen enn den subsidierte vindmøllesektoren…