Er samene et urfolk i Norge?

Sametinget i Karasjok. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Nå for tiden bedrives en omfattende feilinformasjon ovenfor norske skolebarn og lærere i Norge, om samenes historie i Norge.

Jeg skal gi tre eksempler på dette.

 1. I Gyldendal sin lærebok «Gaia 5»for barneskolen, kan en lese at «Vi regner samene som et    Det betyr at det var de som bosatte seg nord i landet vårt først.»
 2. I læreboka «Cumulus» for barneskolen kan en lese dette. «En urbefolkning er de menneskene som kom først til sitt sted. Samene har bodd i nord i flere tusen år. De kom først til sitt område.»
 3. I Cappelens elevbok «Vi i verden 6», blir det fortalt at «Samene er urfolk i Norge. Det betyr at de var det første folket som levde her.»

Den eldste konstaterte bosetningen i Nord-Norge er datert til å være 11300 år gammel. Funnet er gjort i Karlebotn i Øst-Finnmark.

Å hevde at det fantes samer i Norge før de samiske språkene oppsto er meningsløst.

Det kan ikke reises tvil om at det etniske begrepet same, historisk sett er knyttet til mennesker som var samisktalende. Finsk etymologisk ordbok er entydig på at suomi og sami, suome og sabme, har samme opprinnelse og betydde det samme. Ordboka er også entydig på at dette er et landområde i de indre delene av Sørøst-Finland. Teorien er at bak dette ligger det finske ordet suomaa, av suo=våtmark og maa=land; altså myrlandet.

Det er i Finland det først og fremst er blitt forsket på de samiske språkenes opprinnelse og historie. Dette har sin forklaring i det at samisk tilhører den samme språkgruppen som finsk, og at det er i Finland at de ursamisktalende hovedsakelig har oppholdt seg..

Den finske samen, lingvisten og språkhistorikeren Ante Aikio, som er tilsatt som professor ved den samiske høgskolen i Kautokeino, har skrevet om det samiske språkets historie, bl.a. i «An Essay on Saami Ethnolinguistic_Prehistory» (2012) .

Der skriver han blant annet at «Den intime sammenhengen mellom språk og etnisitet innebærer flere ting for tolkning av samisk prehistorie.  Det er verdt å huske på at begrepet ‘samisk’ bare kan brukes rimelig om samfunn som antas å ha brukt noen form for samisk som deres viktigste medium for kommunikasjon i gruppen. På grunn av dette er det fornuftig å snakke om «samisk folk» og «samisk kultur» bare i forbindelse med perioder da samiske språk har eksistert, men ikke før det.»

I 2015 framla den finske språkforskeren og språkhistorikeren Mikko K. Heikkilä en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Helsinki. Den har tittelen «Bidrag til Fennoskandiens språkliga førhistoria i tid og rum.» og er lagt ut på nettet.

Heikkilä hevder, ut fra resultatene av sin forskning, at samene er språklige etterkommere av vest-uraliere som vandret vestover. Denne vandringen førte dem inn i de nordvestlige områdene av det som er dagens Russland (Ladoga-Onega-områdene). Deretter førte denne vandringen dem inn i de sørlige delene av Finland. Han hevder at dette skjedde en gang etter 1800 f.Kr.f. og at det ursamiske språket oppsto i perioden omkring 300 f.Kr.f. Han sier også at det seinursamiske språket ble snakket i perioden 200‒600 e.Kr.f. Han hevder å ha bevist at det ursamiske språket ble splittet opp omkring midten av det første årtusen e.Kr.f. Dette innebærer igjen at de samiske språkene har oppstått en gang etter dette.

Heikkilä skriver at «Bland andre Pekka Sammallahti, Jorma Koivulehto, Petri Kallio, Ante Aikio, Jaakko Häkkinen, Unto Salo, Christian Carpelan og Mikko Heikkilä har i sine undersøkelser bevist at samene har bodd innenfor grensene for dagens Finland siden langt tilbake i tid og kontinuerlig, men ikke i sine nåværende hjembygdstrakter i Lappland ..(…).., men betydelig lenger sør- og østerut- fra sørvestre delen av Finland via Ladoga og minst helt til sjøen Onega.»

Heikkilä skriver også at «..Nordkalotten har tidligere vært bebodd av andre, utdødde folkeslag, og samenes språklige forfedre var på ingen som helst måte de første menneskene som bodde der

Heikkilä forteller at de ursamisk talende vandret inn på Nordkalotten tidligst omkring år null. Dette betyr at de kan ha kommet senere. Ante Aikio mener at det ikke finnes bevis for ursamisk talende menneskers tilstedeværelse i Lappland før år 500 e.Kr.f.

Konklusjon: Det finnes  ikke noe språkhistorisk bevis på at samenes språklige forfedre og formødre har sin opprinnelse på Nordkalotten og dermed kan betegnes som et urfolk eller en urbefolkning i Norge.

Hvorfor velger norske skolebokforfattere, norsk skolebokforlag og norske myndigheter å feilinformere elever og lærere om samenes historie i Norge?


Publisert: nov 21, 2017 @ 12:26 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Jarl Hellesvik

Pensjonist og samfunnsdebattant

Latest posts by Jarl Hellesvik (see all)

 • Arbeidsrud

  Lurer på hvor vi skal gjøre av oss – når alle de andre folkeslagene har fått sitt?

 • Yakero Spail

  Det eldste arkeologiske funn i Norge knytter seg til Vestlandet
  https://www.miljolare.no/tema/kulturminner/artikler/arkeologiske-kulturminner.php

  Likevel er det samene som regnes som urfolk og som skal løftes fram.
  Man kan undre seg hva samene vil synes når etniske nordmenn blir en minoritet og de ikke lenger beskyttes av de naive, men må konkurrere mot andre ‘minoriteter’.

  • Representativt_Demokrati_?

   Det er viktig at samenes status som urfolk løftes frem fordi det vil belyse nordlige nasjonalstaters rolle som kolonimakter i Nord-områdene. Slik blir vi like skyldige som andre grusomme hvite Europeiske imperialister, rasister og koloniherrer. Vi kan selvsagt betale avlat for vår syndefulle fortid ved å dele alt vi har med innvandrere, åpne grenser og lommebøker. Vi må også betale for vår white-guild. Strengt tatt er vi egentlig ikke generøse nok.
   Jada, jeg klarte å blande inn innvandring her også… skulle ønske det ikke var relevant, men det er det.

   • John Magne Trane

    Samene later som de er indianere ja, mens de egentlig er cowboyer som drev bort de lokale.

    • Teigr

     Nå er jo indianere blitt et forbudt ord det også, og amerianere kan vi visst heller ikke kalle dem, fordi navnet Amerika kommer fra italieneren .Amerigo Vespucci. Det blir jo et veldig omtstendelig og akademisk tungvindt språk å måtte kalle dem Amerikas urbefolkning, som Store Norske Leksikon har gått inn for, men dette blir jo også feil fordi navnet Amerika kommer fra en italiener. Hva kaller indianerne seg selv?

     • Torgunn

      Urfolket i Amerika har et stort mangfold av språk, alle meget ulike.
      Du må spørre urfolket selv.
      Språket i en gruppe ble nyttet som kodespråk av USA under 2. verdenskrig. Japanere klarte følgelig ikke å knekke koden.

     • John Magne Trane

      Det var vel navajoene, og tyskerne ble visst også ille plaget med det uariske språket 🙂

     • topologix

      Indianerne er mange forskjellige (svært forskjellige) grupper, og ihvertfall noen av dem kaller seg selv indianere. Se f.eks. http://www.ncai.org/ hjemmesiden til National Congress of American Indians.

     • John Magne Trane

      Fordelen vi i mange europeiske språk har er at vi har et ord som er forskjellig fra det vi bruker på inderne. Derfor har vi ikke det lingvistiske å slite med, når det gjelder legge til Red eller American.

     • John Magne Trane

      Indianerne hadde jo ikke et felles ord for seg selv, siden de ikke visste om hele kontinentet før spanjakkene og portugallerne kom.

      Hva heter forresten han som skrev artikkelen i Store Norske Leksikon? Er det nok en av de man prøver unngå når man ser de på gata?

     • Ove Eikeland

      De kalte deg for «menneskene». Men den internasjonale retts far Hugo Grotus (1583 til 1645) brukte navnet Norumbega og han skrev at Norumbega tilhører Norwega (Norge). Norumbega er forøvrig en spansk forvanskning av ordet Norwega. (Kilde Kåre Prytz: Vestover før kolumbus)

    • Anne Haugen

     De kan vel også i visse strøk, blandet seg med de opprinnelige «lokale» jeger-folket? Er det ingen som har forsket på det? Enkelte steder er samene ganske kortvokste og spinkle, bare en tanke.

     • John Magne Trane

      Det er ganske vanskelig å vite i hvor stor grad samene er samer ja. Hvem vet om de første stammene som trengte seg inn i fjellområdene var for eksempel kun menn, som slaktet ned de lokale, og tok kvinnene for seg selv? Som så jo ofte skjer når ett folk tar over andre folks områder.

    • Jarl Torfinn Hellesvik

     Det er ikke samene som gjør det, men visse samepolitiske avstammingsaktivister.

   • Torgunn

    Det er samene som har trengt seg inn i Norge fra dagens Finland og Sverige.
    De har også merket all vil rein som sin egen. I dag kaller vi det tyveri og økologisk kriminalitet.

    • Karl Bedding

     Det er kanskje relevant å påpeke at «Norge» ikke var et land i år 400 e.Kr.? Dermed har vel heller ikke samene «trengt seg inn» ettersom det ikke eksisterte noen fastsatte grenser på den tiden?

     Ellers er det jo også kjent at det var betydelige folkevandringer vestover fra bl.a. Karelen frem til senmiddlealderen, der mange flyktet fra uår og hungersnød og endte opp i blant annet Norge. Her kom det både samer, kvæner, finlendere og russere, og kanskje tilogmed noen svensker (!) som ble med på veien.

     Jeg tenker at spørsmålet om hvem som var her «først» egentlig blir litt irrelevant, så lenge en stor del av den opprinnelige befolkningen har kommet inn fra mange forskjellige retninger og til forskjellige tider.
     Norges befolkning har med andre ord blandet opphav.

     • John Magne Trane

      Problemet med «først» er at det er samene som bruker dette. «Vi var her først» som en bok heter. Karelene ble jo innvilget bosteder i Troms under Håkon Håkonson (var det vel), og kvænene er jo lettere oppgitt over at alle referanser til finner, skal kun omhandle samene. Og de russiske folkene som er i slekt langt ute med samene, er jo lynforbanna når sameimperialistene prøver seg mot dem.

      Og husk at der Sametinget er nå, var det på 1800-tallet kvænske bønder som bodde…

      Men du, den Håløygske kongerekken når tilbake til 200-tallet, så i hvert fall i Nord-Norge er din påstand om at Norge ikke var et land, helt dekkende.

      Ellers kan det være at Torgunn snakker om alle samene som kom over etter at svenskenes store plan om å forsvare Finland mot Russland, ble deres største fadese.

     • Torgunn

      Samer kom til Norge på 1600-tallet med tamrein.
      Dagens samer kom til Norge fra Finland etter 1809, da Russland stengte grensen mot Norge. Mange kom som etniske finner, evt. russere og kaller seg i dag for «samer» .
      Hålogaland var en realitet på 400-tallet, styrt av høvdinger som hadde området helt til Kvitsjøen, inkludert Kola.

   • heimevernet

    Ja, dette er absolutt en måte å argumentere for innvandring. Ikke minst tar islamister selv opp undertrykkelsen av samer i ordskiftet. Men virkemiddelet er også viktig innenfor miljø og klima. Hvis man går videre fra barneskolen til videregående, så lærer elevene:

    «Samene levde i naturen uten å forsøke å bestemme over den.»

    «Naturen er dermed ikke noe man undertvinger seg og manipulerer, men en kraft man lever sammen med, i harmoni.»

    https://ndla.no/nb/node/159326?fag=52253

    Med andre ord, vi fæle mennesker som angivelig kom etterpå ødelegger naturen i motsetning til de som angivelig var her først. Men samtidig er det samene som synes å ha enerett til å spole opp myra med scooter. Hm…

  • John Magne Trane
 • Gothminister

  Er det ennå lov å si same? Ingen som har blitt krenket ennå? Ja men det vil nok komme noen skrikende å hyle at de har blitt krenket av ordet same.

  • Nils Petter Mikkelsen

   Men kan hende de reagerer over denne :…» same shit – new wrapping» (stammer fra et lysting finansanalytiker miljø på åttitallet, «ante» 19101987. 🙂

   • Gothminister

    Dette kan fort bli for mye for et PK menneske.

  • John Magne Trane

   Mattis Hætta mente det var rasistisk da han ble kalt same ja.

   • Gothminister

    Ja det måtte jo være noen som har reagert. Vi vil nok få en eksplosjon av krenka samer og andre som av en eller annen årsak vil bli krenket. Det er jo tross alt svært så populært i disse dager og bli krenket.

  • Olaus Trøgheim

   Her om dagen hadde en kineser blitt kalt kineser og fikk medhold i at det var rasisme. Tør nå ikke lenger omtale meg som nordmann.

  • Иван Грозный

   Samene kaller seg selv samer. Derfor har de selvfølgelig ikke noe mot å bli kalt samer. Derimot er de mindre glade for å bli kalt «lapper» og «finner». I Sverige har noen samer nylig krevd at det svenske stedsnavnet Lapporten (nordsamisk: Čuonjávággi) skal endre navn, Lappland/Lappi i Sverige og Finland står kanskje også for tur.

   • heimevernet

    Av samme grunn som at muslimer som krysser grensen til Burma blir til rohingyaer, kanskje.

 • wiwaro

  Samer og nordmenn bør i en videre betydning av urfolk begge regne seg som parallelle urfolk i Norge, ikke minst den parallelle forekomsten som påvises i mange historiske kilder – dels også partnerskap, eller naboskap – gir belegg for dette. Men noen konkurranse om hvem som var først i Nord-Norge bør ingen av partene ha interesse av eller la seg egge til.

  • John Magne Trane

   Man kan ikke regnes som parallelle, når våre norrøne forfedre var her flere årtusen før samene «hoppet over» finnene og forlot de russiske sjøer og kom til Nord-Kalotten.

   Det er ikke snakk om «konkurranse», men sannhet.

   • Иван Грозный

    Norrønt er språket som ble talt og skrevet i Norge og i norske kolonier fra ca år 800. Du kommer altså bare 1200 år tilbake i tida med dine norrøne forfedre. Før norrønt ble språket i hele det nordiske språkområdet kalt ur-nordisk. Ellers er det antatt at det germanske språket kom til det som idag er Norge, først for ca 2 500 år siden. Urgermansk antas å ha oppstått ca 1000 år tidligere i dagens Nord-Tyskland, Danmark eller helt sør på den skandinaviske halvøya.

    Wiwaro har på mange måter rett ettersom norsk og samisk språk kom til Norge om lag på samme tid om vi skal tro det Hellevik skriver om samisk språk.

    • Torgunn

     Samer fikk kontakt med norrøn befolkning på 400-tallet, i runetiden.
     Det faller sammen med folkevandringer startet av tyrkiske grupper fra Asia. På 400-tallet eksisterte norrønt språk, skrevet som runer.

     • Иван Грозный

      Norrønt språk oppstår når norsk begynner å skille seg fra dansk og svensk. Skillet oppstår mellom år 700-800. Samtidig skjedde det store endringer i språket (synkopetida). Før dette kaller man språket ur-nordisk.

    • John Magne Trane

     Jada… de norrøne forfedrene hadde ur-nordiske forfedre som hadde x forfedre som hadde y forfedre. Og y var før x var før de ur-nordiske var før de norrøne.

     Det er egentlig ikke vanskelig å forstå.

     Å si at de norske og samiske kom samtidig, blir som å si at dagens Skjøpe skjøtt-nordmenn kom samtidig med de somaliske i Oslo…

   • Geiseric

    «Sannhet» har sjelden noen plass i politikken. Det vi snakker om her er etnopolitikk og realpolitikk. I det sannhetsregimet vi nå lever under, har samene eksklusiv status som «urfolk». De identifiserer seg mer med andre «urfolk» på andre kontintenter enn sine «nabofolk» gjennom hundrevis og tusenvis av år.

 • John Magne Trane

  Et samisk sagn forteller at da samene kom opp til nord, drepte de dem som allerede bodde der.

  • Torgunn

   Sagnet stemmer ikke med de faktisk forhold.

  • TheWest

   Gir sagnet noen antydninger om hvem som bodde der før samene kom … ?

   • kaarekazai

    Dette var muligens i jernalderen og langs kysten har det i alle fall vært tegn til bosettinger fra den nordiske bronsealderkulturen. (Indo-europeere eller pre-geemanere) Det vil si forfedrene til norrøne folk. Altså våre forfedre. Lenger inn i Finnmark og Finnland har vi en jernalderkultur på et tidspunk og før det en jeger sankerkultur med steinredskaper og asbestkeramikk. Disse folkene vil «Samene er urfolk mafian» kreditere som samer. Men av det jeg har sett så er det ingen bevis på dette.

    Mer trolig er at de var de siste jeger sankerne som ble assimilert inn i jordbrukskulturene. Og de var trolig nært genetisk beslektet med oss nordmenn, finner og baltere. Men trolig har samene plukket opp en og annen kone på veien så de har trolig med seg noe DNA fra disse. Men det er ikke det samme som at samer er urfolket her. Nordmenn, finner, svensker og samer i dag har mer eller mindre DNA fra flere bølger av folkevandringer. Noen samer i dag har også store deler av sitt opphav fra nordmenn da det i perioder i middelalderen var nordmenn som ble kulturelt assimilert inn i den samiske kulturen da det var områder og tider med veldig dårlige kår for jordbruket.

    • Max Karl

     Og her er essensen i virkeligheten. Vi hadde en kultur vs vi har en kultur. Den kulturen vi hadde, får midler til å bli rekonstruert. Den kulturen vi har, får midler til å forsette. Og derfor er ikke førstnevnte urbefolkning. Mens sistnevnte er det.

    • Torgunn

     Finner er et finsk-ugrisk folk med opprinnelse i området mellom Volga og Ural. Dagens «finner» består av flere undergrupper.
     Finner bosatt i dagens Finland tilhører en skandinavisk kultur.
     I dagens Russland bor det mange finsk-ugriske folkegrupper med et fåtall personer i hver. De er spredt fra Kvitsjøen og nord til Estland i sør, med flere grupper lenger inne i landet.
     Samojeder er av samme gruppe.

   • John Magne Trane

    Tror det var heller kort. Man kan jo, som Aikio som artikkelen skriver om, tenke seg at de forskjellige dialektene har i seg ord fra de forskjellige gruppene som var her før samene kom.

    Interessant i så måte er jo at alle samiske ord for hav, sjøskjell etc er fra norrønt.

  • Max Karl

   Jo da. Det var en brennende snakkende busk som befalte dette.

   • John Magne Trane

    Nei, det var en feit skjegget fyr som satt på gutterommet sitt og skrev et «manifest» om dette.

    Eller er kanskje samtalen nå dreid bort fra det samiske, og over til hallusinasjoner?

  • Teigr

   Hvis dette stemmer, dreier det seg om intet annet enn et folkemord.

 • Ben

  Ikke så enkelt dette. Begrepet urfolk tolkes trolig ofte som en benevnelse på «den originale» befolkningen.
  ILO- konvensjon nr. 169 av 27. juni 1989 sier noe om hva som skal regnes som urbefolkning. Norge ratifiserte konvensjonen i 1990. Med et pennestrøk så er samene urbefolkning – uten at det har noe som helst å gjøre med hvem som var på stedet først.

  • Torgunn

   Det er veldig enkelt. Samer kom sist, og de lever godt integrert i samfunnet etter eget ønske. Samer har ikke noe med begrepet urfolk i Norge å gjøre i det hele tatt.
   Det er en tilsnikelse, politiske og økonomisk motivert.

 • Geiseric

  Hellesvik knyttet etnisitet opp mot språk og kultur. Det er ikke feil, men mangelfullt. Den biologisk-genetiske arv (og forestillinger om denne) er også en vesentlig komponent i etniske grupper. I denne sammenheng er det vanskelig å unngå en diskusjon om «substrat»-befolkninger.

 • Torgunn

  Det finnes et utall finsk-ugriske folkegrupper med opprinnelse i området mellom Volga i Ural.
  De er ikke indo-europeere. Til dagens Finland nådde de frem ca. år 0. Da hadde det bodd svensker/svenskens aner der siden siste istid.
  Samisk språk med sine 10 ulike dels innbyrdes uforståelige språk/dialekter mer mest likt østersjøfinsk. Samiske ord for alt som har med jordbruk, havfiske og båtbygging å gjøre, er avledet av oldnordisk og norrønt i runetiden, på 400 tallet, altså under folkekvandringstiden.
  De første som kalte seg samer, var må isolerte familiegrupper på fjellene i Nord-Sverige.
  Friis hever at samer var blandet med andre folk allerde førvde kom til Norge.
  Finsk-ugriske folk har hatt mye kontakt med slaviske folk. På 400-tallet fikk de også kontakt med tyrkiske inntrengere og på 1200-tallet mongoler.
  I dag er samer så sterkt oppblandet med finner, russere, nordmenn og svensker at man knapt kan si den opprinnelige «samen» eksisterer lenger. De er også blandet med dansker som reiste til Nord-Norge.
  SSB sluttet å angi etnististet cas. 1930 grunnet sterkt blandig av folkegrupper i Norge.
  Samer var nomader og halvnomader. De lærte tamreinsdrift av samojeder på 1600-tallet.
  Da dro til til Norge for å spare egne vinterbeiter. De merket all vill rein som sin egen.
  Noen samer ble boende på sine sommerboplasser i Norge.
  1809 stengte Russland grensen mot Norge. Dagens samer og mange finner/kvener er innvandret til Norge etter den tid. Bare sjekk folketellinger 1801, 1865, 1875, 1900, 1910.
  Det er for mye rein i forhold til næringsgrunnlaget.
  I stedet for å slakte ned reinen, vil samer ha mer plass i Norge, samt eiendomsrett til statens grunn. 10% av samene er knyttet til reindrift.
  Dagens samepolitkk synes å være knyttet til storfinlandbevegelsen og lappobevegelsen.
  Dagens samepoltikk er ikke til gagn for samene selv, den oppvoksende slekt og utvikling av samfunnet generelt.
  Karasjon og Kautokeine er gamle kvenske/finske gårder.
  Som samisk område blir kommunene fraflyttet, forgubbet og preget av arbeidsledighet.
  Dette er kortversjonen.
  Konklusjonen er at dagens samepolitkk ikke er bærekraftig, aller minst for samene selv.
  Fagene arkeologi og i historie ved UIT er sterkt politisert og i strid med fakta.
  Les derfor http://www.finnmarkforlag.no og http://www.edl.no
  Samene var den siste gruppen som kom til Norge.
  De fleste lever som folk flest i dagens Norge etter eget ønske.

  • Ben

   … men ILO-konvensjonen av -89 sier vel at integrering og assimilering er fy?
   Jeg er ikke uenig med deg, men siden Norge under Syse-regjeringen ratifiserte konvensjon 189 er det særrettigheter som har hatt fokus. Fornuft er ikke nødvendigvis forenlig med gleden av å ri prinsipper.

  • Иван Грозный

   Du hevder at «svensker/svenskenes aner» har bodd i dagens Finland siden siste istid. Diskusjonen ovenfor gjelder når språket kom til de aktuelle områdene. Det er mulig at den opprinnelige befolkningen i deler av dagens Norge gikk over til å tale samisk som følge av kulturpåvirkning eller politisk kontroll av en mindre gruppe som invaderte områdene. Tilsvarende i Finland. Det som er helt sikkert er at de som bodde i Finland og Norge etter siste istid ikke snakket et germansk språk, ettersom dette språket først oppstod for ca 4 000 år siden.

 • Torgunn

  Det akademiske gjelder at samer er den gruppen som sist kom til Norge.

  • Иван Грозный

   Når kom nordmennene?

 • Aubor

  Feilinformasjonen medfører en rekke særfordeler og økonomiske overføringer fra «storsamfunnet.»

 • heimevernet

  Bare noen presiseringer for eventuelle kommentatorer som måtte være forvirret:

  «Vel, istiden var for 10.000 år siden…»

  Man regner vel at istiden sluttet for ca. 10.000 C14-år siden, altså for ca. 12.000 kalender-år siden. Man regnet feil da man først bestemte halveringstiden til karbon-14.

  «Havet var betydelig lavere…»

  Ja, havet var lavere på grunn av at mye ferskvann lå på landjorda i fast form. Men mye av den norske landjorda var likevel enda lavere. Det vil si, den delen som var presset ned av isen. Nordsjøbunnen var nok i liten eller ingen grad presset ned av isen.

 • Иван Грозный

  Jeg vet at det har vært bosetting i Skandinavia etter at isen forsvant. Jeg lurte på når du mener nordmennene kom til Skandinavia. Hvor gamle er de eldste «germanske» navnene på Nordkalotten?

  • Torgunn

   En finsk språkforsker har forsket på emnet og funnet at germanske geografiske navn er eldst på nordkalotten. Spårket kom med de første jegere som trakk nordover etter isen, men opprinnelse i dagens Nord-Tyskland jfr. Ahrenburgskuluren/steinalderkulturen i hele Skandinavia, nordkalotten medregnet.

   • kaarekazai

    For å være ærlige så vet vi vel ikke så mye om jeger sankernes språk i Norge etter istiden. Muligens var de beslektet med den indo-europeiske språkgruppen kanskje ikke. Men proto-germansk som er en direkte regional utvikling fra proto-indo-europeisk er beviselig fra området mellom Østersjøen og de pontiske steppene. Men vi vet også at disse folkene alle var relativt nært beslektet som europeere.

    • Torgunn

     Det er en kontinuerlig kultur i Skandinavia siden siste istid i tig og uttrykk.
     Alt taler for at dagens skandinaver er etterkommere at de første som trakk nordover etter siste istid.

   • Иван Грозный

    Pussig at noen kunne snakke «germansk» for 12000 år siden når urgermansk først oppstod for ca 4 000 år siden og urnordisk neppe kom til Norge før 500 f.kr. Har du referanser til denne finske språkforskeren som hevder at steinalderfolket i Norden snakket «germansk»?

    • Birgitte Brattebø

     Dansk kom ikke til Norge før etter Svartedauden. Allikevel ble det norske skriftspråket på noen hundre år nesten ren dansk.
     Uten at dette på noe vis har gjort oss til dansker.
     Så, hva så om de første nordmenn ikke snakket «germansk». De er antagelig våre forfedre allikevel.

     • John Magne Trane

      Slikt minner meg om fremtidens arkeologer og historikere, som finner ut at alle kvinnefigurene i glass, viser til at Atlanterne spredte seg ut over hele verden. Siden det jo står Atlanta, Georgia på alle Coca Cola-flaskene 😉

     • Иван Грозный

      De norske vikingene kalte språket sitt dansk tunge/dǫnsk tunga. Språket i hele Norden var svært likt noe som tyder på at det danske språket var kommet til Norge for relativt få hundre år siden. Etterhvert begynte de nordiske språkene å skille seg noe. Da Norge kom under Danmark på slutten av det 14 århundre ble skriftspråket etterhvert standardisert. Det innebar at det offisielle skriftspråket i Norge ble ren dansk.

     • Birgitte Brattebø

      Og som nevnt. Vi ble ikke danske av denn grunn.
      Greit, germanske språk gjorde sitt inntog da de gjorde det. Men, det betyr ikke at folket her ble byttet ut med germanske stammer.
      Skal vi ha reelle svar på vår, og samenes, historie her i nord, så må det forskning på DNA til, deriblandt også gamle levninger fra Finnmark. Disse er det per i dag ikke lov å forske på, da samene nekter det de kaller «skjending» av deres forfedre.
      Men det er all grunn til å betvile noe slektskap mellom samene og de eldste skjellettene funnet i «deres land»

     • Иван Грозный

      Det germanske urnordiske språket kom trolig til Sør-Norge fra Sør-Skandinavia en gang i det første årtusen f.kr. Ut fra det Jarl Hellesvik skriver, kom samisk til Nord-Norge i det samme årtusen. Det er naturlig å tenke seg at det både i nord og i sør i forbindelse med skifte av kultur og språk skjedde en betydelig innvandring hvor den opprinnelige befolkningen i større eller mindre grad ble assimilert i den nye kulturen. Det er neppe grunnlag for å hevde at den opprinnelige befolkningen i nord overhodet ikke ble assimilert i samisk språk og kultur.

     • kaarekazai

      Vi har helleristninger så langt nord som i Alta som er tydlig en del av den Nordiske bronsealderkulturen. Det var lenge før Samene kom. Det var jegere og snakere der også på den tiden men de var ikke samer. Bronsealderkulturen var avlegger av Corded ware kulturen som var indo-europeisk talende.

      Det skjedde ikke noen stor demografisk/etnisk omveltining eller språklig invasjon i overgangen til jernalderen. Det var en språklig utvikling innenfor de allerede eksisterende stammene av bronsealderkulturen som hadde levd her med samme kultur og språk siden ca 4000 år siden.

      Det som skjedde er litt det samme som skjer i dag med «kjøtt og Kjøleskap» som blir til «sjøtt og sjøleskap» blant unge nå. Det var en språkutvikling. Invansjonen av de som du kaller germanere men som blir kalt proto-indoeuropeere eller Corded Ware kulturen kom for 4500 til 4000 år siden. Ikke 2500 år siden.

      Du må huske at det var ganske få mennesker i skandinavia da og det var veldig mye handel og trafikk. Det var også mindre folkeforflytninger innen skandinavia og i tillegg var det stor handel med bronse, rav og andre verdigjenstander mellom skandinavia og mellomeuropa og øst-middelhavet i bronsealderen. Det er derfor ikke rart at det var relativt likt språk. Befolkningen samlet sett i skandinavia var ikke stort større en en liten by i dag. Og de hadde mye kontakt. På slutten av bronsealderen endret det seg og språkene forandret seg mer.

     • Иван Грозный

      Stridsøkskulturen (Corded Ware) «er et samlebegrep for en rekke beslektede steinalderkulturer i det nordlige Europa fra omkring 3200 f.Kr. til 1800 f.Kr., i Norden i tiden mellom 2700 f.Kr. – 2350 f.Kr.» Kulturen er derfor oppstått før det germanske språket ble utviklet. Selv om kulturen har utspring hos indo-europeisktalende folk betyr ikke det at den ikke kan ha spredt seg til folk som brukte andre språk. Det er vel umulig å fastslå hvilke språk man snakket på denne tida i det som ble Norge. Det er heller ikke mulig å si noe sikkert om hvilke språk som ble talt i Norge under den nordiske bronsealderen (1700 – 500 f.kr.) bortsett fra at man vet at germansk språk har oppstått, trolig i sørlige deler av Skandinavia og i Nord-Tyskland. Runeinnskriftene er det første sikre holdepunkt for å bestemme språket i Norge i tillegg til greske og romerske kilder.

      For øvrig er det langt større variasjoner mellom ulike samiske språk enn mellom de nordiske. Det indikerer at samisk har lengre eksistens i Norden enn de nordiske uten at det er noe absolutt bevis.

      https://no.wikipedia.org/wiki/Strids%C3%B8kskulturen

     • Birgitte Brattebø

      Det er sant. Og det er heller ikke noen grunn til å hevde at samer er urbefolkning, mens nordmenn ikke er det. Uten at jeg påstår at du hevder dette 🙂

    • kaarekazai

     Dere må lese denne. Veldig godt forklart her hva som er kjent fra lingvistikken og arkeologien. 🙂

     https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proto-Germanic_language

  • kaarekazai

   Germansk språk og kultur skilte seg fra keltere og andre indo-europeiske språk ca 500 før kristus. Den nordiske germanske kulturen er direkte etterkommere av den nordiske bronsealderkulturen som før 500 BC snakket proto- Indo-europeisk. De var en blanding av den tidligere nordeuropeiske jordbrukskulturen som slo rot i norge for 6000 år siden, jegersankere som har vært her siden istiden og steinøkskulturen/cordedware kulturen som kom fra området øst for østersjøen og mot steppene i østeuropa. For ca 4200 år siden. De sistnevne var Indo-europeerne og de var teknologisk overlegne med hester og hjul og kvegdrift.

   Språket og mytologien har vi fra dem og ca 50% av DNAet. Resten har vi fra de to øverste. Germanske folk er blandingen av alle disse. 2000år etter at indo-europeerne kom. Vi må også huske at alle disse folkene var ganske nært beslektet fra før. Trolig så de ganske like ut.

   • Torgunn

    Noen hevder at urgermaneren bodde ved dagens Damark, Sør-Sverige/Norge og Nord-Tyskland. Germanske og keltiske grupper har bodd om hverandre i Europa. Germansk språk skal være influert av keltiske språk. Det er mye vi ikke vet. Kunnskapen blir ikke utviklet i nord så lenge UIT har politisert fagene arkeiolgoi og historei for å fremme løgnen om «samer som urfolk». Mange som i dag er sameaktivister har aner som kom til Norge etter 1809 som finner og kvener, evt russere. Magga kom 1910.

    • kaarekazai

     Ja. Kjenner til UIT. Broren min gikk der men skuttet. Det ble for mye propaganda. Og det er ganske ille. Når et universitet så tydelig legger vitenskapelige kriterier til siden og til de grader driver politisk kampanje.

     • John Magne Trane

      En arkeologstudent her på UiT sa «Det at samene kom først er den største løgnen i hele verdenshistorien» 😀

      Da Tromsø Museum ble innlemmet i universitetet, kom de rasistiske sameaktivistene med på lasset. Tenk bare på han som mistet helt interessen for «lavvoen i Alta» da den viste seg å være en vikinggrav. «Deres folk får bry dere om den».

    • AugustPetersen

     Du kan vel legge til faget sosialantropologi ved UiT som politisert?

   • Иван Грозный

    De fleste språkforskere antar at urgermansk oppstod rundt 2000 f.kr. Indoeuropeisk var da for lengst splittet opp i ulike språk som germansk, keltisk, indo-iransk og hettitisk. Det hettitiske språket er dokumentert i nedskrevne tekster fra 1500-1200 f.kr. Urgermansk ble trolig splittet opp i ulike språk, herunder urnordisk, noen hundre år før Kristus.

    For øvrig er indo-europeisk en definisjon av språkfamilie. Det er ikke en genetisk definisjon.

    • kaarekazai

     Mulig du har rett. De var separert geografisk. Men de kildene jeg har lest antar at språkskiftet skjedde da bronsealderøkonomien kollapset. Ca 500BC

     Ja og for øvrig har du rett i at IE er en språkfamilie. Men med det sagt så har cordedware og yamnaya som er opphavet til språkfamilien satt tydlige genetiske spor i hele det IE-iske språkområdet. Men da i mindre grad i asia enn i europa. Og vi i Norden er blant de som har mest av dette avtrykket. Ca. 50%.

 • Balalaika

  Svaret er at dette er blitt ‘politikk’ basert på en vedtatt ‘sannhet’ bestemt av de som har makten, akkurat som global oppvarming eller ulvedebatten om man vil. Da spiller ikke tvil om fakta noen rolle for de som allerede har slukt hele narrativet og lagt all sin politiske profitt og personlige ære i saken.

 • Teigr

  Samene ligner iallefall på en urbefolkning, der de står i sine fargerike samekofter og prater samisk, mens nordmenn stadig skjeldnere er å se i urbefolkningsantrekket sitt – lusekofta Nordmenn ser ikke ut som noen urbefolkning, hvilket nok er helt avgjørende i denne sammenhengen.

  • BarePer

   Tja, David Toska gjorde i hvert fall sitt.

 • Victor Lima

  Dette er mege enkelt: Norge ble befolket etterhvert som isen trakk seg tilbake etter siste istid. Siden isen smeltet fra kysten og innover er det ikke mylig at den første, norske befolkningen kom fra de områdene hvro samisk har sitt opphav. Norges urbefolkning er dermed det vi i dag kaller «etniske nordmenn», som kom i flere bølger til Norge via Nordsjøen og gjennom Danmark og opp langs svenskekysten. Samene er innvandrere som kom på et langt senere tidspunkt, når issmeltingen gjorde det mulig å bevege seg over fra deres opprinnelige territorier. At samene omtales som urbefolkning, i betydningen den opprinnelige befolkning, er derfor en faktisk feil – eller løgn, om man har fremmet dette mot bedre vitende. Skolebøkene burde derfor snarest justeres på dette punkt, med mindre man ønsker seg i samme kvalitative kategori som kreasjonistsiske lærebøker i biologi eller russiske lærebøker om historie.

  • Torgunn

   Samer fikk kontakt med norrøne folk på 400-tallet, i folkevandringstiden.

  • Иван Грозный

   Mye tyder på at steinalderbefolkningen i Norden ikke var helt like dagens nordmenn. Trolig var de blant annet mørkere i huden enn vi er. Vi kan nok regne med at andre folk har innvandret seinere. Norsk og samisk defineres etter språk og kultur. Det er ikke det samme som gener og avstamming. Urgermansk oppstod ca år 2000 f.kr. Man antar at germanske språk neppe kom til Norge før år 500 f. kr. Finsk-ugriske folk skal iflg Hellesvik ha kommet til Finland etter 1800 f.kr, og ursamisk skal ha oppstått ca 300 f.kr. Dette impliserer at samene kan ha kommet til kommet til Nord-Norge om lag på samme tid som det ur-nordiske språket kom til de sørligste delene av Norge. På denne bakgrunn skulle en kunne si at nordisk og samisk språk kom til Norge på om lag samme tid.

   • kaarekazai

    Nja.. Altså. Den nordiske bronsealderkulturen. Er eksakt de samme folkene genetisk og kulturelt/lingvistisk som germanerne i norden. Det er bare kategoriseringen vi bruker i dag som definerer germansk språk fra ca 500BC (overgangen til jernalderen og kollapsen av bronsealderøkonomien i Europa.) og bronsealderkulturen som det utviklet seg fra snakket trolig en dialekt av proto-indoeuropeisk. På grunn av utstrakt handel så hadde språket holdt seg rimelig likt i Europa gjennom bronsealderen. Men altså (IE) kom til Norge senest 2200 før kristus med cordedware kulturen. Muligens enda før med Ertbølle kulturen. Germansk oppsto i Norden i den allerede eksisterende bronsealderkulturen som en dialektsutvikling trolig fordi norden på det tispunktet gikk inn i dårlige tider som følge av økonomisk kollaps og brudd på handelsruter og dårligere klima. «Germanere» var ikke noen som kom 500BC. Vi var her uavbrutt gjennom bronsealderen og så endret språket karakter ca 500BC. På samme måte so det senere endret karakter til urnordisk, norrønt, gammelnorsk, mellomnorsk og fram til dagens dialekter. Det siste store språklige, kulturelle og etniske skillet var på slutten av neoliticum altså 4200 år siden da cordedware kom. Etter det har det vært mindre folkevandringer av ulike nordiske og nordeuropeiske stammer og små høvdinger med hærer men ingen store demografiske eller kulturelle skifter. Nordmenn er språklig og etnisk direkte etterkommere av bronsealderkulturen i norden. 2000BC til 500BC som gikk over i jernalderkulturen (de såkalte germanerne) som gikk over i vikingtid og middelalder og fram til i dag.

    • Иван Грозный

     De mennseskenee som befant seg i Norden rett etter istiden var klart ulike dagens befolkning. En ny befolkning ser ut til å ha kommet til Norden for ca 5000 år siden (3000 f.kr), altså før bronsealderen. Urnordisk antas å ha oppstått ca år 500 f.kr fra Urgermansk som trolig oppstod for ca år 2000 f.kr. Har du noen referanser til din nye teori om urgermansk?

     • John Magne Trane

      Du må ikke tenke biljardkuler her. Det er nok der du feiler.

     • kaarekazai

      Jeg bare refererer til det som er vitenskaplig konsensus i dag. Les begge disse. Proto-germansk regnes fra og med da den språklige skiftet i følge Grimslov altså at ord som begynte med K eller C altså gikk over til H som fra Centum (100) til Hundarada (hundre) i henholsvis proto-indoeuropeisk til Proto-germansk. Betegnelsene er rent akademisk satt fordi folkene kulturen og språket er kontinuerlig og uavbrutt. Det eneste er at det skjer en større språklig endring i overgangen mellom bronsealder og jernalder. Derfor har lingvistene satt disse betegnelsene. Noen bruker også betegnelsen PRE-proto-germansk om språket i bronsealderen men det lille vi vet om dette tyder på at det ikke var veldig store forskjeller på dialektene innen de indo-europeisk talende områdene i vesteuropa. Norden handlet blant annet mye med greske områder og hadde stor kontakt med mellomeruropa. Den senere keltiske kulturen i Hallstatt blant annet. Mye trolig kunne de forstå hverandre ganske greit bronsealderen.

      Så hvis du leser den første linke så vil du se at skandinavia har hatt minst tre store bølger av folkevandring inn hit. Først jeger sankere 12000 år siden så kornbønder fra sentraleuropa som igjen har deler av sitt opphav ved øst-middelhavet. (Type Ôtzi) ca 7-8 tusen år siden. Så den siste store var sen neolithicum ca. 4500 år siden med Cordedware. Etter mye blod og drap så blandet disse seg og ble den befolkningen som var her i bronsealderen. I løpet av bronsealderen og mot slutten av denne så hadde disse blitt så distinkt at man kan kalle dem germanere da de fra og med ca. 500BC ikke snakket samme språk som keltere, baltere, slavere, italiere eller grekere. Tidspunktet her er usikkert men det er den kategoriseringen som er vanlig å sette.

      Og bare for å gjøre det enda mer komplisert så var det også minst to bølger med folkevandring inn i skandinavia i jeger sanker tiden etter istiden. De første som kom for 12000 år siden ble overtatt av senere jegere som også kom fra området øst for østersjøen. Se link.

      Hva skal vi mene om dette? Det er sånn det er. Skandinavere har vært en folkegruppe i minst 4000 år. Og vi er etterkommere av alle de tridligere gruppene også i større eller mindre grad. Samene har ingen kontinuerlig kultur her i landet fra istiden heller. De har vel også rester av noen av de samme menneskene i seg de også men som kultur så kom de i alle fall mye senere. Akkurat det bryr jeg meg ikke så mye om så lenge det ikke skapes et falskt bilde av at «Nordmenn» «Germanere» stjal landet fra «Same-indianerne» for det er tull. Noen var her før Cordedware ja. Og de ble slaktet ned ja. Men de ble også tatt inn i befolkningen og vi er etterkommere av dem også.

      Det vi ser er i alle fall at folkevandringer er blodige. Det er ikke noe argument for masseinnvandring i alle fall. Det viser bare hvor viktig det er å vokte sine grenser for folkevandringer av fremmede kulturer.

      http://sciencenordic.com/history-rewritten-europeans-were-%E2%80%9Cborn%E2%80%9D-bronze-age

      https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Germanic_language

      https://en.wikipedia.org/wiki/Hallstatt_culture

      https://forskning.no/arkeologi/2014/01/jegerfolk-fra-ost-kom-til-norge-10-000-ar-siden

   • John Magne Trane

    Som en arkeolog skrev i en bok, Det er farlig å postulere et folk helt uten bevis.

 • Иван Грозный

  Svenskene fikk ikke kontroll over deler av Finland før ca 1150.

  • Torgunn

   Svensken bodde langs kysten ved Bottenhavet og Finskebukten. Finske grupper, dels i innbyrdes krig, vandret inn fra øst ca. år 0. Herman Lindqvist har skrivet en god bok om «Da Finland var Sverige».
   Må leses.

 • Harald Paulsen

  God artikkel, dette var nytt for meg. «Kun» et språk folk. Trodde samene hadde helt sære gener osv.
  Men har ikke urfolk en annen definisjon også? Det er de som var i området da det ble organisert inn i et større område. Innenfor den dimensjonen så har vel samene større sjans som urfolk?

  • Torgunn

   Dagens samer i Norge kom fra Finland etter 1809, da Russland stengte grensen.
   Kvener, fra Tornedalen, sier det er den nordligste gruppen av finsk-ugriske folk og at de misvisende kalles «samer». Kautokeino og Karasjok var kvenske gårder.
   Bjarmene var Norges nærmeste naboer i øst. Samer var nomader og halvnomader og dannet i middelaldren siidaer ved elvene som rant ned i Bottenhavet. De kom til Norge med sin tamrein utover 1600-tallet for å spare vinterbeitene.
   Samer er ingen ensartet gruppe.

  • kaarekazai

   Samene var her før Norge ble en såkalt moderne stat. Ca.1750. Det er på det grunnlaget de fikk. Urfolk ststus. Et tullete kriterie spør du meg men nå brukes definisjonen til å fremme ideen om at samene var her først og vi bare er innvandrere. Noe som kjøres frem av innvandringspolitiske grunner.

   Man vil gi oss en skam og skyllfølelse over å ha «tatt» dette landet fra samene og oppløse vår identitet som nordmenn med rett på dette landområdet. De vil at vi skal tro at vi ikke har noen mer rett på fjorder, daler og fjell i Norge en Afrikanere eller folk fra Midtøsten.

   Det de ikke vil tenke på er at selv om de har delvis rett i at en del av våre forfedre kom og tok landet, riktig nok for mellom 4 og 5000 år siden så var ikke det noen fredlig multikulturalistisk berikelse for de som jaktet her fra før. ( Det var ikke samene) Det ble et blodbad av grufulle dimensjoner. Vi har riktignok en del DNA fra de som var her før 5000 år siden men det er pga voldtekt/konerøving og slaveri. Resten ble slaktet ned av nykommerne. Og dette er gjentagene i historien. Folkevandring ender i blodbad. Det samme vil skje pga masseinvandringen.

 • Tor Anders Engen

  Jeg ville ikke ha brukt f.Kr.f og e.Kr.f men BCE og CE.

  • John Magne Trane

   Skikkelig tåpelig med andre ord.

   Det er på engelske de fikk problemer med AD (Anno Domini), siden de ikke ville ha et uttrykk som omhandler frelseren, herren. I fKr og eKr har vi allerede vist til hvem det er snakk om, uten noen bindinger. Og FVT og EVT er bare kompliserende.

 • topologix

  Her https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/ er en annen og mere nyansert diskusjon av begrepet «urfolk». Det vesentlige i denne sammenhengen er at de bodde i et område fra før staten der ble opprettet. Hvis ursamene kom til det nåværende Norge ca 500 e.kr.f så er det lenge før det fantes en norsk stat, og internasjonale grenser på nordkalotten fantes ikke da.

  • Torgunn

   Samer har som nomader vært både her og der. Det kan ikke utelukkes at de også har streifet innom dagens Norge som jegere og sankere.
   Den egentlige bosettingen av samer i Norge kom til å 1600-tallet knyttet til reindrift.

 • kaarekazai

  Godt skrevet.

 • Иван Грозный

  Samer er faktisk ikke nordmenn på lik linje med andre nordmenn. De er en egen etnisk gruppe som har bodd her i lang tid. Om vi skal tro på Hellesviks påstander, ser det ut til at samisk språk kan ha kommet til Nord-Norge om lag på samme tid som urnordisk kom til det sørlige Norge. Om «urfolket» gikk over til å snakke ursamisk og urnordisk eller om de ble fordrevet, er noe uklart.

  • Geiseric

   Det er sannsynlig at germanske språk har blitt påvirket av «urfolkets» språk. Ca. 30 prosent av det germanske ordforrådet er ikke-indoeuropeisk. En teori i omløp er at Y-DNA haplogruppe I representerer «urfolkets» mannslinje blant nålevende nord-germanere. Denne haplogruppen utgjør ca. 30 prosent av den skandinavisk-germanske genpool.

   • Иван Грозный

    En teori går ut på at germansk har oppstått ved at en folkegruppe har skiftet språk under kulturpåvirkning fra en indo-europeisktalende kultur. En slik substrat-teori kan forklare at store deler av ordforrådet er ikke-indoeuropeisk. For øvrig gir ikke gener noe sikkert bevis for språkutviklingen.

    • Geiseric

     Med en såvidt betydelig andel ikke-indoeuropeisk ordforråd er det relativt ukontroversielt å anta at en århundrelang interaksjon mellom folkegruppene har funnet sted, med fullstendig assimilasjon av «urfolket» som resultat. En fullstendig assimilasjon vil naturligvis også ha et genetisk element. Haplogruppe I anses som den eldste i Nordvest-Europa. Det er ikke spesielt dristig å anta at vi har å gjøre med elementer av «urfolkets» genetiske signatur.

  • Torgunn

   Samer er tradisjonelt en av flere finsk-ugriske folkegrupper, godt oppblandet.
   De fleste samer er for lengst assimilert i storsamfunnet etter eget ønske.
   SSB sluttet å angi etnisitet ca 1930 grunnet høy grad av inngifte.
   Begrunnelse for å melde seg inn i samemanntallet: «Bare jeg får litt penger, kaller jeg meg gjerne vestafrikaner», sitat slutt.
   «Samen» er dessverre blitt en forretningside.

 • Jarl Torfinn Hellesvik

  For den som er interesert i temaet «Samer og samepolitikk», så har jeg skvet ei bok som heter akkurat det. Den kan fås kjøpt i bokhandel og på nett. Den finnes også som e-bok. https://www.tanum.no/_fagboker/samfunnsvitenskap/statsvitenskap/samer-og-samepolitikk-jarl-torfinn-hellesvik-9788230016619

 • Jarl Torfinn Hellesvik

  Ilo-konvesjon nr 169 omhandler ikke urfolk (aborigines -Det ordet er ikke benyttet i den autoritative engelsek verjonen) men om «indigenous and tribal peoples», altså innfødte sammefolk med visse angitte karankteristika. I den uoffisielle og sjuskete oversettelsen som den norske regjeringen holder seg med, er ordet indigenous, som betyr innfødte, blitt oversatt til urfolk.

 • Jarl Torfinn Hellesvik

  For den som ønsker å følge med i den samepolitiske debatten er det bare å gå til http://edl.no/ og lese.

 • Ingolf Nilssen

  Man får hvem som helst til å være hva som helst hvis det bare blir makt og penger i egen lomme utav det.

 • Ove Eikeland

  Hvis man antar at landet ble befolket etter istiden i takt med at isen dro seg tilbake er det liten grunn til å anta at isen smeltet først i nord.

 • kaarekazai

  Ja da er vi teknisk sett enige om språket. Forskjellen er bare at folket og kulturen som vi nordmenn er direkte avstammet fra har vært sammenhengende siden begynnelsen av bronsealderen. 4000 år siden. Samiske folk og kultur kom sammen med språket sitt for ca 2000 år siden pluss minus. Så den nordiske kulturen og våre direkte forfedre var her først og til og med så langt nord som Alta. Ikke dermed sagt at Samene ikke har noe her å gjøre jeg unner dem alt vel.

  Se forresten linkene. Den førte forklarer folkevandringene. 🙂

 • Jarl Torfinn Hellesvik

  Mange gode og interessante kommentarer. Bra!

 • Furusk

  Vel noen samer driver med rein og jegerlivet er forlatt for lengst hos både dem og oss. Så stemplet som urfolk syns jeg passer dårlig Vi av den nordeuropeiske stamen driver enda med sauer i fjellene. Vi kunne dermed også kalles urfolk. Me de fleste samer og nordeuropeere har nok skiftet beite og har jobber i stat, kommune og privat virksomhet. Vel en del driver som småbrukere og fiskere enda og noen samer driver med reindrift mens andre driver med sauer i fjellene. På den måten ligner vi fortsatt mer på hverandre enn på urfolk.
  Hvem som kom først til Norge er jeg ikke sikker på men det skal ha skjedd 10-11 tusen år siden vi kom sydfra og de fra nord. Uansett norske nordmenn er begge folkeslagene og de såkalte urfolkene er det slutt på for lengst.