Innvandring og voldtektsøkningen i Sverige henger sammen. Ser vi fremtiden til Norge også?

Leder for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde under temamøte med pressen i forbindelse med Oslo politidistrikts presentasjon av rapporten "Voldtekt i den globale byen, 25. mai, 2011. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Den svenske virkeligheten er mer brutal enn mange av oss har vært klar over. Dette skyldes at svenske myndigheter og media/aviser (også norske) i flere år har prøvd å skjule den negative kriminalitetsutviklingen i landet. I Norge har det vært snakket om svenske tilstander, og svenske utredere har sagt seg enige. Sverige skiller seg negativt ut i forhold til andre land på flere områder.

På grunn av bråk fra dysfunksjonelle kulturer (familier, klaner og enkeltpersoner) må for eksempel helsevesenet ha politi og sikkerhetsvakter på sykehus og helseinstitusjoner. På skolene må de ha sikkerhetsvakter og systemer for legitimering for å stoppe uvedkommende. Offentlige institusjoner, medregnet politi har derfor rekrutteringsproblemer på grunn av overbelastning. Politiet beskriver Sverige som et «smørgåsbord» for kriminelle innvandrere». På grunn av økning i antall drap kunne vi nylig lese at i Sør-Stockholm er 50 voldtektsanmeldelser lagt på vent på grunn av ressursmangel, politiet er overarbeidet og frustrert.

FN har laget statistikk over antall anmeldte voldtekter fordelt på land. Det er pinlig og oppsiktsvekkende å se at i Sverige anmeldes det nest mest voldtekter av alle land i verden. Bare ett afrikansk land har flere. Det er lite sannsynlig at det skyldes at svenske kvinner anmelder slike saker mye oftere enn kvinner i andre land. De siste årene er det kommet flere hundre tusen migranter, hovedsakelig menn i sin beste alder, flest fra Afrika og Midt Østen. Da er det kanskje ikke så vanskelig å gjette hvem som i hovedsak utfører disse forbrytelsene.

Vel, svenske myndigheter sluttet for mange år siden å lage statistikk på dette. Det synes klart at de ikke vil at dette skal komme fram. Da tok lekmannsforskeren Joakim P. Jonasson saken i egne hender, ifølge nettavisen Nya Tider. Takket være hans innsats fins nå en rapport tilgjengelig som viser voldtekter i Sverige fordelt på den kriminelles bakgrunn/identitet. Overnevnte nettavis har gransket rapporten og godkjenner den med noen faktakorreksjoner. Nettavisen sier at selv med noen svakheter, anbefales rapporten til alle som ønsker et tydelig bilde av hvem som begår seksuelle overgrep i Sverige.

Han har gått igjennom domsavsigelser i hele Sverige for en 5 års periode, fra 2012 til 2017. Han har fått tilgang på 4000 dommer i seksualsaker med totalt 4146 gjerningsmenn. Domsavsigelser fra noen få steder har han ikke fått tilgang på, bl.a. Stockholm og Gøteborg. Dette er jo områder som ville ha gitt et vesentlig større utvalg. Rapporten deler inn undersøkelsen i flere kategorier voldtekter. Jeg skal her bare kort konkludere med hva han fant ut i kategorien grove voldtekter. Mer enn tre fjerdedeler av overgrepene begås av menn fra Afrika og Midtøsten. Når det gjelder menn fra Afrika er det 74 ganger mer sannsynlig at de begår disse forbrytelsene enn svenske menn. Når det gjelder menn fra Midtøsten er det tilsvarende tallet 58 ganger mer sannsynlig. Ellers blant europeere var det rumenere og jugoslaver som var mest representert i disse dommene.

Det sies og skrives att det er en liten andel kvinner som anmelder voldtekt. Dette på grunn av skam m.m. Dessuten opplyser HRS at bare 8 av 100 anmeldte voldtekter fører til domsavsigelser. Da skjønner vi bedre omfanget av denne epidemien. Svensk politi henlegger 13 anmeldte voldtekter hver dag. Man kan sette dette på spissen og si at den svenske politiske venstresiden og Moderaterna har ofret kvinnene på innvandringens alter, det er en skam. Så bare kort til slutt. Skandinaviske menn oppfører seg bra tross MeToo-oppstyret. Som eksempel fra et avisoppslag i Aftenposten i april 2009. Politiet i Oslo offentliggjorde tall som viste at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste 3 årene ble begått av ikke-vestlige innvandrere.

