Når minoriteter blir majoritet

FrPs Mazyar Keshvari:

– Asylsystemet var ikke tenkt slik at millioner av mennesker skulle få migrere til velstående, veletablerte land i Europa og leve resten av livet på velferdsoverføringer fra skattebetalerne.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari drøfter innvandring, velferd og debattklima med Resetts redaktør Helge Lurås. Keshvari mener at migrasjonen fra ikke-vestlige land kommer til å ha store konsekvenser for Norges fremtid.

– Hvordan skal man integrere minoriteter når de er majoritet i deler av landet?

Keshvari mener at venstresiden har investert for mye følelser i enkeltsaker, snarere enn å fokusere på helheten i situasjonen, med millioner av mennesker på flukt verden over.

 


Publisert: nov 29, 2017 @ 10:31 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Resett TV

Latest posts by Resett TV (see all)

 • DrD .

  Problemet er når politikerne tviholder på makten og ikke forholder seg til hva flertallet ønsker, men hva et mindretall som hyler høyest ønsker.
  Demokratiet i vesten vil bli brukt imot oss. Muslimene jager landets innbyggere bydel etter bydel ved hjelp av soft-terror, kriminalitet, voldtekt og overfall.
  Når muslimene får flertall i et område vil de kunne ta makten, slik de kuppet posisjoner i Oslo Arbeiderparti ved å stemme som en enhet.

  Grunnloven kan endres i løpet av to stortingsperioder. Hvis man lar islam fortsette å spre seg med immigrasjon og fødselsoverskudd vil de om noen år ha flertall. Da kan grunnloven endres, og Norge bli en islamsk stat.

  De som ikke tror dette er en mulighet; se på spredningen av islam de siste 1400 årene, hva som står i koranen, og vis til en velfungerende islamsk stat hvor kristne og andre religioner får leve livene sine i fred.

  Islamkritikk har ingen ting med rase eller mangel på empati å gjøre, men har alt å gjøre med kampen for å bevare vestlig kultur og sikkerheten for egne barn og barnebarn.
  Hvis vi ikke tar kampen i dag, så dytter vi den foran oss og overlater den til våre barn.

  • LasseRon

   Venstre, SV, Sp, Ap og KrF fikk godt over 50% av stemmene.
   Det tolker jeg som at flertallet ønsker masseinnvandring.
   Enten det, eller så anerkjenner de problemet, men mener likevel at saker som barnehageplasser, skatt, rovdyr etc faktisk er viktigere når de avlegger sin stemme.
   Vet ikke hva som er verst.

   • DrD .

    Kun direktedemokrati er ekte demokrati.
    Politikere lyver for å bli valgt, og store deler av befolkningen er for ignorante til å innse det, og til å innse hvilke saker som faktisk er kritiske for deres barns overlevelse.

   • Skvatt

    Rovdyr er viktegast, lyt eg berre nemne. Dessa forhufselege svenskevargane er dei einaste innvandrarane me ikkje skal ha nokon or, ikkje i noko høve. Jau!

 • bitten

  Tror at Frp med Mazyar Keshavri har et stort flertall i ryggen med dette budskapet der ,
  ja den sosialistiske siden setter sine egne ego følelser i asyldebatten aller først .

  Vi har ingen plikt til å hjelpe en eneste økonomiske immigrant her i landet ,
  dette får man gjøre i nærmeste trygge havn i nærområdet heller .
  Venstresiden i Norsk politikk med AP burde tenke på landets fremtid aller først ,
  enn å trumfe igjennom når det gjelder den afghaner saken her med stor svik .
  Så mange som vil presse seg i landet i fra den tredje verden av immigranter ,
  så hele venstresiden burde ta til fornuften i asylpolitikken i enkelte saker .

  Synd at man ikke kan samles om et stort flertall på stortinget , at asylindustrien må legges
  fullstendig vrak her , som burde være det aller viktigste målet , budskapet mener jeg .
  Velferdsstaten takler snart ikke flere økonomiske immigranter ,
  så den store toppen der er nådd for lenge siden her i landet .

 • Larkange

  Fint at Keshvari poengterer at den såkalte flyktningkonvensjonens trinnhøyde og stipuleringer fra WW2 er blitt så til de grader misbrukt/feiltolket nærmest uimotsagt. Fullstendig fallitt av våre nissepolitikere å ikke gripe fatt i dette enkle juridiske faktumet.

 • Tor Anders Engen

  Husk at Pakistan var ikke et land. Det var muslimer som krevde at dem måtte ta deler av India for å bli fornøyd. Ved bruk av terror og hat, så fikk dem viljen sin. Forsatt sitter dette hatet fra muslimer at dem ikke får mer av India.

 • Dogen

  Kan noen definere barnefattigdom? Betyr det at fattige familier ikke kan reise utenlands, for eksempel til Somalia?

  Har forresten noen oversikt over hvor mye midler som sendes ut av landet til eks. Pakistan?

  Mener Keshvari at man skal tvangsoppløse de selvsegregerte i innvandrertette områder?

  • forbauset

   Barnefattigdom skyldes stort sett at mange innvandrerforeldre ikke er i jobb. De lever på stønader fra NAV. Av disse stønadene blir en del av beløpene sendt til familiene i landet hvor har sin opprinnelse. Dette snakkes det lite om.

   • Dogen

    Å leve på stønad fra NAV betyr nødvendigvis ikke fattigdom. Dessuten har det mye å si hvordan de disponerer midlene sine.
    Er de under en viss inntektsgrense, dukker det andre stønader opp, slik som bostøtte, og stønad til utdanning for barna osv.

   • Ann O Nym

    Lysbakken løy om antall fattige i Norge under valgkampen. For en tarvelig mann.

 • Lur Ing

  Tenk om alle kunne være like fornuftig som Keshvari. Men jeg må si at jeg har mange venner fra Iran å de er veldig fornuftige mennesker som smelter inn lett i vårt samfunn. De som jeg kjenner tar alle avstand fra islam.

 • Orsen330

  Farvel mitt kjære fedreland

 • invernes

  Støtter Mazyar Keshvari i dette, her har FRP advart nordmenn i årevis men Ola dunk er tunghørt treg og ufattelig naiv, naiv til det utslettende.
  Selvsagt var asyl muligheter kun en midlertidig løsning til det ble fred i de land der de kom i fra, men sleipe venstre side politikere pressen og advokater trenerte og trenerte og sørget for at hele familie grupper kom etter, nå heter det emigranter ? hvem pokker har bestemt at vi skal fylles opp med migranter ? vårt land er da for fxx ikke til salgs for fremmede mennesker og kulturer.
  Men hva i helvete kan man gjøre når folket i eget land driter i sin egen fremtid og ødelegger håpet for egne barn.
  De våkne må nok belage seg på å flykte til Øst Europa.

  • Lur Ing

   Du tar mine tanker å setter ord på de 🙂

  • Cecilie_M

   Amen og vel talt Invernes 🙂

  • Ann O Nym

   Takk, du har så rett i alt!!

 • Orsen330

  Hvor langt skal vi tillate at det går?
  For meg ser det ut til at vikingånden er forlatt, mens den tusseladde alkoholiserte 1800.talls nordmannen er gjenfødt.
  Politikerne våre kan vi ikke lenger stole på. De er vel ikke dummere enn at de ser hvor det bærer henn?

 • Åse Bjerke

  Interessant debatt mellom Mazyar Keshvari og Helge Lurås! Håper mange fikk med seg denne!

 • Siri

  Full støtte til Keshvari!

 • selma

  Jeg innrømmer at jeg har antennene ute og er på vakt når FRP utdyper sine meninger om innvandringspolitikken.
  Årsaken til det er at vi pr. idag ikke har andre partier som er kritiske til situasjonen. Og etter som alt peker i en negativ retning, møtes alle uttalelser med store forventninger.

  Keshvari sa mye som vi kritikere må si oss enige i :
  eskalerende utvikling i Oslo,. spesielt Søndre Nordstrand, Oslo indre øst, 140 mill kr. brukt uten at man ser resultater –
  Altfor mange er ikke i jobb, barnefattigdom oppstår som følge av at foreldrene ikke arbeider og blir avhengige av velferdspenger, barnefattigdom er stort sett et innv.fenomen –
  Politikken styres av følelser heller enn fornuft –
  Asylinstituttet utvides og misbrukes, det skaper også bekymring blant mange innvandrere som allerede er i landet, som ser hvor lett det er å bli gående på gode statlige støtteordn. livet ut –

  Utviklingen er skremmende for landet om den får fortsette.
  Lurås, som skal ha stor takk for å utfordre partiet, kom med en del styrende spørsmål, som Keshvari unnlot å følge opp.

  Når FRP synes det er greitt å stramme inn på velferden, skal de tiltakene også gjelde nordmenn? Keshvari mente det var ok, han hadde ikke noe klart svar på noe annet.
  Han unngikk problemet-
  For er det ikke et problem at nordmenn som er hardt arbeidende, med eierskap til landet, OGSÅ skal bli en del av de innstramminger som må til for at innvandrere skal integrere seg (lære språket, ta utdanning, får seg jobb, «bli som oss»)?

  Lurås nevnte den sosialiserings-prosessen som barn og unge utsettes for på alle skoletrinn, og som farver deres syn og holdninger til innvandring og islam, egen identitet etc.
  Den problemstillingen gikk ikke hjem hos Keshvari. Han viste til at yrkesvalg ofte preges av ens ulike politiske preferanser, og at yrkesutøvingen kan farves av ens personlige oppfatning-
  Men politikerne har ansvaret for å legge til rette for et innhold i utdaningen som skal gi et ønsket samf.messig resultat.
  Og akkurat det er svært viktig, for å forebygge, og for å gi et godt innblikk i denne ideologien som truer med å velte landet, altså islam. (islam er fred? islams historikk etc.)
  Spørsmålet om ansvaret for egen befolkning responderte heller ikke Keshvari tydelig på.

  Innv.politikken baserer seg visst på hvordan man kan hjelpe flest mulig i et stadig tydeligere internasjonalisert verdens-samfunn, mens politikernes ansvar for å trygge eget land og egne borgere ikke omtales i det hele tatt. Eller det er ikke en del av pakken, unntatt hos Sylvi Listhaug. Men ikke engang HUN kan bære dette synet helt alene.
  Samtalen viser egentlig hvor langt Norge er kommet i globalistiske tankemønstre, og hva som styrer utenriks- , innvandrings, og innenrikspolitikken vår.

 • ritavoss

  Godt intervju! Og det man forsto og i alle fall lærte er at vi er ganske fortapte i Lykkelandet og at det finnes ingen vei «tilbake».

 • Gulosten

  Når stortingsrepresentant Mazyar Keshvari sier at barnerike familier som f.eks. somaliere har bedre økonomi av å leve på NAV kontra å ha en lavtlønnsjobb da hvert barn gir et tillegg forteller veien videre.

  Demografisk krigføring lønner seg også økonomisk.

 • Bjørn paulsen

  Heia lurås

 • Antabus

  Bet meg merke i at Lurås tok opp et meget viktig, men underkommunisert tema; nordmenns naivitet som følge av sosialiseringsprosessen i oppdragelse og utdannelse. Den politisk styrte hjernevasken.
  Tillater meg å sitere Dan Odfjell:
  «Hvem andre enn Gro Harlem Brundtland førte an: Allerede for snart 40 år siden i 1979, gjennom Stortingsmelding nr. 74, proklamerte hun: «Meldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fleretnisk samfunn». Og ufortrødent fortsatte hun: «De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, fremtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem».»
  https://www.document.no/2017/09/02/nasjonalstatens-odeleggelse/)

  • Arvid

   Nordmenns naivitet ja er et kapitel for seg. Jeg har skrevet om hjernevask av ungdommene som har blitt sendt til Utøya gjennom tidene. Jeg var i tvil om jeg skulle skrive om det, men så har jeg lest boken Gro- gate, og da kom sjokket. Hvordan var det mulig at et parti som skulle være arbeidernes parti skulle drive med hjernevasking, manipulering, avlytting, deinformasjon og provokasjon av norske borgere. En riksadvokat, to stats-advokater og en høysterettsdommer som alle løy for Stortinget.Denne skandalen er mye verre enn Watergate- saken i USA. Boken er forbudt utgitt i Norge før 2056, men kan lastes ned ifra Google.Det er 940 sider.

  • Comrade Pootie

   Bakgrunnen før denne helomvendigen fra norsk venstreside, som bare år tildligere hadde demonstrert mot innvandringen var oljekrisen i 1973 med OPEC og det der. Det var Internasjonale Sosialister som forhandet fram løsninger.

 • Jovlang

  141 millioner i «Tøyen-satsing». Hvorfor er det ingen tilsvarende «Holmenkollåsen-satsing»? Trenger ikke de også et «områdeløft»?

 • ad1648

  Tips til Resett: få et intervju med Terje Tvedt også. Hans nyeste bok er sannsynsligvis et av årets viktigste.

 • LasseRon

  Da er de idioter.
  Om de skjønner alvoret i situasjonen må de nødvendigvis prioritere bort de andre sakene.
  Statens første og viktigste prioritet er sikkerhet for sine innbyggere og kontroll på grensene. Om staten bare skulle hatt EN eneste oppgave, så var det dette.
  Når staten da feiler i dette skal du drite i hvor uenig du er i alt annet og stemme det partiet som prioriterer dette høyest. Hvis ikke er du med på å ødelegge landet.

  • Anders Stang

   Slik er nå verden ikke. I følge spørreundersøkelsen jeg nevnte over, mente 40% av de som stemte Ap at Listhaug gjorde en god jobb. Likevel er det nok ytterst arbeiderpartifolk som har planer om å stemme FrP i nærmeste fremtid. Sp fikk også stor støtte utenfor byene, hvor folk generelt sett har lite kontakt med innvandrere.

   En av de få folkegruppene i den vestlige verden som stemmer utifra enkeltsaker, er svarte i USA. De er såkalte «single issue voters» som det heter på engelsk. Omtrent 90-95% av svarte i USA stemmer på demokratene, noe de har gjort siden 60-tallet, til tross for at de er en av de mest konservative folkegruppene i USA. De er dypt religiøse (76% går i kirken), er mot homofili (69%), er mot at barn blir født utenfor ekteskapet (62%), er mot abort (63%), er mot utenomekteskapelig sex (54%), støtter dødsstraff (53%), er skeptisk til stamcelleforskning (44%), er mot innvandring (68%), osv. Disse tallene er hentet fra svarte demokrater, så tallene er nok enda litt høyere om en tar med de få svarte som er republikanere.
   Med andre ord, de har syn som hører til den mest kristenkonservative delen av det republikanske partiet. Likevel stemmer de altså på demokratene, fordi det var demokratene som fikk gjennom «Civil Rights Act» i 1964, som ga svarte like rettigheter. Demokratene støtter også i større grad diverse velferdsordninger, som svarte i veldig stor grad tar i bruk.
   Hadde svarte stemt utifra politisk overbevisning, hadde omtrent 70% vært republikanere.

   • LasseRon

    Riktig, slik er ikke verden. Folk er faktisk så dumme at de stemmer på partier som vil fortsette masseinnvandringen selv om de innser problemene med det.

   • Daniel Pedersen

    Verdt å nevne var det republikanerene som avskaffet slaveriet i sør, mens Demokratene var ihuga tilhengere av slaveriet.

 • KriKra

  I forhold til bruken av ‘i forhold til’, så er nok Resett, i forhold til andre medier, av de forholdsvis dårligste.

 • IdiAlpine

  Godt å høre at noen i politikken har føttene godt plantet i bakken. I 1973 kom det ut en skandaløs roman: The Camp of the Saints (Jean Raspail). Ser vi på dagens situasjon ser vi dessverre klare likheter. George Orwell har også noen bøker som er svært så aktuelle. Jeg anbefaler også Douglas Murray sin siste bok: «The Strange Death of Europe».

