Kraftløs utopi om fornybar energi

Foto: Frank May / NTB scanpix

Frelsen drøyer. Vindkraft dekket i 2016 bare 1,6 prosent av verdens energibehov, solkraft 0,5 prosent. Er politikken blitt et finere galehus for de rike og mektige? Hvorfor er det ikke lenger ørens lyd å få for fakta, fornuft og de enkleste kjensgjerninger?

Mye tyder på at USAs delegasjon med innlegget «The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation» forsøkte å holde det eneste vettuge og relevante innlegget i en paneldebatt på sektmøtet COP23 i Bonn. Forsøkte. For det skulle ikke klimapøbelen ha noe av. Amerikanerne ble nærmest buet ut.

Tilstanden i internasjonal politikk begynner å minne om amerikanske universiteter.
I den grad akademikere med avvikende meninger i det hele tatt inviteres til å holde forelesninger, risikerer de å bli kjeppjaget fra campus, om ikke boikott, øreklokker og talekor ansees tilstrekkelig effektivt.

Den som åpner en avis, ser på tv eller hører på en politiker, får grundig gnidd inn at det er vind- og solkraft som skal redde verden fra den sikre undergang. Ved søk på nettet er Google nå slik tilrettelagt at det frambringes milevis av lenker hvor evangeliet lovprises. Meningsdiktaturet arbeider overtid, på mange fronter.

Men tross år med hyping, billioner av skattepenger i det svarte hullet, tre ganger så høy strømpris i Tyskland som i USA, og et regime som medfører at 57 prosent av danskenes strømregning nå er offentlige avgifter, har keiseren knapt nok fått et fikenblad å dekke seg med. Tallene viser at sirkuset globalt sett knapt nok leverer kraft.

Tall fra BPs Statistical Review of World Energy 2017 viser at såkalt fornybar energi stod for 10 prosent av verdens totale energiforbruk i 2016. To tredeler av det var vannkraft. Vindkraft utgjorde 1,6 prosent og solkraft vel 0,5. Olje, kull og gass stod for 85 prosent.

Er tallene vanskelige å begripe? Hva blir det til med verden og sivilisasjonen om den skal prøve å overleve på et par prosent av dagens energiforbruk? Slike spørsmål hører ikke hjemme i settingen. De faller utenfor både evangeliet og frelsen. De skal ikke finnes i det offentlig rom. De er systematisk marginalisert, oversett og fortiet.

De er ikke kompatible med klimaeventyret. Dorothy Thompson er sjef for Drax, et stort engelsk kullkraftverk som er under ombygging til pelletsdrift. Pelletsen produseres av amerikansk trevirke og fraktes med skip 5000 kilometer til England. Thompson hevdet offentlig at det gir nullutslipp, uten å bli stilt et kritisk spørsmål av mediene.

Hun bygget da på avlatsbrev fra Brussel-kalifatet, som ved hjelp av politisk kjemi og metafysikk har erklært at biomasse er nullutslipp. Gjenvekst, veittu. Nå ligger den forestillingen i grus, og målingene ved kraftverket viser at det i virkeligheten slipper ut 12 prosent mer CO2 pr. levert energienhet enn det gjorde som kullkraftverk.

Thompson hadde i 2016 en årslønn tilsvarende over 18 millioner kroner etter fjorårets kurs.

(Artikkelen ble først publisert på oljekrisa.no)


Publisert: nov 23, 2017 @ 7:41 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Jan Herdal

Redaktør for oljekrisa.no

Latest posts by Jan Herdal (see all)

 • DrD .

  Verden trenger mer mat, planter trenger CO2 for å vokse. Verden har renseteknologi og kull for titusenvis av års forbruk.

 • Knut Tiller

  Verden vil bedras og galskapen fortsetter, ikke bare på miljøsiden, men på en rekke områder!

 • Mancorl

  Etter at tyskland gikk over til fornybar energi har de gjenværende kjerne og kullkraftverkene måttet jobbe overtid

 • Rioreal

  Kanskje noen i «klimarørsla» burde begynne å diskutere + vise frem for verden hva vind/solkraft betyr praktisk med dagens teknologi.

  Hvor mange kvadrat km land skal bygges ned med sol instalasjoner og vindmøller eksempelvis i Europa for å skaffe frem den energien som idag kommer fra kull/gass/olje?

  Dette kan beregnes ganske entydig og klart, og tallene er svimlende – derfor vises de ikke frem!

  • 1velger1234

   De anvender med andre ord SSB-teknikker.

 • Steinar Jakobsen

  Det virker som om politikerne for det meste hører på de som hyler høyest om at vi må gjøre noe med klimakrisa. Da er alle overdrivelser tillatt.

  De fleste «klimatiltakene» er ødeleggende for natur og miljø. Når vil politikerne våkne opp av disse «grønne» drømmene?

 • Ingvar Nilsen

  Her er jeg både totalt uenig, og fullstendig enig. For å ta det jeg er uenig i først. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er fare på ferde mht. klimaet, det er alarmerende varsler det vi får. Og at det skyldes menneskelig aktivitet. Og at CO2 er en viktig faktor. Så langt er jeg enig med dem som kalles «klimahysterikere». De som ikke har forstått alvoret her, er vel de samme som kjører snøskutere og vannskutere og ikke har noe forhold til verken vitenskap eller natur.
  Så til det andre som jeg er enig i. Grønn kraft og fornybar energi har kommet som manna fra himmelen til dem som leter etter nye områder å tjene penger på. Nye områder, ja, men med de samme gamle konsekvensene, nemlig å ødelegge naturen. Vannkraft og vindkraft, pluss el-biler, ødelegger naturen ved nedbygging, rasering og gruvedrift. Og det hjelper jo så lite! Som artikkelen viser til, det blir bare en dråpe i havet. Uansett hvordan man regner på det. Hvor skal strømmen til alle el-bilene komme fra?
  Klimakonferanser og «grønne» tiltak er krampetrekninger fra verdens statsledere, det er deres bidrag til det store selvbedraget. De ser at alt nå er feil, de vet at det skyldes veksten, både folkevekst og den kapitalistisk baserte veksten. Men de vet ikke hvordan de skal takle det. Og i stedet for å ta tak i ondet ved roten, så gir de i stedet stafettpinnen videre til fornybarindustrien. Og vi får enda en kraftig økning i den selvutslettende veksten hele verden nå er inne i.

  • Mancorl

   Den beste løsningen er nok kjernekraft ingen co2 utslipp kan bygges hvor som helst. Konkurrerer på pris med fossilt. Og sprenger den i lufta som miøjøværnerne hyler om får vi bare en eksklusjonnssone hvor naturen igjen kan overta som i chernobyl. Så uansett hvordan du ser på det er det alltid en eller annen fordel ved kjernekraft.

  • Karl Johan Grimstad

   Klima er bare å glemme Nilsen det kan vi ikke gjøre noe med annet en tilpasse oss endringene somhar vert og kommer altid til å sje. Er ellersenig idet meste du ellers peker på.

   • Ove Eikeland

    Man klarer ikke å varsle været lenger enn for maks ti dager. Men klimaet mener man at man kan varsle for de neste hundre år? Lyder det sannsynlig?

    • 1velger1234

     Og ikke bare det, man kan si med sikkerhet hvordan klimaet var for 800 år siden.

     Nå skal det nevnes at de få gangene jeg har vært innom den kinesiske grense og i Hong Kong, er forurensningen så sterk at du kan bokstavelig talt ikke se tvers over havna. Er det noen som følger med på hvordan disse folka ivaretar miljøet og forurensninger, eller er det vi i Vesten som har skylden for alt?

     • Henning Nielsen

      Stor forskjell på f.eks. Shanghai og Hong Kong. I Hong Kong er det svært mye havskodde, og det er sjelden å kunne se klart ut over hele byen fra åsene rett bak sentrum. I Shanghai er det snakk om ekte forurensning.

  • Berit Jacobsen

   Må si meg helt enig i ditt andre avsnitt, men helt uenig i det første. 🙂

 • heimevernet

  «Hva blir det til med verden og sivilisasjonen om den skal prøve å overleve på et par prosent av dagens energiforbruk?»

  At verden ikke klarer seg spesielt bra uten olje med dagens mentalitet er jeg enig i. Men la oss ikke bekymre oss for verden. La oss nøye oss med å bekymre oss for sivilisasjonen vår, altså Vesten. I mange vestlige land er det faktisk gode muligheter for å bruke vannkraft og til dels litt vind- og solkraft dersom vi legger om livsstilen litt, dersom vi går tilbake til litt mer desentralisert landbruk og dersom vi lar være å øke befolkningen vår. Lykken er uansett ikke å være så fryktelig mange. Vi er mange nok mennesker her i Vesten til at vi har alle de konflikter vi måtte ønske oss.

  Hva skjer hvis Norge og USA bruker opp oljen sin mens Arabia, Russland og eventuelt Iran og Kina via sine virksomheter i diverse utviklingsland fremdeles har rikelig med olje? Hva skal NATOs fremkomstmidler drives på? Skal vi bruke hest og kjerre mens motstanderne har ubåter, fregatter, stridsvogner, jagere og bombefly? For NATOs fremtidige forsvarsstyrker må vi ha store oljereserver i bakken med infrastruktur som er klar til bruk.

 • Oliver

  Hva med å fokusere på det som er problemet? Menneskene.
  Jorda er kraftig overbefolket! selv Norge har ca 1,5 millioner for mye befolkning. Hvorfor er det ingen miljøforkjempere som snakker om det?

  • grygry

   I stedet støtter miljøvernorganisasjonene nesten samstemte aktivt opp om en gigantisk folkevandring fra lavutslippsland til høyutslippsland. Hver afghaner i Afghanistan produserte f.eks. i 2013 CO2 svarende til 0,7 tonn, i Norge 11,7 tonn (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita). De 1,5 millionene du nevner, er stort sett et resultat av innvandring.

  • 1velger1234

   Ja. Ettersom kun 4 % (hvis jeg husker rett) av Norge er dyrkbart. Derfor er det belegg for å påstå at Norge er allerede overbefolket.

 • Erik Pedersen

  Hear, hear…
  Samfunnet, verdenssamfunnet forsøkes ensrettet. De fleste medier og politikere i vår del av verden sier med den største selvfølgelighet at «et grønt skifte» er nødvendig for å redde kloden fra den farlig giftgassen CO2 som ødelegger klima og eksistensgrunnlag for milliarder av mennesker.
  Hvis man søker sannhet og sann vitenskap finner man relativt fort ut at CO2 ikke er giftig men en nødvendig sporgass i vår atmosfære og en forutsetning for alt liv som vi kjenner det, og at vårt bidrag neppe har noen betydning til eller fra. CO2-konsentrasjonen i luften er 0,04% og den antropogene andelen (vår) av dette er 4%, altså 0,0016% av atmosfæren. Neppe noen årsak til «klimakrise»…
  Det fins mange fenomener som påvirker vårt klima, bl.a. solen og solens faser. Vi vet at når solen går mot et minimum som nå, øker den kosmiske strålingen mot planeten, noe som medfører økt skydannelse globalt og en demping av temperaturer. Dette har vi sett de siste tjue årene, solaktiviteten går ned og de globale temperaturer stagnerer.
  Det globale klima har alltid gått i bølger, lenge før menneskeheten kunne sette sitt avtrykk på dette. Vi hadde varmeperioden i romertiden, i vikingtiden og andre deler av middelalderen, og en svært dyp kuldeperiode i 1600-tallet, den lille istid, som vi fortsatt er på vei ut av, litt i rykk og napp, men vi er fortsatt i en lang stigende trend som har vart i over 350 år…
  Vi er nå i en «mellomistid» som har vart i ca 12000 år. Dette er en varmeperiode som var på sitt høyeste for ca 5-7000 år siden med flere grader høyere temperatur enn dagens. Siden har de globale temperaturer gradvis gått nedover. Sett i et slikt perspektiv er vi nå i den kalde delen av nåværende mellomistid…

  • Ove Eikeland

   Helt enig. Du er gutten som påpeker at keiseren ikke har klær og at jorden er rund selv om alle sier den er flat. Vi har begge helt feil tro. Vi er frafalne og fritt vilt som kan forfølges nådeløst. Klimakrisen er helt nødvendig for globallistene for bare et maktapparat med global jurisdiksjon kan løse klimakrisen og redde jordens befolkning. Dette har eliten med EU toppene, Soros og Davos folket i spissen klart å innbille folk gjennom stålkontroll på presse og kringkasting. Dette ville de klart med glans, men de forutså antagelig ikke fremveksten av Internett og uavhengige medier.

  • Roger Fjellstad Olsen

   Hvor mye % c02 utgjør av atmosfæren er ikke så interessant sammenligning.
   Vanndamp og C02 har dessuten to forskjellige roller.

   Co2 har en spesiell egenskap naturlig. Den absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har å gjøre med selve vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til molekylet. Vi kan lett måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikken. Konsentrasjonen korrelerer med temperaturen gjennom istidene, og vi ser at planeter med CO2 i atmosfæren har en varmere overflate enn en ren varmebalanse skulle tilsi. Venus er et ekstrem-eksempel.

   C02 er en ikke-kondenserende klimagass. Det er bare drivhusgassene som kan fange opp varmestråling. Det resten av atmosfæren bidrar med, er bare å overta varme fra CO2, vanndamp og co. når de først har fanget den opp.

   Vanndamp har størst drivhuseffekt, men den har kort levetid i atmosfæren fordi den omdannes til skyer og regner ut, noe som gjør at mengden varierer betydelig fra sted til sted. Konsentrasjonen av vanndamp i Jordens atmosfære påvirkes ikke direkte av menneskene. Men, økt temperatur gir økt fordampning og mer vanndamp i atmosfæren, som igjen gir økt temperatur. En slik sammenheng kalles en tilbakekopling (feedback-effect).

   Uten CO2 og de andre ikke-kondenserende drivhusgassenes egenskap til å absorbere infrarød stråling, ville det jordbaserte drivhuset kollapse og kaste det globale klimaet inn i en isbundet tilstand. Uten drivhusgassene i atmosfæren ville middeltemperaturen på Jorden vært ned mot -18 grader celsius istedenfor + 15 grader celsius.

   «CO2 utgjør 400 ppm (0,040%) av atmosfæren. Hvordan kan en så liten mengde være viktig?

   Å si at CO2 «utgjør så lite» er som å si at arsenikk er «bare» en «ubetydelig» vannforurensning. Små mengder av svært aktive stoffer kan få store konsekvenser.

   En økning av arsenikk i drikkevannet fra 0, 01 ppm til 0,03 ppm kan da heller ikke være så farlig? Det er jo så forsvinnende lite. En mikroskopisk forskjell, bare en bitte, pitte pitte bitte bitte liten forskjell. Usynlig. Hvordan kan noe som det er så lite av utgjøre en forskjell? Og Jordkloden er heller ikke viktig forresten, den utgjør jo bare 3 ppm (0,003%) av solsystemets totale masse!, det er jo så bitte bitte lite. Sier seg selv at noe som er så bitte lite pitte lite ikke kan være vikti ikke sant?

   Klimafornektere liker å leke med disse størrelsene og tallene;

   Når C02 «bare» er «plantefor», finnes C02 over alt og har superkrefter og det er ufattelige mengder av den for den er jo tross alt grunnen til at alle planter og trær på Jorden puster og lever. Planter, som alle dyr og mennesker, er helt avhengige av. Men, når C02 brukes for å forklare en økning i drivhuseffekten, da da er den plutselig blitt så liten, så ubetydelig og kraftløs. Så biiiiiiiiiiiiiiitteliten.Kun en spooooorgass.

   Én ppm CO2 utgjør i atmosfæren cirka 7,81 milliarder tonn CO2. Får britiske Met Office rett i at konsentrasjonen øker med 2,5 ppm, vil det med andre ord være rundt 19,5 milliarder tonn mer CO2 i atmosfæren ved utgangen av 2017 enn ved starten. Den totale mengden CO2 i atmosfæren i dag er cirka tre tusen milliarder tonn, eller 3000 gigatonn om du vil – altså 400 ppm.

   «Sammenhengen mellom økning av klimagasser og økende temperatur er klar: akkurat som blekk gjør vann mer farget, gjør CO2 atmosfæren mer absorberende. Det ekstra CO2et i atmosfæren vår fanger energi som ellers vil unnslippe til verdensrommet. Den målte globale oppvarmingen stemmer overens med mengden energi fanget fra drivhusgassene til atmosfæren. En fordobling av CO2 fra 280 ppm til 560 ppm er fortsatt «lite», men akkurat som med arsenikk, er forskjellen mellom lite «lite» og et større «lite» gjerne dødelig.»

   Vi er i en interglacial periode akkurat nå. Det begynte på slutten av den siste istiden, ca 10.000 år siden. Og siden 70-tallet har energien og varmen fra solen vært avtagende. Nedre del av atmosfæren blir varmere mens den yre blir kaldere. Et tydelig menneskelig avtrykk.

   Dette er det skumle:

   Jorden skulle altså blitt kaldere nå. Men i stedet ser vi kraftig oppvarming. Vi ser økning av havnivå, og havene blir varmere, overflatetemperaturene blir høyere, Grønnlandsisen smelter, den arktiske sjøisen smelter, selv i Antarktis er det nå mer tap av is enn vekst. Store hetebølger raser i Europa sommeren 2017 osv. Det kan bare være en forklaring. Menneskers innflytelse er nå den dominerende faktoren for klimaendringer.

   Her er en artikkel om drivhuseffekten fra store norske leksikon.
   https://snl.no/drivhuseffekten

   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

   Planter lever ikke ac C02 alene. Mage studier viser at ugress tilpasser seg hurtige miljøendringer fortere enn nytteplanter. Bier er allerede rammet av forurensing og klimaendringer. Hvem skal befrukte plantene i fremtiden?

   Climate change, habitat loss and fragmentation, and deterioration of habitat quality have been proposed as some of the prime suspects responsible for the decline.

   https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/10/19/195341273/studie-viser-insektbestanden-stuper-75-prosent-forsvunnet-pa-naer-30-ar

   Faktasjekkeren FactCheck.org viser til at de negative sidene er langt flere enn de positive ved et høyere C02 nivå. Spesielt i fremtiden.
   http://www.factcheck.org/2017/08/co2-friend-foe-agriculture/

   Er mer C02 i atmosfæren nødvendigvis bra for plantelivet?

   Such claims fail to take into account that increasing the availability of one substance that plants need requires other supply changes for benefits to accrue. It also fails to take into account that a warmer earth will see an increase in deserts and other arid lands, reducing the area available for crops. Plants cannot live on CO2 alone; a complete plant metabolism depends on a number of elements. […] CO2 enhanced plants will need extra water both to maintain their larger growth as well as to compensate for greater moisture evaporation as the heat increases. Where will it come from? In many places rainwater is not sufficient for current agriculture and the aquifers they rely on are running dry throughout the Earth.

   https://skepticalscience.com/co2-plant-food.htm

   Plant quality declines as CO2 levels rise
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036122/

 • Skvatt

  Jau, men å leva på berre eit par sånne prosent or den ofslegt store energibruken or i dag er me beint fram berre nøydde til viss me skal frelsa verda frå den forhufselege klimakatastrofa. Difor er dei naudsynte verkemidla ikkje til å koma frå; totalforbod mot å køyra sånn privatbil, totalforbod mot å nytta sånn flymaskin, totalforbod mot å eta sånt raudt kjøt (men berre viss det er importert, det lyt vêre unnatak viss det er norske bønder som hev produsert det), og totalforbod mot å varma upp bustaden meir enn naudsynt på vintaren, istaden lyt me gjenga i ytterklede innomhus. Lukkelegvis er sjølvaste Klimapartiet Dei Grøne allereie i gang med å starta innføringa i Oslobygda, då stend det berre att for resten or landet å fylgja etter. Og hugs at sånn ofseleg vasskraft ikkje er klimavênleg kraft, ikkje på vilkår, nei, det er det berre sånn gild og sæl sånn vindkraft som er (eller til naud sånn solkraft). Difor lyt me leggja ner alle dei vassdammane som hev øydelagd den norske naturen, og istaden byggja digre vindmølleparkar langsetter heile norskekysten. I namnet åt klima og miljø. Jau!

  • 1velger1234

   Du lyt søykje på stillinga som vart utlyst på NRK sine nettstader for nokre dagar sidan. Språkkunnskapane dine kan gjere god nytte der. Nynorsken på NRK sine nettstader er ofseleg morosam.

  • heimevernet

   Var det Odd Nordstoga som skvatt?

 • pandor99

  Artikkelen var i grunnen ganske flåsete, og den går ikke inn på produksjonsmengdene i landene som har satset mest på fornybar strøm slik som Danmark, UK og Tyskland.

  Okke som, BP skriver i sin Energy Outlook at de forventer at Renewables, inkl hydro og bio, vil nå 18%-19% av total energi i 2035. Det er ganske spenstig.

  https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf

  På solar har man kommet langt ned i kostnad på de beste prosjektene i Chile og den arabiske halvøya – ned mot 20 øre kwh, mens vindkraft til havs er det mest interessante for Norge da vi har enorme og uttømmelige ressurser. Energiverket antyder 40 øre per kwh i 2030.
  Vindkraft på land er den billigste formen for ny strøm i usa, UK og flere andre vestlige land.

  Artikkelen om pellets fra Daily Mail har som forutsetning at trevirker er som olje, at det ikke er co2-nøytralt. vel da får man som bestilt. Men alle vet at skog vokser raskt opp igjen, mens olje trengs flere millioner år for å dannes.

  • Henning Nielsen

   BP skriver:
   «The fuel mix continues to adjust, although oil and gas, together with coal, remain the
   dominant sources of energy. Renewables, with nuclear and hydroelectric power,
   provide half of the additional energy required out to 2035.»

   Tabellen på side 14 med forventet utvikling i «Shares of primary energy» viser at fornybar energi er beregnet til å utgjøre 10% av totalen i 2035, fornybar definert som: «Renewables includes wind, solar, geothermal, biomass, and biofuels.» Vannkraft og atomkraft er holdt utenfor.

   Av disse 10%, er altså sol og vind bare en del. Så om 18 år er fossile energikilder fortsatt domierende, med vind og sol godt under 10% av totalen.

 • Ove Eikeland

  Hvis olje kull og gass kuttes ut over natten vil verdens viktigste problem bli løst i løpet av 2 til 3 år. Da vil nemlig storparten av verdens befolkning være døde av sult og epidemier. Den viktigste verdikomponenten i jordbruk er diesel med ca. 70%, resten er arbeid, gjødsel, transport etc. Det er grunn til å tro at de fattigste delene av verden vil bli hardest rammet. Kanskje dette er den egentlige motivasjonen til miljøbevegelsen og at alt det andre er vikarierende argumenter? Typisk for vikarierende argumenter er at om de blir tilbakevist så forandrer ikke vedkommende innstilling.

  • Henning Nielsen

   Tja, det er iallfall lett å se for seg klare trekk av misantropi i klimabevegelsen. Dette er en gammel tradisjon, der mennesket fremstår som naturens fiende, eller sågar sin egen verste fiende. Med et slikt utgangspunkt blir menneskeliv lite verdt.

 • Morten Jødal

  Tallene for vind og sol er for høye. Ifølge IEA utgjør de 0,9 prosent av verdens energiproduksjon i 2017.

 • Morten Jødal

  Dette er fra Bjørn Lomborg:

  With the all the excitement for solar and wind, keep the perspective.

  The newest data from the International Energy Agency for 2015 shows that wind produced 0.53% of the world’s total energy supply.

  Solar PV (your standard solar cells) produced 0.13% of global energy supply. In total, solar PV and wind produced 0.66%.

  In the same year, 2015, the IEA estimates that the world spent $34 billion in subsidies for wind and $57 billion in subsidies for solar PV.

  When you hear much higher estimates, it is typically because you are told about a specific country at a specific time (e.g. when the wind was blowing steady for many days) and because you are being told the proportion of *electricty* which is only a subset of all energy use.

  And while 2015 is the latest global data available, using the IEA’s latest data and estimates for 2020, expecting all countries to live up to their Paris climate promises (the New Policy scenario), solar PV and wind for 2017 is likely going to be:

  Wind 2017: 0.68%
  Solar PV 2017: 0.24%

  In total, 0.92% of global energy.

  But just remember, global subsidies are similarly increasing from $91 billion in 2015 to $125 billion in 2017.

  So a billion dollars of subsidies bought 0.007 percentage points of solar and wind energy in 2015.

  In 2017 it still buys 0.007 percentage points.

  Yes, 2017 provided even more solar and wind (0.9%) but at an even higher subsidy cost.

  By 2040, with all nations living up to their Paris promises, the IEA estimate wind will contribute 1.88% and solar PV will contribute 1.03%, or a little less than 3% in total.

  Finally, remember that when someone argues that we spend lots of money on subsidies on fossil fuels – those are wrong, too. But stupid subsidies to fossil fuels don’t make it okay to hand out subsidies to renewables.

  See all data here: https://www.facebook.com/bjornlomborg/photos/a.221758208967.168468.146605843967/10156130703903968/?type=3&theater

  And data on subsidies from the latest IEA World Energy Outlook 2016, Figure 11.15, page 471.

  My argument to stop fossil fuel subsidies, e.g. here: https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/03/02/end-fossil-fuel-subsidies/LzzK4UxeC0J57WskBYeOqL/stor

  • pandor99

   IEA skriver i 2017:

   Renewable generation closes the gap with coal

   By 2022, global renewables electricity generation is expected to grow by over one-third to over 8 000 terrawatts per hour, equal to the total power consumption of China, India and Germany combined. As a result, the share of renewables in power generation will reach 30% in 2022, up from 24% in 2016.

