HL-senterets undersøkelse stigmatiserer muslimer og fordummer nordmenn

Foto: Knut Falch / SCANPIX

Hvorfor er så mange av de undersøkelsene som liksom skal påvise nordmenns rasistiske og fordomsfulle holdninger til andre grupper så ofte beheftet med metodologiske mangler? Nå har vi et grelt eksempel i den nylig publiserte rapporten fra HL-senteret, som mener å dokumentere svært negative holdninger til muslimer blant mange nordmenn.

Det er virkelig begredelig å se utvalget av påstander deltagerne har fått seg forelagt for å svare på i hvor høy grad de er enige i disse. Jeg vil si at det nærmest er en fornærmelse mot oppegående, tenkende mennesker å få seg forelagt en slik liste. Påstandene pålegger respondentene å måtte forholde seg til «muslimer» som en ensartet gruppe, at alle står for det samme, at alle har kollektiv skyld og at ingen individuelle forskjeller eksisterer.

Se bare her:

 • Muslimer ønsker å overta Europa og utnytter deler av eliten for å fremme sine mål
 • Muslimer er først og fremst lojale mot islamske lover og derfor illojale overfor norske/europeiske verdier
 • Muslimer kan ikke integreres fordi de egentlig ikke vil
 • Muslimer forakter demokrati og utgjør en trussel mot vestlig kultur
 • Muslimer snakker med to tunger
 • Muslimer er styrt av en hatefull gud
 • Muslimer mangler humanisme
 • Muslimer mishandler kvinner, og den muslimske mannen er styrt av en primitiv seksualitet

 Som du roper i skogen, får du svar

Hva skal et intelligent og reflektert menneske svare på for eksempel påstanden om at «muslimer» ønsker å overta Europa? Vel, hva er fakta om dette? Jo, fakta er at vi relativt ofte kan bivåne sinte og ekstreme muslimer på TV som erklærer at deres mål er at islam skal bli hele Europas religion. Det kan altså ikke herske noen tvil om at for akkurat disse muslimenes vedkommende, så må man si at utsagnet er 100% riktig.

Angir man som svar på utsagnet at man er 100% enig, så er det altså helt korrekt i beskrivelsen av noen muslimer. Men de aller fleste oppegående mennesker vet at akkurat disse aggressive muslimene ikke er representative for alle muslimer. Men det gir ikke spørsmålsstillingen noen mulighet for å nyansere. Man kan eventuelt svare at påstanden bare er delvis riktig, men hva gir man da egentlig uttrykk for? At det bare er delvis riktig at muslimer ønsker å overta Europa, i betydningen dette ønsker de i liten grad, eller uttrykker man at noen få ønsker det, men ikke alle? Se, det er det helt umulig å vite ut fra svarene, fordi selve spørsmålsstillingen inneholder et premiss om at alle muslimer er like.

Svarer man bekreftende på at denne påstanden er delvis riktig, blir man for øvrig plassert i den gruppen nordmenn som har forutinntatte eller negative holdninger til muslimer, selv om man overhode ikke har det, men kun har registrert på nyhetene at visse muslimske grupper har erklært at de ønsker å overta Europa.

Og hva med påstanden om at muslimer selv har skylden for skepsisen mot dem? Igjen, en komplett umulig problemstilling å besvare meningsfullt. Sannheten er sannsynligvis at muslimer som kommer i et meget dårlig lys i mediene, ødelegger for flertallet av dem som oppfører seg fredelig og ikke forårsaker negative oppslag. Men hvordan i all verden skal man få frem dette synet i en undersøkelse som har som premiss at alle muslimer er like, alle har like holdninger og alle oppfører seg likt?

Og sånn kan man fortsette. Det er helt umulig å si noe om nordmenns holdninger, og om det dreier seg om fordommer, eller reelle fakta. Det er ikke en fordom å mene noe om muslimer, dersom det faktisk er realitetene for en del av dem. Men undersøkelsen stigmatiserer i utgangspunktet muslimer som en ensartet gruppe. Det gjør hele undersøkelsen i beste fall meningsløs og i verste fall bidrar den til nettopp de holdningene HL-senteret påstår at de vil til livs. For hvem liker å få sitt folk beskrevet som rasister når svaret er gitt slik spørsmålene blir stilt!

Terningkast 1 til HL-senteret, med andre ord.

 


Publisert: des 6, 2017 @ 8:11 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Sverre Avnskog

Lærer med interesse for politikk, samfunn og religion
 • invernes

  I en international undersøkelse var landene her i Norden de minst rasistiske i verden, India kom på topp som mest rasistisk så kom alle land i Asia og i araberverden, arabere er de eneste som fortsatt bedriver slavehandel.
  Så folk i Norden er så absolutt ikke rasister, men derimot naive til det selvutslettende.
  Dette utnytter politikerne i sitt hat mot oss.

  • GHjo

   Det er fullt mulig å gi et skikkelig svar på alle disse spørsmål, eller påstander,som er listet opp.Men hver påstand krever en hel utredning i seg selv.
   På f.eks det første, kan svares: Islam er en erobrings, underkuings og utbyttings-ideologi og det tilfaller hele det muslimske samfunn, ummaen, å bidra i Jihad, krigen som skal føres med alle tenkelige midler, for at islam og muslimer skal herske over hele verden.
   Når dette målet er nådd, etter en nærmest uendelig periode av krig og terror, skal det inntre et fenommen, som kalles “Islamsk Fred”.
   Derav kommer den totalt feilaktige benevnelsen på islam som “Fredens Religion”
   Medina var den første by Muhammed og hans flokk erobret, etter at byens befolkning var uvitende nok til å slippe dem inn.Det endte med at byens mannlige beboere, ble enten fordrevet, eller halshugget ved en oppspadd grøft på byens markedsplass og kvinner og barn ble nyttet som slaver eller sex-leketøy for muslimene. Det samme går igjen i IS organisasjonens oppførsel.De lever etter Muhammeds eksempel.Halshugging av menn og deres kvinner og barn som slaver og sex-leketøy.
   Islams tidsregning begynner ved erobringen av Medina.
   Slik kan man ta alle disse “påstandene” som er listet opp for seg,men det vil ta for lang tid her.
   For islamister er Europa som et Medina i gigant-format.Og vanlige muslimer har intet å stille opp mot dem, for det er. —disse— som “følger boken”.

 • Hanne Jensen

  Enig med deg i at dette er en helt håpløs spørreundersøkelse. Selv tror jeg at noen muslimer ønsker å overta Europa, og disse vil jeg kalle for islamister. Islam er jo en misjonerende religion (akkurat som kristendommen), så det skulle da bare mangle at de som virkelig tar religionen sin på alvor ønsker å spre denne. Samtidig tror jeg at også mange moderate/ikke-religiøse muslimer er livredd nettopp for at muslimene skal overta Europa, fordi de ikke ønsker å bo i en islamsk stat men foretrekker våre vestlige verdier. Man burde heller spurt folk om hvor mange de trodde det var i hver av disse kategoriene.

  Dessuten er det også et spørsmål om det å overta Europa er noe muslimene bevisst går inn for eller om det bare skjer fordi muslimene får flere barn enn ikke-muslimer. Jeg tror at Europa kommer til å bli overtatt av muslimene om vi ikke gjør noe for å hindre det. Dette pga det siste.

  Jeg tror denne meningsløse spørreundersøkelsen må ha vært laget i den hensikt å fremstille nordmenn som fordomsfulle.

  • heimevernet

   «Jeg tror denne meningsløse spørreundersøkelsen må ha vært laget i den hensikt å fremstille nordmenn som fordomsfulle.»

   Den fremstiller både muslimer og nordmenn som negative til andre folkegrupper innenfor staten. Men jeg synes det mangler en kartlegging av jøders holdninger til andre folkegrupper.

 • DrD .

