Foto: Knut Falch / SCANPIX
annonse
annonse

Hvorfor er så mange av de undersøkelsene som liksom skal påvise nordmenns rasistiske og fordomsfulle holdninger til andre grupper så ofte beheftet med metodologiske mangler? Nå har vi et grelt eksempel i den nylig publiserte rapporten fra HL-senteret, som mener å dokumentere svært negative holdninger til muslimer blant mange nordmenn.

Det er virkelig begredelig å se utvalget av påstander deltagerne har fått seg forelagt for å svare på i hvor høy grad de er enige i disse. Jeg vil si at det nærmest er en fornærmelse mot oppegående, tenkende mennesker å få seg forelagt en slik liste. Påstandene pålegger respondentene å måtte forholde seg til “muslimer” som en ensartet gruppe, at alle står for det samme, at alle har kollektiv skyld og at ingen individuelle forskjeller eksisterer.

Se bare her:

annonse
  • Muslimer ønsker å overta Europa og utnytter deler av eliten for å fremme sine mål
  • Muslimer er først og fremst lojale mot islamske lover og derfor illojale overfor norske/europeiske verdier
  • Muslimer kan ikke integreres fordi de egentlig ikke vil
  • Muslimer forakter demokrati og utgjør en trussel mot vestlig kultur
  • Muslimer snakker med to tunger
  • Muslimer er styrt av en hatefull gud
  • Muslimer mangler humanisme
  • Muslimer mishandler kvinner, og den muslimske mannen er styrt av en primitiv seksualitet

 Som du roper i skogen, får du svar

Hva skal et intelligent og reflektert menneske svare på for eksempel påstanden om at “muslimer” ønsker å overta Europa? Vel, hva er fakta om dette? Jo, fakta er at vi relativt ofte kan bivåne sinte og ekstreme muslimer på TV som erklærer at deres mål er at islam skal bli hele Europas religion. Det kan altså ikke herske noen tvil om at for akkurat disse muslimenes vedkommende, så må man si at utsagnet er 100% riktig.

Angir man som svar på utsagnet at man er 100% enig, så er det altså helt korrekt i beskrivelsen av noen muslimer. Men de aller fleste oppegående mennesker vet at akkurat disse aggressive muslimene ikke er representative for alle muslimer. Men det gir ikke spørsmålsstillingen noen mulighet for å nyansere. Man kan eventuelt svare at påstanden bare er delvis riktig, men hva gir man da egentlig uttrykk for? At det bare er delvis riktig at muslimer ønsker å overta Europa, i betydningen dette ønsker de i liten grad, eller uttrykker man at noen få ønsker det, men ikke alle? Se, det er det helt umulig å vite ut fra svarene, fordi selve spørsmålsstillingen inneholder et premiss om at alle muslimer er like.

Svarer man bekreftende på at denne påstanden er delvis riktig, blir man for øvrig plassert i den gruppen nordmenn som har forutinntatte eller negative holdninger til muslimer, selv om man overhode ikke har det, men kun har registrert på nyhetene at visse muslimske grupper har erklært at de ønsker å overta Europa.

annonse

Og hva med påstanden om at muslimer selv har skylden for skepsisen mot dem? Igjen, en komplett umulig problemstilling å besvare meningsfullt. Sannheten er sannsynligvis at muslimer som kommer i et meget dårlig lys i mediene, ødelegger for flertallet av dem som oppfører seg fredelig og ikke forårsaker negative oppslag. Men hvordan i all verden skal man få frem dette synet i en undersøkelse som har som premiss at alle muslimer er like, alle har like holdninger og alle oppfører seg likt?

Og sånn kan man fortsette. Det er helt umulig å si noe om nordmenns holdninger, og om det dreier seg om fordommer, eller reelle fakta. Det er ikke en fordom å mene noe om muslimer, dersom det faktisk er realitetene for en del av dem. Men undersøkelsen stigmatiserer i utgangspunktet muslimer som en ensartet gruppe. Det gjør hele undersøkelsen i beste fall meningsløs og i verste fall bidrar den til nettopp de holdningene HL-senteret påstår at de vil til livs. For hvem liker å få sitt folk beskrevet som rasister når svaret er gitt slik spørsmålene blir stilt!

Terningkast 1 til HL-senteret, med andre ord.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon