Ap vil ha så små skatteøkninger som mulig

Partileder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talsmann Trond Giske presenterte Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett på en pressekonferanse fredag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ap har lært av skattetabben fra valgkampen. Nå vil vi partiet øke de skattene som er nødvendig, men så lite som mulig, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. 

Støre gjorde det klart at budskapet fra valgkampen om opptil 15 milliarder kroner i skatteøkninger de neste fire årene, nå er parkert for godt, da han, sammen med finanspolitisk talsmann Trond Giske, la fram partiets alternative budsjett for 2018 fredag.

– 15 milliarder kroner var aldri et mål, men et tak, men dette ble misforstått, sier Støre.

Både Giske og Støre var tydelig på at det var en tabbe å snakke om de 15 milliardene i valgkampen.

– Det ble oppfattet mer som om vi var opptatt av å øke skattene, fremfor å bruke pengene på viktige velferdsordninger. I dette budsjettet er vi tydeligere på at vi skal ta inn det som er nødvendig, men så lite som mulig, og vi skal ta det inn på en mer rettferdig måte og bruke pengene bedre enn regjeringen, sier Giske.

Øker skattene med 8,3 milliarder

Partiet nøyer seg med en skatteøkning på 4,6 milliarder kroner, samt en reversering av regjeringens skattekutt på 3, 7 milliarder kroner, noe som vil gi en total skatteøkning på 8,3 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opplegg. Giske sier partiet med dette har tatt ut de meste av sine planlagte skatteøkninger for hele perioden.

I valgkampen snakket Ap mye om at de, i motsetning til regjeringen, hadde råd til velferdssatsinger fordi de ville øke skattene framfor å gi skattekutt. Nå mener Ap-toppene at det ikke er mye de må prioritere ned selv om skatteøkningene er langt mer moderate.

– Vi har funnet inndekning til å løse de oppgavene som er. Det er litt etter den modellen at skatteøkninger skal være på så mye som nødvendig, men så lite som mulig, sier Støre til NTB.

– Vil ta lenger tid

Trond Gisker sier tallet 15 milliarder kroner i sin tid ble beregnet ut fra partiets alternative budsjett for 2017 og med tanke på hvilken virkning den vedtatte bedriftsskattereformen vil få på budsjettene fremover.

– Har forutsetningene endret seg siden den beregningen, siden dere nå sier dere ikke trenger å nå dette taket?

– Ja, forutsetningene har endret seg. Vi mener vi kan oppnå mange av de velferdsordningene vi ønsker oss med mindre enn 15 milliarder kroner, sier Giske til NTB.

Giske medgir imidlertid at partiet nå trolig må være mer tålmodig med å få gjennomført reformene de ønsker.

– De må trappes opp eller fases inn litt langsommere, og noe kan ta litt lengre tid. Men i stortingsgruppa vår er det ikke noen stor følelse av at dette budsjettet har store mangler sammenlignet med det vi hadde tenkt å satse på, sier Giske.

Fire reformer

Arbeiderpartiet prioriterer fire nye reformer fremover i budsjettet: Fullføring av pensjonsreformen, halvere frafallet i den videregående skolen, halvere antallet nye unge uføre og mer satsing på velferdsteknologi, e-helse og digitalisering.

I budsjettforslaget setter de av 2,5 milliarder kroner til å skape nye arbeidsplasser og få flere over fra trygd til jobb. Partiet vil også sikre 1.000 nye lærere til neste år og innføre en lese-, skrive- og regnegaranti og en mer praktisk skole. 1,4 milliarder kroner er satt av til raskere behandling, nytt utstyr og flere ansatte på landets sykehus.

I tillegg vil partiet satse på klima ved å sette av penger til fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst- og lagring og en naturvernpakke på 320 millioner kroner.

Totalt plusser Ap på 12, 7 milliarder kroner på regjeringens budsjett og omprioriterer 4,4 milliarder kroner. For første gang legger partiet seg på samme oljepengebruk som regjeringen.

(©NTB)


Publisert: nov 17, 2017 @ 10:28 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Olaus Trøgheim

  Og det kommer i tillegg til et antall milliarder i nye bompenger, flere bomringer, kommunale eiendomsskatter, beboerparkering og nå sist mangedoblet p-avgifter på innfartsparkering. Vi blir flådd så det holder. Ingen partier synes å ha magemål. Egne fordeler og innvandring er det pengene går til.

 • StemmerBlankt

  Maken til svada og liten tiltro til folkets intelligensnivå…!
  De lovte å reversere mange tiltak regjeringen hadde gjort, og øke noe ekstra.
  Dette ville beløpe seg til minst kr. 15.000.000.000.
  Så måtte man ha plusset på økninger ønsket av Sv, Sp og ikke minst Mdg.

  De har ingen plan på hva pengene skal brukes til, de skal bare kreves inn fordi Ap mener de vil.

  Se på Oslo som lovet bedre eldreomsorg når de startet med eiendomsskatt.
  De legger ned plasser i eldreomsorgen fremfor å gi flere plass.
  De bruker heller pengene på å utkonkurrere arbeiderne fra eiendomsmarkedet ved å gå bananas med folkets penger å kjøpe et antall som er hinsides og har vært uten kontroll.
  De bruker uforståelige summer på maling av asfalt og utekontorsplasser folk ikke bruker.
  På toppen skal de bruke enorme summer på å kjøpe resten av et energiselskap.
  De søler bort alle pengene de kommer over, inkludert gigantiske lån som tas opp.

  Ap trenger ikke mer penger, de trenger mer forstand på hvordan bruke de pengene de allerede har til rådighet.

 • Peter Johan Olavsen

  I himmelens navn la aldri disse susebukkene få komme til makten. Klarer ikke å komme med et eneste utsagn de kan stå for noen måneder senere. Feige kryp.

 • Henning Nielsen

  «Ap har lært av skattetabben fra valgkampen. Nå vil vi partiet øke de skattene som er nødvendig, men så lite som mulig, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.»

  Hva slags klovn er dette? Det var altså et taktisk feilgrep å kreve høyere skatter, det var ikke nødvendig for landets økonomi, men bare et feilskjær i valgkampen. Før var det «vi må ha 15 mrd.», nå er det «så lite som mulig», og «vi ble misforstått». Jeg tror velgerne forsto ham svært så godt.