Oslo 20160108. Carl I. Hagen i Høyesterett fredag mot Statens pensjonskasse. Høyesterett skal behandle om flere av dommerne i rettssaken mellom Carl Ivar Hagen og Statens pensjonskasse er habile. Opp mot 15 av 20 av dommerne kan være inhabile fordi de har den samme pensjonsavtalen som Hagen kjemper for å beholde. Pensjonsreformen i 2011 førte til at stortingsrepresentanter - og dommere i Høyesterett - ikke lenger var sikret en pensjon tilsvarende 66 prosent av stortingslønnen. I stedet blir pensjonen regulert i takt med den allmenne lønnsøkningen, minus 0,75 prosent. Hagen mener det er i strid med Grunnloven at han ble omfattet av denne endringen, siden han ble pensjonist i 2010, altså før Stortingets vedtak. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Carl I. Hagens utrettelige kamp for en plass i Nobelkomiteen tok en ny vending onsdag. Nå vil han trekke seg fra Stortinget. Spørsmålet er om det er mulig.

Frps partinestor har gitt stortingsgruppa i partiet beskjed om at han vil trekke seg som vararepresentant for å kunne bli valgt til medlem i Nobelkomiteen.

– Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for Frps stortingsgruppe eller Stortinget, ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning, skriver Hagen i et brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi onsdag, melder Dagens Næringsliv.

Strenge regler

Det er opp til Stortinget å vurdere permisjonssøknader i hvert enkelt tilfelle, men reglene praktiseres svært strengt. Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.

Aps Jens Stoltenberg fikk permisjon i forrige periode for å bli NATO-sjef. KrFs Dagfinn Høybråten fikk innvilget permisjon for to perioder siden for å bli generalsekretær i Nordisk råd, og Høyres Børge Brende fikk i 2008 reise til Davos som direktør i Verdens økonomiske forum.

Samtidig fikk Frps Sylvi Listhaug avslag på sin søknad om fritak fra vervet som vararepresentant i 2012. Hun søkte permisjon fordi det ble problematisert at hun jobbet i kommunikasjonsbyrået First House, som opererte med hemmelige kundelister.

– For mye fram og tilbake

Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget. Unntaksbestemmelsene synes ikke å være relevante for Hagens tilfelle.

Stortingets jurister skal nå gå gjennom regelverket, og stortingspresident Olemic Thommessen tør foreløpig ikke svare på om Hagen kan fritas.

– Det er nokså klare bestemmelser knyttet til Grunnloven og valgloven, og så skal vi se på parlamentarisk praksis, sier han til NTB.

Thommessen er klar på at det er behov for et klarere regelverk.

Frps Morten Wold, som sitter i presidentskapet, mener Hagen bør kunne få fritak, men jussprofessor Eivind Smith sier til DN at dette vil være grunnlovsstridig.

– I Norge, i motsetning til mange andre land, gis det ingen mulighet til å trekke seg. Vi er opptatt av at dette er noe man virkelig må gå inn for, og blir man valgt har man rett og plikt til å utføre vervet, sier Smith til avisen.

Heller ikke langvarig permisjon er innenfor loven, mener han.

Ble avvist

Da Listhaugs søknad ble behandlet i 2012 påpekte daværende stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) at det ikke gjøres forskjell på møtende stortingsrepresentanter og vararepresentanter.

– Det holder ikke å ønske seg en annen jobb eller å ville vekk fra Stortinget av andre grunner, skrev Andersen i et avisinnlegg i VG.

Der viste han også til at Stortinget 27. mai 2010 behandlet et forslag om rett til å fratre vervet som stortingsrepresentant. Forslaget ble enstemmig avvist.

Hodebry

Frp har nominert Hagen som partiets faste medlem i Nobelkomiteen. Avgjørelsen har møtt motstand fra opposisjonen på Stortinget, som mener Hagen ikke kan være medlem i Nobelkomiteen samtidig som han er vararepresentant til Stortinget.

Mandag ble partiet bedt om å fremme en annen kandidat, selv om det ifølge kilder i Frps stortingsgruppe er lite sannsynlig at det kommer til å skje. Og med mindre opposisjonen fremmer en motkandidat mot Hagen, vil han kunne bli valgt, selv med solid overvekt av blanke stemmer.

Tirsdag skrev Aftenposten at kilder i Frp forteller at partiet kan komme til å utfordre KrF når det skal velges ny riksrevisor etter Per-Kristian Foss (H) dersom KrF skulle lansere en alternativ kandidat til Nobelkomiteen

Annonser

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]