 • invernes

  Må bare legge ut dette brevet fra en vietnameser. Qui Nguyen GiovanniBruno • for 2 dager siden

  Vurdere
  å flytte hjem til Vietnam. Jeg leste nettopp på resett at andelen
  gutter blir høyere enn jenter. Slik går det når man importere
  hundretusenvis av analfabeter fra midtøsten og Afrika.

  http://resett.no/2017/11/26

  Velferdsstaten
  for meg. Det er ikke så viktig. Jeg jobber 12 timer hver uke for å
  drifte en restaurant. Er restaurant eier så slik må jeg bare jobbe. Helt
  siden jeg kom til Norge i 1990 har jeg aldri vært hos NAV en eneste
  gang. Vurdere å selge hus, bil og restaurant. Flytte tilbake til Vietnam
  for og bo der. Føler at Norge ikke lenger er norsk nasjon, men et
  islamsk kalifat. I tilegg hater Vg, NRK, Aftenposten, DAgbladet og
  ABCnyheter buddhister. Jeg merker at disse nettaviser er pro islamsk og
  negativ buddhisme på grunn av hva som skjer i Myanmar/Burma. Jeg har 3
  døtre. En på 11, 6 og 3 år. Aldri om jeg skal la min familie bli
  voldtatt av muslimer i Norge.

  Folk sier velferd, velferd og
  velferdsstat. Min familie har ikke bruk for velferdsstaten. Vi jobber 12
  timer hver eneste dag jeg og min kone. Jeg har fått veldig lite bruk
  for velferdsstaten for å si det sånn. Jeg ser på Youtube video fra
  Sverige. Disse muslimene er respektløse mennesker. Når jeg ser på disse
  Youtube videoene fra Sverige. Så ser jeg Norges framtid. Det er ikke
  bare jøder som flytter ut av Norge. Mange vietnamesere er også på
  flyttefot og i det vietnamesiske samfunn i Norge har mange diskutert
  dette veldig lenge. I den kommende framtid kommer det til å bli
  massefraflytting av jøder, vietnamesere, kinesere, japanesere og andre
  øst asiatiske folkegrupper fra Norge. Vi ser hvor dette bærer hen.

  https://www.youtube.com/wat

  https://www.youtube.com/wat

  • ad1648

   Slik er det. De gode flytter ut, subben blir igjen. Etniske nordmenn som har muligheten bør vurdere å skaffe et nytt hjem i Øst-Europa eller kanskje også Latin-Amerika.
   Det er så mye lettere for vietnamesere, chilenere etc. som har et hjemland å kunne reise hjem. Men hva med oss andre? Vi har bare Norge. Det eneste som er vårt hjem. Skal vi eksistere kun som en minoritet; enten i fremtidens Norge eller i et land hvor vi i det minste kan eksistere som mennesker? Nå ønsker forøvrig store deler av etniske nordmenn ikke å eksistere som nordmenn lenger; men som identitetsløse individer i «et multikulturelt paradis». Regner med at et mindretall ønsker å bevare norsk tradisjon og muligens blir det lettere om de emigrerer. De øvrige; det norske PK-flertallet kommer sannsynligvis på sikt til å konvertere til islam.

   Men om alle ressurssterke flytter ut av Norge blir det ikke mye skattepenger igjen til å foinansiere de somalske og pakistankse koloniene i Norge. Skal tro hva som skjer med dem?

   • ad1648

    ..

  • IdiAlpine

   Godt sagt. For oss som er etnisk norske blir det som å våkne med dundrende bakrus og snike seg ut før den som ligger i senga våkner – for så å oppdage at det er din seng. Vi har ikke noe sted å flykte 🙁

 • IdiAlpine

  Det er to ting som slår meg her. Det ene er Keshvari sitt folkelige gode språk, det andre er programlederens glimrende evne til ikke å komme i veien for gjestens synspunkter. Utmerket arbeid!