 

 

 

 

 


Publisert: nov 17, 2017 @ 1:43 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Friedel Brandt

Samfunnsdebattant

Latest posts by Friedel Brandt (see all)

 • Torgunn

  Norden har ikke infratruktur nok til å hansker med en invasjon av muslimer, ikke i noen nordiske land og ikke på noen områder.
  Nårtid vil et flertall på Stortinget forstå og ta inn over seg en lite ønskelige utvikling i samfunnet? Forleløbig er det svart ut. Tenk å ha tillitsvalgte på fete lønninger som helt bevisst ødelegger vår samfunn, og kaller det «humanisme».

  • GHjo

   Multikulturideologien, er som en form for sterkt vanedannende narkotika.
   De som er henfallne til denne narkotikaen, klarer bare i svært få tillfeller å bli avvendte.De vet at de ødelegger både seg selv, sine etterkommere og andre, men som andre narkomane, er avvenningen for tung og vanskelig, de velger heller destruksjonen og undergangen.
   det bør derfor holdes en folkeavstemming, for å få fjernet disse destruktive menneskene fra sine makt-posisjoner og gå inn for den samme politikk som Tsjekkia, Ungarn og Polen.

 • Tor Anders Engen

  Må også påpeke at når barn ned til 3 årsalderen blir voldtatt men ikke blir etterforsket fordi politiet har for mye å gjøre. Kan man betrakte MeToo kampanjen som et forsøk fra de venstreradikale feminister sine forsøk å dekke over det som utføres blant de multikulturelle.

  Hyl på noe som passer dem inn, men hold tett eller forsøk å avlede bevisstgjøringen av den galskap multikulturen drar med seg inn i samfunnet.

  Jeg har sagt flere ganger, kan noen bevise for meg at de venstreradikale feminister ikke er mentalt forvirrede?

  • Ole

   Det lar seg nok ikke bevise.

 • Onkel Skrue

  Joakim P. Jonasson har gjort en stor jobb med sin rapport. Svensk Webbtelevision har et intervu med han liggende på youtube der de snakker om denne rapporten.

 • Olaus Trøgheim

  Ser vi fremtiden? Bevares. Dette er jo samtid.

  Og det øker. Og ingen i eliten bryr seg om hva som skjer i innvandrermiljøene. Men det er klart, metoo med store mengder tafsing og annet kleint tar jo nå all kraft fra eliten slik at de virkelige ofrene drukner i medsøsterlig forbannelse over de slemme mennene. Hvite selvsagt. Og ofre de og. Who cares.

 • Insanus

  Massemediene er seg selv nærmest. Avdankede programledere og journalister får førstesideoppslag fordi de ble tatt på låret eller kløpet i rompa en gang for 20-30 år siden.
  Samtidig blir voldtekter utført av afrikanere på 13 årige jentunger feid under teppet.

 • DrD .

  Kun de som slavisk holder seg til NRK, VG/DB, Aftenposten og CNN har ikke fått med seg hva som foregår i Sverige.
  Sverige blir ikke uten grunn regnet som verdens voldtektsland. Det er forventet at 25% av svenske kvinner vil bli voldtatt i løpet av livet.
  Samtidig løper svenske feminister ned dørene på asylmottak for å dele ut blomster hver gang noen nevner innvandrernes voldtektskultur.

 • invernes

  Nordmenn kan takke seg selv for at vi får svenske tilstander, det forbausende er at kvinner går i fronten for å stemme inn politikere som sørger for at deres liv blir et helvete på jord.

 • Orsen330

  Fremtiden er her allerede. Som Anniken Huitfeldt sa det:»Multikulturisme skal dere få, enten dere vil eller ikke» Tenk å være så ondskafsfull mot sin egen befolkning.

 • Svaiende Lind

  I følge SSB, så lå antall anmeldte voldtekter så vidt jeg kan huske rundt 1960 på rundt 60. for 2015 lå de rundt 1400 i Norge.
  Tallene pre-og post, innvandring er veldig tydelige.
  Mørketallene ulmer selvfølgelig ganske stygt i bakgrunnen. Ingenting som skulle tilsi mørketallene er forskjellig fra 1960 og 2015(snarere tvert imot).

  Våre politikere, media, akademia, alle som har fremmet denne ikke-vestlige invasjonen er medskyldige i alle de voldtekter vi kunne vært foruten.