Den store manipulasjonen

Rødt Oslo Solidaritetet og Flyktninglag arrangerte fakkeltog for Oktoberbarna i Oslo, 20. november, 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den politiske klasse, med lederskribenter i redigerte massemedier som heiagjeng, skaper et inntrykk av at vi har kontroll på innvandringen til Norge.

De snakker om «kvoteflykninger, asylsøkere og oktoberbarn». Familie- og arbeidsinnvandringen hopper de galant over. Slik fører de nordmenn bak lyset. Totalt fikk 44 600 personer utenfor EØS-området oppholdstillatelse i Norge i 2016, mot 35 400 i 2015. «Utenfor EØS-området» betyr blant annet land som Syria, Eritrea, Thailand, Filipinene, og Somalia. I sum oppfatter norske velgere innvandringen som såpass problematisk at de definerte innvandring som den klart viktigste saken ved stortingsvalget i september. Kan man bebreide dem?

En lederartikkel Aftenposten publiserte 14. november illustrerer problemet. «I år er det knapt kommet asylsøkere til Norge. Arbeidsinnvandringen er lav. Asylpolitikken styres på et bredt stortingsforlik. Likevel var innvandring den saken flest velgere (28%) oppgir som viktig ved årets stortingsvalg», skriver avisen. Overskriften på lederen er «Imponerende av Fremskrittspartiet». Aftenposten er imponert fordi FrP klarte å gjøre det avisen mener er en ikke-sak til en hovedsak. Så feil kan Aftenposten ta, for velgerne snakker om innvandring, og Aftenposten om asylpolitikken. Det er to helt forskjellige størrelser. La oss faktasjekke.

Først må vi ha begrepene klare:

 • En asylsøker er en som har søkt beskyttelse i Norge, men ikke fått søknaden avgjort ennå. Når søknaden blir avgjort, får man enten oppholdstillatelse eller så får man avslag og må reise ut av Norge.
 • En kvoteflyktning er en som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet vedkommende er i, og som derfor blir overført til et tredje land. Det er FNs høykommissær for flyktninger som vurderer hvem som skal få flyktningstatus, og Stortinget som bestemmer antallet som får komme til Norge.
 • Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utlendinger som får opphold i Norge fordi de har familie som bor lovlig i Norge.
 • En arbeidsinnvandrer er en som har innvandret til Norge på grunn av et arbeidsforhold.

I 2016 søkte 3460 personer om asyl i Norge. Det er det laveste antallet siden 1997. Samtidig fikk totalt 44 600 personer oppholdstillatelse, og det er en stor økning fra 35 400 i 2015. La meg minne om at årlig befolkningsvekst i Norge ligger mellom 50` og 60 000 mennesker.

Mange av dem som fikk oppholdstillatelse i 2016 kom som asylsøkere i 2015. Totalt fikk 16 500 personer beskyttelse. Dette utgjør 37 prosent av alle som fikk oppholdstillatelse, og er en økning på 87 prosent fra 2015. Men nesten like mange, 15 580 personer, fikk oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring. Familieinnvandring utgjorde dermed ca. 35 prosent av oppholdstillatelsene.

Man skal holde tungen rett i munnen når man snakker innvandring. Politikere både på høyre- og venstresiden kommuniserer at antall asylsøkere som kom til Norge i 2016 ble redusert fra 31 150 til 3460. Antall kvoteflyktninger som kom til Norge i 2015 var 3291, mens antallet i 2016 var 2383. På høyresiden bruker man dette som et argument for at innvandringspolitikken har vært vellykket. På venstresiden bruker man tallene til å illustrere hvor hjerterå norsk innvandringspolitikk er.

Men realiteten er en annen. For selv om færre søker asyl nå, øker familieinnvandringen. I sum har vi nå totalt 724 987 innvandrere i Norge. I tillegg er 158 764 norskfødte med innvandrerforeldre. Er det et problem?

Jeg kjenner ingen som ikke vil hjelpe mennesker i nød. Derfor var det isolert sett en hyggelig gest av det norske Stortinget da det tirsdag i uken som gikk besluttet å revurdere hjemsendelse av noen av de såkalte «oktoberbarna». «Oktoberbarna» er ikke barn, men voksne over 18 år fra Afghanistan. Samme tirsdag fikk vi presentert ytterligere to fragmenter av virkeligheten. En NAV-rapport bekrefter at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge er innvandring. 28,5 prosent av innvandrerne i Norge lever i vedvarende lavinntekt, mens 16,8 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Flyktninger og innvandrere er altså kraftig overrepresentert, og er i ferd med å bli en egen underklasse i Norge. Tirsdag kveld  dokumenterte NRK Brennpunkt utfordringene dette innebærer i et program fra Tøyen i Oslo.

Det står klart for meg at svaret på disse utfordringene umulig kan være å fortsette å ta imot innvandrere i et like stort antall. Det er også tydelig for meg at det er grovt villedende å styre etter tall på kvoteflyktninger og asylsøkere. Disse tallene er bare krusninger før tsunamien, og åpner for en kjempebølge av familieinnvandring, nesten en rentes rente effekt. Man trenger ikke Erling Holmøy for å forstå at dette på sikt kan true den norske velferdsstaten. Er norske politikere riktig uheldige, vil konsekvensene av innvandringsbølgen treffe Norge omtrent samtidig som eldrebølgen. Da blir Oljefondet en puslete demning.

Alle som har lest Nobelprisvinner Daniel Kahnemans bok «Tenke, fort og langsomt» vet at mennesker er elendige på langsiktig tenkning. Beslutninger om demografi forutsetter god evne til å tenke langsiktig. Høsten 2015 hørte jeg et foredrag av den tidligere britiske utenriksministeren William Hague i Stockholm. Hague snakket blant annet om innvandring. Han sa at vi vi blir omtrent 2 milliarder flere mennesker på kloden de neste 70 årene. Av disse vil mellom 1,5 og 1,7 milliarder komme i Europas nærområder og i land som enten er i krise, eller der det er vanskelig å brødfø seg. Svært mange av dem vil høyst sannsynlig forsøke å komme til Europa. Noen har krav på beskyttelse, men mange kommer som velferdsflyktninger på jakt etter et bedre liv.

Vi kan ikke bebreide dem. Men vi kan heller ikke bebreide norske velgere at de er bekymret. Spørsmålet er ikke om vi skal hjelpe, men hvor og hvordan. Min spådom er at innvandring blir en enda viktigere sak ved stortingsvalget i 2021. Frp er i dag det eneste partiet som tar det norske folks bekymring på alvor. Fortsetter det slik, går partiet en lys fremtid i møte.

Hold fast og hold ut!

 

(Innlegget er tidligere publisert hos Geelmuyden Kise og er gjengitt med forfatterens tillatelse)


Publisert: nov 22, 2017 @ 8:56 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Hans Geelmuyden

Seniorpartner og sjef i Geelmuyden Kiese

Latest posts by Hans Geelmuyden (see all)

 • Tor Anders Engen

  Løsningen er enkel på de problemer vi i Norge og i vesten har, fjern multikulturen. Både venstresidens guder som Fidel Castro og muslimen Idi Amin klart å fjerne uønskede elementer fra sitt området på ganske kort tid. Så de som påstår at dette ikke går eller er ikke praktisk mulig lyver bare.

 • Cecilie_M

  At vi blir lurt av eliten og politikere flest har vel de fleste av oss visst lenge. At aviser, msm, blir innstruert og redigert av disse til og føre folket bak lyset er vel heller ikke noe nytt under solen. Det siste jeg nå har fått med meg er at disse (eliten og makta) også «leier inn fiktive» demonstranter som skal gå i gatene og tale deres sak. Er der rart folks tillitt til makten, elite og msm er lik null!!

  • Avatar

   de har 2% av befolkningen bak seg. Det hele er et iscenesatt show.

   Folk flest vil ha en stopp i innvandringen!

   • LasseRon

    Hvorfor får da FrP bare 15%?

    • Cecilie_M

     Eller, hvorfor sliter Rødt, SV, MDG, KRF, V med og komme seg over eller holde seg over den berømte sperregrensa på 4% ??

    • Avatar

     Jeg satte det vel noe på spissen. Hadde det kun vært innvandring som sto i hodet på folk så hadde Frp hatt stortingsflertall alene vil jeg tro.

 • Torgunn

  NRK sin dekning av «fakkeltoget» er en skandale. I stedet for normal journalisitikk,opplevde vi NRK som deltaker i sutretoget. Foto av godt voksne menn, kamuflert som «barn» fikk vi kun en kort liten snutt av. Normal journalistikk tilsier at vi får mer informasjon om mennene som påstår de er barn, en «barn i fakkeltog».
  I stedet ble det mer om NOAS som klager over at de ikke får nok statlige midler til å sikre «rettsikkerheten» for notoriske løgnere og lykkejegere som har betalt seg til velferd.
  NRK begynner å bli like heslig som islam.

  • Profet1

   Det ble heller ikke nevnt at det er Rødt som er initiativtakere. Man gir i stedet inntrykk av at det er normale, tenkende individer som «har fått nok». Og det er det jo ikke, tvert i mot.

   • John Magne Trane

    En ting er ekstremistene i Rødt, en annen at slike som AUF deltar. Finnes det virkelig ingen som ikke er ekstrem på venstresiden? Hvorfor er det aldri noen som protesterer?

  • Per Sigvald Johansen

   På ett gitt punkt er det tid for systemskifte, og nå er vi på overtid.

  • GHjo

   Ja, som eneste parti men en noenlunde klar forståelse av hva konsekvensene av den fremmedkulturelle innvandringen, i hovedsak beståene av uintegrerbare og anti-multikulturelle muslimer vil bli, får man håpe at FRP går en “lys” fremtid i møte, selv om dette ikke lot til å materalisere seg hverken ved siste stortingsvalg,eller i senere meningsmålinger.Derimot, på uforståëlig vis, seiler Erna Solberg og høyre i medvind, til tross for at Erna og jonas kunne nærmest slått seg sammen som parhester, med hensynet til den lands og sivilisasjons-ødeleggende muslimske innvandringen.
   Nei, det er nok enda en lang og koranklosse- forhindret vei å gå før den desinformerte og misledede befolkningen begynner å forstå alvoret i situasjonen.
   Og faren er, at denne forståelsen kan komme for sent.

 • Olaus Trøgheim

  Det som vil skje like før neste valg er at AP, H og SP vil bli tøffere på innvandring, retorisk sett. Dette for å demme opp for stemmetap til Frp. De vil uansett hvor mange stemmer de får ikke gjøre så mye med saken.

 • Reidar S

  Litt for saklig innlegg til at det kan publiseres i MSM.
  Hvorfor ønsker jeg fortsatt litt mer saklighet i dette propagandaapparatet?

 • Geiseric

  Utmerket innlegg av Geelmuyden. Demografisk tsunami, «rentes rente effekt», «snøballeffekt» – ulike beskrivelser av samme fenomen. Innvandring har allerede radikalt forandret Norge og Vest-Europa. Snøballen ruller videre og vokser i omfang.

 • bitten

  JA det er en stor manipulering av fakta i asyldebatten , der masseinnvandringen i fra den
  tredje islamske verden er ekte flyktninger som flykter i fra krig og nød eller er politiske
  forfulgte , som flykter i fra et brutalt regime for harde livet til land som Norge .

  JA så har man skjult fakta at det ble bosatt rekordmange immigranter i fjor , der over
  44 000 innvandre fikk oppholdstillatelse , og der det var en del tusen av immigranter ,
  i dette store regnestykket her , så bare viser dette seg klart at tallet er manipulert .

  Tilogmed FN har innrømmet at det var over 80 % som var økonomiske immigranter ,
  som kom over Middelhavet som ville inn til hele Europa og Norge .
  JA dette sier seg selv at en full nedleggelse av hele asylindustrien er fullstendig nødvendig ,
  så ikke hele samfunnet , velferdsstaten , norsk kultur, kollapser fullstendig i norsk historie .
  Immigranter får holde seg på sin egen del av verden eller emigrere til Saudi – Arabia , som har mer enn nok plass, et stort oljefond , som man kan forsørge immigranter med .
  Så når man demonstrerte med fakkeltoget foran stortinget som kommunistene i Rødt og flyktninglaget gjorde her , for disse «oktoberbarna » blir bare usmakelig for min del .
  Siden dette her koster så vanvittig mye i samfunnet når det gjelder velferdsstaten vår ,
  som stjeler aller ressurser som er snart og ekstremt store massive problemer i tillegg.

 • Profet1

  Tenk at det finnes intelligent liv i reklamebransjen. Jeg hadde en oppfatning av at Steen Jensen ettertrykkelig dokumenterte at så ikke var tilfelle.
  Takk til Geelmuyden for innsiktsfull kronikk.

 • Marit

  Vi må innse at politikerne i lang tid har sviktet oss. Deres feighet og maktbehov er tydelig, deres behov for å bli oppfattet som gode er viktigere. De vil ha jobber i FN, NATO og EU og de vil ha ros fra dem. Vi sa nei til EU og de meldte oss inn via bakveien med EØS.

  Vi må innse at det tradisjonelle media har sviktet oss, der gobalisme og det multikulturelle prosjektet er så mye viktigere enn vi nordmenn og Norges fremtid. Det er viktigere enn hele velferdssamfunnet. Deres følelsesjournalistikk og propagandanyheter har lurt oss og gjør det i stor grad ennå.

  Den eneste løsningen er å sende ut en stor del av asylsøkerne, de som har fått statsborgerskap på feil grunnlag og å stanse helt familiegjenforening. Vi må nå satse kun på hjelp i nærområdene. Problemet er at vi ikke har andre politikere enn FrP som står på velgernes side. Derfor må alle de andre velgerne nå våkne om de ønsker å ha en fremtid med velferdssystem og trygghet for sine etterkommere.

  • Cecilie_M

   Mange kloke refleksjoner du hadde her Marit 🙂

 • Helge sæther

  Er redd 4 år er lang tid å sitte i en mindretalls regjering med 47% av mandatene.
  – I fire år kan Lysbakken viske AP i øret og med støtte i SP kan stortinget gå med på alle Merkels innfall på hvor mange migranter Norge skal ta fra Italia i årene som kommer.
  Venstre og KRF vet vi hvor står, dem kan ikke få nok migranter.
  Tall som 100 000 i året er blitt nevnt blant annet av Lysbakken og Viktor Normann. Erna har vært litt mer moderat med 30 000 unge Afrikanske menn i året.
  Mediene følger opp galskapen med NRK og tv2 som spydspisser. Drukner stuene til lisensbetalerne med enkeltpersoners følelsesladete tragiske skjebner, og en annen sjelden suksess historie som allmuen blendes av.
  -Fakta kan leses i SSB, nabolandene, De tidligere kolonimaktene og Koranklosser som blir satt opp ved alle steder der myke trafikanter ferdes.

 • Triturus cristatus

  Nå har selv Geelmuyden tatt skrittet over til «Den mørke siden. Velkommen skal han være!

  Og dette trenger vi. At en kjent person skriver en gjennomtenkt og god kronikk teller mer enn 10.000 anonyme innlegg i kommentarfelt.

  Du kjendis der ute som ikke tør å si hva du egentlig mener…nå er tiden kommet.

  Landets fremtid står på spill.

  • revenskrev

   «At en kjent person skriver en gjennomtenkt og god kronikk teller mer enn 10.000 anonyme innlegg i kommentarfelt.»

   Dette er en sørgelig kommentar om demokratiets tilstand. Men i et samfunn der populisme (grasrotsdemokrati) er blitt et ensidig negativt ladet ord og vanlige borgeres engasjement på nett synonymt med nettroll, så holder kommentaren trolig høy sannhetsfaktor.

  • heimevernet

   Det er vel PR for Frp. Kjøpt og betalt, antakelig. Ikke desto mindre er ordene gode og viktige. Og partiledelsen må stå bak budskapet, noe som lover godt.

  • Gudfar1

   Barn av regnbuen. Hans Geelmuyden fikk tårer i øyene når han ser 17. mai posisjonen befolket med mennesker i alle regnbuens farger, fra hele verdens avkroker. Når man blir tildelt 460 millioner per år, som henholdsvis HMK konge og HMK kronprins syntes jeg flosshatten burde blitt hevet mye høyere på denne dag, for det er bekreftet at nordmenn har gått i tog hver 17. mai i 202 år og ropt «hurra for Grunnloven» uten å forstå at den samme grunnlov har gjort dem til treller under Verdensbankierne.

 • Elise E

  Det første vi må gjøre er å konsekvent gi kun midlertidig opphold til de som har krav på beskyttelse istedet for varig opphold. På den måten slipper vi i det minste alle disse manfoldige tusen som kommer på familiegjenforening.
  «Ingen flyktning har krav på gjenbosetting »
  https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3p6P/Kronikk-Alle-flyktninger-har-ikke-rett-til-a-bli-varende–Hanne-Sophie-Greve

 • Pål Sigland

  Det at dere ikke har partiprogram gjør det vanskelig for meg å vite hvor dere står, og hva jeg eventuelt skulle gi min stemme til. I et direktedemokrati ville saken vært en annen, men da hadde dere ikke behøvd noen allianse.

  • HansLysglimtJohansen

   Ja, du har selvfølgelig rett i det. Men fest ikke for mye lit til disse partiprogrammene, se også at grunnen til at FrP mm ikke kan være tøffere i innvandringsspørsmålet er nettopp fordi FrP har ting skrevet i stein i partiprogrammet og at representantene dermed blir bundet og kneblet av dette i et slags minste felles multiplum. Jeg kan forsikre deg, og det kan du og søke frem selv, at Alliansens kandidater er svært kritiske til masseinnvandringen, mer kritiske enn kandidatene i noe annet parti vil jeg si hånden på hjertet. Alliansen er det eneste partiet som har kandidater som snakker og kan snakke åpent om nødvendigheten av massive program for repatriering av de nyankommede fra den seneste ukontrollerte masseinnvandringsbølgen.

   • Pål Sigland

    For all del, jeg har tillit til at dere jobber for landets beste, i motsetning til mange av de som sitter på stortinget i dag. Det jeg mener er at Alliansen fort kan bli for personavhengige. Hva skjer om den politikeren jeg har mest tiltro til av alle, og som er den avgjørende årsaken til at jeg gir min stemme til dere, ulykksalig skulle falle fra? Da risikerer jeg at politikken blir snudd fullstendig på hodet,om erstatteren tar en annen retning. Den risikoen er jo også tilstede slik det er i dag, men man har i det miste et partiprogram å forholde seg til. Samfunnet har forøvrig flere tjenester som skal leveres, å stoppe innvandringen er bare en liten – men viktig – del.

    • HansLysglimtJohansen

     Det er mange med deg som etterlyser et program, vi vurderer om Alliansen skal sette opp program. Om vi gjør det blir det antagelig bare et meget kort prinsipprogram.

 • John Storhom

  Det hjelper ikke hvor høyt opp på agenda de setter asyl/innvandring. Så lenge de ikke også ser at slik det er på jorda nå. Så er det veldig mange millioner med unødvendige mennesker, som ingen land ønsker. Det har ingenting med menneskeverd å gjøre men de trenges ikke for å opprettholde de eksisterende og velfungerende samfunn slik de er nå. Det finnes mange dysfunksjonelle samfunn. Så lenge egoismen er sterkere enn kjønnsdrifta og det finnes mennesker som likestiller seg med eller over Gud. Er det veldig mye som må gjøres før jorda og mennesker er tilpasset slik at alle som er og kommer, kan ha et akseptabelt liv.

 • Egil Bøe

  Kutt ut retten til familiegjenforening. Det finnes tusenvis som gifter seg og flytter til andre land bort fra familien. Flyktningene drar jo uansett på ferie til hjemlandet, derfor er det helt urimelig at asylsøkere som får opphold skal ha rett til familegjenforening.

  • John Magne Trane

   Chain migration kaller man det i USA nå. En av de siste muslimske morderne hadde jo på få år fått hele 23 stykker inn i USA. «Nærmeste» familie får komme, som så henter inn enda flere.

   Da Solberg ennå ble kalt Jern-Erna, viste hun til at en av disse «flyktningene» vi tok inn på begynnelsen av 2000-tallet, hadde økt til 63 stykker!

   Man kan gjerne familiegjenforenes, men da må det skje i landet de har sterkest tilknytning til.

 • Win Ston

  Takk for denne artikkelen (håper den kommer ut i flere fora) – og håper det vil gå opp for de ¨snille¨ at befolkningseksplosjonen i Europas nærområder er problemet og ikke i Vesten. Og at det ikke vil hjelpe en tøddel at millioner kommer og gjør våre land sårbare også. Så når man vet hva problemet er, hva kan man gjøre da? Er det ikke ganske enkelt? Nei kanskje ikke. Hvordan får man fattige muslimske land til å endre sitt totalitære styresett om at man må få flest mulige barn? (Og når de som har lurt seg inn i Norge gjør akkurat det samme her. De går jo rundt med barnevogner både foran og bak og ser ut som fødemaskiner da går vi rett mot Ragnarok i rekordfart. ) Dette skjer jo også i fattige katolske land som, for eksempel, Mexico hvor det var ca 30 mill i 1960 og i dag så er det 120 millioner, 120 millioner, og det er ikke rart at amerikanerne reagerer på dette når de velter inn i USA som mauer. I Egypt ca 100 mill idag og i 1960 ca 20 mil. Og når man tenker at dette vil øke eksponentielt så øker dette med dobbel fart. Fint at det er noe som skjer i SSB og at alle ubrukelige folk blir kastet.

 • Per Sigvald Johansen

  Når en tar i betraktning alt det negative forårsaket av innvandring en ser ellers i vest Europa så er det helt uvirkelig at innvandringen til Norge ikke er stoppet og reverseringen er stoppet!

 • Joakim Karlsen

  Jeg tror vi en gang for alle bør behandle all statistikk og begrepsbruk fra statlig hold som noe særdeles lite håndfast og troverdig. Her er det i stor grad snakk om manipulering for egen vinnings skyld. Etter min mening bør man se på alt som kommer fra det holdet som befengt med kalkulerte bedrag, bak en tilsynelatende troverdig fasade. Selv når regjeringen/staten gjør noe positivt tenker jeg; hva ønsker de så å oppnå med dette? Hva er agendaen? Den egentlige hensikten kan vel ikke være så god? Denne tankeformen er resultatet av alle løgnene, en tilnærmet paranoid tenkning, som desverre er så altfor berettiget basert på en lang rekke erfaringer og realiteter. Vi lever i et samfunn blottlagt for respekt mellom stat og folk. «Folkvalgt politiker» er et begrep som symbolisere det dysfunksjonelle og utopiske «demokratiet». Folket må ta makten tilbake, det er den eneste måten vi kommer ut av de falske doktrinene og løgnene.

 • Per Sigvald Johansen

  Motstanden mot galskapen må samle seg i en felles styrke som utgjør en samlet motstand, eller er alt forgjeves.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Den store manipulasjonen er at den massive innvandringen som startet på 80-tallet er politisk villet. Det er en konsekvens av EU-tilpasningen som startet på samme tid. Den som endte med EØS-avtale, multikultur og fri flyt over åpne grenser, uten regulering og begrensning.

  Det er politikken høyresidens partier har arbeidet for helt siden 70-tallet, og som de fikk støtte for av Ap på 80-tallet. De som har stemt Ap, Høyre, Frp, Venstre og Krf siden 80-tallet, har fått akkurat hva de har stemt på.

  • John Magne Trane

   LOL!

   Så SV og Rødt er uskyldige?

   De er jo de aller verste blant partifloraen. Eller kanskje vi heller skal bruke uttrykket faunaen nå.

 • Finn

  strålende at nok en meget oppegående og respektert samfunnsprofil leverer så krystallklar informasjon!
  Burde vært levert i postkassen til samtlige nordmenn som enda tror at NRK er sannferdig!

 • Gothminister

  Det verste med slike fakkeltog er at det brukes barn. Politiske organisasjoner som Rødt og andre såkalte godhetsfolk kan gå i tog med fakler så mye de orker. Men dra inn barn som på ingen måte forstår konsekvensene av hva de voksne ønsker seg. Ser jeg på som et overgrep og burde straffes. Man kunne like greit gått i fakkeltog for nazisme, kommunisme osv. Barna forstår ikke hva de går for. Det er disse barna som blir lidende i fremtiden pga. sine foreldres egoisme i kampen for og fremstille seg som god.

  • kjellM

   Venstresiden har ingen hemninger.

 • Ryddegutt

  Var ikke det slik at forbrytelser ikke skal lønne seg?

  «Trygdet par frifunnet for heleri – får luksusvarene for millioner tilbake

  (…)
  Da etterforskerne, etter det de selv sier var et konservativt overslag, summerte opp luksusvarene paret hadde hjemme, stanset kalkulatoren til slutt på over 1,7 millioner kroner.

  I tillegg fant politiet andre steder tre Mercedeser, klokker og gull for enda flere millioner.

  Men nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at politiet ikke har evnet å bevise at pengene paret har brukt på shopping, stammer fra kriminell virksomhet.

  (…)

  Lagmannsretten legger til grunn at paret over en tiårsperiode kan ha hatt en svart økonomi på 4,7 millioner kroner, i tillegg til trygden.

  (…)

  – Min klient er fornøyd med å bli trodd og ser frem til å få tingene sine tilbake, sier advokat Serkan Bulut, som forsvarte kvinnen.

  Advokat Ali Reza Afsar har bare kort orientert sin klient om domsslutningen:

  – Vi skal gå igjennom hele dommen senere, men den var som ventet, sier Afsar.

  (…)

  Den 44 år gamle kvinnen er født i Norge, mens barnefaren i lengre perioder har hatt Sverige som sin bostedsadresse.»

  https://www.aftenposten.no/osloby/i/bKMGXk/Trygdet-par-frifunnet-for-heleri—far-luksusvarene-for-millioner-tilbake

  • John Magne Trane

   La meg gjette, det er ikke nordmenn det er snakk om, men etniske av den unorske sorten. Når man ser hvem som er advokater…

 • Orsen330

  Vi må ha partier som i tillegg til innvandringsproblematikk også har annen politikk i sitt program. I dag er det kun Frp som har ett slikt helhetlig program.
  Jeg har sagt det før og nevner det igjen, noen etniske nordmenn er lei av å ha godt liv her i landet og ønsker en tilværelse fra hånd til munn, med store kulturelle og etniske konflikter.
  At de drar andre med seg ned i møkka si, bryr de seg ikke om.

 • LgKiholmen

  Amen !

 • Scott Johansen

  Vil ikke det norske folk innse at masseinnvandringen til Europa og Norge er villet av en global økonomisk elite, som har et økonomisk motiv bak denne innvandringen ?

  https://steigan.no/2017/08/01/massemigrasjon-og-profitt/

  • Teigr

   Det har vi da innsett for lenge siden det. Problemet er disse «krapylene» på Stortinget som nekter å høre på sin egen befolkning. Etter min mening skulle Stortinget og indirekte demokrati vært fjernet for lenge siden, som en anakroni fra 1800-tallet, og direkte folkestyre a la Sveits skulle vært innført i stedet. ALL MAKT TIL FOLKET!

 • John Magne Trane

  «Totalt fikk 44 600 personer utenfor EØS-området oppholdstillatelse i Norge i 2016, mot 35 400 i 2015.»

  Altså flere enn antallet barn født av nordmenn.

  Når er rasismen rasistisk? Tydeligvis ikke når det er vi i Norge som må lide, igjen. Etter Hansaen, danskene, britene, svenskene, og så nazistene, er det nok en gang nye Herrer som skal undertvinge oss.

  Og medløperne tjener seg som alltid rike.

 • Sp1kerPistol

  «Totalt fikk 44 600 personer utenfor EØS-området oppholdstillatelse i Norge i 2016».

  Samtidig minker den etniske norske befolkningen med 5000 personer hvert år pga. lave fødselstall. Hvorfor blir ikke dette tatt opp av politikere og media? Det er mange ting som kan gjøres for å øke fødselstallet (og det burde blitt gjort for 20 år siden).

  • Teigr

   Det blir neppe mye fødselsoverskudd her i landet når menn blir beskyldt for sexovergrep bare de kommer i nærheten av noen av kvinnekjønn.

   • Sp1kerPistol

    En del av anti-fødsels propagandaen som blir ført i norske medier (og vestlige medier). Vi burde ha statlig styrt PRO-fødsels propaganda i norske medier i dag.

 • Teigr

  Endelig noen som kan presenterer tall som begynner å nærme seg virkeligheten i dagens Norge. I tillegg til disse tallene har vi alle som oppholder seg ulovlig eller uregistrert i Norge, og de er det visstnok ganske mange av. Jeg savner imidlertid også tall på hvor mange av disse innvandrerne som kommer fra EU/USA, og hvor mange som kommer fra Afrika/Asia. Det som er mest interessant etter min mening er at arbeiderpartiets, SV.s, Sp’s, Høyres, Kr.F’s og Venstres velgere åpenbart uten innsigelser har gitt ifra seg store deler av sine fremtidige pensjoner og andre trygderettigheter for å finansiere denne innvandringen, gjennom pensjons-og trygdereformen som trådte i krraft i 2015. jeg gratulerer dere velgere. Dere kommer vel neppe til å angre dere, når dere sittet sulteforet på 80-årsdagen deres.

 • Eric Kamov

  Den- eller de som fremdeles nærer noen som helst tillit til norske politikere og styrende myndigheter eller et tåredryppende Lamestream media, synes jeg faktisk veldig synd på. – Den, eller de blir lurt trill rundt hver eneste dag! – Det vi er vitne til [NB: gjelder de som HAR evnen og viljen til å se], er at en ‘politikk’ får utspille seg – en politikk som jeg ikke med min aller beste vilje kan fatte og begripe har blitt unnfanget i den norske lovgivende forsamling, her er det for mye som vitner om at sterke ideologiske krefter utenfor norges grenser er de som egentlig trekker i trådene, med den konsekvens at det norske ‘demokratiet’ er blitt uthult og satt til side av individer med en personlig agenda.

  Jeg er også stygt redd for at vi i virkeligheten bare aner toppen av et veritabelt isfjell.

  Her er det et kynisk spill om penger og rå politisk makt som gjelder, og vi – de etnisk norske innbyggerne – er kun brikker, brukt i et overnasjonalt spill om global dominans.

  Det f.eks. document.no, HRS, frieord og enkelte andre gjør for å vekke folks bevissthet, oppfatter jeg faktisk som det absolutt eneste som står mellom oss etnisk norske, et fritt, suverent og uavhengig demokrati – og et totalitært, overnasjonalt styre!

  Jeg føler meg også overbevist om, at en dag vil kunne komme, da ‘personlig engasjement’ vil være fånyttes og altforsent! –
  Jeg er stygt redd det kommer til å flyte blod – MYE blod!

  Dette sier jeg på vegne av de generasjoner etnisk norske barn og unge som skal bo og brødfø seg i dette landet etter oss . . . . . . . .

 • Frankie

  Helt enig Lysglimt!

 • Cecilie_M

  Helt enig med deg Loke! FRP eller hvilket som helst annet parti som setter vårt EØS medlemskap på dagsorden og har som sak og få gjenomført en folkeavstemning om skal-skal ikke! Ja folks oppslutning rundt dette partiet ville øke kraftig, når en ser hvor mange som i dag er i mot EU/EØS medlemskap. Synes i grunn det er rart ikke ett eneste av partiene på tinget løfter frem dette spørsmål, til og med SP var helt tause om dette under valgkampen! hva er det med denne berøringsangsten for denne saken!!?.

  • Loke Sølvgård

   Personlig tror jeg berøringsangsten skyldes gruppepresset der. En haug med opportunister er ute etter videre karriere i store multinasjonale selskaper og organisasjoner, eller ute etter å tjene penger fra disse i sin tid på tinget. Om man kommer inn der, f.eks. for FRP, og begynner å snakke om å skulle fjerne en av de store havresekkene til disse folkene (EØS), så blir man nok fryst ut og/eller tilsidesatt. Det blir en tur inn til frøken (Siv eller Erna) for å bli satt på plass, og så får man (toppen) en posisjon hvor man ikke kan gjøre noe skade. I verste fall får man møte utsendte fra aktørene som virkelig styrer ting, og av dem tviler jeg på det finnes så altfor mange etnisk norske… For hvorfor skal ellers alt alltid dreie seg om internasjonale avtaler, lover og agendaer – hvor pengene våre pøses ut til alt mulig utenlandsk vas? Hvorfor er det aldri kun den suverene nasjonen Norge ting kan dreie seg om? Hvorfor er ikke våre politikere slik som dem som nå styrer i Ungarn; tydelig stolte nasjonalister med klare prinsipper som setter egen befolkning først og forkaster internasjonale avtaler som ikke gagner dem?

   Det må være noe slik som ligger bak, for ellers gir det ingen mening at ingen parti – ingen politiker i en viktig posisjon på stortinget – gjør noe for å få oss ut av EØS-avtalen.

   • Cecilie_M

    Slutter meg til det du skriver Loke! Det må være noe sånt som er årsak til denne berøringsangsten 🙂

    • Loke Sølvgård

     Ja, hvis ikke skulle det ha eksistert minimum én høytstående politiker der som lagde bråk om saken, også ut til pressen. Slo i bordet og brukte kjeft på gjengen – daglig 😉

 • Gothminister

  AUF er en ekstrem farlig ungdomsorganisasjon. Det er der den systematiske hjernevaskingen av de unge foregår. Når man ser deres leder er det tid for bekymring. En snylter av en lykkejeger som har jugd seg til opphold her i landet.