  Her tar Avnskog feil. Han går ut ifra at muslimer ikke er en ensartet gruppe, noe som må bety at det er fri vilje blant de som er muslimer.
  Uten koranen og muhammed hadde det aldri eksistert islam og muslimer.
  Ser man på hva koranen pålegger muslimer å gjøre, så skal muslimer bli drept hvis de er frafallen, og de er frafallen hvis de på noen som helst måte ikke følger koranen.
  At noen (mange) muslimer ikke har noen kunnskap om hva som står i koranen, er ikke det samme som at de ikke er villige til å følge koranen. Ser man på andre og tredje generasjons innvandrere, de som begår terror, så har de levd liv som er i dirkete konflikt med koranen, men når de har satt seg inn i hva koranen krever, så har de begått jihad.
  Et menneske er et menneske, en katt er en katt, og en muslim er en muslim. Man kan ikke velge å være delvis menneske.

  Enhver våken person som observerer den kriminaliteten, voldtektene, volden og terroren som utføres av muslimer, og som har den minste innsikt i koranen, utviser sunn fornuft å være skeptisk til islam og muslimer.

 • Brian Cohen

  Vel, i følge Yusuf Al-Qaradawi, som Jonas Gahr Støre under Karikaturstriden kalte «en moderat muslim», så er det ingen tvil. Merk også at dette er ledestjerne for Islamsk råd og Rabita-moskeen i Oslo (miljøet rundt Basim Ghozlan og den norske konvertittinnen, Linda Noor):

  While jihad might not mean violent struggle according Qaradawi, it can be done also ideologically. He (red: Al-Qaradawi, altså) stated in 1995 that «What remains, then, is to conquer Rome. The second part of the omen. ‘The city of Hiraq [once emperor of Constantinople] will be conquered first,’ so what remains is to conquer Rome. This means that Islam will come back to Europe for the third time, after it was expelled from it twice… Conquest through Da’wa [proselytizing] that is what we hope for. We will conquer Europe, we will conquer America! Not through sword but through Da’wa.»

  https://en.wikiquote.org/wiki/Yusuf_Qaradawi

  Men dette kjenner selvsagt ikke «eksperter» som Cora Døving, Lars Gule, eller «sjonalister» som Rima Iraki til? Og det har jo selvsagt ingenting med islam å gjøre…

 • Martin

  Mange gode poeng her.

 • Cecilie_M

  Er det så rart skepsisen om muslimer i Norge øker i takt med hvor mange som kommer blandt majoritetsbefolkningen, når en ser hvilken retning utviklingen i Europa tar!! Det er en grunn til at hele Karl Johns gt er full av avløps/kloakrør og at aldri har det vært så mye fokus på sikkerhet i Europa og mye bevæpnede livvakter rundt våre folkevalgte!! Hva kan det komme av???

  • haugianer

   Avnskogg fikk ikke ønskede svar,og grååter vel nå sammen med kolonistene øst/syd-fra…

  • RunCHURCH

   Ikke alle muslimer er terrorister, kun et fåtall. Like fullt; jo flere muslimer, desto flere terrorister.

 • Kaffermann

  Jeg trodde Islam i likhet med kristendommen hadde som mål og spres til hele verden.
  Forskjellen historisk er vel størst bare på metode.

 • Brian Cohen
 • Leif

  Mener du at det er i venstresidens interesse at slike undersøkelser viser utbredt muslimskepsis/fiendtlighet eller at denne er liten?
  Hva jubler de mest for?

  • Geiseric

   Jeg er skeptisk til analyser som tar utgangspunkt i en politisk-ideologisk høyre-venstre-akse. Jeg snakker om interessegrupper med særinteresser som DMT og ARS. Deres agenda overlapper vel i stor grad med det du kan kalle tradisjonelle kjepphester på «venstresiden» («hvit rasisme», «antisemittisme», «islamofobi», «xenofobi», opplysningskamp mot «fordommer» m.m.).

 • Knut Berg

  Det nye med denne ferske undersøkelsen var visstnok muslimers holdninger overfor jøder ( i Norge) . Dette ga triste utslag. Hvorfor undersøkelsens talskvinne bagatelliserte (flere ganger i sendingen) det sistnevnte, (Se Dagsnytt atten 05 desember via NRKs nettsider) bør faktisk stilles spørsmålstegn ved.

