SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent, justert for sesongvariasjoner

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det var 110.000 arbeidsledige i september. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge sesongjusterte tall.

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det 8.000 færre ledige i september. Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.

Tallene for september (som er gjennomsnittet for perioden august til oktober) viser dessuten at antallet registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 4.000 personer fra juni.

Ifølge AKU-tallet steg det sesongjusterte tallet på arbeidstakere med 12.000 personer fra juni til september. Også dette er innenfor feilmarginen.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden.

Navs ferskeste tall viste at antall personer som var registrert som helt ledige gikk ned med 1.700 i oktober. Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på Nav-tiltak, falt med 1.900 personer.

SSBs tall er normalt sett høyere enn Navs, ettersom sistnevnte ikke fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for støtte.

NTB


Publisert: nov 22, 2017 @ 11:57 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • DrD .

  Så flott at arbeidsledighetstallet er på vei ned. Da kan man jo begynne å legge til de som er plassert på uføretrygd, og de som er parkert i fire år med å studere tullefag på universiteter slik at det korrekte arbeidsledighetstallet endelig blir tilgjengelig.

  • Representativt_Demokrati_?

   Hva med alle de deltids-ansatte, langtissykemeldte, førtidspensjonerte, under omskolering, på attføring, ventelønn eller uregistrerte?

 • Tor Anders Engen

  Men også de som NAV kaster ut systemet. Dette er kun svada og har alltid vært det.

  Hvorfor ikke bli mer seriøs å løse våre hovedproblemer? Det er multikultur og venstreradikale feminister.

  Fjerner man disse vil også de problemer som relaterer seg til jobb bli borte. Der man kan støtte til ordentlige skapelse av arbeid. Nå blir det prioritert utenlandske og kvinner av innovasjon Norge. De som er minst behov for støtte. Men også den regionale vurdering i støtte, der en gal person fra Finnmark uten noen kontroll eller planer får støtte, mens en med en virkelig bedrift idé blir nedstemt fordi han bor i Oslo.

  Det er mye man kan ta opp her, men det for være nok det jeg har tatt fram.

 • Knut

  Tallene ser flottere ut etter man har plassert noen innvandrere på tiltak og uføretrygdet resten av de. De får som kjent like gode trygderettigheter enn oss nordmenn som har opparbeidet oss våre 40 år for å få full trygd.
  Dette får de fra dag en, snakk om å pisse på våre egne minstepensjonister og andre lavtlønnede.

  • Teigr

   Det er vel ikke bare pissing dette dreier seg om.Sannheten er vel det drites fullstendig i egen befolkning.