NRK fremmer en naiv og samfunnsnedbrytende ideologi

Politiet er på plass etter skyting på Tøyen, 02. februar 2012. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

NRK sendte i forrige uke en dokumentar fra Tøyen. De har fulgt noen ungdommer i alderen 13-18 år. Alle er gutter og har innvandrerbakgrunn.

Ungdomskriminaliteten har økt de siste årene, på tross av «områdesatsingen» som kommunen har gjennomført. 12-13 åringer selger narkotika, noe de ikke gjorde for et par år siden, blir vi fortalt av ungdomsarbeideren Mohammed Fariss, som virker å vite hva han snakker om.

Tonen mellom guttene er røff og macho. En av dem sier man må være frekk og smart for å klare seg. Fariss sier de er flinke på skolen, men at det er mye aggresjon blant dem. Ungdommene sier selv at det er farlig ute på Tøyen. Flere har voldsdommer eller har selv blitt knivstukket. Det de refererer til som «gangsterne», blir sett opp til fordi de har penger, mens de andre – de lovlydige – er fattige.

Selvmotsigelsene hagler i dokumentaren. På den ene siden bekrefter ungdommene at kriminaliteten er utbredt, i neste setning hevder de å være utsatt for urettmessige kontroller av politiet på grunn av «hudfarge». I en scene oppfører noen av dem seg utfordrende mot politiet. Man får nesten inntrykk av en form for jevnbyrdighet og at de måler styrke med lovens voktere.

NRK henvender seg til politiet med spørsmål om urettmessige kontroller og får et beklagende svar tilbake. “Vi har fokus på at personkontroller skal utføres korrekt,” heter det.

Det stemmer nok. For etter det Resett kjenner til er det flere polititjenestemenn som mener at etaten er oversensitiv overfor kritikk om rasisme. Det er en fryktkultur som preger hverdagen. Resultatet er at de kriminelle er mindre utsatt for stikkprøver og aktiv oppsøking enn de burde. Politiet hensettes i passivitet og manisk dokumentering av alt de foretar seg. Det er ikke lenger tid til operativ og oppsøkende virksomhet. Mer og mer dreier seg om å pynte på statistikken og mindre og mindre om kriminalitetsbekjempelse.

De siste tiårene har postmodernistiske samfunnsforskere fått stadig mer innflytelse over justissektoren. I strategisk stab i Oslo politidistrikt sitter det fem kvinner med en slik bakgrunn. Liv Finstad var en del av Bevæpningsutvalget. Nina Skarpnes er leder for Politihøyskolen. For flere av disse «premissleverandørene» er det politiet selv som er problemet. Det anses å være rasisme og overdreven maktbruk og straff som forårsaker innvandrernes kriminelle «reaksjon». Det er de samme kreftene som med stor iver har presset på for å opprette egne enheter for å bekjempe hatkriminalitet (hos hvite).

Men er det virkelig rett diagnose? Kan det være stikk motsatt? Altså at samfunnet og staten ikke viser bestemthet og handlekraft nok?

I noen av de utenlandske, tilflyttede miljøene har man liten eller ingen lojalitet til staten og Norge. Naturlig nok må slikt opparbeides over tid, kanskje generasjoner. Det er ingen skam forbundet med å lure til seg trygd, svindle og være en gangster. Noen kommer fra en klan- og machokultur hvor man får respekt gjennom trusler og vold, fordi man da viser at «oss kan man ikke kødde med». Det sier kilder i politiet selv.

Men den velmenende, norske innstillingen vi hittil har prøvd er å anklage oss selv for ikke å være snille og sjenerøse nok. Politiet er rasister. De andre er ofre og deres aggresjon er rettmessig.

Offermentalitet

Men tilnærmingen de «forståelsesfulle» utviser er forfeilet. De fleste av innvandrerne på Tøyen har ingen moralsk grunn til å være sinte på Norge. Tvert imot. De har kommet hit frivillig, og mottar millioner i trygd og bostøtte som norske skattebetalere finansierer. De aller fleste av dem er trygge nok i sine hjemland til at de reiser tilbake i ferier og på besøk. De er altså ikke forfulgte. Hamse, en 18-åring med somalisk opphav, bekrefter foran kamera at han har vært på besøk i Somalia.

Likevel har de utviklet en offermentalitet. De forklarer sin egen aggressivitet med all “dritten” de hører om Tøyen fra “sossene”.  Alle som har studert historie vet at offermentalitet er en sikker oppskrift på å legitimere vold. Fordi man gjenoppretter balansen for en opprinnelig urett. Slik tenkte nazistene om jødene, og serberne om muslimene på Balkan, slik tenkte også hutuene om tutsiene i Rwanda. Ved å betrakte seg selv som et offer, rettferdiggjør man sin aggresjon under dekke av at det er «hevn».

I Norge legitimerer vi nå volden mot egen befolkning og krimininaliteten mot velferdsstaten ved å fyre opp under offermentaliteten blant innvandrere, som er gitt opphold, boliger, trygd, utdannelse, verdens beste helsetilbud etc. Det er helt unødvendig, og både urettferdig, destruktivt og farlig.

Men det velger NRK å se bort ifra. Brennpunkt-redaksjonen avslutter dokumentaren med å vise at Tøyenløftet ikke har ført til noe vesentlig «fritidstilbud» til de mellom 16-23 år. Storsamfunnet lar dem gå for lut og kaldt vann. Ikke rart de er kriminelle og sinte, med andre ord. Reporteren stiller denne anklagen mot SV-ordfører Marianne Borgen, som innrømmer at de nok her har feilet. Det må gjøres mer. Penger, ressurser, omsorg. For de kriminelle, gjengene, klanene.

Det er slik den norske modellen er, i likhet med den svenske. Med godhet skal ondskap møtes. Blir du slått, så vend det annet kinn til. Det er også budskapet vi sender til politiet. I vårt naboland er politiet i ferd med å gi opp. Folk orker ikke å jobbe der lenger. Det er farlig og ydmykende. Vi er på vei dit i Norge også. Statens voldsmonopol blir utfordret takket være den naive ideologien som strømmer ut av akademia og inn i norske hoder og sinn.

Vi har glemt hva som er grunnlaget for det frie, liberale samfunn: nemlig voldsmonopolet. Og det må håndheves med makt. Snart kan det være for sent.

 


Publisert: nov 22, 2017 @ 7:37 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Tor Anders Engen

  Løsningen er enkelt, fjern multikulturen. Da har man fjernet dette tullet.

  • Cecilie_M

   Javisst, man kan ønske seg det så mye man vil! Ikke ett sted i europa kan det vises til noen success historie hva gjelder stor muslimsk innvandring. Men har vi lært noe av det? Nope, vi kjører på.

  • Erling Marthinsen

   Eventuelt: avvikling av velferdsstaten. Da blir det slutt på multikulturern.

  • revenskrev

   Multikulturen dreier seg også om virkelige mennesker, ikke bare et samfunnsnedbrytende ideologi. Det er ingen enkle løsninger på det dype hullet meningseliten graver landet ned i.

   • Tor Anders Engen

    Ja, det er sant. Det er virkelige mennesker som blir påvirket av multikulturen. Så det er derfor man må få multikulturen vekk. Fordi multikulturen påvirker virkelige mennesker.

 • Orsen330

  Hva skal vi gjøre med det? Skal vi etnisk norske betale mer skatt slik at ofrene blir litt mer blidgjort og medgjørlige, eller skal vi åpne døra og sparke snylterne ut?
  Jeg stemmer for det siste.

  • ad1648

   Martin Kolberg har uttalt at han og AP går inn for det første. Og likevel stemmer nesten 30% av befolkningen AP. Helt utrolig….

  • heimevernet

   Del opp landet i to territorier. Ett for de gode og ett for de onde. I Frankrike diskuterer man allerede denne løsningen. Godhet medfører flytting til den gode delen.

   • TitoSchipa

    Det vil til sist føre til krig mellom de to territoriene. De såkalte «gode» vil til slutt ende opp i total fattigdom og elendighet, et uregjerlig og ustabilt samfunn og så vil de klandre de «slemme» i det andre territoriet som var smarte og gikk for monokultur.

    • heimevernet

     Ja, antakelig. Men hvis vi som er onde får lov til å bygge forsvarsstyrker uten gjøkunger, så vil vi ha et lojalt forsvar, i motsetning til de godes forsvarsstyrker. Men tror du vi unngår krig hvis vi ikke deler opp landet i en god og en ond del?

     • TitoSchipa

      Nei, det har du nok rett i.

  • TitoSchipa

   Jeg stemmer med deg. Jeg er drittlei de såkalte «velmenende». De tror deres meninger ikke har mørke konsekvenser siden de mener det jo så «godt». De tror de er de snille når de gir landet en rekke nye minoriteter, åpner for islam i Norge, og åpner for at etniske nordmenn i fremtiden vil være i mindretall. De evner ikke å se hvilke grusomheter denne politikken vil medføre for oss alle fremover, sort som hvit, muslim som kristen eller ateist.

 • Erik Pedersen

  Når ideologi får lov å styre journalister og reportasjer blir det gjerne mye rart, selvmotsigelser er kun en bagatell i det store bildet. NRK gjør jo tilsvarende stadig vekk, ikke minst i sine kunnskapsløse og aktivistiske klimaskremsler. De er nesten på høyde med «Oles klode» i Aftenposten, uetterrettelig uten referanser til sann og kontrollerbar vitenskap…

 • Geir Kahrs Andersen

  Veldig bra analyse av helge Lurås

  • Aurora Borealis

   Enig. Noe av det beste jeg har lest på lenge!

 • Simon Hansson

  Anklager om ‘rasisme’ (utelukkende påført av hvite overfor ikke-hvite, vel å merke) er et enegget sverd, som aldri kan slå negativt ut tilbake mot anklageren. Det er derfor å anse som et slags joker-kort for ikke-hvite, som alltid har potensiale for vinning, men aldri et potensiale for tap. Aldri i Vestens historie, så vidt meg bekjent, har en ikke-hvit blitt dømt eller straffet økonomisk eller sosialt ved å ta dette kortet i urettmessig bruk, for å påføre andre mennesker store skader i form av oppsigelse og karaktermord.

  I dagens samfunn, et det straffbart med bøter og fengsel å påføre andre mennesker for ‘ærekrenkelse’. Å anklage noen for å være pedofil, kriminell, voldelig eller en løgner er altså forbudt ved lov, med mindre man kan føre bevis for påstandene sine. Men å anklage noen for å være ‘rasist’, hva nå enn man måtte legge i det, er fritt frem, og kan like fullt ødelegge et menneskes liv, om man ender opp med et slikt stempel, uten å ha noen som helst konsekvenser for ikke-hvite.

  Om vi ønsker et rettferdig og redelig samfunn i fremtiden, er denne ubalansen noe som er nødt å bli tatt tak i. Hvis ikke, vil vi bare se mer og mer hyppig misbruk av slik sort, og legge grunnlaget for at en kriminell underverden tar over deler av samfunnet. Jeg vil anbefale alle som ikke enda er innvidd til å lese om ‘Rotherham grooming scandal’ for å se dette dratt til sin (hittil) ytterste følge.

 • Gulosten

  NRK, aviser og samtlige statlige NGOer må miste alle støtteordninger som holder oppe et falskt bilde av samfunnet gjennom fake-news.

  Problemet NRK gjennom lisenspengene er at de ikke trenger å forholde seg til fakta eller samfunnet da de er fullstendig frikoblet fra virkeligheten.

  Det er helt vanlig at de som lever av støtteordninger ikke aner hvordan ting virkelig er.

  Det virker utvilsomt sant at politikerne ønsker å holde samme illusjoner som de gjorde bak jernteppet for å dekke over at utviklingen går i motsatt retning i forhold til uttalt og ønsket, eller det vi andre kaller forventet utvikling.

  Multikulturisme er en oppskrift på oppløsning, forfall, vold, terror og krig og sel Erna Solberg må innrømme at hun har tatt 100% feil.

  • hans_etterstad

   Vi kan alle ringe eller maile NRK og fortelle dem at TVen er solgt/kastet/gitt bort etc….Da slipper man å betale propaganda lisens til NRK.

   • Spageten

    Få TVen plombert og send inn skjema. Da kan TVen beholdes. Koster under en halv årlig lisens. Propagandaen vil gå over skatteseddelen etterhvert uansett, men da kan man ha god samvittighet et par år.

 • Tor M. Hammeren

  Løsningen er enkel, kutt ut alle sosiale goder. Ingen hadde kommet hit om her ikke var gratis penger å hente.

  • Feliciano

   og da får også disse venstreekstremistene noe annet å tenke på. som å jobbe for det daglige brød.

  • ad1648

   Nei, da vil de jo begå terror ifølge Martin Kolber. Kolberg har tatt til orde for at vi skal betale beskyttelsespenger.

 • Simon Hansson

  Jeg synes det er interessant at Helge Lurås drar frem nazistenes ‘offermentalitet’ ovenfor jødene som et verktøy for politisk legitimering. Hvordan står det til med dette forholdet idag? Er det ikke jødene som til stadighet blir fremstilt som ofre for hvite europeere, med grunnlag i ‘Holocaust’ idag?

  Alle hvite mennesker er idag født med den en form for ‘opprinnelig synd’ med forankring i denne spesifikke delen av historien, som må bøtes for av alle hvite mennesker, på ubestemt tid. Det er også multikulturalistenes hellige ku, når man ønsker å delegitimere enhver motstand fra hvite som ikke ønsker å bli redusert til minoritetet i sine egne hjemland.

  Hvordan stiller Resett seg til denne form for offermentalitet og dens misbruk?

 • DrD .

  Senk den kriminelle lavalderen til 10 år, øk minimumsstraffene betydelig slik at samfunnet blir kvitt disse pøblene for en stund.
  Fengsel er ikke for å reformere kriminelle, men for å skåne samfunnet fra de kriminelle en periode.
  Ved å sette de i fengsel fortløpende vil man ha mindre behov for personkontroller da de en etter en havner bak muren.

 • Torgunn

  NRK er ikke på linje med en skoleavis engang.
  Artikkelen er en god kommentar til et NRK som blir stadig svaker og mer politisert i sin nyhetsdekning i Norge. Når det gjelder utland, bruker NRK avskrift fra utenlandskse kanaler.
  Må vi invitere et utenlandsk nyhetesbyrå til Norge for å sikre en bedre dekning?

  • ad1648

   Aftenposten er enda verre. Nå er halvparten av inn innleggene de publiserer av veslevoksne fjortiser som vet mer om verden enn «teite gamlinger». Og dette betaler folk 1800 kroner i året for. Jaja, deres penger.

 • Ryddegutt

  Det spørs vel om det er noen vits å prøve. Når de naive idiot-journalistene oppdager hva de har vært med på promotere så skjønner de ikke sammenhengen og de innser ikke at det er irreversibelt:

  Lars Akerhaug:

  «Bortsett fra at mannen av ikke-vestlig opprinnelse som tilsynelatende ubekymret for sine omgivelser urinerer på gulvet Ikke i skjul, nei, han snur seg, slik at alle kan se hva han gjør.

  Før han deiser ned i bakken, tar tre eller fire armhevninger og beveger seg videre.

  Jeg er normalt ikke redd for å si fra, men jeg blir så lamslått av oppførselen at jeg bare blir stående å stirre etter mannen.

  (…)

  Jeg tror at det jeg var vitne til på Tøyenbadet denne søndagen i mars 2016 var en form for normoppløsning vi inntil videre har vært nokså forskånet for i Norge.»

  https://www.minervanett.no/toyenbadet-en-beskrivelse-av-normopplosning/

  Her er en kommentar fra Hans Rustad om denne saken:

  «Urinering som revirmarkering»

  https://www.document.no/2016/03/18/urinering-som-revirmarkering/

  • ad1648

   Så Tøyenbadet har blitt et offentlig toalett for muslimske menn? Jaja; for meg er løsningen enkel. Jeg setter ikke mine føtter i den dassen. Det er bare å stemme med føttene. Så får kommunen bestemme om de gidder å holde åpen en svær pissedamm for muslimske menn stort lenger. De kan jo slutte å holde badet rent og sørge for at gjestene renholder det selv. Så får vi se hvor lenge det varer.

 • Henning Rutledal

  Verden frykter islam, ingen samfunnsautoriteter våger å konfrontere kriminelle muslimer med deres bedritne oppførsel. Et ondskapens mørke senker seg over Europa.

  • ad1648

   Europa er mer enn Norge. Ikke kom og fortell meg at mørke senker seg over Polen, Tsjekkia og Ungarn. Snarere tvert imot vil jeg si. Det er en del land i Vest-Europa som ødlegger seg selv. Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia er de aller verste. The notorious 4. Danmark, Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits, Italia og Østerrike prøver i det minste å reversere denne selvpåførte elendigheten. Men de 4 førstnevnte land ser det veldig mørkt ut for.

   • Leif

    Hvordan kan «mørket senke seg over Norge», når det er ca. 4 % muslimer her?

    • ad1648

     Vel, hvorfor får de så inni helsikkes mye oppmerksomhet når det som du sier bare er fire prosent av dem. Hvorfor har NRK fått et oppheng i hijab og zoomer inn på småjenter i hijab når de ser dem. Hvorfor løftes hijabbrukere massivt frem i forhold til deres andel av befolkningen?

     • AOM

      Ikke hold pusten mens du venter på svar fra Leif. Kan han kanskje ha noen meninger om de skarve 4% som kan avstedkomme dette:
      Hvorfor halalmat overalt?
      Hvorfor spesialtilpassete regler for helsepersonell?
      Hvorfor er det neste umulig for en svaksynt å ta med seg sin førerhund i en taxi?
      Hvorfor blir norske jenter kalt horer, og hvorfor slipper mobberne unna med det?
      ETC ETC ETC.

     • Leif

      Jeg trenger ikke svare på slike spørsmål, som bare er aggressive, dårlig formulerte og u-informerte.
      Jeg har et svar på dem alle, men jeg vil ikke gi deg det.

     • Leif

      Du overdriver naturligvis gigantisk. Spørsmålet må dessuten rettes til NRK. Send klage til Kringkastingsrådet.

    • Cha_Cha_Charlie

     Hvorfor blir hijabis gitt en plattform gjennom bl.a statskanalen der de får stå og fortelle at hijab er frivillig mens alle de som er tvunget hverken har noen plattform eller kapasitet til å fortelle om det de er utsatt for? Hvorfor blir de mest konservative muslimske autoriteter gitt en plattform og rollen som muslimenes talsmenn? Hvis man for 25 år siden hadde sagt at i 2017 vil muslimske enklaver (no goes) med tilhørende æreskultur etc. være utbredt i europa så ville man bli ansett som en tulling. Det er lenge siden «mørket» begynte å senke seg over europa. Det tar bare litt tid før det blir helt mørkt for å si det sånn.

    • TitoSchipa

     Hvorfor skal vi i det hele tatt godta innførselen av en stadig voksende minoritet, noe vi har vært forskånet fra å ha i dette landet i tusener av år?

    • Orsen330

     Hører du noe om andre minoriteter i Norge som det er spetakkel og bråk med? Nei tenkte meg det ja. Har det noen gang gått en dag uten at vi kan lese/oppleve ett eller annet negativt om muslimene?
     Kanskje du burde se litt i andre aviser enn Dagsavisen, VG og Dagbladet.

   • AOM

    Hvor lenge vil Polen, Tsjekkia og Ungarn motstå presset?
    Vi venter på neste «skudd i Sarajevo»…

 • selma

  Det sitter 5 kvinner i strategisk stab , Oslo politidistrikt. Det bet jeg meg merke i. Nå skal jeg ikke si uten videre at det er noe galt med det, men jeg regner Liv Finstad for å være en ekstremfeminist. Kanskje er flere av dem det samme.
  Da er det ikke rart at politiet sliter med å få resultater av arbeidet sitt.
  Postmodernistene mener at det ikke finnes objektiv sannhet, alt går an, og grenser og fornuft er ikke en del av løsningen.
  HVORDAN har disse personene fått slike ledende stillinger ? HVEM har ansatt dem?
  Det er bra at dette blir avdekket , men det gjør meg motløs og forb- at vi ikke har bedre vett.

 • Max Hermansen

  Ut fra all statistikk og andre fakta, egne og andres erfaringer, ser jeg bare en løsning på dette. Det er å inngå avtaler med muslimske land som Marokko eller Tunisia om å overta de fleste muslimene i Norge. Finnes ingen annen løsning, for de vil ikke og kan ikke la seg integrere.

  • ad1648

   Nå er jo mange av de vi har fått fra disse landene det verste fra nevnte land; altså individer som land som Marokko og Pakistan er glade for å bli kvitt. Så i et slikt tiltak må det nok bestikkelse til for å bli kvitt dem.

   • Avatar

    Det du sier der tror jeg på. Det er ofte de mest kriminelle elementene som dukker opp her. Så hjemlandet er bare glad til.

    • Breidablikk

     Sludder: det er alltid de beste og skarpeste som kommer til Vesten, slike som bare avskyr gratis sosialstønad og andre bidrag, og ikke vil annet enn å jobbe og tilpasse seg vestlig livsstil og kristen arbeidsmoral!

   • Breidablikk

    Hvofor kan ikke Norge – evt med Nato – okkupere en del av Somalia, og opprette flyktningeleire der – med alle faciliteter, skole, helsetilbud osv. Vil da være mer kostnadseffektivt og mindre «slitsomt» for vestlige befolkninger, og potensielt hjelpe et langt større antall personer enn de vi i dag hjelper via asylinstituttet.

   • Knut

    Riktig, de aller fleste er kjeltringer og «flykter» fra fengsel i eget land.

  • Harald

   Prøvde meg på en kommentar til ditt innlegg som ble fjernet da jeg kom i skade for å referere til at islam tidligere har invadert og okkupert deler av Europa. Denne okkupasjonen fant etterhvert sin løsning. Det viser at også denne gangen er det mulig å løse problemet. Ditt forslag er ett av dem.

 • Vonbråten

  Liv «sauer er ålreite dyr» Finstad er ressursperson i politiet, milde måne.

 • Balalaika

  SV-ordfører Marianne Borgen og hennes like forstår ikke enkle ting, f.eks slik som at du utfra disse to enkle eksemplene jeg skisserer her vil få to forskjellige typer mennesker over tid. Barna roper om at de vil ha lekestue – du har noen valg utover avslag:
  1. kjøpe en ferdig bygget lekestue innredet med alt som skal til og sett den i hagen klar til bruk for barna.
  2. la barna få materialer/rester og verktøy og veiled dem i å bygge sin egen lekestue og innrede den selv.

  Dette fenomenet som er forsøkt beskrevet ovenfor kan settes inn i mange sammenhenger, og vil ved gjennomføring påvirke og øve opp mange personlige egenskaper som man gjerne kaller nysgjerrighet, kreativitet, ansvarsfølelse, samhold, samarbeidsegenskap, selvrespekt, selvtillit osv.

  Hva tror ordføreren vil hjelpe ‘barna’ på Tøyen mest – og deretter oss andre? Lett å bli ideologisk blind når man sitter på en pengesekk man kan øse fra etter hva man ‘føler’?

 • Solskinnsmann

  Dagbladet og Aftenposten behøver man ikke å abonnere på, og takk for det, men NRK kommer man ikke utenom. Man blir til og med straffet hvis man ikke betaler til NRK.

  • Leif

   Jeg tipper du leser nettutgavene deres? Der blir du stoppet når du har lest 10 artikler gratis i uken. Skal du lese alt så må du betale for et abonnement. Aftenposten har nå nådd 100 000 betalende digital-abonnenter.

   • Dindu Nuffin

    Det er lett å unngå sperren, som er lagret i cookies. Det er bare å slette cookies i browseren.

  • Dindu Nuffin

   Si opp NRK-abonnementet. Dersom du ikke klarer deg uten NRK, kan du alltids se dritten på internett.

   • Arvid

    Jeg har en nabo som har hatt med seg en dings til koble til PC ifra USA, tror det står Rabbit TV på den og kan ta inn 2500 tv stasjoner
    Han betalte 250 kr for den i Florida, så betaler han 400 kr i året for abonnement til 305 kanaler. Jeg var oppe og så på, mye bra, ikke NRK heldigvis. Jeg vurderer å si opp hele lisensen nå. men jeg tror det kommer mye nytt på markedet etter hvert når det gjelder TV.

 • Joakim Karlsen

  At venstresiden/marxistene , gjennom dekader, har operert med doktriner for å skape aksept for et godhetstyranni er det vel liten tvil om. Når man i tillegg har undertrykt og utslettet deler av norsk kultur parallelt, begynner dette å sette sine spor. Man ser også at dette er resultatet har manifestert seg ved at det har foregått en aktiv posisjoneringprosess, hvor en rekke sentrale stillinger, over tid, er blitt overtatt av «indoktrinerte» akademikere og lakeier av regimet. Dette er overhodet ikke tilfeldig, etter min mening er dette er nøye planlagt og velregissert. At politikere stiller seg uforstående til disse problemstillingene fremstår som rent skuespill og påtatthet.

 • Marit

  Bra skrevet. De fleste av oss som har bodd med mange muslimer vet av erfaring hvor mange som allerede som 13- åringer lever kriminelle liv. Vi lyves til om at disse ungdommene er flinkere enn norske ungdommer på skolen, men vi vet at de fleste gutter fullfører sjelden videregående og de lever utenfor det etablerte samfunnet. De er på moskeen eller de henger med andre innvandrere og skaffer seg kjappe penger. De ser opp til de store som kjører BMW og har mye bling, de som kjøper opp utesteder og eiendom og hvitvasker pengene. Liksom i Italia, der mafiaen får tilsent migranter fra land som Libanon til sitt dopsalg, så har kriminelle muslimer fra ulike muslimske land i flere tiår fått tilsendt yngre gutter som så søker asyl og så stikker disse av til Oslo. Der får de kun barnevernet etter seg om de blir tatt i å selge dop. Vi er lettlurte og naive, vi tror alt NRK og TV2 sier. Jeg håper virkelig stadig flere leser jevnlig Resett.

  • ad1648

   Det er nå jentene som er flinke på skolen. Guttene ender opp som dysfunksjonelle tapere og halv- og helanalfabeter som livnærer seg på kriminalitet og trygd eller begge deler.

   • Leif

    Ingen forbehold? Dette gjelder altså alle gutter fra muslimske familier. Dersom du ikke mener det, så bør du vel si det, og samtidig fortelle oss hvor mange av disse guttene som ender opp slik.

    • ad1648

     Legger jo merke til at det er spesielt guttene som snakker elendig norsk, selv inn i tredje generasjon mens jentene ofte snakker norsk slik man skal når man har oppvokst i Norge, skjønt med en viss aksent.
     Selvfølgelig finnes det untak; men jeg snakker om flertallet her. Ihvertfall flertallet av innvandrergutter i Oslo. Ute i distriktene er det annerledes, men Oslo er en failed state i minformat.

    • Knut

     Alle disse innvandringsglade nordmenn som ødelegger landet vårt bør gjøre sin plikt ved å komme seg ut i gatene for å rydde opp etter den grenseløse ødeleggende politikken sin. Gratis.

   • Knut

    Ja jentene er flinke og tar høyere utdannelse men samtidig er de de aller dyreste i samfunnet for etter den dyre utdannelsen gifter de seg, kler seg inn i tepper og kommer seg aldri i arbeide.
    Vårt samfunn er bygget på at begge foreldre må være ute i arbeide for at vi skal kunne klare utgiftene våre.
    Siden ingen av de gjør det så blir resultatet at vi får større fattigdom. Selvfølgelig skal alle i arbeide lyver den samme venstresiden til oss og som fortalte oss at syrere hadde så høy utdannelse. Sannheten er at de ikke har det og hvordan klarer vi å få analfabeter i jobb når vi ikke har nok jobber til oss selv engang?

    Meetoo kampanjen har heldigvis allerede fjernet endel av disse løgnaktige journalistene men det er enda mange flere igjen av de.

 • ad1648

  Ja hva skal man si når det offentlige Norge oppfordrer mistilpassede innvandrere til å bite hånden som gir dem mat? Vi er blitt et veldig sykt samfunn, men vi har forsåvidt bedt om det. 85% av norske velgere tryglet om mer av det samme ved siste valg.

 • Frankie

  Enda en innertier av Lurås!

 • Christer Hoel

  Venstresiden har røtter i marxismen. Marx delte menneskeheten inn i undertrykte og undertrykkere. I det perspektivet blir de som kommer fra den tredje verden å betrakte som undertrykte, eller ofre om man vil, og vi i Vesten blir undertrykkerne. Da gjelder det å støtte og fremme de undertrykte (ofrene), gjerne på bekostning av «undertrykkerne», som har politiet som et maktmiddel. Det gjelder å være snille, forståelsesfulle og ettergivende, og begrense maktbruk og straff. Da vil de som nå er voldelige, danner kriminelle gjenger osv. bli gode. For alle mennesker er i følge venstresiden egentlig gode, mennesket er i bunn og grunn godt. Er den enkelte ikke et godt menneske likevel, så skyldes det samfunnet omkring. Det er alltid samfunnet som har skylda. Den enkelte «mørkhudete» kan heller ikke selv kritiseres for å drive noen undertrykkelse. Det går ikke, for den undertrykte kan ikke selv være undertrykker. Da rakner verdensbildet til venstresiden.

 • Rudolf

  Muslimer begår ikke kriminalitet. De er bare for alltid de evige ofrene.

  NRK lærte meg det.

 • Tiamaria10

  Få deg en jobb, gjør lekser, løp en tur, les en bok. hjelp mora di med noe. Lag middag til noen. Vask badet. Gå tur med hunden til naboen. Få deg kjæreste og gjør noe hyggelig. Herregud, det er da ikke så vanskelig. 12-15 åringer bør ikke få løpe rundt på nattestid alene, det er åpenbart. Jenter i den alderen klarer seg fint, hva med å innføre samme justis for gutta?

 • Eirin Munkebye

  Mens vi venter på Godot:
  «Fritidstilbud» – Fnys! Mellom 16 og 23 år – dobbeltfnys!!
  Begynte å jobbe på fabrikk i Sverige da jeg var 15 – jobbet på fabrikk i England da jeg var 17 – og gravid…tilbake i Norge fortsatte jeg med 2 barn og diverse vaskejobber og andre jobber, det var ikke noen ensligmor-ordning på den tiden (1960-70). Med kun 7-årig folkeskole, begynte jeg å skolere meg, innen jeg nådde 42 år, hadde jeg karret til meg høyere utdanning.
  Når jeg hører om disse «stakkars» ungdommene blir jeg helt kvalm…
  Er det rart at det blir som det blir? Vi mennesker trenger utfordringer!
  Konsekvenspedagogikk er nøkkelen!
  Hvorfor er ikke disse ungdommene i landene sine og gjør en innsats? I allefall i de landene hvor det er mulig – og det er det en del av…
  Hvorfor er de kommet hit? For å få sydd puter under armene!
  Nei – fyttilrakkern – mennesket er født problemløser – gi dem sjangsen – men ikke med kriminalitet…slå hardt ned på den, og send dem hjem…
  Eksempel på god konsekvenspedagogikk: min første lønning som 15-åring, brukte jeg på et par høyhælte sorte lakksko – uken til neste lønning levde jeg på kun kokte poteter…

  • Torgunn

   Man blir fristet til å tro at migrasjon kan være et HVPU-tiltak.
   I mangel av tilbud i de respektive hjemland, blir de vel forsørget med alt de trenger i Norge.
   Er det dette noen går i fakkeltog for?
   Er det disse som skal sikres rettssikkerhet via NOAS?

 • invernes

  NRK er ingenting absolutt ingenting om folk sluttet å høre og å titte på ondskapen.
  Som all ondskap er NRK avhengig av lydige masser.

 • Finn

  Rasisme og overdreven maktbruk trigger altså de kriminelle?
  Mao. Hvis politiet legger ned sin virksomhet får vi søndagsskolegutter!
  Det er så hinsides at man må klype seg i armen!

 • Bjørn Nordbotn

  Har ikke sett det aktuelle Brennpunkt programmet. Men det er ikke et ukjent fotavtrykk som kan avleses i enda en meget bra artikkel etter dypdykket til Helge Lurås. Det som (har pågått med museskritt over lang tid) sekvensielt er i ferd med å konkretisere seg seg, er at det på sikt vil kunne komme til «dramatiske» konsekvenser av venstresiden sin politikk og en naiv akademia. Når «them OR us» situasjonen har ekskalert er jeg «redd for» at det kan sette fyr på noen vi må tilbake 70 – 80 år for å visualisere. Det er bare et tidsspørsmål (om man leser tidligere historie) om ikke dette multikultureksperimentet og globalistenes fremferd termineres. EU er en falllitt og Schengen er kroneksempelet på en forfeilet politikk som vil gi uante konsekvenser. Sluttresultatet (mener jeg) i motsatt fall vil kunne utvikle seg til ett Europa vi ikke ønsker å vedkjenne oss idag.

 • Breidablikk

  Ja, hvorfor ikke la NATO for en gangs skyld gjøre et gode i verden: både somaliere og nordmenn blir lykkelige – hver levende på sin egen måte i sine egne hjemland.

  – Samme framgangsmåte burde NATO/Vesten også benytte seg av i andre typiske emigrasjonsland. Med alle de tusenvis av milliarder som er brukt på «demokrati» i Afganistan – hva med et enkelt, sikkert, vestligokkupert landområde for «mindreårige flyktninger», med tilbud som tillater å overleve og evt gå på skole, men ikke sosialstønad på vestlig nivå?

 • stahenni

  På 80-tallen da Salman Rushdie og hans forleggere fikk utstedt en fathva mot seg av Khomeini og en lang rekke muslimer i Norge åpent sa at de ville drepe Salman, så var det ingen reaksjoner fra Norske myndigheter, selv når drapstrusler faktisk er forbudt..

  Altså det normale ville jo vært at hat og trusler ble slått KNALLHARD ned på. Men når man notorisk unngår å ta tak i selv den mest åpenbare trusselen, dvs trusler, så må man nesten bare forvente at enkelte grupper gir blaffen i lov og rett!

 • Hermann

  KOSEINTERVJU MED TERRORDØMT NORSK-PAKISTANSK SYRIAFARER
  «NRK fremmer en naiv og samfunnsnedbrytende ideologi»

  Eksemplene er mange, men et av de groveste eksemplene er dette «koseintervjuet» med en terrordømt syria-farer i Lørdagsrevyen 28.januar 2017:

  ANBEFALT: KOSEINTERVJU MED SYRIAFARER FRA HALDEN FENGSEL
  https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02012817/28-01-2017#t=15m22s

  Her er Hege Storhaugs kommentar:
  https://www.rights.no/2017/01/nrk-kos-og-klem-med-terrordomt-pa-celle-i-halden/

  Intervjuet tar for seg en bok som er skrivd om den aktuelle terrordømte syriafareren og det er forfatteren av boken som kommer på besøk på cellen:

  Forfatter i det han nettopp har ankommet cellen: Nervøs eller ?
  Terrordømt: Nei ( i en flåsete leende tone)
  Forfatter: Du er jo mye mer avslappet en meg, men så har du jo vært med på mye mer her i verden da ( Sier dette med et leende humoristisk tonefall der begge ler)

  Hva skal man si ? !!!
  BIASen til NRK er grotesk og de kan ikke få lov til å fortsette på denne måten.

  • ad1648

   DET burde vært klaget inn til Kringkastingsrådet. IS begått de verste uhyrlighetene mot menneskeheten som er begått i dette århundre; det er såpass hinsides avskyelig at jeg knapt kan fatte at man ser gjennom fingrene og ler og koser seg med slike….slike…djevler. De bør plasserer i krigsforbryterdomstolen i Haag.

 • Leonard Hanson

  Nordmenn er stolte av de norske modellene, de norske verdiene og å være hva de selv hevder det beste demokratiet i verden. Siden da også forholdene omkring innvandringen og innvandrerne tross alt er slik den er, og politikerne håndterer dette slik de gjør; så må jo også dette bety at politikerne har sin legitimitet fra flere enn 50% av befolkningen. I klartekst betyr dette da at nordmenn har det slik de har det, nettopp fordi at det er et demokratisk flertall for at det skal være slik, -;).

  • Knut

   De aller fleste etniske AP velgere er eldre personer uten Internett men de blir færre og færre for hvert år som går.
   AP er et politisk konkurs invandringsparti.

 • Knut

  Faktisk.no ligger nede med brukket rygg etter metoo-skandalen i tillegg til til fake news som de prøvde å produsere.

 • Knut

  Vi integrerer «barn» som ikke har gått på skole og uten en eneste karakter å vise til rett inn på videregående.
  Dette skjønner selv en barneskoleelev at det ikke går bra. Disse elevene gjør da det eneste de kan og det er å lage bråk som igjen går utover våre egne barns skolegang.

 • Hermann

  Appropo postmodernistiske samfunnsforskere som har fått stadig mer innflytelse over justissektoren.

  «AKP-ml PROFESSORENE»
  Liv Finstad ( Sauer er ålreite dyr RV`ern) som nevnes er professor i kriminologi ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO. Liv Finstad hadde sin ungdomstid i venstrefasist-organisasjonen AKP-ml. Det hadde også minst 3 andre professorer ved samme institutt:

  Kjersti Ericsson
  https://nn.wikipedia.org/wiki/Kjersti_Ericsson
  Var en ledende figur i Ml-bevegelsen og var leder i AKP fra 1984-88
  På 70-tallet var hun en del av den indre klikken i toppskiktet i AKP.

  Guri Larsen
  Har blant annet sagt dette i et intervju:
  «Inndeling i nasjon og nasjonalstat fremmer rasisme (gjør det mulig å skille mellom Vi og De andre). Rasistisk undertrykking er del av imperialismens vesen, men rettferdiggjøres i dag med nasjonalstatens rett til å verne et nasjonalt fellesskap ? egne borgeres fellesskap mot folkeslag som oppfattes som uønsket i landet (med stengte grensers politikk og assimileringspolitikk). Samfunnsvernet mot «fremmede» er innebygget i den nasjonale suvereniteten»

  Cecilie Høigaard

  Det er påfallende at på et institutt ved UIO så sitter det altså 4 professorer med bakgrunn fra venstrefasistorganisasjonen AKP-ml. Disse har stor definisjonsmakt både med tanke på egen forskning, utvalg de sitter i og ikke minst den føringen de legger på utdannelsen blant annet av kriminologer. Disse kriminologene ender eksempelvis opp i strategiske staber i politiet der de blant annet sitter å vasker kriminalitetsstatistikk som omhandler «våre nye landsmenn».

  Det er en stor tragedie for Norge at AKP-ml som var instrumentelle med tanke på å få sine folk inn i maktposisjoner, nå faktisk ser ut til «å sitte med makta over politiet».

  Allern og Steigan må være fornøyde………..

 • selma

  Ja, der har vi henne. Og idag er hun med og planlegger norsk politis arbeidsmetoder og idelogi som skal skape ro og trygghet i samfunnet. Forstå det den som kan.

 • Suprafon

  En meget god og sann beskrivelse av situasjonen, Lurås. Slik er det, men hva hjelper det å når hele etablissementet med NRK og mediene i ryggen sier at slik er det ikke. Hvordan er det mulig å havne i en slik situasjon, hvordan kan en hel nasjon styres av idioter? Spørsmålet et stilt før, men da ble det stilt med andre idioter ved roret. Det forbløffende ved tidens idioti er at det er et resultat av folkets «frie» valg. Det er det nye med dagens situasjon, og det er merkelige. At det går an! Alt har sin forklaring, også dette. Ser fram til at Resett forhåpentligvis har begynt på veien som fører fram til svaret,l Zareptas krukke.

 • Constance Harris-Christensen

  Jeg mener at skylden for at ungdommer oppfører seg som pøbler må ses i sammenheng med oppdragelsen de får. Ungdommene virvler rundt I to kulturer og finner ikke rot I noen. De har foreldre som lever mentalt I fødelandet sitt, som flyktet av forskjellige grunner men som ikke klarer/vil tilpasse seg det norske samfunnet. Mange er arbeidsledige og lever på en trygd de mener er altfor liten. De integrerer seg ikke og ønsker ikke å ha en jobb. Hvorfor skal de søke en dårlig betalt jobb når trygda er nesten like stor? Slike destruktive holdninger smitter over på barna. Hvis vi ser på alle de utlendingene som gjør det motsatte; som å jobbe for seg og barna, holde disiplin I hjemmene og sørge for at barna går på skolen og gjør lekser, da er det helt motsatt. Disse barna klarer seg utrolig godt I vårt samfunn. De studerer ofte med rasende gode resultater og innordner seg norske leveregler. De er med et enkelt ord : integrert.
  Jeg mener foreldrene kan klandre seg selv I stor grad for at deres ungdommer blir pøbler. Norge har hatt en vanvittig dårlig integreringspolitikk som har gitt grobunn for usunne holdninger. Nå strammes det heldigvis inn sakte men sikkert.

  • Torgunn

   Det er ikke mulig å integrere folk som ikke ønsker bli integrert selv, uansett hvor mange milliarder som bevilges årlig.
   Det beste hadde trolig vært å la folk klare seg selv fra dag 1 uten ekstra tiltak.

 • Orsen330

  Håper du ikke har glemt at de fire- åtte barna også får åtte barn, som igjen får åtte barn…………………………………..

  • Birgitte Brattebø

   De eneste dette muligens stemmer for er somaliere.
   Og, de fleste somaliere er her vel, egentlig, på falskt grunnlag i utgangspunktet?
   Så en dem nærmere etter i kortene, og fant ut hvor mange som hadde vært hjemme på ferie i landet de visstnok måtte flykte fra, så spørs det hvor mange som faktisk hadde hatt rett til å bli.

 • Leif

  Kilden finner du i dagens rapport fra SSB, gjengitt i for eksempel Minervanett.no.

 • Harriet

  Derfor er det ofte at jeg er i tvil om kvinner blir bra ledere!? De styres ofte mer av følelser enn av rasjonelle avgjørelser!!

 • Knut

  NRK har snart ikke programmer vi nordmenn er innteressert i, de tilpasser programmene til et folk som overhodet ikke ser på slike kanaler.
  Det går den veien høna sparker med NRK som det gjør med norske medier som forherliger alt annet enn nordmenn.

 • Arne Pedersen

  Dette er hva SV politikeren Arne Nævra sa til NRK idag om rikmannsoppdretten/utsettingen av fremmede/tamme ender i Telemark : «disse endene kan forringe den lokale stammen, at det blir en bestand som er større en det naturen bærer i området, og at det fort blir sykdommer med så mange ender samla.» Får en til å tenke…vi mennesker er først å fremst biologiske vesener.

 • Tor Anders Engen

  Nå er det å bruke den venstreradikale oppfatning av multikulturen og den berikelse vi får av den ved vold, voldtekter, drap, kriminalitet, sex-slaveri og annen kriminalitet som konstant blir forsvart av de venstreradikale som «sosial økonomiske problemer» noe som er en regelrett løgn. Men løgn er synonymt med venstreradikal ideologi.

 • Birgitte Brattebø

  Heldigvis er dette ikke nødvendigvis noe som må skje.
  Stanser en henting av ektefeller fra opprinnelseslandet, så vil dette med antall barn faktisk nærme seg flertallsbefolkningen, med ca 2 barn per familie som et ideal.
  Unntaket er antagelig somaliere, som nok må fratas støtte utover 2 barn, kontantstøtte generelt, samt en del andre goder, før de økonomiske realitetene med store barnefamilier eventuelt innhenter dem.

 • Wingsoftime

  Med andre ord, svenske tilstander (som følge av importert jihad/mafia-kultur) er i full anmarsj her også. Gratulerer, globalister, med en så godt som helgardert seier!