 • Harald

  Det er lov å være på bærtur Sverre Avnskog, for det er det du er, og en skikkelig sådan,selv om bærsesongen er slutt for lenge siden. De prøver «å være morsom» når du kommenterer de åtte bulletpunktene under «Se bare her:» Alle punktene er «innertier» og du er ikke enig i noen av dem. Du bør lese deg opp på islam. Som «lærer med interesse for politikk, samfunn og religion» burde du gjort det FØR du skrev dette makkverket som kun viser at dine kunnskaper om islam er totalt fraværende.

 • Jens Janssen

  Skattefinansiert propaganda:

  Faa deres hjemmesider:

  «Samlet inntekt i 2016 var kr 48 206 682. Stiftelsen
  mottok kr 32 070 000 i statlig driftsstøtte. I
  tillegg ble det inntektsført kr 11 107 279 i oppdrag
  og tilskudd til forskning og formidling. Øvrige
  inntekter beløp seg til kr 5 029 403. Stiftelsen
  mottok større bidrag fra Kunnskapsdepartementet,
  Barne- og likestillingsdepartementet,
  Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
  Norges forskningsråd,
  Utdanningsdirektoratet, Utdanningsetaten i Oslo
  kommune og Den europeiske union. «

 • Reidar S

  Påstanden om at muslimer kommer i dårlig lys i media gjelder nok kun i de tilfellene hvor de uttaler seg uten å bli moderert. Er det ikke mulig at offer rollen overspilles slik at normale mennesker blir møkk lei av sutringen?

 • Jon H

  Bra beskrevet og berettiget kritikk. Det virker nesten som om HL-senterets forskere i utg.punktet har en forestilling om at nordmenn i stor grad er rasistiske og fordomsfulle i forhold til muslimer og så laget en undersøkelse som de tenker vil dokumentere sine egne fordommer i forhold til nordmenn. Nordmenn flest har nok mye mer nyanserte tanker om og holdninger til muslimer og islam enn det som fremkommer gjennom denne lettvindte, meningsløse og fordummende såkalte undersøkelsen.

  Kanskje noen snart kan lage en god undersøkelse, som gir et mer nyansert og informativt bilde. Det kunne vært f.eks. noe for mastergradstudenter, som ønsker å dokumentere virkelighetens verden slik den er, i motsetning til å prøve å lage en egen versjon av virkeligheten.

 • Hans Hansen

  Generelt sett og i ytterste konsekvens stemmer ovenstående nevnte punkter på en prikk (men klart det finnes det muslimer m/ høyere utdanning som har en mer human & sivilisert attityde). Norske myndigheter har uansett en stor siviliserings-pedagogisk jobb å gjøre i åra fremover.

 • Jon H

  Noe av det du har hentet fra kommentarfeltet og limt inn i kommentaren din er noe jeg har skrevet – står inne for, kan argumentere for og forklare backet opp med fakta – det er ikke bare løse påstander;

  «Islam er ikke kompatibel med vestlige verdier og normer. Det er som olje og vann.»

  Jeg har ikke tid nå (kanskje i kveld) men: islam er som kjent ikke bare en religion, det er også en hel ideologi, med integrerte politiske ambisjoner. Slik som jeg skrev i et av dine andre uthentede tekstfragmenter — tatt ut av en større sammenheng. Jeg kan forklare hvorfor det er slik – og det kan mange andre her også – men for enkelhets og eksempelets skyld: se på tilstandene i muslimske land som Iran, Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia – her er islam dominerende og den gjennomsyrer hele samfunnet, styrer alt og alle i samfunnet – gjennom en politisert islam-ideologi. Nei takk, sier jeg.

  Jeg – og tydeligvis mange med meg – ønsker ikke at islam skal bli en større maktfaktor i Norge eller Europa enn den allerede er. Jeg ønsker ikke at denne ureformerte ideologien/religionen fra oldtiden skal få styre samfunnet – på lignende måte som disse landene nevnt over – eller på noen som helst annen måte.

  Dette er ikke et følelsesbasert synspunkt men et faktabasert synspunkt, som jeg kan argumentere for. Det er også rettet mot idelogien/religionen islam – ikke mot muslimer. Det kan virke rart å skille men det er nødvendig av mange hensyn og jeg kan forklare hvorfor men har ikke tid til det her og nå (deler mye mening med Lily Bandehy slik hun forklarte det i et videointervju her på Resett nylig).

  Synes du dette er fordomsfullt eller hatefullt mot muslimer, så får det stå for din regning. Jeg kan fortelle fakta og gi informasjon fra virkelighetens verden – fakta er ikke fordomsfulle eller hatefulle – de er bare kalde fakta, uten positiv eller negativ ladning. Gitt bestemte fakta så kan en gjøre seg opp en mening, og det har jeg gjort, og står for det.

  >> Islamisme er mer totalitær enn både nazisme, kommunisme og fascisme.

  Ja det er absolutt helt riktig. Også fakta, ikke en følelsesbasert / løs synse-påstand.

  Islamisme er mer totalitær og krever mer statlig styring og kontroll på samfunnsborgerne enn både kommunisme, fascisme og nazisme. Jeg har ikke mer tid nå – men jfr. illustrasjonen under.

  https://uploads.disquscdn.com/images/10863b5e31bd9d927ee5b0192e43c2a3efa8c9f1ba755d1c5281f73e3ac0a4d9.png

 • Ten4

  Hva er det du driver med? Brunbeising? Eller har du fritidsproblemer?

  • Harald

   Dersom du ser på skalaen til Jon H over, så tilhører han du kommenterer til på søylen rett til høyre for der det står Islamisme og kanskje med litt islett fra søyle 3 og 4 (sett fra venstre mot høyre).

   • Leif

    Tenk å ta så grundig feil! Et resultat av en kombinasjon av bås-setting og induksjon. Jeg tilhører den nest ytterste til høyre, siden jeg er liberalist. Det har jeg skrevet om mange ganger i diverse kommentarfelt og artikler. Alle som kjenner meg vet at jeg er liberalist. Jeg tilhører den mørkeblå fløyen i FrP, som dessverre har for liten makt. Egentlig burde jeg stemme på Liberalistene, men det er en bortkastet stemme.
    Postet til feil adressat ovenfor.

    • Harald

     Hva du sier at du er, er en ting. Hva du fremstår som er noe helt annet.

     • Leif

      Bås-setting. Det er fali` det.
      Du kjenner meg ikke i det hele tatt. Du kan ikke engang vite hva jeg i bred forstand mener om innvandring og muslimer i Norge, basert på hva jeg skriver her. Her berøres bare noen ytterpunkter.

  • Leif

   Kommentaren havnet i feil felt. se nedenfor.

 • Hanne Jensen

  Du glemmer å skille mellom muslimer og islam. Islam er den religionen Muhammed startet. Mens en muslim er en som tilfeldigvis er født i denne kulturen. Å ha negative holdninger til islam er ikke det samme som å ha negative holdninger til muslimer. Mange av kommentarene i kommentarfeltet omtaler islam, mens i rapporten er det muslimer som omtales.

  • Leif

   Du trekker konklusjoner det ikke er grunnlag for. Jeg har ikke uttrykt noen egen mening om det jeg siterer. De er bare eksempler på uttalelser på nettet som bekrefter det som meningsmålingen sier.
   Dersom du tror du vet hva jeg ville ha svart på disse spørsmålene, så tar du antagelig feil. Induksjon som bevismetode er ikke bra.

   • Hanne Jensen

    Det er mulig jeg har uttrykt meg dårlig, men du misforstår i hvert fall hva jeg sier. Jeg har ingen mening om hva du mener om disse spørsmålene. Jeg bare registrerer at noen av de eksemplene du oppgir, som feks “Islam er like ille som nazisme!” er uttalelser om islam og ikke om muslimer. Du bør i hvert fall ta bort de eksemplene hvor folk uttaler seg om islam. For i rapporten fra HL-senteret blir folk bedt om å
    uttale seg om muslimer (ikke om islam), feks “Muslimer mangler humanisme”. Hvis du leser artikkelen om igjen så forstår du kanskje hva jeg mener.

