Hvordan Vesten lurte seg selv

Dr. scient, forfatter og leder i AgriAnalyse Christian Anton Smedshaug møter Resetts redaktør Helge Lurås.

Smedshaug er mannen som varslet om finanskrisen i 2008. I dette intervjuet retter han igjen en advarende pekefinger til norsk establishment. Det handler om økonomi, næringspolitikk, demografi og integrering.

Smedshaug: – Mye av den sosiale kapitalen vi er avhengige av for å skape samfunnet vårt er nå sterkt utfordret, svenskene har kommet lengre i de motsetninger som vi ser konturene av og det er åpent om svenskene klarer å stabilisere.

«Gjeld – hvordan Vesten lurte seg selv». Boken om Vesten som sluttet å produsere, begynte å overkonsumere, overførte mye kapital og knowhow til Kina som nå sitter med mye av vår tidligere industri. Nå lurer vi på hvordan vi skal revitalisere fastlandsindustrien. Finanskrisen var den første indikasjonen.

 


Publisert: des 12, 2017 @ 11:38 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Resett TV

Latest posts by Resett TV (see all)

 • Stein Voll

  Ja vi har blitt lurt trill rundt av pengeeliten. Nå betaler faktisk Norge penger, for at oljen vår skal bli hentet opp, gjennom de skammelige skatterefusjonsordningen. Og de rike har råd til privat sikkerhet. Men vi fattige ikke får hjelp av politiet. Men om vi fattige er så frekke å stoppe en pågående kriminell handling. Da har politiet tid til å bry seg. For å beskytte de kriminelle.

  • selma

   Mye er snudd opp-ned i samfunnet. Vi må følge godt med Takk og pris for nettet.

  • oliver

   Man har faktisk ett våpen som pengeeliten frykter: STREIK!

   • Elisma

    Streik har ingen stor kraft. Blir det for mye streik og uro i industrien, så flagger de bare virksomheten ut av landet. Streik i offentlig sektor er ennå mindre effektivt, hvis sykepleiere, leger eller tilsvarende personell streiker, så rammer det kun pasienter og pårørende. Sykehus og kommuner vil tjene penger for hver dag streiken varer! Og de som er syke med god råd, velger seg bare private tjenester, eller kjøper seg sykehustjenester i utlandet.

    Streik har liten effekt. I privat sektor risikerer du at virksomheten blir lagt ned eller flagget ut! Da mister du jobben din. Streik i offentlig sektor rammer kun de svakeste pasienter og brukere. De rikeste klarer seg alltid i begge tilfeller.

    • oliver

     I din versjon av streik kan du ha rett, men det er fullt mulig å rette adskillig mer målrettet streik enn de du beskriver. Tips: olje- og kraftindustrien m.m.m.

     • Elisma

      Ja, der kan det kanskje være mer effektivt. Men også privat oljevirksomhet kan outsoorces eller selges til internasjonale firmaer.

     • oliver

      Det vil alltid være muligheter å ramme f.eks. eierskap og lønnsomhet innenfor nesten enhver virksomhet. Nålestikket må bare settes riktig og injeksjonen avpasset.

    • Jack Nilssen

     Det eneste som vil virke er å stemme sterkt venstreorientert, sånn at vi får en regjering som er villig ta grep ift næringslivet og finansieringen av fellesskapet. Og sørge for at fagforeningene blir så sterke som mulig.
     Årsaken til problemene i økonomien er at vi har latt private eierinteresser styre politikken alt for lenge. Resultatet er blitt ekstreme forskjeller, i all fall internasjonalt, både når det gjelder rikdom og makt.

     • gunhild gunheim

      Tøys. Fagforeningene er opptatt av fremmedkulturelle, ikke av nordmenn!
      Tingene er ikke lenger som de engang var.

    • gunhild gunheim

     Så må vi ut i gatene, som i DDR!

   • gunhild gunheim

    Ja, og revolusjon, som i DDR! Da må de gi tapt!

 • selma

  Dette var interessant. Vi er mange som er bekymret over Norges fremtid, ikke bare grunnet innvandringen spesielt, men også fordi man vet at landet skal være økonomisk i stand til å møte en fremtid der det felles verdigrunnlaget er i ferd med å smuldre opp/bli utvannet.
  Dette grunnlaget har tjent oss godt som anker for bygging av et velstands-samfunn, med sosial trygghet på kjøpet.
  Jeg leste Smedshaugs bok om gjeld- hvordan Europa lurte seg selv, interessant og lærerik den også. Og den ga meg stor forståelse av pengenes verdi og hva en stor gjeldsbyrde har å si for samfunnsøkonomien.
  Sett i globalistisk sammenheng (alt i dag ser ut til å dreie seg om dette) ønsker de jo at land i Europa SKAL ha stor gjeld. Da blir de mindre frie, mer avhengige.
  Jeg merket meg at Smedshaug vil ha oss til å tenke nasjonalt, bygge nasjonalt eierskap og revitalisere fastlandsindustrien. Gode tanker som sikkert trengs når vi har politikere som selger ut folkets eierskap til naturressurser uten blygsel.
  Hvordan få politikere til å endre fokus.
  Eller hvordan få de gjenværende industriledere/næringslivsledere til å tenke nasjonalt og påvirke politikerne, må bli viktig.
  Jeg håper Lurås gir oss flere gode samtaler med interessante personligheter.

  • oliver

   Industri- og næringslivsleder er i stor grad påvirket av hva NHO mener, og de representerer kapitalens og eierskapets interesser som igjen ønsker å svekke faglige rettigheter gjennom global innvandring og et uregulert arbeidsmarked. Det vil igjen si et svekket demokrati gjennom gjeldstynget stater og redusert evne til å opprettholde sosiale ytelser og rettigheter. Eller som man sa i gamle dager at enhver er sin egen lykkes smed…

  • Spaceman_Spiff

   Disse videoene setter jeg stor pris på. Det bringer noe nytt inn i norske medier som kun har videoer med tittelen «plutselig skjer dette».

   • selma

    Det gir meg kontroll å vite hva som foregår, slik at jeg kan ligge i forkant av eventuelle hendelser. En måte å utfordre meg selv på, og samtidig «opponere» mot den som ønsker en retning som ikke gagner folket.
    Aktivist kanskje ? Vi trenger å rette ryggen og ta kampen opp mot ensrettingen.

    • gunhild gunheim

     Absolutt!! Ta opp kampen mot ødeleggelsen av Norge!

  • gunhild gunheim

   Hvordan få flertallet av nordmenn til å innse dette, og til å stemme på andre partier!
   Alt står og faller med hvem som regjerer her!! Det må folk ta innover seg.

   Bra at han tar opp Kina også, og hvordan Vesten har overlatt sin industriproduksjon og mye know-how til dem. Det landet er tross alt kommunistisk styrt-. Man skal aldri gi fra seg sine egne sterke kort til utlandet!!

   • selma

    Hvordan få andre til å innse farene –
    vi må bare fortsette å snakke., skrive, være frimodige i våre meninger, utfordre og legge fakta på bordet. Tiden kan også bli vår beste samarbeidspartner. Tror jeg.

 • ARVEVOLDEN

  Meget bra.
  Men-det finnes uklarheter,som ventet fra en grunnleggende Senterpartistisk talesperson.:
  Det gjelder statskirken,og NATO.
  Det riktige punkt,om kvinnere rett til selv å velge ektefelle,viser at alle mynter har to sider.Denne rett ble ikke realiser før fri abort ble innført-til motstand fra statskirken.Denne -rett var og er også nært forbundet med de liberalistiske forsøk på å øke mengden tilgengelig arbeidskraft.
  Og det vi nå ser,ved EØS-avtalen og -migranttilstrømningen,er en fortsettelse av denne bevegelse.Denne runden gir ikke økt fleksibiliet og økt produktivitet.Tvert imot.Den gir bare en forlenget boom i pyramidespillet i boligmarkedene.Som Smedshaug ganske riktig påpeker.

  Og grunnen er -at vi som medlem av Nye NATO out of Area,er deltakere i den vestlige imperialisme.Vi kriger ikke ,for å utbre demokrati og godt regjeringsskikk.Vi kriger,sammen med USA og EU,med mål om å innlemme størst mulig deler av Afrika og Midt-Østen i den vaklende vestlige kapitalisme.Det skjer,helt konkret,som også Smedshaug påpeker-ved at de norske grunnfjellsverdier-vannkraften-forsøkes solgt til EU.Ved bygging av kabler-slik at vannkraften gir samme priser over mesteparten av Vest-Europa.I den globale-og regionale utjevningens navn-og «av hensynet til klimaet.»
  Det stemmer ikke.Denne utjevning gavner ikke hverken klima eller fattigdomsbekjempning.

  De som tjener på dette,er de i realiteten konkurssatte banker.De trykker penger,og setter nasjoner og husholdninger i ubetalelig gjeld.Som også Smedshaug påpeker.

  Vi kommer bare enda lenger nedad i -spiralene,om ikke høyre-liberalistene og de sosialdemokratiske utjevningfantastene fjernes fra makta.De fører begge nøyaktig samme politikk.De later som om lønnsforskjeller handler om kjønn,og de er enige i at Norge skal være «en humanitær stormakt.»
  Virkelligheten er,at lønna går ned-både for kvinner og menn,når arbeidsmarkedene overflømmes av ny-proletarer.Og de humanitære intervensjoner tjener ikke oppbyggingen av en reelt multipolar verden.Det er en slik-verden som kunne gi likere og bedre konkurransevillkår-som etterlyses.

  En bevegelse må altså bygges opp,slik at Norge ikke-enda en gang-skal følge i svenskenes fotspor.Den bevegelsen må bygges på tvers av de utdaterte høyre/venstreskiller.

  • Knut Tiller

   Og den nye bevegelsen begynner det å haste med! Hvis Stortingsflertallet får det som de ønsker, avgir de vår selvråderett over vår kraftproduksjon til ACER og EU ved avstemming i mars 2018. Da er vi inne i et energimarked hvor Norge er en av Europas største energiprodusenter uten egen påvirkning og vi er på full fart inn i unionen tilnærmet alle norske velgere sier nei til.

   • Rog Moen

    Akkurat der kommer vi uten tvil til å miste vår tilgang til egen billig ren energi uten tvil ….trist det som kunne vært vår største konkurransefordel blir overført av eu kåte politikere bare trist..

   • Elisma

    Norge savner et parti som er innvandringskritisk, EU kritisk og som støtter nasjonal selvråderett. Sp er for mye nisjeparti for bønder, og er for opptatt av små kommuner og ulv, dessuten er de vinglete i asylpolitikken.

    • Knut Tiller

     Ikke enig med deg i at SP er et nisjeparti for bønder, men de oppfattes slik av mange og imaget henger nok igjen fra gamledager. De har også dessverre fått en innvandringsfløy som har klart å påvirke siste partiprogram, men de er samtidig det partiet som har flest innvandringskritiske velgere etter FRP. Politikken ellers er helhetlig og de er eneste klare nei til EU parti og de som sterkest vil beskytte norske verdier og interesser. Distriktspolitikken er viktig fordi fortsatt bor det flere utenfor Oslo enn i Oslo, som forøvrig snart domineres av innvandrere, snart også politisk. De kunne godt vært det alternativet vi trenger, men først må de distansere seg fra AP og de må tilbake til gammel innvandringspolitikk.Dessverre har heller ikke de EU høyt på sin saksliste fordi de vet at de ikke har noen mulighet for å nå frem med 87% mot seg.

     • gunhild gunheim

      Da må de bli kvitt den innvandringsfløyen, snarest. Du kan ikke være for Norge, og samtidig være for innvandring.

   • gunhild gunheim

    Nordmenn må mobiliseres til å forlange at dette ikke skjer!! Det ville være vanvidd!

  • O.M. Hadland

   Arvevolden, Når du skriver at det var abortloven som ga kvinner rett til selv å velge ektefelle gjør du deg i mine øyne så latterlig at jeg knapt klarer å lese resten.

 • Olga Helgersen

  Norge vil ikke klare omveltningen/revitaliseringen som er nødvendig. Hva som stopper det er folket og hvordan deres negative holdninger mot kapitalismen/kapitalister er blitt formet via sosialistisk indoktrinering, også via sterkt politisk fagforbund. Vi har behov for sterke politikere som tenker på folket-landet, men politikere tenker kortsiktig og på egen makt som igjen fører til stagnasjon. Industrikapitalistene er vår redning for fremtiden, men som alle vet, vi bor i landet der ingen skal tro de er noe. Så enkelt tenker folket. Man får håpe disse yrkespolitikere hører dette intervjuet og tar det til etterretning. Det begynner å haste.

 • eDmulig

  Her debatteres og argumenteres det på premissene til gammel industri-tenking. Fremtiden er «economy in mind», som Ronald Reagan sa på 1980-tallet. Han fikk rett. De største selskapene på de Amerikanske børsene har sine verdier i «skaperkraften», immaterielle retter, patanter, osv. Stål, betong og materielle eiendeler står for kun 20% av alle verdier i verden i dag, ref FN og SSB når det gjelder norske forhold.
  Derfor: Norge bør skape norsk-eide kunnskapsbaserte klynger rundt i verden. Det bør investeres milliarder på «satelitt»-NTNU’er hvor de skarpeste hjernene fra utenlandske universiteter rekrutteres. Kan ikke skrive utfyllende her, men å tro at fremtiden skapes på fortidens suksesser, er å lure seg selv. Norge må ta betydelig risiko. Denne kan reduseres ved å diversifisere.

  • Geir Ivar Jørgensen

   Denne kommentaren begrenser jeg meg til å kalle tøv. Samtidens problemer er i all hovedsak skapt ved den politikk Ronald Reagan var en eksponent for.

   • eDmulig

    Flott at du leser kommentaren slik at jeg går god for RR i ett og alt. Poenget er at Norge i fremtiden må investere betydelige summer på ‘hjernekraft’ . At nordmenn flest ikke forstår at vi lever i en «kunnskaps-økonomisk» tidsalder, er en trussel mot fremtidig verdiskaping. Med de økonomiske musklene Norge besitter, bør det være mulig å investere langsiktig og lurt i glupe hoder ( miljøer, bedrifter, etc). Dette utelukker ikke «dyktige hender» og «yrkesfag». Snarere tvert imot. Men å ha fokus på å investere i aktiva for å flytte folk fra A til B, hører fortiden til. Livslang læring blir garantien for fremtidig verdiskaping.

    • Geir Ivar Jørgensen

     Har det noengang vært slik at livslang læring ikke har vært garantien for verdiskapning? Både mht. samtid og fremtid. Det kan kanskje virke som læring ikke har vært viktig for noen generasjoner av nordmenn tilhørende dessertgenerasjonene, som fikk alt lagt til rette av sine foreldre. Men det er kun et lite øyeblikk i det historiske perspektiv. De generasjonene har nå en omstilling de må forholde seg til.

     • eDmulig

      Verdiskaping, ikke verdiskapning. En skapning er et vesen. 95% av alle journalister og politikere roter med dette utrolig viktige ordet. (jeg har vel kanskje lettere dysleksi og svakt syn, men kunne ikke la fristelsen for kommaflytting gå fra meg her). Ellers er jeg enig med deg.

 • Rog Moen

  vi er ferdige så enkelt er det ..politikken har i åresvis vært å flagge ut industri til utlandet ..det tar lang tid å forske frem teknologi men det har jaggu gått fort å overføre den til bla annet kina og andre land.
  Å skulle ta ting tilbake nå skal jammen bli hardt ..gi oljeprisen en boost til nedover og kombinert med innvandringen vil vi være et (islamreligiøst) u-land før noen får sagt kake…

 • Suprafon

  Smedshaug er en meget klok mann og økonom, og hans beskrivelse av hvordan Norge avindustrialiseres, og vhor lite politikerne er opptatt av denne utviklingen, er skremmende og sann.Men den gjelder i store deler av Vesten der kapitalen i stort monn brukes til å spekulere påi børsen, i bedriftsoppkjøp og til å investere i bolig og eiendom. Vi lever i finanskapitalens tid der man bruker kapitalen til å spekulere og ikke til å etablere ny produksjon. Innovasjonen i Vesten har i de siste 30 årene stoprt sett gått på å oppfinne nye finansielle instrumenter som skal begrense tap ved kapitalspekulasjon, altså til å opprettholde den finansielle makten til bankene og børspekulantene og den nye administrative klassen, snylterne, og deres talsmenn og -kvinner, den nye skravleklassen med sin politisk korrekte ideologi og sitt hat til produktivt, materielt arbeid.

 • Charles STØENG

  Amen til denne mannen!!!!
  Nøkkelordene Sosial Kapital og Moralsk Kapital er uhyre viktig å bringe frem i debatten.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Interessant diskusjon, og mange gode pekere gitt av Christian Anton Smedshaug. Pekere som krever reversering av politikken vi har fått med EU/EØS-avtalen. Vi behøver en sterkere fellesskaps tankegang, som er sosialistisk i natur og vesen. Da må vi bryte med det nyliberale tankegodset spesielt Høyre og Frp står for, og som de dessverre har hatt stor støtte fra Ap for, siden midten av 80-tallet. Det som følger av skjebnefellesskapet Ap og en samlet høyreside har i sin støtte til EU, USA og NATO.

