Lar vi propagandamaskinene fange oss?

Er NRK en propagandamaskin? Foto Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Blir vi lurt og bedradd av mediene? Burde vi gjøre mer enn å stikke stemmeseddelen i urna?

Ja, det er faktisk mye mer enn det vi kan gjøre. På Facebook er det flere og flere som er frustrerte over hva MSM, NRK og TV2 foretar seg, og de etterlyser konkret handling. Det er nok av dem som på sosiale medier har sterke meninger og lar det bli med det. Jeg har selv ved flere anledninger på Facebook oppfordret folk til sende klager til Kringkastingsrådet for den ensidige propagandaen og partiskhet som NRK oversvømmer oss med.

Jeg er av dem som mener at vi må legge mer press på lederne og programansvarlige redaktører både i NRK og TV2, som i mange saker totalt svikter sitt samfunnsoppdrag.
SSB-lederen har nettopp måtte forlate sin post fordi hun turet frem etter sitt eget forgodtbefinnende, så hvorfor skal NRK og TV2 være fredet?

Det hverken NRK eller TV2 har evner eller har vilje til å forstå, er at den manglende politiske nøytralitet, eller den ensidige tilnærming til sitt samfunnsoppdrag de viser, snart vil få konsekvenser. Vi lever ikke lenger i et samfunn der synspunktene til Ap og SV har monopol på debatten. Heldigvis har mange har våknet opp og vil  ikke lenger tillate at debatten strupes, eller at NRK fortsatt er et propagandamaskineri for venstresiden i norsk politikk.

Selv vil jeg nå forfatte et brev både til ledelsen i NRK og TV2, med kopi til Kringkastingsrådet, politikere, og andre som kan tenkes å kunne ha påvirkningskraft. Det burde langt flere gjøre.

Det blir nesten komisk når tusenvis uttrykker sin frustrasjon på sosiale medier, mens det kun er et fåtall som klager til eksempelvis Kringkastingsrådet. Det er nesten tragisk at så mange på Facebook er enige med siste taler, men likevel lar sin eder og galle stoppe der. Det er mange som sier at de boikotter NRK, de ser ikke på debatten, de har gått lei av å se på ensrettingen og propagandaen. Det nytter ikke som mange sier, kun å ønske dem “dit pepperen gror”. De blir ved sin lest, og forsetter med sin ensidige journalistikk og propaganda for venstresiden.

Det hele koker ned til om vi bare skal godta at NRK og TV2 fortsetter sitt propagandashow og sine ensidige vinklinger på nyheter og debatt. Det dette handler om, er om du synes det er greit at det er sånn?

Dersom så er tilfelle, så greit nok. Hold deg til å øse eder og galle utover sosiale medier.  Hvis ikke så må du handle. Det kommer ikke til å gå seg til. Det skjer ingen verdens ting om vi kun deltar i debatten på hverandres Facebooksider. Samfunnsoppdraget og medienes ansvar som nøytrale nyhetsformidlere formes ikke på Facebook. Jeg vil ikke oppfordre til mindre debatt på på sosiale medier, for den er ofte både god og nyttig. Men, vi har alle et selvstendig ansvar. Så min oppfordring er igjen:

Si ifra! Det er kun du som kan gjøre det du kan. Derfor, gjør det du tror er riktig, ikke forvent at andre skal gjøre det for deg. 

Jeg velger å vise til en kronikk publisert hos NRK som nettopp tar opp temaet propaganda. Jeg ber leserne om å lese kronikken med mitt innlegg som bakteppe. Kronikken har som mål nettopp å sette søkelys på fenomenet. Trump får som vanlig gjennomgå, og det gjør han jo daglig både i NRK og TV2. Jeg er ikke en ukritisk Trump-sympatisør, men det ringer i noen bjeller når enkelte beskrives så ensidig spekulativt og negativt. Forfatteren av denne kronikken har en definisjon av begrepet propaganda:

“Propaganda er strategisk massekommunikasjon for å forme persepsjoner og manipulere forestillinger i den hensikt å styre målgruppens adferd slik at det gagner avsenderorganisasjonens politiske formål og agenda”.

Videre sies det følgende, som jeg mener ledelse og programansvarlige i både NRK og TV2 ikke i stor nok grad etterlever, eller kanskje nettopp lever etter:

“Propaganda er kommunikasjon, men snarere enveiskommunikasjon enn dialog. Propaganda er politisk, kalkulerende og strategisk, og ikke-diskuterende i formen. Propagandisten har et fastsatt mål om å styre målgruppens adferd, og vil ikke være villig til å fravike målet gjennom diskusjon og overbevisende motargumentasjon. Slik oppriktig tale og meningsutveksling tilhører den deliberative retorikken. Dialog, diskusjon og motforestillinger er simpelthen destruktivt for propaganda, fordi den ønsker å styre menneskers adferd og handlinger gjennom å styre deres oppfatninger”.

Fra mitt ståsted oppleves det som interessant at det nettopp er NRK som har publisert denne kronikken, fordi jeg er av den oppfatning at både NRK og TV2 driver med propaganda i stor stil, og i liten grad ivaretar sine samfunnsoppgaver som nøytrale medier og nyhetsformidlere.

 

 


Publisert: nov 18, 2017 @ 5:07 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Egil Stangeland

Samfunnsdebattant

Latest posts by Egil Stangeland (see all)

 • Triturus cristatus

  Veldig bra skrevet. Jeg liker spesielt denne linjen: «Derfor, gjør det du tror er riktig, ikke forvent at andre skal gjøre det for deg».

  Om alle sitter og ergrer seg, men ingen gjør noe, så vil jo ting forbli som de er til evig tid.

  Vi befinner oss i en «infowar», en informasjonskrig. La oss innføre det begrepet på norsk først som sist.

  «De» har en stor armé i form av NRK, TV2, VG, Aftenposten, etc. «Vi» har en liten gerilja, som opererer nesten utelukkende på Internett.

  Det er på tide vi begynner å diskutere hvordan vi kan nå ut til flere med alternative synspunkter. Spesielt viktig er det å nå ut til de unge, til folk i universitetsalder eller i 20-årene. 68’er-tankegodset må ikke få forpeste enda flere generasjoner. Den politisk korrekte venstresiden har blitt like moralistisk og ideologisk urokkelig som kirken var i gamle dager, og dermed burde det da være mulig å hisse ungdommen til å gjøre opprør mot den. Om SJW-vanviddet vi kjenner fra amerikanske universiteter begynner å bli merkbart på norske universiteter, kan det gi indirekte drahjelp, da det vil få mange til i frustrasjon å søke alternative stemmer. Dette må vi utnytte.

  Vi har mye å lære av nordamerikanerne. Internett er et fantastisk verktøy. I USA og Canada er det nå svært mange alternative nyhetssider, blogger, YouTube-kanaler, etc., på nettet, og disse har fått en voldsom innflytelse. Folkets tillit til de etablerte mediene, som CNN og NY Times, er på et bunnivå.

 • tomnico

  Det er lenge siden Dax18, politisk kvarter og Debatten bke etablert som møtested for SVs medlemmer og sympatisører. Siste utvidelse er fremme av alt muslimsk i alle kanaler og alle programmer. Er du muslim, skriv en blogg og du blir automatisk invitert i studio i alle de kanaler og alle programmer. For oss som ikke er interessert i dette er det lite av intetesse som «allmenkringkasteren» med samfunnsoppdrag leverer, men som vi med tvang må betale for og som politikerne bifaller.

 • bitten

  JA alt for mange lar seg fanges opp , av den venstrevridde propagandamaskinen til NRK ,
  som sluker alt rått av nyheter , som kommer ut i fra den kanalen der .
  Selv om alt for ofte er nyhetene fake , lite faktaorientert og totalt usanne så alt for ofte ,
  som samtidig sender lite objektive , nøytrale nyheter som er totalt fraværende der .

  Er det noen kanaler som er lite troverdige og faktaorienterte er det både NRK og TV2 ,
  som vrenger og vrir på sannheten alt for ofte , men alt for mange går rett på løgnene .
  Siden man har blitt vranglært gjennom alt for mange år som NRK har eksistert ,
  at alt av nyhetsstoff er sant , ekte , som folk går gått på i alt for mange år alt .

 • Harald Paulsen

  Flott beskrivelse og forslag.
  Fullstendig enig i din mening om NRK og TV2. Jeg legger gjerne til Aftenposten, VG, Dagbladet og de fleste andre avisene.
  Er også enig i ditt forslag om å organisere oss bedre, herunder klage til de nevnte, men jeg er vel en av de som har gitt opp – og face book osv (= mulighet) er nytt, helt nytt for meg. I NRK osv er det jo bare tips telefon og tips mail du finner.
  Jeg har derfor erkjent at det her er som en påstand jeg overhørte i en kommunegrense sak «han Arne (formannen i det partiet han tilhørte) vil ikke skifte mening om han så fikk kniven i seg». De sentrale i NRK, TV2″ osv, de vil heller starte flere verdenskriger før de skifter ut hvem de assosierer seg med og hvem som er deres avskyelige niggere, som er du, meg og et utall andre hvite nordmenn.
  Derfor, svelt dem i hjel! Si opp abonnementene, kjøp dem ikke, få politikerne til å strupe overføringene og lisensene. Her ser jeg for meg at ditt forslag om å organisere kan ha virkning.
  Og, delta i og etabler alternative medier, som Resett, så tar vi skrittene etter hvert som forholdene tilsier og når vi forstår. Noe som naturligvis også er å organisere oss – nettopp hva du foreskriver.

 • Erik Pedersen

  I gamle dager, da jeg og mange med meg var unge, var det kun én sannhet som gjaldt, nyhetene på Rikskringkastningen(!).
  Etter hvert har tiden gått, fokus har endret seg og mange har oppfattet at NRK uttrykker meninger, ikke objektive rapporter om klodens hendelser. For kanskje ti år siden, eller noe deromkring, ble både jeg, mange kjente, familien og naboer mer bevisst og begynte å reflektere over nyhetsdekningen. Vi har forlengst konkludert at NRK, og for så vidt TV2, har en agenda og mening om hva folk skal oppfatte og mene.
  Dette er ikke objektiv nyhetsformidling, det er propaganda for eget (redaksjonens) syn. Vi ser det i politikken og ikke minst i klimaspørsmål, hvor det kun er én mening og ett syn som rapporteres. Motforestillinger fins åpenbart ikke selv om en faktasjekk kun er et par tastetrykk unna… SHAME!

  • GHjo

   Hvis en statrinstitusjon raser fullstendig av boltene, slik NRK har gjort og gjør, med direkte løgner, politisk siling av nyheter, fortielser,fordreielser,desinformasjon, med den hensikt å styre befolkningen i venstresosialistisk, politisk korrekt multikultur-bejaeri inntil det hysteriske. Så er det regjeringens oppgave,ved kulturministeren å gripe inn og få slutt på uvesenet.
   Selv journalister i Sovjet-avisen «Pravda», ville bøye hodene i skam over den måten rikskanalen turer frem på.Og TV2 følger opp.

  • Fri

   Interessant, men du oppfattet det som om det var objektiv nyhetsformidling før dette?

  • Astraios

   Det er riktig at NRK hadde monopol på radio og TV – men vi hadde den gamle partipressa hvor vi visste hvor redaksjonen sto politisk. Aftenposten, Morgenbladet var typiske høyreaviser. Bergens Tidende støttet partiet Venstre. Vi hadde Arbeiderbladet osv osv. Folk kunne ta forbehold siden de visste hvor redaksjonens sto politisk.

   I dag er mesteparten av media kuppet av venstresiden, selv Aftenposten fikk en redaktør fra AKP-ML. Det har medført en bokstavelig talt radikal forandring i så godt som alle norske redaksjoner, inklusive NRK og TV2.

   Når journalister og redaktører i tillegg er medlemmer av diverse lukkede nettverk og aksjonsgrupper (kvinnenettverk, Radikal Portal, politiske nettverk, miljønettverk) som alle vil påvirke nyhetene blir det hele temmelig kaotisk. Og nåde den journalist som våger å si den meningsbærende elite imot – vedkommende blir frosset ut.

   Og hvor blir den kritiske og objektive journalistikken av?

 • Olaus Trøgheim

  HRS la for en stund siden ut et innlegg som mange kjente seg igjen i om Nytt på nytts stempling av Tybrig Gjedde som nasist. De oppfordret til det samme som her, å klage. De la så ved linken til der du klager. Dette ble en stor suksess. Og det skal bli morsomt å høre NRKs svare på disse klagene.

  MEN poenget er; når det er stoff om NRKs misbruk på resett.no og noen andre steder jeg kunne nevne; gjør som HRS og legg ut klagelinken. Det var veldig enkelt å legge inn en klage.

  • Egil Stangeland

   Poenget slik jeg ser det er at folk må oppdras/oppfordres til selv eksempelvis å kunne gå inn på siden til NRK og finne skjemaet Kringkastingsrådet har lagt ut for klage. Det tar et minutt eller to. Det er liksom det å komme seg et skritt videre. Som jeg også skriver så er vi ikke ansvarlig nok. Det å kun være enig med siste taler eksempelvis på FB, endrer lite. Oppskriften på hva som skal til for at filk flest skal komme dette lille skrittet videre, skulle jeg gjerne hatt.

   • Olaus Trøgheim

    Jeg tror fortsatt at å gjøre det Hege Storhaug gjorde var en slik ting du etterlyser. Sist jeg hørte om saken om Tybring Gjedde nærmet det seg 400 klager. Og det er et oppsiktsvekkende høyt antall! Vi bør også ta i betraktning at folk leser og skriver på disse fora med en mobiltelefon og små skjermer. Ikke pc’er der det som du jo sier er veldig enkelt å finne hvor du klager – dersom du tenker ovet at du kan gjøre det. Så alt du kan hjelpe de med tror jeg gjør at flere klager. Har TV2 noe lignende? Ja, jeg vet at det bare er å lete fram…

 • Tor Anders Engen

  I Sverige er det blitt kjent med at «citizen journalism» ringer opp journalister og ber om både forklaring og korrigering på hva dem har lagt ut. Disse samtaler blir lagt ut på YouTube eller andre media.

  I England er det nettsteder som tar opp saker der dem forklarer hva som er feil med artiklene og ber lesere kontakt journalisten via epost der dem på en høflig måte ber om å korrigere det dem har skrevet.

  Resultatet har vært at journalister har klikket med følge at dem «føler seg truet» og forfulgt. Noe underlig når kravet har vært fra de som har spurt journalistene å rapportere sannheten.

  Som en motreaksjon på dette er at venstreradikale grupper som #jagärhär har angrepet de som har vært kritisk til medias propaganda. Men det er forventet siden #jagärhär har tilkoplinger til SVT og annen MSM.

  Det er sant at man må klage på propagandaen til alle parter som sprer propagandaen. Men også til de byråkrati som forsvarer denne propaganda.

  Å gi informasjon til Kripos eller PST er håpløst, der svarer dem kun med at du må gå til den lokalt politistasjonen å legge inn en anmeldelse. Det sier mye om disse folkene, klarer ikke å løfte seg fra stolen for å gjøre noe viktig. Men klarer selv å dra ned til middelhavet der dem samarbeider med kriminelle menneskesmuglere. Det er dem gode på.

  Men sending til politiske partier blir ofte svart med å takke for informasjonen, men vil ikke gjøre noe med den.

 • Øyvind Amundsen

  Jeg sitter igjen med inntrykket at nordmenn, fra å være en stolt nasjon av hardt arbeidende individer er i ferd med å bli forvandlet til et knefallende «unnskyld at jeg eksisterer» folkeslag. Godtar alt som blir slengt til dem og er redd for å skrike opp mot hva som skjer i landet. Blir daglig pumpet full av retorikk av venstrepressen uten å ville ta til motmæle mot propagandaen som pøses ut fra Nrk og tv2, i frykt for å bli stemplet som rasist.

  • Astraios

   Og aller verst er du dersom du er en «eldre mann» som har jobbet, slitt og betalt din skatt til samfunnet i løpet av et langt liv. Jobbet hardt for familie, kone og barn. Aldri gjort noen fortred eller fått en trafikkbot.

   Eller en som har satt sitt eget liv i fare for å redde andre, holdt veiene åpne en vinterdag, sørget for strømforsyning og slukket branner – eller risikerte livet på de første plattformene i Nordsjøen.

   Nei, da sier medias nye og kjekke kvinner at du er en «undertrykker» og en «overgriper» – og bør helst miste stemmerett og ytringsfrihet.

   Og ikke en enste mannlig journalist eller politiker våger stå opp for sine sønner.

 • Astraios

  Viktig tema som tas opp – og viktig for samfunnet.

  NRK og TV2 svikter sitt samfunnsoppdrag når kanalene driver kampanjejournalistikk og fremstiller viktige nyheter og hendelser i samfunnet på en partisk og ideologisk preget måte. Får de kritikk svares det «nei vi er ikke partiske» – case closed.

  Dette skjer ved at det rekrutteres redaktører og medarbeidere fra venstresiden i norsk politikk, og som igjen omorganiserer og presser ut tidligere erfarne medarbeidere og erstatter dem med sine egne. I praksis drive NRK yrkesforbud mot eksempelvis journalister som kunne tenkes å sympatisere med Høyre eller Frp.

  Viggo johansen omtaler problemet i sin nye bok – og den bør leses nøye.

  Dertil er det påfallende hvor samstemte diverse nyheter dukker opp i media, og det virker som om noen journalister ikke er uavhengige, men tilhører diverse «lukkede nettverk» (kvinnenettverk, politiske nettverk osv osv) som setter dagsorden. Derfor leser, hører og ser vi omtrent akkurat samme fremstilling både i TV2, NRK og i den andre delen av media. Og når NRK eller Dagsnytt 18 er på lufta så vet vi hvilke spørsmål som dukker opp – påfallende nok.
  Har man lest en har man lest alle – har man hørt en har man hørt alle. Tilfeldig?

  Eksempelvis har NRK, TV2, Aftenposten, Dagbladet og VG har drevet en samstemt kampanje mot Trump siden de «tapte» og satset alle kort på Hillary. Aldri en positiv nyhet – kun negativt.

  NRK er en lisensfinansiert kanal og vi bør ha krav på å vite hvilke lukkede nettverk eller politisk ståsted som kanalens redaktører er medlem av.

  Den gamle partipressa var ærlig, vi hadde Arbeiderbladet, Morgenbladet og Aftenposten var en gang en konservativ avis. Nå er alt i en stor lapskaus og vi må ta forbehold når vi leser, hører eller ser.

 • PKV

  Mange tøffinger på Facebook som sier det som det er, men effekten er som å gå ut og pisse på plenen. En kan vel nå ut til flere med å kommentere direkte på linkede sider som f.eks aviser som fremdeles har kommentarfelt og som ikke gjemmer seg bak betalingsmuren. Men så kommer kravet om at en må skrive under fullt navn. Hvorfor? Det kan være mange grunner til at en ikke ønsker å gjøre det. F.eks for å skjerme sine nærmeste.
  Hensikten med en meningsutveksling må vel være å få ut meningene uavhengig av hvem det kommer fra. Idag så ser det ut som at det som teller ikke er hva som bli sagt men hvem som sier det. Da blir det som det er. Det venstrevridde akademia legger premissene og styrer samfunnsdebatten.

  • Kravet om at man må skrive under med fullt navn setter en effektiv stopper på politiske ukorrekte kommentarer. F.eks. hvem vil vel at svigermor og svigerfar skal finne ut at man er en rrrrrrassist, eller medsammensvoren med ABB?

 • P54

  6 selskaper kontrollerer 90% av media i Amerika. De kontrollerer 70% av kabel TV. For 30 år siden var 90% av media kontrollert av 50 selskaper. 15 milliardærer i dollar står som eiere.

  I Norge hadde NRK lenge monopol og var talerøret til AP. NRK og annen media serverer bare det som er politisk korrekt. I 1972 tror jeg det var sa en av de venstreradikale i en radiotale da de ikke fikk gjennomslag for sin kommunistpolitikk følgende: «Bare vent, vi skal ta barna deres». Etter den tid fikk partimedlemmene beskjed om å utdanne seg til journalister og lærere. Ca. 95% av de som utdannet seg til lærere og journalister kom fra venstresiden. Som en kvinnelig lærer sa til en annen lærer: «Jeg skulle ikke bli lærer, men partiet ba meg om det».

  Politisk indoktrinering i skolene ble følgen og så begynte man med skolevalg og da venstresiden så at de vant skolevalgene ble det presset igjennom at alderen for å stemme skulle reduseres fra 21 til 18 år. Den dag idag foregår politisk indoktrinering i skolene og skulle ikke forundre meg om det ikke forekommer i barnehagene også. Stoltenberg sa jo at han ville at 4 åringer skulle på skole slik at de kunne bli gode samfunnsborgere, underforstått hjernevasket så tidlig som mulig.

  Dette er noe kommunistlandene drev med for lenge siden og som man dengang lo av i Norge. Begge foreldre måtte jobbe og barna ble opplært i kommunistpropaganda. De bodde også i blokker, eller kaninbur som vi kalte det. Idag er dette innført i de fleste vestlige and også. Sosialismen og kommunismen overtarmer og mer, men det har holdt på i lang tid og AP har brukt media til sin undergraving av samfunnet.

  Sitat fra Dagen «Sosialistenes avkristning» og boka til Bjarne Hareide fra 1956 «Skal kristendommen ut av skolen»:

  «Følgende passus ble satt på valgprogrammet for Arbeiderpartiets landsmøtet våren 1918: «Kristendomskunnskap utgår av skolens fagkrets. Den nødvendige kirke- og religionshistoriske kunnskap meddeles som ledd i historieundervisningen».

  Edvard Bull, nestleder i AP, hevdet at kirkens maktposisjon ligger i skolen, og derfor må kirken bekjempes først og fremst i skolepolitikken: «Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk. Fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.» Hele skolen måtte gjennomsyres av den sosialistiske tankegang, også barna skulle gjøres til sosialister, hevdet han.

  I 1946 ble Oslo lærerskole, drevet av Indremisjonsselskapet, overtatt av staten. All lærerutdanning skulle fra nå av være et statlig ansvar. Til Aps landsmøte i 1955 hadde Helge Sivertsen utarbeidet et opplegg til partiets kulturpolitikk hvor det het: «kristendomskunnskap bør vera religionskunnskap».

  I 1969 ble kristendomsundervisningen som kirkens dåpsundervisning tatt ut av skolen. I 1997 ble kristendomsfaget endret til KRL, og i 2008 ble KRL til RLE (Religion, livssyn og etikk), et vanlig orienteringsfag. Dette innebar flere ting: Først og fremst at «K» for kristendom ble tatt bort. Samtidig ble punktet om å gi en grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv, fjernet. Videre skulle alle religioner og livssyn være likeverdige.

  Når alle religioner og livssyn er likeverdige, da forkastes kristendommens åpenbaringskarakter og absolutthet. Når kristendommen også skal bli presentert på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte, da er det en oppdragelse til agnostisisme og ateisme. Følgelig detroniseres Den treenige Gud og plasseres på lik linje med avguder og åndsmakter som verken kan hjelpe, frelse eller gi håp om evig liv.

  På landsmøtet til Arbeiderpartiet i april 2017 har et flertall gått inn for å fjerne «K» i KRLE-faget. Dette er et klart forsøk på å degradere kristendommen».

  I 1931 lagde sosialisten Arnulf Øverland en sang som ble kampsangen til AP: Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt ! La ingen by dig det bedrag, at «frelseren» er født. Han kalte forøvrig kristendommen den 10 landeplage.

  Som en ser så har AP og venstresiden i 100 år motarbeidet kristendommen og resultatet ser vi idag hvor man ikke har plass nok i fengslene, men må sende dem på soning i utlandet. Er det ikke bedre at Guds ord og Jesus lære viser vei for folket enn at de settes fri til hva de vil med stor økning i ødelagte familier, kriminalitet, misbruk av russtoffer, abort, etc. Som Ludvig Holberg sa, det er bedre å leve under harde lover enn under anarki.

  AP og venstresiden har forkastet kristendommen og det er den direkte årsaken til all elendigheten som har kommet til landet og at Islam og andre religioner fyller landet, ikke bare i Norge, men alle de land hvor kristendommen engang dominerte, men hvor man i lang tid har forkastet det. Forkast kristendommen og det erstattes med noe annet som bringer landets undergang. Skoler og media er verktøyet som blir brukt for å ødelegge land og folk.

  Som min far på over 95 å sier, Norge våkner ikke før de alle må ligge med rumpa i været.

 • Hans Hansen

  Apropos propagandamaskiner. I Norge har vi Dagsrevyen.

 • Tore Halsa

  Det mest absurde er jo at vi tvinges til å betale den vanvittige summen på 5,7 milliarder kroner i året for propagandaen til NRK. Hadde de vært selvfinansierende kunne de forsåvidt spredt hvilket som helst budskap.

 • Egil Stangeland

  Tror du har et poeng i at både NRK og TV2 mister seere. Det hevdes at de ca.50-år i stadig større grad bruker andre medier. Det synes jeg på en måte er trist. Da mister vi som folk en felles arena dersom NRK og TV2 utspiller sin rolle som noe samlende. Problemet er jo nettopp at mange sier de ikke ser på eksempelvis Debatten på NRK fordi de nærmest blir fysisk dårlige av ensrettingen og en partisk programleder. Dette er det kun vi seere som kan påvirke. Både med tilbakemeldinger til deres ledelse og få saken aktualisert i samfunnsdebetten.

 • Jan Petter Glendrange

  Jeg har klaget en håndfull ganger til Kringkastingsrådet. Nå sist etter nazistmerkelappen på Tybring-Gjedde. Anbefaler også klager direkte til programlederne på SoMe. Selv bruker jeg Twitter.

 • Antistatisk

  Slik kan du slippe å plages med propagandakanalen NRK og samtidig spare nesten 6000 årlig: http://www.dinside.no/okonomi/hvordan-slippe-nrk-lisens/61091322