   In the next five years, growth in renewable generation will be twice as large as that of gas and coal combined. While coal remains the largest source of electricity generation in 2022, renewables halve their gap with coal, down to 17% in 2022. Despite slower capacity growth, hydropower will remain the largest source of renewable electricity generation in our forecast, followed by wind, solar PV and bioenergy.

   https://www.iea.org/publications/renewables2017/

 • Hermann

  EL-BIL MYTENE
  Med tanke på fortellingene som presenteres i media. En ting er hva norsk media fremheiet av blant annet Elbilforeningen i Norge, sier. En annen ting er hva store bilprodusenter som GM og Ford sier på investorkonferanser:

  Hvor mange har fått med seg at GM vurderer å legge ned produksjonen av Chevrolet Volt, den som i Europa heter Opel Ampera ( produserer av GM for Peugeot /Citroen gruppen etter at sistnevnte kjøpte Opel av GM for noen mnd siden):

  ##General Motors
  25.juli 2017: GM May Slash Six Car Models to Combat Slumping Sales, Avoid Plant Layoffs

  https://www.thestreet.com/story/14238982/1/gm-to-consider-axing-six-models-to-combat-slumping-sales-avoid-plant-layoffs.html?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo
  The models at risk are the Chevrolet Volt, Buick LaCrosse, Cadillac CT6, Cadillac XTS, Chevrolet Impala and Chevrolet Sonic.»

  ##FORD
  Ford er like lite optimistiske:

  «Her avslører bilprodusentene sin egentlige holdning til elbiler»
  http://www.nettavisen.no/na24/her-avslrer-bilprodusentene-sin-egentlige-holdning-til-elbiler/3423291446.html

  «- Ikke et marked

  Ford-sjef Mark Fields mener ganske enkelt at kundene ikke ønsker elbiler, og at det er for dyrt.

  – I 2008 var det 12 elektriske biler på markedet i USA og de sto for 2,3 prosent av salget. I 2016 er det 55 modeller, og så langt i år står de for 2,8 prosent av salget.

  – Når alt kommer til alt så må du ha kunder, så det vil åpenbart bli utfordringer for driften hvis det ikke er et marked, sier han til Bloomberg.»

  ######################################

  Er det noen av dere som har fått med dere disse vesentlige innvendingen mot El-bil i norsk presse.
  I norsk presse presenteres det slik ( man kjøper markedsavdelingens propaganda rått, uten innvendinger)
  «Nye toner fra gigantene: Ford og GM satser elektrisk»
  http://e24.no/bil/elbil/nye-toner-fra-gigantene-ford-og-gm-satser-elektrisk/24154799

  Personlig stoler jeg mer på hva som sies i investorpresentasjoner enn hva som sies av markedsavdelingene……….

 • Jens Arvid Andersen

  Ingen partier på Stortinget fører en industripolitikk etter mitt hode. Planer for hva vi skal leve av etter oljen blir bare tomt snakk, slik jeg hører det. Eksempelvis mener jeg at vi bør parkere miljøvernerne og bygge ut all tilgjengelig magasinkapasitet og vannkraft i regi av Statkraft. Nå mens vi har råd! Uansett om vi i øyeblikket har bruk for kraften eller ikke. Kraften bør tilbys bedrifter lokalisert i Norge til en pris som om de hadde eiet kraftverket selv, dvs. til tilnærmet selvkost. Netto eksport av vannkraft bør ikke forekomme. De som promoterer noen form for privatisering av Statkraft kan umulig ha vurdert konsekvensene.
  Både vindkraft og solkraft har en fremtid. Vi burde konsentrere oss om å lage solceller basert på tilgang til billig vannkraft. Kanskje burde vi leie/kjøpe noen kvadratkilometer land i et vennligsinnet land i Sahara for å bygge et demonstrasjonsanlegg. Siemens og Kina har kanskje allerede sikret seg vindturbinmarkedet. Men: Ethvert tettsted langs kysten i Norge med respekt for seg selv burde ha en eller flere vindturbiner. Dette er jo flotte skulpturer som om 100 år sikkert blir erklært bevaringsverdige. Man må selvfølgelig ta hensyn til trekk av fugler, men bortsett fra det bør det være enkelt for private å sette opp en mølle på egen eiendom.

  • Henning Nielsen

   Hvis Norge ikke skal eksportere vannkraft, hvorfor da bygge nye vindmøller?