Kjøpsvik 20171128. Tettstedet Kjøpsvik i Tysfjord kommune er stedet hvor mange av overgrepene mot barn og mindreårige skal ha skjedd. Det opplyste politiet på en pressekonferanse hvor de la frem en rapport om politiets arbeid med den såkalte Tysfjord-saken. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
annonse
annonse

Vi har ikke jobbet godt nok med overgrepssaker, sier Stein Erik Bolle i den læstadianske forsamling i Norge.

– Alle former for overgrep er imot det som forkynnes i vår menighet, og vår støtte og våre tanker går til ofrene for overgrepene som er avdekket. Vi berømmer det motet de har vist ved å fortelle det de har vært utsatt for, sier Bolle til NTB.

Politiet i Nordland la tirsdag fram resultatet av etterforskningen i Tysfjord, der det er avdekket 161 saker, hvorav 151 seksuelle overgrep, over en årrekke. Mange av ofrene og gjerningspersoner skal ha vært knyttet til den læstadianske menigheten, og ifølge politiet har tilgivelse og «syndenes forlatelse» vært til hinder for åpenhet.

annonse
Erkjenner svikt

Bolle sier at han ikke er kjent med at overgripere har deltatt på møter i menigheten, men erkjenner at forsamlingen har sviktet.

– I likhet med andre instanser har ikke dette vært håndtert godt nok hos oss, sier han, men understreker samtidig at forsamlingen har samarbeidet godt med politiet i Tysfjord-saken.

Forutsetningene for å håndtere slike saker var annerledes for 10–20 år siden, og kunnskapen har økt, påpeker han.

annonse

Ifølge Bolle har forsamlingen i lang tid jobbet med retningslinjer for hvordan menighetene skal håndtere mistanker om overgrep. Særlig gjelder det etter at den såkalte avvergingsplikten ble innskjerpet i lovverket.

Viktigst å avverge nye overgrep

– Vi er opptatt av at lovbrudd skal forhindres. Sånn som det står i loven, skal man melde eller på annen måte forhindre nye lovbrudd og sikre at offeret får nødvendig hjelp, sier han.

Dersom sjelesørgere og predikanter får vite om overgrep, skal de gå videre med saken slik at man er helt sikker på at offer og overgriper får hjelp, understreker han.

– Det er vanskelig å uttale seg generelt og si noe som skal være allmenngyldig for alle forhold. I noen tilfeller er det riktig å anmelde saken. I andre tilfeller er det å gjøre det som er nødvendig for å sørge for at noen tar tak i det, sier Bolle, som samtidig holder fast ved at plikten til å avverge nye overgrep skal overholdes.

Hjelp i samråd med offeret

– Det betyr anmeldelse eller på annen måte i henhold til lovverket. Hovedpoenget er at offeret skal få hjelp, og at nye overgrep skal forhindres, sier Bolle.

– Hvem skal sørge for det?

annonse

– Nå det gjelder hvordan et offer skal få hjelp, går det ikke an å uttale seg generelt. Dette må skje i samråd med offeret, sier han.

– Driver ikke etterforskning

I en sak i VG i fjor der en annen av forsamlingens talspersoner, Odd Fagerjord, er intervjuet, går det fram at retningslinjene innebærer at menighetens folk skal vurdere om det er «hold» i mistanken om overgrep før politiet eller andre myndigheter kobles inn.

– Jeg oppfatter det som en vinkling som ikke er i tråd med dagens praksis hos oss, sier Bolle.

Han sier at menigheten ikke driver etterforskning.

– Det som er hovedbudskapet, er at praksisen vi legger opp til, er i tråd med norske lover og forskrifter, sier han.

(©NTB)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon