Grensehandelen har økt med 3 milliarder kroner

Handleposer lastes fra handlevognen og inn i bilen på Nordby Shoppingcenter like utenfor Svinesund. De siste tolv månedene har nordmenns «harryhandel» økt med 3 milliarder kroner. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

De siste tolv månedene har nordmenn brukt 15,8 milliarder kroner på grensehandel, en økning på 3 milliarder. Virke mener det koster Norge 12.000 arbeidsplasser.

Økningen er på 23,4 prosent sammenlignet med perioden fra fjerde kvartal 2015 til og med tredje kvartal 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignet med andre kvartal i år gikk grensehandelen imidlertid noe ned i tredje kvartal, fra 3,98 milliarder kroner til 3,62 milliarder kroner. Sammenlignet med tredje kvartal i fjor er imidlertid økningen kraftig, fra 2,79 milliarder kroner til 3,62 milliarder.

– Alarmerende

Tallene bekymrer næringslivets hovedorganisasjon Virke, som er landets nest største.

– Nå er virkelig grensen nådd, bokstavelig talt! Vi kan ikke sitte passivt og se på at det eksporteres tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i skatte- og avgiftskroner til Sverige, sier Harald Andersen, direktør for Virke Handel.

Han mener den kraftige økningen i grensehandelen er alarmerende.

– Dette er allerede før regjeringen har satt i kraft avgiftsøkninger på opp mot 83 prosent. Vi regner med å se en ytterligere økning i grensehandelen når de planlagte avgiftsendringene har trådt i kraft, men det ser ikke ut til at regjeringen engang vil erkjenne problemet, sier en opprørt Andersen.

– Taper nesten 12.000 arbeidsplasser

Virke har fått utarbeidet en rapport om ringvirkningene av norsk grensehandel.

Rapporten, som konsulentselskapet Menon Economics står bak, slår fast at hvis omsetningen norsk næringsliv taper som en følge av den økende grensehandelen hadde kommet i Norge, ville det ha kunnet bidra til nærmere 11.750 flere arbeidsplasser, 7,8 milliarder kroner i økt verdiskaping og 4,9 milliarder kroner i økte offentlige inntekter her i landet.

Norge går glipp av 5.375 arbeidsplasser, 1,8 milliarder kroner i verdiskaping og 3 milliarder kroner i offentlige inntekter som en direkte effekt av grensehandelen bare det siste året, heter det i konklusjonene

– Rammer bredt

Andersen peker på at det ikke bare er norsk handelsnæring som rammes, men at grensehandelen også har virkninger utover den rene handelsvirksomheten.

– At stadig større deler av handelen skjer på den andre siden av landegrensen, går også ut over norske bønder, fiskere og næringsmiddelindustrien, sier Andersen.

Rapporten viser at rundt 35 prosent av de tapte arbeidsplassene og den tapte verdiskapningen fra den indirekte grensehandelen er innenfor mat- og drikkeindustrien.

(©NTB)


Publisert: des 7, 2017 @ 11:58 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
  • Alf Neuman

    Dette er en styrt og ønsket utvikling fra politikerflertallet i Norge!

  • Reidar S

    Kan det ha noe med prisnivået å gjøre?
    Ser med spenning frem til tåketale fra våre politikere.