Slik kan Mulla Krekar utvises fra Norge

Mulla Krekar og hans advokat Brynjar Meling, 24. november, 2016. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mulla Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad, som han egentlig heter, har lenge vært uønsket i Norge. Til tross for at begge regjeringspartiene ønsker å utvise ham, er han fremdeles i Norge.  Men hva er grunnen til regjeringens manglende politiske handlekraften til å kaste ut denne uønskede utenlandske statsborgeren Mulla Krekar av Norge.
Bakgrunnen for at Krekar ikke er sendt hjem er at Krekars advokater med Brynjar Meling i spissen bruker «Menneskerettighetsloven» som brekkstang for å hindre at han utvises til sitt hjemland; Irak.

På Wikipedia omtales loven slik: «Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) er en norsk lov som skal styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett, jf lovens § 1. Loven representerer en gjennomføring av Grunnloven § 110c som ble tilføyd ved Stortingets grunnlovsvedtak av 15. juni 1994. Loven innebærer at fem konvensjoner fra Europarådet og FN som er ratifisert av Norge, også gjelder som norsk lov.

Norsk lov skal med andre ord være underordnet internasjonale konvensjoner. Dette innebærer at Stortinget overlater sin lovgivningsmyndighet til andre. For Demokratene i Norge er det et grunnleggende prinsipp at Norge skal styres fra Norge.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) er en av konvensjonene som Menneskerettighetsloven gir rang foran norsk lov. Denne konvensjonen tolkes av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.  Dette betyr i realiteten at domstolen tolker konvensjonen så vidt at den overtar lovgivningsmyndighet fra det norske Stortinget. En slik overføring av makt til organer som ikke er valgt av Det norske folk, er uakseptabel for Demokratene i Norge.

Menneskerettigheter er viktig. Men hensynet til menneskerettighetene ivaretas ikke på en god måte ved å flytte avgjørelser fra et organ som det norske folk KAN påvirke sammensetningen av, dvs. Stortinget, til organer eller domstoler som folket IKKE kan påvirke sammensetningen av. En slik overføring av makt er tvert imot udemokratisk og derfor uakseptabel.

Vi bør omgjøre Menneskerettighetsloven slik at den delen av disse konvensjonene som vi ønsker å slutte oss til, blir tatt direkte inn i Norges lover eller gitt autorisasjon som forskrifter fra regjeringen. Når det gjelder tolkningen av den reviderte Menneskerettighetsloven så skal norske domstoler ha det fulle ansvaret for dette.

Det hevdes stadig at Norge ikke kan utlevere Krekar til Irak fordi han der kan risikere dødsstraff. Det er en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som fastslår at dette ikke er tillatt. Når Menneskerettighetsloven er endret vil denne dommen ikke lenger være bindende for Norge.

Demokratene i Norge vil ikke gå inn for at Norge innfører dødsstraff.  Krekar er anklaget for uhyre alvorlige forbrytelser i Irak, og vi ser ingen grunn til at Norge skal være et fristed for krigsforbrytere. Om Stortinget nå  gjør de nødvendige lovendringer er det ikke noe i veien for at Krekar sendes ut av Norge – og hjem til nord Irak der han hører hjemme


Publisert: nov 21, 2017 @ 8:00 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Vidar Kleppe

Politisk nestleder for Demokratene i Norge

Latest posts by Vidar Kleppe (see all)

 • Lur Ing

  Ja det er vel en menneskerettighet at terrorister skal få bo Norge å leve på staten??

 • Loke Sølvgård

  Eller, bare send Krekar hjem. Om andre land kjører sanksjoner mot oss p.g.a. ham så får de heller bare gjøre det. Det koster nok mindre enn det vil koste å ha ham her…

 • spirild2

  Han kan få fritt leide til Frankrike.

  Her forteller ordføreren i Paris følgende:

  Å feire ramadanen her på Rådhuset forstyrrer meg ikke det minste, den tilhører den franske kulturarven.

  http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2015/07/06/31004-20150706ARTFIG00234-nuit-du-ramadan-a-la-mairie-de-paris-ou-la-laicite-a-geometrie-variable.php

  http://www.europe-israel.org/2015/07/video-anne-hidalgo-le-ramadan-fait-partie-du-patrimoine-culturel-francais/

  Julemarked, nei det er slutt nå.

  Men for ikke så veldig lenge siden hadde hun en annen mening, julemarked, det var bare
  helt fantastisk.

  Så ja, Frankrike og krekar passer ypperlig sammen.

  https://uploads.disquscdn.com/images/1a31b78bcfc2974f263c25ec541a24d5a770a8a7a538f1f7557bdbfacf6a0c7d.jpg
  blob:http://www.dailymotion.com/ca86ec59-6997-4445-81f4-28c757ce01c2

  Men, 2 afrikanske julemarkeder blir det.

 • heimevernet

  Generelt er det alt for mange krigsforbrytere i Norge. Norge bør absolutt bli en suveren stat igjen. Dessuten er nordmenn verdensmestere i godhet, så det skulle ikke bli noe problem å være gode selv uten menneskerettigheter. Jeg tror snarere de holder oss tilbake. Når det gjelder Krekar, så burde vi kanskje ta vare på ham – som et klenodium? Litt som Il Tempo Gigante og Julekveldsvisa. Hva med å stoppe ham ut i det minste?

  • 1velger1234

   Kanskje best å vente til han dauer?

 • LarsFlakstad

  Må da være mer enn ti år de har holdt på med denne Krekar nå …

  • 1velger1234

   Nå har han fått beskyttelse bak norske kvinneskjørt lenge nok. På tide han drar hjem og møter dem han har gjort urett.

 • 1velger1234

  Det finnes vel også en domstol for krigsforbrytere. Har han fått saken sin prøvd der?

 • 1velger1234

  Bare slik at det er nevnt: EUs lover har forrang foran alle norske lover. Dersom det er ulikhet mellom nasjonale lover og EU-lover, er det EU-lovene som gjelder. EØS er en del av EU.

  • Teigr

   Interessant. Norge er ikke lenger en suveren stat, men styrt som en koloni av direktiver fra andre land. Storinget har sagt ifra seg retten til å styre sitt eget land, hvilket de ikke er gitt fullmakt til av sin egen befolkning. Stortinget bør derfor fjernes og avskaffes og erstattes av direkte demokrati etter sveitsisk mønster. Stortinget har iallefall begått grov sivil ulydighet mot sin egen befolkning, om ikke enda værre forbrytelser.

  • Jens Arvid Andersen

   Ikke foran alle lover tror jeg – er ikke jurist. Handelsavtale med EU holder imidlertid for meg.

 • Teigr

  Hvorfor tiltales han ikke i Norge for de forbrytelsene han risikerer dødsstraff for i Irak. Her trenger vi vel en kraftig endring i internasjonalt lovverk som gir land plikt til å tiltale og straffe kriminelle flyktninger og innvandrere som har unndratt seg straffeforfølgelse i sitt eget land under dekke av en eller annen konvensjon med svære hull i!

 • Skvatt

  Me lyt vona at denna Meling gjer jobben på høveleg vis nok ein gong og syt for at denna fargeklatten kan fortsetje med å bu hjå oss. No er jo snart sesongen hass’ i Rosenborg over, so då er det berre å byrja forsvarsjobben hjå retten med ein gongjen. Jau, det er alltid nok å gjere med to karrierar, sann.

 • Win Ston

  gremmes…at mitt Kjære lille Norge er dømt til å deale med så mange tragiske mennesker…hvordan gikk det til…takk sosialister for at dere har ødelagt landet:( når støre, en mann med høy utdannelse, står og skriker for at Norge må gjøre alt for å ta inn folk som ikke har noe her å gjøre, da er det bare å lukke butikken; han burde bli stilt for riksrett sammen med alle som har stemt for dette.

 • Rune Steen

  Ikke bare han,men resten av familien.De er her pga han.Derfor skal disse også ut.

 • Per Sigvald Johansen

  Hva med noe så enkelt som å sette han på et fly til hjemlandet?