Norskfødte betaler nesten dobbelt så mye i skatt som innvandrere

Finansminister Siv Jensen dukket uventet opp da statsminister Erna Solberg måtte svare på spørsmål om SSB under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tall fra SSB viser at Ola Nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte bare halvparten, 65.200 kroner.

Det er også store forskjeller mellom innvandrergruppene i hvor mye de bidrar med av skatteinntekter. I median betalte personer født i Iran 62.800 kroner i skatt. Tilsvarende for somaliere er 19.900 kroner. Polakker står for 70.800 skattekroner per hode, skriver Klassekampen.

Forskjellene har økt siden 2000. Mens innbetalt skatt for nordmenn har økt med 95 prosent i gjennomsnitt i 15-årsperioden, har utlignet skatt for innvandrerbefolkningen økt med 60 prosent.

Dette viser tall Finansdepartementet har innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) etter at Senterpartiets Sigrid Simensen Ilsøy spurte finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget hvor mye innvandrerne betaler i skatt.

Rådgiver i SSB, Frøydis Strøm, sier skillet mellom å ha fulltidsarbeid og ikke, er det viktigste for å forklare forskjellene i innbetalt skatt. Flere innvandrergrupper er også overrepresentert i lavlønnsyrker.

Innvandrergruppene med mest innbetalt skatt, kommer fra landene i Nord-Europa. Personer fra Sverige betalte i median 111.000 kroner i skatt, og personer fra Tyskland 104.500 kroner.

(©NTB)


Publisert: nov 16, 2017 @ 7:51 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • bitten

  Denne listen er ikke noe overraskende for min del og at mennesker som kommer i fra land
  som Somalia , bidrar aller minst tilbake til fellesskapet i skatteinntekter .
  Det er heller en kraftig utgiftpost , når man importerer analfabeter i fra den 3 verden hit ,
  som alt for ofte lever på varige nav – stønader for harde livet her heller .

 • Petter Simonsen

  Det er jo grenser hvor høy skatt det er på trygd.

  SV politikk vil her være å øke trygden, slik at skatteinntektene fra trygden stiger.

  • tomnico

   Det betales vanlig innteksskatt på trygdeutbetalinger.

 • Gulosten

  Erna Solberg, Victor Norman, Kristin Clemet&Halvorsen, Grande, Støre, etc. sier alle at ufaglærte fra 3de verden skal redde den norske velferden og sikre økonomisk vekst.

  Samtlige av Løgnmedia har hevdet det samme.

  Alle har visst at innvandring undergraver lønns- og levevilkår i Norge.

  All økonomisk teori og empiri sier at innvandring fra 3de verden eller øst-Europa gir lavere lønninger, mindre skatter, høyere utgifter, større arbeidsledighet, etc.

  Støtt alternativ media og eksponer politikere som lyver og bør fjernes fra sine verv.

 • Torgunn

  Tenk at noen trekker «innvandringsregnskapet» i tvil. Trolig er anslagene for lave. De fleste barn vil forstå at folk som ikke betaler skatt av lønnsinntekt, men lar seg forsørge av norske skattebetalere, ikke yter noe som helst til samfunnet. Det er kun et tidsspørsmål når båten Norge synker. Migransjonen er ikke bærekraftig, og det går seg aldri til.
  Eneste mulighet er full stans og retur av flest mulig.