OSLO 20060714: NB! Dette er gammelt flagg m/ NRK-logo. Eksteriør av Norsk Rikskringkasting NRK s bygninger på Marienlyst. Her detalj fra vegg med NRK logo og klokke. Foto Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX
annonse
annonse

Blir vi lurt og bedradd av mediene? Burde vi gjøre mer enn å stikke stemmeseddelen i urna?

Ja, det er faktisk mye mer enn det vi kan gjøre. På Facebook er det flere og flere som er frustrerte over hva MSM, NRK og TV2 foretar seg, og de etterlyser konkret handling. Det er nok av dem som på sosiale medier har sterke meninger og lar det bli med det. Jeg har selv ved flere anledninger på Facebook oppfordret folk til sende klager til Kringkastingsrådet for den ensidige propagandaen og partiskhet som NRK oversvømmer oss med.

Jeg er av dem som mener at vi må legge mer press på lederne og programansvarlige redaktører både i NRK og TV2, som i mange saker totalt svikter sitt samfunnsoppdrag.
SSB-lederen har nettopp måtte forlate sin post fordi hun turet frem etter sitt eget forgodtbefinnende, så hvorfor skal NRK og TV2 være fredet?

annonse

Det hverken NRK eller TV2 har evner eller har vilje til å forstå, er at den manglende politiske nøytralitet, eller den ensidige tilnærming til sitt samfunnsoppdrag de viser, snart vil få konsekvenser. Vi lever ikke lenger i et samfunn der synspunktene til Ap og SV har monopol på debatten. Heldigvis har mange har våknet opp og vil  ikke lenger tillate at debatten strupes, eller at NRK fortsatt er et propagandamaskineri for venstresiden i norsk politikk.

Selv vil jeg nå forfatte et brev både til ledelsen i NRK og TV2, med kopi til Kringkastingsrådet, politikere, og andre som kan tenkes å kunne ha påvirkningskraft. Det burde langt flere gjøre.

Det blir nesten komisk når tusenvis uttrykker sin frustrasjon på sosiale medier, mens det kun er et fåtall som klager til eksempelvis Kringkastingsrådet. Det er nesten tragisk at så mange på Facebook er enige med siste taler, men likevel lar sin eder og galle stoppe der. Det er mange som sier at de boikotter NRK, de ser ikke på debatten, de har gått lei av å se på ensrettingen og propagandaen. Det nytter ikke som mange sier, kun å ønske dem “dit pepperen gror”. De blir ved sin lest, og forsetter med sin ensidige journalistikk og propaganda for venstresiden.

Det hele koker ned til om vi bare skal godta at NRK og TV2 fortsetter sitt propagandashow og sine ensidige vinklinger på nyheter og debatt. Det dette handler om, er om du synes det er greit at det er sånn?

Dersom så er tilfelle, så greit nok. Hold deg til å øse eder og galle utover sosiale medier.  Hvis ikke så må du handle. Det kommer ikke til å gå seg til. Det skjer ingen verdens ting om vi kun deltar i debatten på hverandres Facebooksider. Samfunnsoppdraget og medienes ansvar som nøytrale nyhetsformidlere formes ikke på Facebook. Jeg vil ikke oppfordre til mindre debatt på på sosiale medier, for den er ofte både god og nyttig. Men, vi har alle et selvstendig ansvar. Så min oppfordring er igjen:

Si ifra! Det er kun du som kan gjøre det du kan. Derfor, gjør det du tror er riktig, ikke forvent at andre skal gjøre det for deg. 

annonse

Jeg velger å vise til en kronikk publisert hos NRK som nettopp tar opp temaet propaganda. Jeg ber leserne om å lese kronikken med mitt innlegg som bakteppe. Kronikken har som mål nettopp å sette søkelys på fenomenet. Trump får som vanlig gjennomgå, og det gjør han jo daglig både i NRK og TV2. Jeg er ikke en ukritisk Trump-sympatisør, men det ringer i noen bjeller når enkelte beskrives så ensidig spekulativt og negativt. Forfatteren av denne kronikken har en definisjon av begrepet propaganda:

“Propaganda er strategisk massekommunikasjon for å forme persepsjoner og manipulere forestillinger i den hensikt å styre målgruppens adferd slik at det gagner avsenderorganisasjonens politiske formål og agenda”.

Videre sies det følgende, som jeg mener ledelse og programansvarlige i både NRK og TV2 ikke i stor nok grad etterlever, eller kanskje nettopp lever etter:

“Propaganda er kommunikasjon, men snarere enveiskommunikasjon enn dialog. Propaganda er politisk, kalkulerende og strategisk, og ikke-diskuterende i formen. Propagandisten har et fastsatt mål om å styre målgruppens adferd, og vil ikke være villig til å fravike målet gjennom diskusjon og overbevisende motargumentasjon. Slik oppriktig tale og meningsutveksling tilhører den deliberative retorikken. Dialog, diskusjon og motforestillinger er simpelthen destruktivt for propaganda, fordi den ønsker å styre menneskers adferd og handlinger gjennom å styre deres oppfatninger”.

Fra mitt ståsted oppleves det som interessant at det nettopp er NRK som har publisert denne kronikken, fordi jeg er av den oppfatning at både NRK og TV2 driver med propaganda i stor stil, og i liten grad ivaretar sine samfunnsoppgaver som nøytrale medier og nyhetsformidlere.

annonse

 

 

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon