Statsansatte anklager regjeringen for feige ostehøvelkutt

LO Stat ber statsråd Jan Tore Sanner (H) slutte å kutte i offentlig driftsbudsjetter uten å være tydelig på hva som skal prioriteres ned. Arkivfoto: Steinar Schjetne / NTB scanpix

Regjeringen har gjort omfattende kutt i driftsbudsjettene i offentlig sektor de siste årene, men kuttene blir gjort på feigest mulig måte, mener LO Stat.

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) må svare på anklager om politisk unnfallenhet når han tirsdag ettermiddag deltar under åpningen av LO Stats tradisjonsrike kartellkonferanse på Gol.

– Det er betimelig at de statsansatte som er der ute og opplever det trøkket regjeringens omstillingsprosesser fører til, får møte den øverste ansvarlige og fortelle ham hvordan stoda er, sier leder i LO Stat, Egil André Aas, til NTB.

Han sier frustrasjonen er stor blant statlig ansatte over regjeringens såkalte avbyråkratisering- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som ble innført i 2015. Den innebærer at de statlige driftsbudsjettene årlig blir kuttet med 0,5 prosent eller mer. Siden 2015 er 8,4 milliarder kroner kuttet i de offentlige driftsbudsjettene, og de neste årene skal 1,7 milliarder kuttes hvert år, ifølge Frifagbevegelse.

«Dette har man kunnet bruke på andre høyt prioriterte oppgaver», heter det i regjeringens budsjettforslag for neste år.

Økte ventetider og minimumsbemanning.

Aas mener kuttene i de ulike offentlige etatene og virksomhetene er blitt gjennomført på verst mulig måte – med ostehøvelmetoden.

– Politikerne krever kutt, men gir ingen føringer for hva de mener bør prioriteres ned. Det kaller jeg politisk feighet. Nå dyttes dette ned på byråkratene som ikke har andre muligheter å hente det inn på enn ved å kutte i stillinger og la ledige stillinger stå tomme, sier Aas.

Han nevner Kriminalomsorgen, Nav og Domstolsadministrasjonen som tre eksempler på virksomheter hvor han mener kuttene har gått alvorlig ut over tjenestene de skal yte.

– I kriminalomsorgen har de måtte kutte 200 millioner kroner siden 2013. Dette rammer det direkte arbeidet med innsatte hardt og fører til en minimumsbemanning mange steder, noe som rammer den dynamiske sikkerheten. I Nav har kuttene ført til lengre ventetid, mindre støtte og oppfølging og færre til å hjelpe folk tilbake i jobb. I domstolsadministrasjonen har kuttene ført til at saksbehandlingstiden stadig øker og sakene hoper seg opp, sier Aas.

– Virksomhetene må kutte og får senere kjeft for ikke å levere på det de skal. Men det er politikerne som burde få kjeft, fordi de har pålagt dem disse kuttene, sier Aas.

«Liksom-involvering»

Sanner vil også bli konfrontert med en ny undersøkelse Fafo har gjort for LO Stat, som viser at sju av ti ansatte i staten eller offentlig eide virksomheter har vært gjennom en omstilling de siste to årene, men at kun en av tre opplever at omstillingsprosessene har vært nødvendige, skriver Dagsavisen.

Samtidig mener over halvparten av LO Stats medlemmer at det er blitt krav om høyere tempo, og over 40 prosent mener det er blitt strammere tidsfrister og strengere økonomiske resultatkrav.

Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat opplever videre at de hadde reell innflytelse over omstillingsprosessen. Bare en av åtte oppgir å ha vært med på å påvirke utfallet.

– Det er en skremmende utvikling og et symptom på at det går i feil retning. Jeg forventer at Sanner tar tak i denne «liksom-involveringen», sier Aas.

Sanner svarer ved å vise til departementets medarbeiderundersøkelser. De viser at de ansatte er godt fornøyd med å jobbe i staten.

– Undersøkelsen viser at de ansatte opplever å ha innflytelse over arbeidsoppgavene og handlingsrom til å løse dem. Samtidig må vi hele tida jobbe med å forbedre oss, også når det gjelder samarbeid og gjennomføring av omstillingsprosesser, skriver statsråden i en epost til Dagsavisen.

(©NTB)


Publisert: nov 21, 2017 @ 3:51 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

  • Olaus Trøgheim

    Vil forsvare ostehøvelkutting. Etter mange år med fredagspizzalaging vet jeg at skiving av nesten en halv kilo norvegia gir mye ost og at det dekker en hel pizza. De som klager over mangel på prioritering fra oven kan jo prioritere selv.

  • olehauso

    «Samtidig mener over halvparten av LO Stats medlemmer at det er blitt krav om høyere tempo, og over 40 prosent mener det er blitt strammere tidsfrister og strengere økonomiske resultatkrav.»

    -Heile 40% opplever krav i verdens største og dyraste offentlege sektor. Dette er brutalt.