Oslo 20160726. Høyesteretts hus, tidligere Justisbygningen i Oslo tegnet av Hans Jacob Sparre. Bygningen ligger på Høyesteretts plass og er sete for Norges Høyesterett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Del saken
  •  
  •  
  •  

En mann i 20-årene som i Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett ble dømt til tvungent psykisk helsevern, har fått dommen omgjort av Høyesterett. 

annonse

Annonse

Mannens forsvarer, advokat Arne Gunnar Aas, har ikke snakket med sin klient etter at dommen kom 28. november. Han sier likevel til NRKat han ikke er i tvil om at klienten er tilfreds.

Mannen i 20-årene fra Alta, som ifølge kanalen har begått over 70 lovbrudd, ble i 2013 for første gang regnet som strafferettslig utilregnelig på grunn av paranoid schizofreni og psykoser. Før det hadde han sonet flere fengselsdommer.

annonse

Annonse

Høsten 2016 ble adgangen til å idømme psykisk helsevern utvidet. Fra 1. oktober 2016 ble det mulig å bruke tvungent psykisk helsevern på bestemte vilkår også som reaksjon på «gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art», skriver Rett 24.

annonse

Annonse

På bakgrunn av de gjentatte lovbruddene, som blant annet omfatter innbrudd i private hjem, i en barnehage og tyveri fra personer, ble mannen i 20-årene dømt til overføring til tvunget psykisk helsevern i både Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Saken ble anket til Høyesterett, hvor flertallet under «en viss tvil» konkluderte med at terskelen for tvungent psykisk helsevern ikke var nådd.

Siden pågripelsen i november 2016 har mannen vært innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Mannen skal framover på frivillig grunnlag få alternativ behandling på Åsgård sykehus (UNN).

I dommen fra Høyesterett kommer det fram at dersom han begår flere kriminelle handlinger, kan det opprettes ny sak.

annonse

Annonse

(©NTB)


Del saken
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
annonse

Les også: