Oslo politidistrikt bedt om å henlegge flere saker

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Oslo politidistrikt har fått klar beskjed om å henlegge mindre alvorlige straffesaker som lommetyverier og sykkeltyverier på grunn av kapasitetsproblemer.

Tillitsvalgte i politiet er svært kritiske til signaleffekten dette gir, skriver Budstikka.

Saksbunken har ifølge Oslo politiforening vokst seg stor på grunn av svekkede budsjetter, samt at reformarbeidet sluker ressurser.

– Å henlegge mindre alvorlige saker er kritisk med tanke på signaleffekten til publikum og de kriminelle, påpeker Kristin Aga, leder i Oslo politiforening.

– Det forebyggende arbeidet svekkes når mindre alvorlige saker med kjent gjerningsperson ikke etterforskes. Hvis en sykkeltyv blir møtt med straffereaksjon, er det større sannsynlighet for at personen ikke stjeler en sykkel igjen, sier hun.

Påtaleleder Beate Brinch Sand bekrefter at saker med kjent gjerningsperson henlegges og sier hun forstår at det kommer reaksjoner mot praksisen. Men hun mener henleggelsene er tvingende nødvendige, siden restansene i Oslo politidistrikt har bygget seg kraftig opp det siste halvåret.

– Samlet sett har det økt med mange hundre saker siden sommeren. Vi gjør dette for å få kontroll. Signalet til enhetene er at mindre alvorlige saker kan henlegges på grunn av kapasitet, etter en grundig vurdering av hver enkelt sak, sier påtaleleder Beate Brinch Sand.

Hun understreker praksisen kun skal gjelde for en kortere periode.

– Dette er ikke en situasjon vi ønsker å være i, sier påtalelederen.

(©NTB)


Publisert: nov 20, 2017 @ 1:58 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Per Sigvald Johansen

  Praksis med henleggelse på grunn av kapasitetsproblemer har jo foregått over hele landet i årevis!

 • Reidar S

  Når en ser på hva som etterforskes/bøtelegges lurer en på hvilke kriterier «Øvrigheten» har

 • Heidi Dammann

  Det er ikke bare mindre alvorlige straffesaker som politiet henlegger. Her er et eksempel på hvordan politiet håndterer en så alvorlig anmeldelse som at en dommer begår det som kalles: Grov uforstand i tjenesten.
  http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=3561

 • Peter Johan Olavsen

  Og det forventes at vi skal vise respekt for dette systemet når politiet ikke tar vare på sine innbyggere, nei jeg tror jeg står over.