Bøndene reagerer kraftig på at domstol stanser ulvejakta

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Miljøbevegelsen jubler, men bøndene reagerer med vantro på at Oslo tingrett stopper ulvejakta midlertidig.

– Det kan ikke være sant. Det er helt utrolig når det fins så mange bevis for at det ikke går an å leve med så mye ulv, sier leder Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB, etter at kjennelsen kom tirsdag.

Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond fikk tingrettens medhold i en midlertidig stans i jakta, i påvente av at domstolen skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

– Nå må alle gode krefter som vil ivareta sikkerhet for folk og fe, virkelig si fra, sier Furuberg, og ber Stortinget ta grep.

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag mener kjennelsen er alvorlig.

– Det betyr i praksis at en suspenderer forvaltningen av ulv på norsk territorium, sier han til NTB.

– Når vi vet hvilket vekstpotensial det er i en ulvestamme, er dette veldig bekymringsfullt for landbruks- og utmarksnæringen i Norge, fortsetter han.

– Kamp mot Stortinget

Senterpartiets Ole André Myhrvold deler bøndenes bekymring og anklager WWF for å ta en «rettslig omkamp mot Stortinget» i saken.

– Senterpartiet forventer nå at staten agerer umiddelbart ved både å gjennomgå

saksbehandlingen om lisensjakt på ulv på nytt og ved en eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikke en time å miste i denne saken, sier Myhrvold, som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Domstolen mener staten har brukt feil rettsanvendelse og dessuten begått saksbehandlingsfeil knyttet til Naturmangfoldlovens krav om at uttak ikke skal true bestandens overlevelse. Domstolen har vurdert om følgene for beitenæringen vil bli uforholdsmessig store ved en midlertidig stans i jakta, men påpeker at ulv kan felles senere.

– Full seier

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF mener de ikke har noen annen utvei enn å ta saken til retten, for å sikre en bærekraftig ulveforvaltning.

– Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser, sier hun.

Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, mener kjennelsen er gledelig og nødvendig.

– Den gir naturvernsiden full seier på mange av de mest sentrale punktene som vi har argumentert for i mange år. Det er fantastisk og vil også få stor betydning for Vidar Helgesen, som snart skal avgjøre klagesaken om ulvejakt i ulvesonen. Denne kjennelsen må bety at all jakt i ulvesonen må avlyses, sier han.

NTB har foreløpig ikke lykkes i å få noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet.

Umiddelbar virkning

Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang og fem dyr er skutt. WWF krevde umiddelbar stans i jakten på de sju ulvene som gjensto i kvoten.

Avgjørelsen får umiddelbar virkning, opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold).

– Jeg er i ferd med å sende ut SMS, og så blir det lagt ut et varsel på nettsidene, sier han til NTB.

Fylkesmannen i Hedmark hadde også lagt ut melding på sin nettside om stans i jakta tirsdag formiddag.

Staten har hatt støtte av Bondelaget, Skogeierforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund i saken. Disse er sammen dømt til å betale sakskostnader til WWF på drøyt 65.000 kroner.


Publisert: nov 21, 2017 @ 9:00 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Olaus Trøgheim

  Naturposørene vinner…

 • Torgunn

  Hvem er dommeren?
  Ulven i Norge kom fra Sverige, trolig satt ut etter henting i Hviterussland.
  Ulven oppfører seg ikke som normal ulv. Er det en bastard`?

 • Gina Rydland

  Om man vil holde sau så får man også sørge for å passe på dyrene sine! Om man ikke kan det så får man la være å holde sau og skaffe seg en annen jobb. Vi er heller ikke avhengig av sauekjøtt.

  Bøndene gråter krokodilletårer og skriker opp i media, går i protestmarsjer og vil ha utryddet ulven helt. Men sender samtidig sauene ut på beite i fjellet uten tilsyn, der de setter seg fast på fjellhyller og sulter i hjel, brekker bein eller rammes av sykdom og lider. Uten at bøndene hever et eneste øyenbryn av den grunn. Da er det ikke synd på sauen. Det er vel også et spørsmål om ikke bøndene krever inn erstatning for flere sau tapt av andre årsaker en ulveangrep. Det er helt klart mer lukurativt å kreve inn penger for tapt sau enn å betale for pass av sauene!

  Kynisk av bøndene og hensynsløst både overfor sauen og ulven. Bøndene er lite empatiske når det gjelder dyr. Dyr er kun en vare og ulven er i veien. Man utrydder ikke et dyr som hører til i faunaen bare fordi man ikke gidder å passe på sauene sine!

  Og nei, jeg er ikke oppvokst i byen, men på bøgda!

  • Rolf Nilsen

   Helt enig!

