Skole i Trondheim leier inn vakthold

Foto: Berit Roald / NTB scanpi

En ungdomsskole i Trondheim har leid inn vakthold etter en voldshendelse. Ordningen vil fortsette en tid framover, opplyser rektoren.

Adresseavisen har denne uken skrevet om en lærers opplevelse av å komme i fysisk konfrontasjon med en ungdomsskoleelev i begynnelsen av november. En annen skole i Trondheim har hatt en elev samme uke som ble fratatt to kniver etter trusler om vold.

Ved den første skolen har rektoren skrevet i et brev til foreldre og foresatte at ordningen med vakthold «vil fortsette en tid framover».

«Det er fortsatt en del uro i elevmiljøet. Det virker som elevene trenger litt tid på å falle til ro etter alt som har skjedd denne høsten», heter det videre i brevet.

– Vaktene er der for at både elever og lærere skal oppleve at miljøet på skolen er trygt. Lærere kan ikke fysisk vise elever vekk når de kommer inn på et område de er uønsket på, forklarer rektoren til Adressa.

– Vold og trusler er ingen privatsak. Dette er et arbeidsmiljøproblem må tas på alvor. Derfor er det bra å få det fram i lyset, sier Hans Lieng leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

(©NTB)


Publisert: nov 20, 2017 @ 6:49 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Tor Dahl

  «Uro» – er i praksis ALLTID vold og trusler fra muslimer og ikke-vestlige innvandrerelever!

  De er blitt mange og de ødelegger for alle!

 • StemmerBlankt

  Hvor ble det av grensesetting og disiplin?
  Har vi sosionomisert ihjel samfunnet, hinsides all fornuft?
  Vi må tilbake til at man blir ansvarlig for egne handlinger, og da må konsekvenser innføres.
  Mer logisk med utvisning av elever med uønsket oppførsel, enn innleie av vektere.
  Signalene som gis nå er at elevene kan gjøre nærmest hva de vil på skolen.
  Det fungerer dårlig nå, og det vil overhodet ikke fungere i voksenlivet som arbeidstakere.

  • selma

   Elevene ble gitt flere rettigheter, en utvikling som er i tråd med det «humane» samfunnet. Læreren ble samtidig fratatt autoritet i gavn av sin posisjon, som tidligere var tilfellet.
   På sett og vis egentlig ikke helt galt, for i lærer-rollen ligger det også innbakt at mellom lærer og elev må det foreligge et tillitsforhold om læring i det hele tatt skal skje. Nå må lærer arbeide mer for å oppnå elevens tillit.
   Liberaliseringen løsner på naturlige sosiale regler og det er ikke samfunnet tjent med. Trondheim har kanskje fått nærkontakt med konsekvensene av innvandringspolitikken, jeg tror det blir enda vanskeligere å holde ro og disiplin i fremtiden.
   «Skulen skal saman med heimen gjera eleven til gagns menneskje «- het det en gang. Og det var det man hadde som rettesnor. Det fungerte.

 • LasseRon

  Utvis elevene det gjelder. Bøtelegg foreldrene.

 • Finn

  Skinnet krøller seg i nakken av å lese dette dag ut og dag inn!
  Og begrepet ‘hendelse’ som har erstattet ‘overlagt handling’ provoserer noe hinsides!
  I 50 år etter krigen utviklet samfunnet seg normalt og harmonisk, men etter storinnrykk fra 600 tallet er samtlige land ( med noen hederlige unntak) i ferd med å bukke under for vold og umenneskelig adferd!
  De naturlige reaksjonene ville selvsagt vært hardere straffer, utvisninger og erkjennelse av den fullkomne fiasko.
  Men det debatteres i det uendelig for å finne argumenter mot å foreta seg det rette og benekte den eneste årsaken!

  • selma

   Vi argumenterer og diskuterer og nekter å ta tak i de opplagte årsakene.

 • Astraios

  Oslo og Trondheim?

  Er det ikke der at det er AP og de rødgrønne som styrer?

 • Tor Anders Engen

  Fjerner man multikulturen, fjerner man det meste av dette.

  Men vi må også fjerne leke psykologene sosionomene, siden dem har ingenting å si. Dem er kun der for å ødelegge samfunnet. En typisk venstreradikal feministisk ideologi.

 • Profet1

  «Det rødgrønne utstillingsvinduet».

  • invernes

   Der sosialister har makten forsvinner rettssikkerheten til mennesker.

 • invernes

  Legg merke til at Trondheim har vært AP styrt i herrens mange år, det burde si sitt.

 • Torgunn

  Våre tallrike «multikulturforskere» burde interessere seg mer for hva all denne voldene blant migranter og etterfølgende generasjoner skyldes. Det må stikke dypere enn generell forakt for nordmenn og norsk kultur. Hva med migrantenes voldelige kultur?
  Begynner de å bli så mange nå, at de kan jage i flokk?