 • heimevernet

  «Jeg leser alle tre nettstedene, og jeg har samlet et stort utvalg av de «verste» kommentarene.»

  Kan jeg anbefale et kurs i keramikkdreiing?

  • Harald

   Jeg ville anbefalt heklekurs. Keramikkdreiing blir litt for komplisert kan det virke som.

 • P54

  Les «An explanatory memorandum» (google it) så vil du se at Islam søker å infiltrere alle områder i samfunnet. Det er en langsiktig strategi og fred og kjærlighet er ofte brukte ord for å forskjønne religionen for oss naive. Fred blir det kun når alle underkaster seg sharia. Selv i døden vil de ikke gravlegges blant vanlige nordmenn, kanskje på samme kirkegård, men isolert i et hjørne for seg selv. Ingen integrering selv når de er døde.

 • HansLysglimtJohansen

  Legg også merke til hvordan språket i pressemeldingen hopper fra relativt kjønnsløse spørsmål til å konkludere med at dette er «hat».

  • Steinbekk

   Hvilken pressemelding sikter du til? I pressemeldingen fra HL-senteret er ikke «hat» nevnt med et ord.

 • Tilsvarende problemer i samme undersøkelse når det gjelder jøder:

  Ett av spørsmålene som skulle avdekke antisemittisme var følgende:

  – «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser»

  Hvordan skal man svare på et slikt spørsmål i et spørreskjema? Om spørsmålet betyr at 100% av verdens jøder arbeider for å fremme jødiske interesser, så må jo ethvert oppegående menneske svare NEI.

  Men om spørsmålet betyr at NOEN jøder arbeider, enten åpent eller skjult (f.eks Mossad) for å fremme jødiske interesser, så må jo ethvert oppegående menneske svare et rungende JA!

  Og dette spørsmålet skal altså bidra til å avdekke antisemittiske holdninger?

  Det er sjokkerende at noen kan ta denne typen forskning seriøst.

  Dette er for det første ufattelig dårlig forskning.

  I tillegg er det sannsynligvis kalkulert, politisert forskning med den målsetning om å produsere «antisemitter» av helt vanlige samfunnsinteresserte mennesker.

  Fullstendig verdiløst, med andre ord.

 • Islam er en religiøs / politisk ideologi og må kunne kritiseres i skarpe ordelag og sammenlignes med andre religiøse og politiske ideologier på lik linje med alle andre religiøse og ikke-religiøse politiske ideologier, enten det er nazisme, kommunisme eller Jehovas Vitner.

  Alt annet er absurd.

  Ferdig Snakka!

 • Dag Einar

  Vet ikke forfattere https://uploads.disquscdn.com/images/ddc634056dddc8e2c063a87c0710dd2726382a60a448b124c48d77bba3be62ab.jpg n at Islam baserer seg på KORANEN, og at den er voldelig? Det burde ikke spørres om muslimene ‘vil’, men hva de ‘må følge’.

 • Kaffermann

  Har du et poeng du vil fram til? Eller liker du bare å se din egen kommentar på «trykk»?

 • oz

  Dette var en rimelig tåpelig artikkel! Oppegående, tenkende mennesker, som Sverre Avnskog nevner, klarer da også å tolke dette til å gjelde flertallet sine meninger. Med andre ord «Flertallet av muslimer ønsker…». Ikke særlig vanskelig å forstå. Akkurat som man hadde svart nei om spørsmålet var «Nordmenn ønsker å drepe alle i AUF.» Man hadde tenkt at det var holdningen til ABB, ikke nordmenn generelt. Man finner en del tilfeller innenfor enhver folkegruppe som hadde gitt svaret ja i den undersøkelsen, så den eneste logiske måten å tolke det på er hva man tror flertallet tenker.