Oslo 20110525. Leder for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde under temamøte med pressen i forbindelse med Oslo politidistrikts presentasjon av rapporten "Voldtekt i den globale byen onsdag. Foto: Lise Åserud / Scanpix
annonse
annonse

Den svenske virkeligheten er mer brutal enn mange av oss har vært klar over. Dette skyldes at svenske myndigheter og media/aviser (også norske) i flere år har prøvd å skjule den negative kriminalitetsutviklingen i landet. I Norge har det vært snakket om svenske tilstander, og svenske utredere har sagt seg enige. Sverige skiller seg negativt ut i forhold til andre land på flere områder.

På grunn av bråk fra dysfunksjonelle kulturer (familier, klaner og enkeltpersoner) må for eksempel helsevesenet ha politi og sikkerhetsvakter på sykehus og helseinstitusjoner. På skolene må de ha sikkerhetsvakter og systemer for legitimering for å stoppe uvedkommende. Offentlige institusjoner, medregnet politi har derfor rekrutteringsproblemer på grunn av overbelastning. Politiet beskriver Sverige som et «smørgåsbord» for kriminelle innvandrere». På grunn av økning i antall drap kunne vi nylig lese at i Sør-Stockholm er 50 voldtektsanmeldelser lagt på vent på grunn av ressursmangel, politiet er overarbeidet og frustrert.

FN har laget statistikk over antall anmeldte voldtekter fordelt på land. Det er pinlig og oppsiktsvekkende å se at i Sverige anmeldes det nest mest voldtekter av alle land i verden. Bare ett afrikansk land har flere. Det er lite sannsynlig at det skyldes at svenske kvinner anmelder slike saker mye oftere enn kvinner i andre land. De siste årene er det kommet flere hundre tusen migranter, hovedsakelig menn i sin beste alder, flest fra Afrika og Midt Østen. Da er det kanskje ikke så vanskelig å gjette hvem som i hovedsak utfører disse forbrytelsene.

annonse

Vel, svenske myndigheter sluttet for mange år siden å lage statistikk på dette. Det synes klart at de ikke vil at dette skal komme fram. Da tok lekmannsforskeren Joakim P. Jonasson saken i egne hender, ifølge nettavisen Nya Tider. Takket være hans innsats fins nå en rapport tilgjengelig som viser voldtekter i Sverige fordelt på den kriminelles bakgrunn/identitet. Overnevnte nettavis har gransket rapporten og godkjenner den med noen faktakorreksjoner. Nettavisen sier at selv med noen svakheter, anbefales rapporten til alle som ønsker et tydelig bilde av hvem som begår seksuelle overgrep i Sverige.

Han har gått igjennom domsavsigelser i hele Sverige for en 5 års periode, fra 2012 til 2017. Han har fått tilgang på 4000 dommer i seksualsaker med totalt 4146 gjerningsmenn. Domsavsigelser fra noen få steder har han ikke fått tilgang på, bl.a. Stockholm og Gøteborg. Dette er jo områder som ville ha gitt et vesentlig større utvalg. Rapporten deler inn undersøkelsen i flere kategorier voldtekter. Jeg skal her bare kort konkludere med hva han fant ut i kategorien grove voldtekter. Mer enn tre fjerdedeler av overgrepene begås av menn fra Afrika og Midtøsten. Når det gjelder menn fra Afrika er det 74 ganger mer sannsynlig at de begår disse forbrytelsene enn svenske menn. Når det gjelder menn fra Midtøsten er det tilsvarende tallet 58 ganger mer sannsynlig. Ellers blant europeere var det rumenere og jugoslaver som var mest representert i disse dommene.

Det sies og skrives att det er en liten andel kvinner som anmelder voldtekt. Dette på grunn av skam m.m. Dessuten opplyser HRS at bare 8 av 100 anmeldte voldtekter fører til domsavsigelser. Da skjønner vi bedre omfanget av denne epidemien. Svensk politi henlegger 13 anmeldte voldtekter hver dag. Man kan sette dette på spissen og si at den svenske politiske venstresiden og Moderaterna har ofret kvinnene på innvandringens alter, det er en skam. Så bare kort til slutt. Skandinaviske menn oppfører seg bra tross MeToo-oppstyret. Som eksempel fra et avisoppslag i Aftenposten i april 2009. Politiet i Oslo offentliggjorde tall som viste at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste 3 årene ble begått av ikke-vestlige innvandrere.

annonse

 

 

 

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon