Solberg tror Norge får beholde handlingsrommet

Statsminister Erna Solberg er glad for EUs løfter om kamp mot utbytting i arbeidslivet. Hun er ikke redd for mer detaljstyring fra Brussel.

Solberg var fredag spesielt invitert på EUs toppmøte i Göteborg.

Tema for møtet var sosialpolitikk og hva EU kan gjøre for å beskytte vanlige europeere bedre. Solberg mener det er ekstremt viktig at disse spørsmålene nå løftes på agendaen i Europa.

– Jeg tror det er kommet en erkjennelse om at en del av opplevelsen av uro i de politiske systemene i Europa, skyldes at for mange står utenfor arbeidsmarkedet. For mange opplever at de ikke har fått ta del i den økonomiske veksten, sier Solberg til NTB.

– Det skaper grobunn for populistiske partier, men også en opplevelse av at EU er et eliteprosjekt, og ikke et prosjekt for vanlige folk, advarer hun.

Rød linje

I land som Sverige og Danmark har det nye søkelyset på sosiale spørsmål også ført til uro for at mer makt skal overføres fra medlemslandene til Brussel.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sa på toppmøtet at det er en «rød linje» for ham at den nordiske modellen, der arbeidslivets parter får stort spillerom til å bestemme hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde, må bevares.

Det sier Solberg seg enig i. Hun er likevel ikke veldig bekymret for at det nasjonale handlingsrommet skal bli innskrenket av de nye satsingene. Til det er motkreftene for sterke, fastslår statsministeren.

– Jeg tror ikke det er på moten nå, sier hun.

Norsk initiativ

Med seg til toppmøtet hadde Solberg et norsk initiativ der hun inviterer EU til felles kamp mot kriminalitet i arbeidslivet.

Solberg sendte et brev om saken til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker tidligere denne uka. Der la hun ved en 26 sider lang rapport der regjeringen gjennomgår mulige tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

I Göteborg snakket Solberg med ledere fra flere land om det nye initiativet. Hun mener selv at det ble godt mottatt.

– Jeg opplever at det resonnerer hos dem. Både hos land som har utfordringer i sitt eget arbeidsmarked, men også for eksempel hos Estland, som har mange som har reist til Norge, sier Solberg.

Vil slå ned på fuskere

Et hovedbudskap i initiativet er at EU må slå ned på selskaper som skaffer seg en konkurransefordel ved å fuske og bryte reglene.

Solbergs bekymring er at slike aktører skal utkonkurrere de ansvarlige aktørene, de som sikrer anstendighet i arbeidslivet og for eksempel bidrar med lærlingplasser og kompetanseheving for de ansatte.

– Det må lønne seg å være seriøs, sier hun.

(©NTB)


Publisert: nov 18, 2017 @ 7:13 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Frankie

  Erna taler med to tunger og gjør alt for å tekkes sine herrer i Brussel.

  • Erik Pedersen

   Tåkeprat….

 • Joakim Karlsen

  Ja, EU kommisjonen er så lydhør og snille at det er ikke måte. Kan ikke si at Erna kler pinoccionese spesielt godt. Kanskje hun kan tenke seg hovedrollen i Vibeke Løkkebergs nye film » dis, tåke og vrøvl». Tiden er inne for en endring. Det hjelper ikke lenger å spille det samme hakket i plata lenger, de negative konsekvensene er for store. Færre og færre lar seg lure. Overstyringen, multikulturalismen, ran av naturressurser, melkingen av folket, ingenting av dette er bærekraftig utvikling på noen som helst måte, tiden er inne for et rungende NEI. Var nylig i Ungarn noen dager, der var det massevis av spisesteder med utelukkende fokus på tradisjonell ungarsk mat. I Norge finner du kun kebab, kinamat og burgermat. Vil påstå at du skal lete lenge etter et land som har drevet så langt bort fra sin egen kultur som Norge. Mange klager på dette, men gjør lite.

  • Spaceman_Spiff

   Apropos ran av naturressurser, så pågår det en storstilt utbygging av kraftkabler som skal bringe strøm fra Norge til Kontinentet. Det er IKKE i Norske borgeres beste interesse som vil få høyere strømpriser… eller «harmoniserte strømpriser» som de kaller det i elitistiske kretser. Nærmere ran av Norge kan vi knapt komme. En eller annen politiker må si stopp til dette snart. SP f.eks?

   • Joakim Karlsen

    Problemet er bare hvor man skal finne denne «uvanlige» politikeren som faktisk står opp for det norske folk. Sørgelig at det mest redelige og anstendige er blitt det minst vanlige.. Veien til Stortinget er nok ikke bekledd med idealisme og høy moral, heller hvor langt man er villig til å synke for å komme dit..

 • Spaceman_Spiff

  Tror Norge får beholde handlingsrommet? Det er for svarte bare å la være å gi det fra seg. Vi har sagt nei til EU to ganger og om EØS avtalen er lkke omfattende som et medlemsskap må den være grunnlovsstridig!

  Måtte hele EU brenne…

 • oliver

  «Solbergs bekymring er at slike aktører skal utkonkurrere de ansvarlige aktørene, de som sikrer anstendighet i arbeidslivet…».
  Her må statsministeren ha spilt Pokeman i timen i stedet for å følge med. Det er jo nettopp EUs hensikt at aktører skal fuske og bryte de nasjonale reglene, for hva skjedde Holship-saken? Når ser man Solbergs bekymring for lover og regler hvis hennes og EUs foretrukne TTIP/TISA skulle bli en del av hverdagen i norsk nærings- og arbeidsliv?
  Ikke for at AP er skitten bedre, men dette synes å være en typisk story for oss som ikke skjønner bedre…

  • Joakim Karlsen

   Helt enig, som de sier på bakrommet; «diversion is the solution»

 • Knut Tiller

  Hvilket handlingsrom er det Erna Solberg snakker om, det samme med AP? Hvis det er et handlingsrom er det i så fall sjelden og aldri brukt fra norsk side, her blir alt fra EU implementert uten åpen diskusjon og Ernas mål er fullt medlemskap. Det samme ønsker vel egentlig også AP selv om det er litt programmessig nedtonet. Hvis noen virkelig tror på å kunne endre EU fra innsiden ut fra norske interesser eller at EØS-avtalen skal kunne reforhandles på de fire friheter, ja da er det lite håp for Norge som fortsatt nasjonalstat! Nå er det flere saker som kommer som ytterligere binder EU-land sammen, inkl Norge, som f.eks ACER som vil gi EU kontroll over energimarkedet i Europa inkl Norges vannkraft. Så kommer en rettighetsliste for alle EU-borgere som skal gjelde i alle land, med naturlig størst konsekvens for de rikeste landene som må gi like rettigheter til alle som fritt kan bosette seg her, ikke bare egne borgere. Tenk hva som kan skje med alle «flyktningene» som har fått opphold i et EU-land, er det tvil om at de vil søke til det landet med beste økonomiske vilkår? Vår suverenitet og selvråderett overgis til Brussel med støtte fra vårt stortingsflertall. Flere og flere omfattende saker tvinges igjennom for å bane veien for en full union. Hvis ikke Norge nå sier stopp er en fremtidig vei ut av elendigheten langt vanskeligere enn i dag. Vi har INGEN som med tyngde kjemper for de 70% av norske velgere som sier nei. SP er eneste klare nei-parti, men EU er ikke høyt på agendaen der heller. SV sier nei, men vil likevel ha åpne grenser for alt og alle. Nei Til EU gir god informasjon til alle sine følgere, men inntrykket er at heller ikke der er det stor kraft til et nei og krav om handling. Eneste løsning må være en folkelig massemønstring!