   Så det er bare for Helgesen og dere ulvetilhengere å sørge for å holde de innavlede dyra deres på egen grunn. Så kan sauebønder og andre få ha sau på sin eiendom i tråd med eiendomsretten.

   Mest skriking står WWF, Hapnes & co for. Og de tjener svært gode penger på det også.

  • Torgunn

   Ulven er ikke norsk, den er satt ut i Sverige fra Hviterussland.
   Norsk ulv ble utdød for 200 år siden.

 • Bottom_Buzzer

  Det er bra! Rovdyrpolitikken er en skam for Norge. Jeg har snakket med jegere, natives og viltvoktere i Canada og USA, inkludert i Alaska, og de rister på hodet av det de hører om ulvehysteriet i Norge.

  • Rolf Nilsen

   Har du sammenlignet geografi, demografi og landbruket i Canada/USA og Norge da? Du fant ingen nevneverdige forskjeller?

   Sjekket du med rancherne rundt Yellowstone også når du tok den praten?

   • Bottom_Buzzer

    Ja jeg gjorde selvfølgelig en rekke dyptgående analyser rundt geografi, demografi og landbruk da jeg satt ved bålet. Det sier seg selv.

    Norge har jo en geografi, en demografi og et landbruk som er helt unikt i verdenssammenheng. Faktisk en av de få landene i verden hvor vi ikke kan ha rovdyr, og hvor rovdyrene systematisk oppsøker trappa til folk som ikke har kamera.

 • StemmerBlankt

  Sauene er best for bøndene som ulvemat, da erstatningene er høyere enn salgsverdien.
  Eneste reelle grunn til at ulv og rovdyr er forhatte er pga verdien av elgjakt spesielt, og annet vilt man vil jakte på.
  Ulv og rovdyr er der konkurrenter man ikke ønsker å ha.
  Å kreve at Stortinget skal overstyre en domsstol er så ute på viddene at det ikke kan tas seriøst.

  • Rolf Nilsen

   Det stemmer nok ikke. Erstatningen tar nemlig ikke hensyn til at en søye i godt hold neste vår får 2-3 lam. Bonden må altså kjøpe inn livdyr eller la være å sende til slakt for å gjenoppbygge flokken. Det e rsvært svært dårlig butikk for en sauedrift å miste dyr uansett årsak.

   Men det er en veldig fin myte du kommer med der. At sauedrifta tjener penger på at søye og lam blir drept av rovdyr. Det er noe som har blitt påstått så ofte fra diverse ekstremister at det har blitt «allemannseie» selv om det er ondskapsfull propaganda.

   Ulv og rovdyr er ikke bare konkurrenter. De er skadedyr som det kreves tillatelse fra kongen i statsråd (omtrent) for å få fjernet fra privat eiendom.

   • StemmerBlankt

    Skadedyr regnes de som kun fordi de spiser profitt.

    • Rolf Nilsen

     En av definisjonene på skadedyr:

     «Skadedyr er et eller flere dyr som utnytter en ressurs som også har interesse for oss mennesker, som forårsaker «en skade», og som oftest et økonomisk tap. Andre dyr som er smittebærere av sykdommer eller på ett eller annet vis er til plage eller sjenanse for menneskeheten, blir ofte regnet som skadedyr.»

     Så definisjonen passer perfekt på ulv når den går til angrep på husdyr. Hadde den ikke angrepet husdyr hadde konflikten vært mye mindre.

     Ulven er både smittebærer og en økonomisk belastning for de som har matproduksjon på egen eiendom som næringsvei. Den påvirker også psyken til de som utsettes for angrep på tamdyr.

     De eneste som tjener gode penger på ulven er såkalte «vernerorganisasjoner» som er flinke til å både hausse opp konflikten og brennmerke meningsmotstandere og de virkelige ofrene i denne konflikten. De får flere medlemmer som igjen utløser bidrag fra staten, de får masse gratis PR og de blir tilført midler fra Staten for å drive «prosjekter» uten målbarhet mot ulv og andre store rovdyr,

     Det er på høy tid å ettergå profitten til WWF, Naturvernforbundet m.fl. ja 🙂

 • Tor Dahl

  Innvandringsliberale og ulvetilhengere – er samme ulla!

  Uten konsekvensanalyser og med voldsom appetitt på at andre skal betale kalaset!

 • DrD .

  Det er tragisk å lese kommentarer fra ellers oppegående folk om sau og ulv.
  Det er tydelig at mange har gått rett på propagandalimpinnen fra MSM utsatt av dyrevernsaktivister.
  Finnes det noen bønder som ikke tar vare på egne dyr? Ja, men det er i et ekstremt fåtall. De aller fleste bønder har godt forhold til, har empati med og er avhengige av dyrene sine.
  Nei, bønder tjener ikke mer på erstatning for rovdyrtap enn for å selge kjøtt og livdyr!
  De samme folkene som klager over ulvejakt og at bønder ikke gjeter dyrene sine, er ofte de samme som klager over at utsikten fra hyttevinduet forsvinner når åpne landskap gror igjen.
  Skogen og fjellet er hvor dyrene spiser seg opp til slaktevekt. Slåttemarka rundt gårdene er hvor bonden samler foret for å holde liv i dyrene over vinteren. Man kan ikke ha dyr på innmarksbeite hele året; og uansett kommer det rovdyr inn på de.
  Hvis man skal sette rovdyrsikre gjerder for å holde bufe trygge; så vil det selv rundt innmarksbeite koste rundt 30-50,- pr meter + arbeide. Det vil i mange tilfeller bety 200.000 til over en million bare i gjerder.
  Alternativt kan man kutte ut dyrehold og selvforsyning, og basere seg på import av kjøtt fra afrika eller land som bruker veksthormoner og det som verre er.
  Men da vil landet gro igjen, gårder blir nedlagt og fraflyttet, transport og handelstjenester på bygda vil miste viktige kunder som så blir lagt ned.

  Skjerp dere og sett dere inn i fakta før dere kommenterer isteden for å gulpe opp propaganda fra NRK, DB og VG!

  • Trinity

   Gjennomtenkt og saklig kommentar. Godt å se at det finnes oppegående mennesker igjen her inne.

  • ritavoss

   Det er for mange sauebønder i landet! Sauekjøtt ligger på fryselager i tonnevis. Hvem betaler herligheten om ikke vi skattebetakere! Tusen takk men sauebønder får slutte å sutre. Ingen foranstaltninger skal godtas. Ikke gjeter, ikke hund, ikke gjerder som er høyere enn 80 cm. Men sutre skal man og kan man. Bønder skal overhodet ikke bestemme hvor mange og hvilke rovdyr vi skal ha i landet!

   • DrD .

    Sauekjøtt ligger på lager nå; men i butikkene er det få eller ingen sauekjøttprodukter å finne. Nasjonen hadde nettopp en spørreundersøkelse om folk var interessert i å spise sauekjøtt, men folk fant det ikke i butikken sin. Det er butikkene og salgsorganisasjonene som har feilet.

    Med tanke på hvor høyt en ulv kan hoppe, så er et gjerde på selv 2 meter i underkant av hva som trengs.
    Hvis bønder skal begynne å sette gjerder rundt egen eiendom kan byfolk bare glemme allemannsretten, det vil bli umulig å gå i Norsk natur uten å måtte klatre over høye og/eller strømførende gjerder. Ser man på andre dyr så vil de og lide da de mister naturlige tråkk og tilgang på mat som da blir inngjerdet.

    Man må gjøre et valg; vil man ha landbruk i hele landet, eller skal selvstendig næringsdrivende (bøndene) som har investert millioner i egen arbeidsplass bli tvunget ut og inn i jobbmarkedet?
    En gård er en arbeidsplass og alle investeringer i bygg, maskiner og gjerder er en avveining mellom kost og nytte.
    Landbruket kan ikke plutselig bygge gjerder for 20 milliarder over natta bare fordi noen i byen liker å lese i avisen at det er ulv i landet.

    • Rolf Nilsen

     Har tittet etter fårikålkjøtt i noen uker nå – lite tilgjengelig utenfor et par korte høstuker gitt.

 • ritavoss

  Bønder har som mål å sutre seg til utryddelse av ulven. Senterpartiet har allerede vedtatt å utrydde ulven. Dette flotte dyret er forhatt i Lykkelandet. Her skal utmark og resten av vår fauna bestå av sau på to og fire bein. Ulven dreper en svært liten prosent av sau i utmark. Bøndene selv står for resten grunnet sin kynisme med å la dyrene seile sni egen sjø hele sommerhalvåret. I landet lever ca 60 ulv. For litt siden ble det bestemt å skyte 50… Verden ler av Norge!!

 • Skvatt

  Jau, det er ikkje vanskeleg å seie seg heilt samd i bøndene nok ein gong. Me treng nemlegen ikkje sånn ofseleg varg i verdas beste land, sann. Strengt teke treng me ikkje nokon rovdyr i det heile, gaupa au lyt me utrydda med å taka frottane frå ho. Nei, sånne rovdyr lyt dei istaden ha i detta Afrika, der er det likavel altfor farlegt å bu i alle høve. Hjå oss lyt me berre ha husdyr og dyr me kan jakta på, det lyt vêre det tryggaste, det. Jau!