Alle partiene melder om sextrakassering – unntatt Sp

En rundspørring på Stortinget viser at de aller fleste partiene kjenner til trakassering eller lignende forhold de siste fem årene. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpi

Alle partiene på Stortinget, unntatt Senterpartiet, sier de har registrert saker med seksuell trakassering eller lignende de siste fem årene.

En rundspørring Dagsavisen har gjennomført viser at så godt som alle partiene på Stortinget kjenner til saker med overgrep, seksuell trakassering eller uønskede seksuelle tilnærmelser. Det eneste unntaket er Senterpartiet.

Arbeiderpartiet melder om flest saker – fem – mens verken Høyre eller SV sier noe om hvor mange saker de har registrert. Oppsummeringen viser at det er minst 21 saker fordelt på partiene Ap, Rødt, MDG, Venstre, Frp og KrF.

– Av større saker der vi har bistått, har det vært fem saker de siste årene. To av sakene var hendelser i organisasjonen, tre av dem var forhold utenfor organisasjonen, med tillitsvalgte som har verv i partiet som var involvert. I fire av disse sakene var politiet involvert, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.

Det varierer hva partiene tar med i sin opptelling, både når det kommer til alvorlighetsgrad, hvilket nivå i organisasjonen den eller de aktuelle personene befinner seg på og om de teller med forhold der personer i partiet er involvert i forhold som ikke har foregått i partisammenheng.

(©NTB)


Publisert: nov 21, 2017 @ 10:58 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • bitten

  En ung Frp kvinne sa , sex – trakassering var hovedgrunn at hun meldte seg ut i fra Frp ,
  og byttet over til Høyre som sitt parti , som hun opplevde i fra mer sentrale plasser i Frp .
  Godt at det var AP som ligger helt på toppen når det gjelder sex – trakassering enn Frp ,
  da hadde nok mannlige politikere blitt hengt ut i alle venstrevridde aviser for harde livet .

 • Gothminister

  Jentene i fjøset er nok mer robuste en kvinner i bypartier.

 • Gjest

  Fluene trives rundt kurukene og kurukene trives rundt byen.

 • Anders Vikøren

  Sp har hatt mange damer i leiinga og har best kvinnerepresentasjon på Stortinget. Det er heller ingen Guru-tendensar der. Partifestane pleier no å vera fuktige nok så det må vera noko som sit i ryggmargen..