Trygdelandet Norge

Hovedkontoret til NAV, i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nordmenn er verdens mest trygdede folkeslag – ca 30% av befolkningen mottar trygdeytelser. Dette til tross for at vi er et av landene med best helse i befolkningen.

Mange utlendinger som kommer til Norge reagerer på vårt system, og mener det gir feil incentiver. En suksessfull inder i Norge synes vi stiller alt for lite krav, og poengterer at politikken må stimulere til hardt arbeid og ikke det motsatte.

Videre, å kritisere de uføre, og antyde at de kunne jobbet om de ville, synes å være uhørt i den norske offentligheten. Uføre skal ha sympati, om de så bor i Syden og de facto har en kjøpekraft som overgår de som jobber.

Mediene presenterer gjerne de uføre som en gruppe som for alt i verden ville ha jobbet om de kunne. Men hvor sannsynlig er egentlig dette? Faktum per i dag er at kun 44% av unge mener det er forsikringssvindel å «plusse på litt». Hvilken moral har de da i forhold til å snylte på velferdssystemet?

Hele det norske trygdesystemet baserer seg på et tillit til at folk ikke utnytter systemet. Tidligere var det kanskje grunn til å mene at nordmenn var mer tillitsfulle og ærlige enn andre folkeslag, men nå? Antallet unge uføre stiger hele tiden, og dette gjelder spesielt psykiske plager, som jo er umulig å bevise.

I tillegg til at arbeidsmoralen er fallende blant unge, tar vi også inn masse flyktninger, som kan ha et helt annet syn på å snylte. Dette er ikke mediene spesielt interessert i å problematisere. Kort sagt, de ser ikke at den norske modellen ikke fungerer i det hele tatt kombinert med innvandring.

Til tross for stadige advarsler fra bl.a. OECD, tar sosialdemokratene sjansen på at lukrative trygdeordninger ikke hemmer arbeidsviljen i befolkningen.

Effekt av trygdesystemet

Trygdesystemet gir på den positive siden de aller mest stakkarslige et verdig liv, men sannsynligheten er stor for at systemet misbrukes fundamentalt. Dersom man har en vond rygg eller har psykiske problemer, hvor går terskelen for å søke om trygd fremfor å jobbe? Spesielt dersom man får det bedre økonomisk ved å ikke jobbe?

Trygd er nok noe sosialt stigmatiserende for mange av mottakerne, men er disse ulempene verre enn de økonomiske fordelene, samt fordelen av uendelig mye fritid?

Hvor blir det av sympatien for skattebetalerne, som må finansiere et system som gir incentiver for å ikke jobbe? I tillegg er de vel vitende om at de nesten ikke tjener noe på å jobbe – alt de i realiteten får igjen økonomisk for å stille på jobb hver dag, er differansen mellom nettolønn og trygd – det blir ikke mye per time for en med normal lønn. Tanken på dette kan drepe mye av gleden ved å jobbe.

I andre land rister de gjerne på hodet når de hører om det norske trygdesystemet – de skjønner knapt at noen gidder å jobbe. Tar alle disse andre landene feil?

Som skrevet andre steder, det ville alltid være folk som frivillig gir til de aller mest stakkarslige – men da ville giverne sørge for at pengene gikk til nettopp disse – og kun til dem. Enhver tar bedre vare på det som er sitt enn det som eies i fellesskap. Det statlige trygdesystemet medfører altså et massivt sløseri, samt at det gir feil incentiver til den arbeidsføre befolkningen.

Det statlige trygdesystemet bør derfor avløses av frivillige løsninger snarest mulig, før arbeidsviljen i befolkningen kollapser for alvor. Slutter folk å jobbe, får de trygdede til slutt ingenting.

 

 


Publisert: nov 22, 2017 @ 9:10 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Morten Rønneberg Aaneland

Samfunnsdebattant

Latest posts by Morten Rønneberg Aaneland (see all)

 • Torgunn

  Poenget med folketrygden er at det er tvungen sparing for felles løsninger ved sykdom og alderdom. Det er skattebetalere som bærer velferdstaten; samt alle som arbeider i velferdsyrkene uten spesielt god lønn og gode arbeidsforhold.
  Kvinner i lavlønnsyrker er ofte tema for debatt.
  Migrasjonen har ført til at vi har en stor gruppe som mottar velferd uten å betle skatt.
  Det er ikke bærekraftig.
  Enten må vi stenge grensene og returnere folk som ikke arbeider, eller vi må avvikle hele velferden og satse på private forsikringer ved sykdom og for pensjon.
  De fleste er trolig tilhenger av første alternativ.
  Hva med flertallet i Stortinget? Det ser ikke lyst ut for nordmenn i fremtiden.

 • Arbeideren

  Trygdesystemet bør erstattes av borgerlønn. Som en basic inntekt for alle som ikke evner å bidra til samfunnet. Disse bør heller ikke ha visse privilegier som f.eks å stemme ved stortingsvalg og kommunevalg.

  • Hans Hansen

   Nei. De uføre og alderspensjonistene må holdes utenfor borgerlønnssystemet. Trygda til de uføre skal være mye høyere enn dagens nivå og er noe helt annet enn minimumslønn (borgerlønn) for å overleve. Å si at borgerlønn skal erstatte uføretrygd blir som å si at borgerlønn skal erstatte all lønn for lønnsarbeid. Men forøvrig er jeg enig i at borgerlønn kan innføres og erstatte NAV-systemet. Utlendinger/ asylanter bør forøvrig holdes strengt utenfor borgerlønnssystemet.

   • Arbeideren

    Ja, enig. Du har et poeng der. Pensjonister som har gjort seg fortjent til borgerrettigheter skal selvfølgelig beholde stemmeretten.

 • Spaceman_Spiff

  Nordmenn er verdens mest trygdede folkeslag? Tja… er ikke en stor andel av de på trygd her nettopp andre «folkeslag»? Greit at vi nok flyr høyt uansett, men det henger nok sammen at vi har tatt oss råd til å la folk slm er litt uttafor få gå på trygd.

 • Roy Thorbjørnsen

  «Trygd er nok noe sosialt stigmatiserende for mange av mottakerne, men er disse ulempene verre enn de økonomiske fordelene, samt fordelen av uendelig mye fritid?» Jeg gidder nesten ikke engang kommentere det du her skriver. Kom deg ned fra din høye hest og prøv å leve som ufør ett par år. Skal love deg at det på ingen måte er noe å trakte etter. Problemet er nå at vi importerer mennesker i tusentall som aldri vil komme i jobb, og derfor får vi generelle hatske utspill mot systemet, noe som da går ut over vanlige legitimt uføre nordmenn. Hvis du ønsker borgerkrig er dette veien å gå. Sett grupper opp mot hverandre.

  • Bjarne

   Enig. Artikkelen er kunnskapsløs. Ingen får i dag uføretrygd uten medisinskvitenskaplig dokumentasjon på at arbeidsevnen er redusert med minst halvparten pga fysisk eller psykisk skade eller lyte.

   At arbeidsevnen er tapt betyr ikke, som en del later til å tro, at man nødvendigvis er 100 prosent invalid. Derfor er det fullt mulig for en del uføre å dyrke hobbyer og utføre enkelte praktiske oppgaver, samtidig som man ikke er frisk nok til fast arbeid.

 • Truls

  Vi er i ferd med å kopiere Sverige, ufattelig!

 • Roy Thorbjørnsen

  Mange har også behov for å bo i ett varmere klima pga sykdom.

 • Avatar

  Har man ikke bodd i dette landet i minimum 3 generasjoner så burde man hverken hatt krav på pass eller trygd.
  Er man gift med en norsk bør andre regler gjelde. De som kommer rekende på en fjøl burde fått en returbillett etter endt arbeidsinnsats.
  Det er sånn det burde vært.

 • Jon H

  Lasset blir tyngre og tyngre å dra for de stadig færre som må dra det … https://uploads.disquscdn.com/images/43eedf452f851b356a124b70411428901ec1068b92ec8bb026df13879199895a.jpg

 • AugustPetersen

  Er ganske oppgitt over «uføre» som selv bygger garasje, dyrker sine hobbyer og farter rundt i bobiler på felleskapets bekostning. Selv blir man skattet ihjel og det siste nå er økende bompenger og avgifter for å komme seg på jobb, noe som betyr en lønnsreduksjon på ca 70 000,-. Hvor lenge skal man orke å jobbe? Solidariteten i meg er visket ut grunnet de observasjoner som man gjør hver dag.

  • Filosofie

   August Pedersen, trur du verkeleg på det du skriv her? Du har lite kunnskap om det å vere ufør, trygd osb. Om du ikkje har fått det med deg så skal du få vite det no. Uføretrygd blir trekt i skatt på lik linje med lønn. Du får ikkje feriepenger eller andre goder. Frå folketrygda får ein 66% av den lønna ein hadde då ein blei ufør.
   Veldig mange går altfor lenge i ein jobb som tek knekken på helsa både fysisk og psykisk, før dei går til lege. Det er nemlig svært høg terskel hos dei aller fleste dette å skulle bli borte frå jobb, det sosiale og kollegiale. Det er ingen som verkeleg ønsker å falle utenfor arbeidslivet pågrunn av helsa svikter, det trur eg nok du òg greier forstå. Å tru at ein får eit lukrativt liv ved ytelser frå NAV, er temmeleg naivt og lite kunnskapsrikt. Og kvifor skal ikkje ein som er ufør få dyrke ein hobby? Det er jo kjempeflott at ein ikkje blir sitjande med hendene i fanget og deppe. Det er så mykje fordømande å lese om uføre at eg blir flau på dei dømande sine vegne. At mange reiser eller flyttar til Syden store delar av året, er jo sjølvsagt på grunn av klimaet. Meir sol og varme har gunstig effekt på kroppen som igjen auker livskvaliteten.
   Eit godt råd: Døm ingen før du har gått i deira sko ei stund.

   • AugustPetersen

    Å tråkket jeg på noen tær nå? Hvis man står på garasjetaket og legger på nytt blikktak, mens man er uføretrygdet for ryggplager, kjøper man bobil til 500 000 og driver med hobbyer som er svært dyre og fysisk krevende, samt hyppige turer til Syden så kan man vel si lista for uføretrygd er lagt for lavt og slår totalt feil ut. Disse personene kunne i det minst bidra litt. Mulig at mannen har vunnet i tipping hva vet jeg. Kanskje ytelsene skulle vært behovsprøvd. Og meir sol og varme har sikkert god effekt på min kropp også, men det har jeg ikke muligheten til fordi jeg må jobbe, med stadig mindre igjen av lønnen med litt redusert pensjon, litt økte bompenger, litt økte flyseteavgifter, litt mer eiendomsskatt, gjenninnført arveavift, litt høyere formueskatt, litt høyere drivstoffavgift, litt redusert veivedlikehold, økte egenandeler på helsetjenester, litt etterslep på helsekøer så folk må ty til private løsninger etc etc.

    • Bjarne

     Du tar feil. Ingen blir uføretrygdet uten at det foreligger solid dokumentasjon på manglende arbeidsevne av medisinske årsaker.

     Tapt arbeidsevne betyr ikke nødvendigvis, som du later til å tro, det samme som at man er helt invalid. Derfor er det mulig å ha fysisk krevende hobbyer for enkelte uføre.

     Hvis uførepensjonisten før vedkommende ble trygdet hadde OK økonomi, oppsparte midler og investeringer så er det fullt mulig å ha dyre hobbyer og dyr bil.

     • ad1648

      De som har høy uføretrygd har også hatt god inntekt og langt arbeidstid og har betalt inn mer skatt enn de fleste.

     • Bjarne

      Nettopp. Det er en forsikringsordning de har betalt inn til via skatteseddelen. Det er bare rett og rimelig at de kompenseres når de er uheldig og mister arbeidet pga dårlig helse.

    • Filosofie

     Du trakkar på sjølvfølelsen til folk som slit med helsa. Som meir enn gjerne skulle vore i arbeid, og som har stått på meir enn 24 tima i døgnet gjennom feire tiår, med både ein og to ekstrajobbar for å få nok pengar til alle utgiftene som familier har her i landet. Du trakkar på mødre som har grett sine modige tårer av smerter heile døgnet pågrunn av slitasje og psykisk knekk fordi pengane ikkje strekk til, men som har karra seg på arbeid trass smerter og som til slutt må kaste in handduken, og gi opp. Alle som har falle utanfor fellesskapet på ein arbeidsplass dei elska og på fedre som har missta grunnlaget for ei trygg økonomisk inntekt til familien på 7, og du trakkar på alle dei som aldri fekk sjansen til og delta i arbeidslivet.

   • ad1648

    Jeg tror ikke det alltid nytter å forklare slike enkle fakta for dde som allerede har bestemt seg og «vet mer» enn både leger og NAV-ansatte. De med «sunt bondevett» vet du.

 • Frankie

  Lurer på om de som «snylter» på systemet egentlig er smartere en oss som jobber 40- 50t i uken. Skattepengene vi bidrar med blir brukt som et våpen i mot oss i form av demografisk utskifting. Kanskje alle burde lagt ned arbeidet og gått på nav? Felleskapet er allerede borte så hva er vitsen?

  • En som snylter på systemet er nok ikke noen dumming, men en som sannsynligvis har en god utdannelse som gjør at han kan motta en god trygd, samtidig med at han , eller hun kan jobbe svart. Personen har også en omgangskrets som liker han/hun veldig godt, siden det blir billig å få gjort noe som ellers ville koste skjorta. Tror ikke det er så mange av dem. Men vet du om en, så er en telefon til NAV greit å ta, siden dette er kriminelt. Å bli syk og kun gå på nav derimot er ingen god ide, om en ikke er en slik luring, eller er nødt. Men for all del still deg i veien for en buss

   • Frankie

    Har som deg i utgangspunktet lite til overs for snyltere, men poenget mitt er at det ikke gir noen mening å betale til fellesskapet når det ikke er noe felleskap igjen.

