Kan du vise ditt ansikt Facebook-sjef?

REUTERS/Dado Ruvic/Files

Dette er en tekst skrevet i berettighet harme, og den er kun til administrerende direktør Rune Paulseth i Facebook. Hvorfor tok du fra meg ytringsfriheten i 15 timer og åtte minutter på falskt grunnlag?

Tenk deg at du våkner en tidlig morgen Rune og sjekker din mail:
«Noen rapporterte deg for å bruke falsk identitet. Det ser ut til at kontoen din har blitt fjernet fra Facebook fordi den har gitt seg ut for å tilhøre noen andre, noe som er i strid med standardene våre. Hilsen Facebook-teamet. Takk,». (Ordrett sitat med skrivefeil og det hele).

Helt blåst
Jeg antar at det hadde blitt rimelig hett under pysjen, og jeg regner med at du ville følt deg særdeles krenket. Ytringsfriheten er faktisk viktigere enn deg Rune, og det du representerer. Like it or not.
For det første regner jeg med at du ikke har falske profiler på FB, og særlig ikke i eget navn (en selvmotsigelse så det holder forresten). Videre tror jeg du ville blitt rimelig arg når Facebook tillot seg å skrive «Det ser ut til at kontoen din har blitt fjernet fra Facebook». Ser ut til? Det er jo du som har gjort det Rune!

Hvem rapporterte?
De siste 15 timene var det altså min tur til å oppleve en særdeles skremmende ytrigsfrihets-praksis fra Facebook. Min konto ble såkalt deaktivert etter at «noen» rapporterte «Jarle Aabø» som falsk konto. Jeg kan kanskje leve uten FB i drøye 15 timer, men som utestengt administrator/redaktør for viktige og redelige FB-grupper med svært mange aktive medlemmer gjør det denne saken spesielt alvorlig.

Grønne idealister?
16. oktober startet jeg en nyhetsgruppe på FB som heter «Ja til bilen i Oslo». Den fikk raskt 2000 aktive medlemmer og vokser. Nyhetsavisen poster tre ting løpende:
1) Nyheter produsert av norsk presse
2) Egne nyheter
3) Dokumentarfoto

I mørket
Siden jeg ble kastet ut fra FB på falskt grunnlag hadde «Ja til bilen i Oslo» ingen administrator/redaktør i 15 timer og åtte minutter. Det betyr at folk som ønsket å følge siden aktivt ikke kunne bli medlemmer, ingen ufine kommentarer kunne slettes og jeg som administrator hadde altså ikke tilgang til gruppen. Samtidig forsvant alle mine innlegg (ca 100). Videre ble antall aktive medlemmer redusert fra 2093 til 1662.

Gullstandard
Å kneble den frie samfunnsdebatten ved å ramme en nyhetsgruppe gjennom falske anklager, altså gjøre «Ja til bilen i Oslo» til en dysfunksjonell gruppe som lever sitt ukontrollerte liv, er direkte fiendtlig og muligens også farlig. Men det rokker også ved en serie lover og menneskerettigheter som er en gullstandard i det norske samfunn.

Gjemmer seg
Å få snakke med toppsjef eller andre i Facebook er en umulighet. Derfor velger jeg å stille fire direkte spørsmål til administrerende direktør Rune Paulseth her. Kanskje han da for en sjelden gang skyld stikker hodet frem fra sitt skjulested, og forklarer oss hva Facebook holder på med.

1) Hvorfor varslet ikke FB meg om påstanden om falsk profil før dere deaktiverte min konto?
2) På hvilken grunnlag fattet dere et vedtak om utestengelse, utover standardfrasen «Noen rapporterte deg for å bruke falsk identitet»? Hvilke rutiner har dere?
3) Hvorfor er FB villig til å ødelegge en nyhetsgruppe (avis)?
4) Kan dere sende meg identitetene til de som står bak den falske rapporteringen?

Og en kaffe
Siden jeg fortsatt er forbannet ønskes ingen «med de beste hilsener» denne gangen Rune, men siden du bor rett borte i gata tillater jeg meg å invitere deg på kaffe sammen med hyggelige personer jeg kjenner som er «professorer» i ytringsfrihet og journalistikk. Du har tydeligvis noe å lære.

UPDATE: 17. november klokken 11.42 sendte Facebook svar på de fire spørsmål de fikk den 14. november:

Hei Jarle,
Ingen årsak! Vi er glade for å kunne hjelpe.
Hvis du har flere spørsmål i fremtiden, kan du gå til hjelpesenteret.

Vennlig hilsen
Takk,
Jenny

 

PS: Fra Store Norske Leksikon:

Vernet av ytringsfriheten er særlig begrunnet i tre hensyn:

 1. Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet –  kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten.
 2. Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og frihet  – vi har frihet til å dele våre tanker og ta imot andres, og i kraft av denne friheten utvikles vi som mennesker.
 3. Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, verken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten.

(Teksten er tidligere publisert på Jarle Aabøs blogg og er gjengitt med forfatterens tillatelse)


Publisert: nov 19, 2017 @ 9:33 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Jarle Aabø

PR- og kriserådgiver

Latest posts by Jarle Aabø (see all)

 • Harald Paulsen

  Jeg har rukket å se FB som et pusterom for alle sensurerte, det er åpenbart at de totalitære har fått nakketak der også. Lykke til. Anmeld og ta ut stevning.
  Jeg vil legge til at jeg for 10 min siden så på France24 og der hadde de i fullt alvor tatt inn til intervju en psykolog som hadde stemplet Trump som sinnsyk og ikke mindre, intervjueren inviterte og psykologen svarte med at det måtte stilles spørsmål med de som stemte på / holdt med Trump. Dessuten foreslo de at framtidige kandidater / politikere måtte undergis psykologisk test og godkjenning. De er villige til å legge oss inn som psykotiske tilfeller med sprøyteplikt. Det er som i Sovjet, de sjukeste av de sjuke er nå doktorer og de friske har blitt pasienter. Det er så skamlaust og stalinistisk at det ikke er til å tro, men nå rygger de åpenbart ikke fra noe.
  Alle dere som har våpen, lever dem ikke inn, vi kommer til å trenge hvert ett.

 • Spaceman_Spiff

  Kanskje ta den med yttringsfrihet med NRK også…

 • Harald Paulsen

  Viser til mitt første innlegg – som kan være sensurert av Resett.
  France 24 var den første TV kanalen som åpnet dørene til «the Hell Hole». Vi har erfart det lenge, og mange har tatt det i bedre mening enn det burde være mulig, men nå uttrykker de det åpent. Psykologisering, og testing og godkjenning, av de som er enig med Trump (i mange saker), dvs alle vi som liker Resett.
  Når en internasjonal TV kanal drøfter slike muligheter, og hvor intervjueren er samkjørt med psykologen, så er det ikke bare en test, det er det som kommer (og som har vært).

 • PKV

  Alt for mange av oss har «lagt eggene i en kurv» og stoler på Facebook. Stadige eksempler på Facebook ‘s tilfeldige sensur tilsier at en bør se på alternativene. Det finnes flere. Kan vi finne en felles plattform for meningsutveksling uten sensur.

 • Jan Petter Glendrange

  Det er dessverre flere eksempler på at Facebook kan utvikle seg til å bli den største begrensningen av ytringsfriheten i moderne tid.

 • Kim Olsen

  Facebook har ingen plikt til å hjelpe noen spre sine ytringer, de har kun en plikt og det er å tjene mest mulig penger for sine aksjonærer. For å tjene penger må de ha flest mulige brukere og da må de fremstå som et «safe place» og dette utnytter folk på venstresiden for det det er verdt ved å rapportere sine fiender.

  Dere i Resett er med i denne onde sirkelen, dere legger ut poster fra Facebook her og klikker man for å lese hele innlegget havner man på Facebook.com enten man vil eller ikke.

  • Gina Rydland

   Safe place for hvem? Og vil «flest mulige brukere» i det hele tatt være på fb om sensuren fortsetter. Uttrykket Safe place er ikke annet enn en måte å pakke ordet sensur inn i et penere papir. Og skal man virkelig ha en safe place må det bety at ytringsfriheten står sterkt.

   • Kim Olsen

    Et «safe place» betyr i dette tilfellet et sted med lite ytringsfrihet. Vi hadde for eksempel YouTube Adpocalypse i år hvor alt som ikke er «Family Friendly» blir et problem. Venstresiden utnytter dette for alt det er verdt, det så vi for et par dager når de klaget på at alt-right folk var «verified» på Twitter. Twitter endret sin verified policy https://twitter.com/TwitterSupport/status/928654369771356162

 • Astraios

  I gamle DDR var halvparten av befolkningen sysselsatt med å overvåke, tyste og angi den andre halvparten. Man kunne ikke stole på noen, familie, venner, naboer, postbudet eller kolleger. En eneste «feil» ytring var nok til at man ble tystet og angitt og havnet i STASIS arkiver.

  Frykten fikk overtaket og landet ble sakte men sikkert akterutseilt med industri i forfall og tomme butikker – i et grått, ensrettet og trist land som knapt var gjenreist etter krigens herjinger.

  Aktivister på venstresiden jobber på samme måte – de har folk som teller «likes» på FB og sjekker hva man ytrer. Deretter blir det rapportert og angitt. Krav om navn i diskusjonsfora er ikke tilfeldig – de skal vite og kontrollerer hvem som sier hva. Når journalister og redaktører er medlem av diverse lukkede grupper som styrer og kontrollerer hva som skal sies og menes i nyhetene bærer det galt avsted.

  Kanskje det er på tide å finne ut hvem disse mørke er – og hvor de er organisert? De krever «åpenhet» men jobber selv i det skjulte. Ytringsfriheten er sårbar og aldri har den vært under sterkere press enn i dag.

 • Zylark

  Facebook er ingen nøytral og åpen arena for fri meningsytring. Det er et privat eid selskap som er fri til å begrense adgang til deres egne fora etter eget forgodtbefinnende.

  Ikke for å forsvare Facebook som sådan – er ikke selv medlem der, men av andre årsaker som går mer på måten de samler og utnytter personlig data – men de som andre sosiale plattformer har et problem hva gjelder å holde deres arena ryddig fra troll og og andre asosiale for ikke å si sinnsforvirrede personer og ytringer. Mye av dette gjøres maskinelt. Man blir rapportert, og for sikkerhets skyld låses konto inntil man har gått igjennom saken.

  Slik er det og slik må det nesten være. Desverre, dette vet vannmelonene i MDG og de fleste andre hellig overbeviste av Lenins siste kadrer. Så det rapporteres under en lav sko mot alt og alle de ikke liker meningene til.

  Hva Facebook burde gjøre er naturligvis å frata disse aksjonistene mulighet til å rapportere. Åpent som at de mister muligheten og vet det, eller skjult ved at rapportene deres skygge-modereres ut til det store intet. Å rapportere andre bare fordi man ikke liker meningene deres er også en form for trolling. Noe Facebook burde ta alvorlig. Hvilket jeg vil tro de gjør.

  I alle tilfeller, her har gjennomgang av saken gjort av ansatte hos Facebook rettet feilen. Så er bare spørsmålet om noe blir gjort mot dem som rapporterte deg?

 • Geir Pettersen

  FB kan fort gjøre seg selv overflødig, mange begynner å bli driftlei msm med sensur og fortielser.

 • Max Karl

  Litt rart å lese slikt om en privat bedrift, hos en privat bedrift, som driver forhåndssensur. For dere er vel klar over at FB er en privat bedrift. Og at det ikke regnes som straff, om en privat bedrift ikke vil gjør forretninger med deg.