Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Det siste tiden har vi fått høre stadig oftere om vold og trusler i Osloskolen. Stovner videregående skole har vært særlig utsatt. Det er ikke bare elever som utsettes for hets, trusler og vold, også lærere må arbeide under truende eller ubehagelige forhold. Hittil er det skoler på Oslos ytre østkant som har figurert mest i mediene. Men det er ikke bare på skoler i Groruddalen det er blitt mer vold og trusler.

Rektor på Borgen ungdomsskole i Asker, Kathinka Blichfeldt, sier at det er blitt et tøffere miljø blant ungdommene i området.

– Ja, det har blitt et tøffere ungdomsmiljø det siste året. Dette jobber vi med. Vi har tett samarbeid med foreldre, andre deler av kommunen og politiet. Dette går i bølger, vi ser at det dessverre er en trend i samfunnet, og vi opplever at dette har vært utfordrende over en litt lengre periode – særlig det siste året. Derfor jobber vi stadig med ulike tiltak for å forebygge og håndtere slike situasjoner, sier hun til Resett.

annonse

Rektor Blichfeldt presiserer at selv om skolehverdagen kan være svært utfordrende, har de ennå ikke sett vold rettet mot lærerne.

– Vi skal ikke legge skjul på at noen lærere står i vanskelige situasjoner med elever og kan oppleve enkeltsituasjoner som truende. Det har ikke vært vold rettet mot lærere.

De er polariserte forskjeller i levestandard i området. På Øvre Borgen bor mange ressurssterke familier, mens det på enkelte andre steder er svært mange innvandrere og flere med lav inntekt.

annonse

– Vi vet at det er levekårsforskjeller i området. Dette kan blant annet gi utslag i ulike muligheter til å delta på fritidsaktiviteter. Dette er ikke noe nytt. Disse forskjellene er beskrevet i rapporten Livet på Borgen, som viser både utfordringer og muligheter i området, sier Kathinka Blichfeldt.

Resett har fått tips om at det også ved ved barneskoler i Asker har blitt et miljø mer preget av trusler og utagerende elever enn tidligere. Det skal ha vært episoder hvor elever langt ned i skoletrinnene oppfører seg truende overfor lærere. En elev på en av ungdomsskolene skal være spesielt aggressiv. Han er av utenlandsk opprinnelse og skal ha fått oppholdsforbud i Asker sentrum pålagt av politiet. Rektor Anita Munkvold ved Drengsrud barneskole hevder hun ikke har kjennskap til disse tingene på sin skole.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene eller i de episodene som nevnes. Dette er ikke en riktig beskrivelse av hverdagen på den skolen jeg har ansvar for, sier hun.

Trine Svartås, politioverbetjent ved Oslo politidistrikt avdeling Asker, legger ikke skjul på at det er blitt mer vold og trusler i ungdomsmiljøet i kommunen.

– Ja, vi er klare over problematikken. Dette er utfordringer på flere steder i Asker, ikke bare på Borgen, men blant annet også i sentrum. Vi er påkoblet overalt der det er særlige problemer, sier Svartås til Resett.

Hun kan ikke på nåværende tidspunkt fortelle mye om årsakene til de økende problemene i ungdomsmiljøet.

Vi er inne i en fase der vi kartlegger problemene og vi har et godt tverrfaglig samarbeid med alle i kommunen som jobber med ungdommer. Vi vet jo at det er forskjeller i levekår, men vi kan ikke betegne dette som en årsak før situasjonen er kartlagt, sier Svartås.

I likhet med rektor Blichfeldt på Borgen, sier politioverbetjenten at dette er noe som variere fra tid til annen

annonse

– Dette går litt i bølger. For en stund siden ble det skrevet mye om et fenomen som kalles “beefing”. Det jobbet vi iherdig imot.

Beefing innebærer at det arrangeres slåsskamper som så filmes.

Politioverbetjent Svartås er tydelig på at vold preger mer av ungdomskulturen i Asker.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er vold inne i bildet. Men vi er ennå i en kartleggingsfase, så vi kan ikke gå ut med mye mer. Men vi kan bekrefte at det er blitt tøffere i ungdomsmiljøet generelt i kommunen.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon