Regjeringen overtrår Grunnloven i ny EU-tilpasning

REUTERS/Valentyn Ogirenko

EU-diktat som gjennomføres av «NVE-avskallingen» RME

Den blå-blå regjering fortsetter sin praksis fra EU-finanstilsynssaken (juni 2016) ved å innføre EUs energibyrå (ACER) som øverste regulerende energimyndighet i Norge. Hvis ACER vedtas er Storting, Regjering og NVE satt ut av spill i energipolitikken.

Norge; EUs lydrike mot nord

Regjeringen turer fram med sin praksis med overnasjonale ordninger i Norge, der EØS’ 2-pilar system, i realiteten er blitt en singel pilar. EU treffer vedtak, og «NVE-avskallingen»; Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kopierer vedtakene ord for ord.

Grunnloven skrinlegges og inn kommer «sikker konstitusjonell praksis»

Grunnlovsvrakingen blir så utropt til «sikker konstitusjonell praksis». Regjeringen viser til «lite inngripende» myndighetsoverføring for å unngå grl. § 115, partipisk og kinkige støttepartier som kan blokkere ¾ flertall. En slik løsning krever at forordningen ikke skal gjelde private personer eller selskap direkte; jf. Justisdepartementets Lovavdeling brev av 25. april 2016, snr. 2016/2442 s. 2 til Olje- og energidepartementet. Dette er korrekt.

RME er ikke et organ for Norge

Imidlertid bommer Justisdepartementet på klassifiseringen av RME. Direktiv 2009/72 krever at RME skal «være fuldt uafhængige af alle andre offentlige og private interesser» (fortalen pkt. 34). Dvs. at departementet lar et OED-utkast som ikke førte frem (s. 2-3) være faktum, selv om det strider mot endelig forordningstekst. RME som Norge ikke kan instruere, er i realiteten EUs kraftregulator i Norge og vil etter ACER-diktatet ikke klassifiseres som statlig.

Vedtak som ACER treffer med virkning for Norge gjelder et ikke-statlig organ RME og er altså ikke – som Justisdepartementet la avgjørende vekt på – staten. Dvs. at departementets konklusjon i brev av 25. april 2016 er uholdbar.

Norge er ikke lenger selvstendig på energiområdet, jf. grunnloven § 1

Men uansett forholdet til grl § 115 må grl. § 1 vurderes fordi førstnevnte ikke kan endre grunnloven; «… dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov»: Professor Johs. Andenæs, Statsforfatningen (1997) s. 265 hevder at grl. § 1 ikke hindrer deltakelse i suverenitetsbegrensende samarbeid, men på visse vilkår: «når det gjelder EF er disse bånd betydelig sterkere enn det som har vært vanlig i internasjonalt samarbeid som Norge har deltatt i. Men det er her tale om samarbeid mellom likestilte stater i felles interesse». Imidlertid «det er klart at et internasjonalt samarbeid kan gå så langt at det kommer i strid med prinsippet i grl. § 1. Særlig gjelder det når samarbeidet ikke bygger på full gjensidighet».

RME er et organ for EU

Dvs. dersom EUs energiforordning skal godkjennes må det være tale om likestilte stater, som i fellesskap etablerer et felles internasjonalt organ i full gjensidighet. Ifølge Andenæs (s. 266) er det grunnlovsstridig myndighetsoverføring «selv om den formelle suverenitet var respektert». ACER har full kontroll over NVE-avskallingen RME og det er null gjensidighet. EU har vedtaksmyndigheten – dvs. at Norge overlater makten til et EU-organ som Norge ikke er medlem av (jf. grl. § 115). RME som kun kan instrueres av EU og ikke Norge, har således blitt et organ for EU.

Norge praktiserer her en 1-pilar-løsning i strid med grl. § 1. Regjeringen har således satt Norge i et «lydrikeforhold» (Andenæs s. 266). Her er ingen tvil; grl.§ 1 er overtrådt.

 


Publisert: nov 16, 2017 @ 4:45 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Peter Ørebech

Professor i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet (BFE)

Latest posts by Peter Ørebech (see all)

 • StemmerBlankt

  Det er ganske åpenbart vi at ikke har et uavhengig rettsvesen.

  Her nevnes regjeringen spesielt, men faktum er at det samme ville skjedd med en Ap-styrt regjering.
  Folket har ingen alternativer.

  Siden vi ikke har demokrati, er det norske folket fraskåret fra å kunne korrigere politikerne gjennom å kunne kreve folkeavstemminger i viktige spørsmål.

  Vi er snart en del av Europas Forente Stater, og velferdsstaten er en saga blott.

  Hyklerne fra de ulike partiene kommer dog til å lire av seg masse vrøvl hver 1. Mai og hver 17. Mai frem til dette, når de opptrer på div arrangementer.

  Bare å bøye seg frem og brette ned…

 • Anne Haugen

  Hvor er Senterpartiet? Er det ingen EU-motstandere igjen i det partiet heller?
  Er kranglingen om disse «sårbare barna», bare en avledningsmanøver? Det er langt alvorligere saker som skal vedtas? I likhet med Siv Jensens manøver med finansene etter forrige valg?

 • Joakim Karlsen

  Godt at noen med kompetanse på området setter fokus på noe som i altfor stor grad blir forbigått, nemlig stortingets og regjeringens konsistente brudd på Norges grunnlov. Konstitusjonen forvitres. Denne kriminelle aktiviteten skulle normalt sett blitt straffeforfulgt, men siden vi har et ikke-fungerende rettsapparat, får dette fortsette. Rart hvordan rettssystemet rakner i alle globalistenes vasallstater.. Juryordningen er jo også fjernet, noe som er stor svekkelse av rettsapparatet.

 • Per Sigvald Johansen

  Det er jo bare å skjende grunnloven en gang til så blir det lovlig!

 • Arbeidsrud

  Kan det aldri komme EN positiv nyhet fra EU?

 • Spaceman_Spiff

  Er det ikke mulig å få slike saker opp for domstolene da? Jeg skjønner at ikke alle som ikke liker et politisk vedtak skal kunne sabotere det, men av og til er det prinsippielle betraktninger som bør vurderes. Både EØS avtalen, Schengen og en del andre bør være i strid med grunnlovens paragraf 1, men det blir aldri tatt tak i av domstolene.

  Også det at det ble innført et EØS som viste seg at ble til en mer omfattende avtale med Schengen osv enn det EEC/EF/EU vi takket nei til i folkeavstemmingene. Spør du meg er dette kriminelt.

 • May-Liss Day Johannessen

  Er det mulig å anmelde politikere for brudd på grunnloven og for å føre folket bak lyset? Dette er et tema som er blitt fortiet under hver valgkamp, den jevne presse tier. Husker Siv Jensen ble spurt under årets valgkamp om hun ha ny folkeavstemming ift. EØS avtalen, hvorpå hun svarte at hun ikke hadde tatt stilling til dette, og pressen lot det bli med det spørsmålet. For øvrig SP markerte seg ikke nevneverdig under valgkampen.

 • Jens Arvid Andersen

  Konsekvensene forstår jeg ikke helt. Jeg kjenner ikke hva som ligger bak ACR og RME.
  Vi må ha 100% nasjonal kontroll over NVE. Noe annet er tåpelig. Det er norsk kraftproduksjon vi i Norge kan leve av etter oljen. Det klokeste er nok å gjøre som Sveits.
  EU er i realiteten noe nær en fredelige realisering av Hitlers Lebensraum. Edderkoppen i EU er i praksis Tyskland. Jeg klandrer ikke Tyskere. Tyskere må ha rett til å si «Tyskland først». Vi må si: «Norge først». Uten å bli uvenner av den grunn. (Den gode Trump har et poeng.)

 • Ola Nordmann

  Vell den gode Professor, kunne jo anmeldt regjeringen, evt. stortingspolitikerne da? En Professor i rettsvitenskap burde jo vite hvilke veier man kunne ta for å få en stopp på det her EU-diktaturet som sprer seg og det til tross for at det norske folket klart og tydelig Nei til EU 2 ganger….

  • Brian Cohen

   Da hadde han nok risikert det samme som en annen varsler, som har vært sperret inne siden 1992 for «paranoia».

 • peteroe

  Nei til EU har satt i gang «sin kvern» og de skal male på den til budskapet er forstått. De som vil engasjere seg kan jo melde seg inn i Nei til EU! Her finnes mer om EUs energiunion: https://neitileu.no/aktuelt/nteu-fakta-energibyraet-acer

 • Cecilie_M

  Grunnloven er helt uthulet, dette sier også forskere på hva EU/EØS avtalen innebærer for Norge. Det er i grunn komisk hele greie, som regel så forholder våre politikere seg til direktiver og lover og regler vi får «tredd ned over hode fra EU, men hvis de ikke finner det de ønsker av forbud/lover og regler der så skal de plutselig henvise til Grunnloven! Ja da er det grunnlovsstridig!! Ja det var et trist skue når våre folkevalgte skulle med pomp og prakt feire 200 års jubileumsfeiring av Grunnloven! Den som det ikke er stort igjen av for nå blir vi styrt fra Brussel.

 • Cecilie_M

  Javisst helt enig i det du skriver Jon.

 • Tore Christiansen

  Dette bir verre og verre. Denne regjeringen må kastes før vi eies 100% av EU og den globale eliten. Hva med medlemskap i ECFR startet av George Soros i 1972. Støre og vår nye Utenriksminister leder den Norske avdelingen. Vi må ha nyvalg umiddelbart!!