 • Fantastan

  Trygdesystemet hadde lett vært bærekraftig hadde man ikke importert flere titusener av nye trygdemottakere i året.

 • Ove Jan Olsen

  Før en «hetser» dvs. drar alle under en kam bør en tenke tanken hva med om det var «meg» el mitt barn som ble ufør el født med «skavanker» … og måtte kjempe i år & dag for gjennomslag for trygd og så må en jaggu meg forsvare seg mot den gemene hop i tillegg også 😉 Ingen får trygd uten at det er skikkelig gjennomgått og dokumentert fra flere hold , men & lyte og sykdomsbilde etc …. (er bare de som spaserer rett inn i landet som flyktning som unnslipper slike krav)

  • ad1648

   Mye synsing og uvitenhet fra personer som har null kjennskap til hvordan systemet faktisk fungerer. Samt at man sauser sammen ordninger som ikke har noe med hverandre å gjøre. Ka, det snyltes mye med dagpenger, overgangsstønad for enslige mødre(til de grader) og sosialhjelp. Men særdeles lite hva uføretrygd gjelder. Det er ekstremt vanskelig å få uføretrygd. Det er ikke noe man får slengt etter seg under et oppmøte på NAV selv om mange i kommentarfeltene ser ut til å tro det.

 • DemokratiNå!

  Gjennom 90 tallet laa antall uforetrygdede paa rundt 295 000. Naa idag ligger antall uforetrygdede paa omlag 310 000+, hvorav vi har fatt omlag 50 000 uforetrygdede innvandrere. Det blir helt feil aa kritisere utviklingen i nordmenns arbeidsvilje uten aa spesifisere at dette gjelder nye landsmenn.

 • Skvatt

  Det er nett når eg les slikt noko eg kjenner trongen til å slå meg sjølve på bringa og skryta or at eg kjem frå verdas beste land. Hjå oss er me nemlegen so rike at me fint kan tola at longt fleire gjenge på NAV og mottek monaleg or båe trygd og stønad. Og lukkelegvis for det, av di me kan venta mongjen fleire floktningar i åra som kjem som au ynskjer sin rettvise del or velferdsstaten. Men det er ikkje so farlegt, av di me er verdas rikaste land med meir enn nok pengjar. Jau, so rike er me at viss det vert skrint med pengjar for Onkel Stat er det jo berre å auka skattane og avgiftane, so verte det meir enn nok pengjar att. Halleluja!

 • AugustPetersen

  Har nok med mer enn om jeg har sett saksdokumentene eller ikke, eller misunnelsen som du mener. Saken er vel heller at slik som systemet er nå, så er ikke dette bærekraftig velferd og det vil bryte sammen før eller siden. Sann mine ord på det, så du må regne med å bli trukket, enten du er syk eller frisk eller en plass midt imellom. Først og fremst er det de som faktisk er arbeidsuføre som vil bli straffet fordi at man ikke har laget et system som virker riktig og tar vare på den arbeidskraft og ressurser som den enkelte besitter. Vi har jo en ny rekord med uføretrygdede med nesten 10% av den arbeidsføre befolkning: https://www.nettavisen.no/na24/ny-rekord-321000-nordmenn-far-ufretrygd/3423339794.html Enkelte steder har dette nådd epidemiske størrelser. Kan naturligvis forståes strukturelt da det nesten blir umulig å flytte til Oslo fra eksempelvis Berlevåg når man er 50 år, man har simpelten ikke råd til å etablere seg der med bolig, slikt sett blir uføretrygd en lettere utvei. Det er videre alt for mange direkte svindelsaker som har blitt avdekket som i stor grad viser at klager du nok over en lengere tidsperiode, vil du bli uføretrygdet. Uføretrygede i jobb: http://www.tv2.no/a/8553686/ eller denne https://www.nettavisen.no/na24/3560366.html eller denne http://www.h-a.no/nyheter/fikk-673000-for-mye eller denne https://www.nrk.no/trondelag/anmeldt-for-svindel-av-1_2-millioner-kroner-i-uforetrygd-1.135172 Marokkanerne husker du nok sikkert: https://www.nettavisen.no/971443.html så at man har saksbehandlere som krever solid dokumentasjon kan da ikke stemme alltid. Videre så kan jeg nevne at våre nye landsmenn fra både Afganistan og Somalia faktisk blir uføretrygdet etter noen år, da det viser seg ganske umulig å tilpasse dem til arbeidslivet. Slikt sett belaster de ikke sosialbudsjettene til kommunene. Men jeg har ikke sett saksdokumentene..