  I denne diskusjonen, som i mange lignende i samtiden, så går man mye rundt grøten, og nevner ikke den store elefanten i rommet. Den som representeres ved EU/EØS, og vår manglende nasjonale politiske handlefrihet som følge av EØS-avtalen, og vår alt for sterke husmannsrolle for USA og NATO.

 • Daniel Pedersen

  Hvorfor hører vi aldri norske politikere prate slik?

 • Hardanger

  Smedshaug … meget kunnskapsrik og klok mann. Hvorfor er det ikke slike folk som styrer landet?

 • Axel

  Interessant og veldig aktuelt. Dette er noe som opptar meg veldig….

 • Interessant, men trist, å høre på. Ihvertfall ikke stort som tyder på at hverken politikerne eller befolkningen her er innstilt på den type omlegginger som Smedshaug etterhvert kommer inn på når det gjelder økonomien. Mager trøst kanskje, men det ser jo også ut til at det er en dramatisk svekkelse av økonomien som må til for at det overhode skal bli mulig å mobilisere noen større motstand ovenfor masseinnvandringen og fremmedgjøringen. Selv har jeg plassert det aller meste av den lille kapitalen jeg har i nettopp et av disse selskapene som med høy sannsynlighet vil bli kjøpt opp av et utenlandsk firma. I utgangspunktet har jeg tenkt mye som Smedshaug ser ut til å gjøre. Viktig å legge til rette for både utvikling og norsk eierskap. Men i løpet av det siste året har jeg bare mer og mer kommet til å se dette som i beste fall høyst tvetydig.

  Desto mer man evnt lykkes med å bygge opp sterkere industrikapital i Norge, desto større også risikoen for at det hele bare fortsetter i samme spor som i Sverige. Som Smedshaug kommer inn på så har jo Sverige nettopp slike kapitalsterke miljøer som Wallenberg, Kinnevik-gruppen osv. Og tildels også på grunn av disse er det at politikerne i Sverige har kunnet kjøre sitt uhyrlig destruktive løp mot Sverige som nasjon, mot det svenske folket og den svenske kulturen. Tror for min del desverre at det bare er mer av det samme som vil vente oss her såsant det finnes et næringsliv som holder hjulene gående og skatteinntektene såpass høye at politikerne kan fortsette å tilfredsstille sitt velgerklientell. Selv heller jeg dermed også mer og mer mot at det kanskje er å foretrekke at flest mulig av disse selskapene som kunne dannet grunnlag for ny industri blir solgt ut av landet.

  Satt på spissen så er det vel strengt tatt også en fordel at mest mulig av ny teknologi og kunnskap rent generelt, overføres til den andre siden av jordkloden fordi det i siste instans kun er ren økonomisk nød som kan få folk flest til kanskje, kanskje å våkne. Selges det jeg selv eier til utlandet så kan jeg jo også evnt emigrere til et land hvor jeg slipper å se hvordan nordmenn flest i praksis fortsetter å gi blaffen i at Norge totalt fremmedgjøres. Om jeg skulle dø som en fremmed i Ungarn, Polen, eller for den saks skyld i et land på den andre siden av kloden som New Zealand, ja så vil jeg jo da ihvertfall i hverdagen slippe å se hvilken antisosial sump Norge har endt opp som. Hus på Vestlandet og en hytte på fjellet ville jeg selvsagt beholde.

  Det er vel mest sannsynlig at jeg blir værende her. Jeg har ikke engang reist ut av landet på nesten tyve år. Norge var egentlig alltid nok for meg. Men i slike baner har jeg altså begynt å tenke. Og om jeg blir værende så ser jeg det altså ikke lenger som noen stor ulykke om selskaper som potensielt kunne danne grunnlag for arbeidsplasser og skatteinntekter forsvinner ut av landet. Tildels tvert imot, desverre, så ser det nå ut som enhver slik positiv innsats bare vil bidra til at politikerne og det propagandaapparatet de både støtter seg på og tildels også drives av, vil kunne holde masseinnvandringen gående med alt hva det innebærer av totalt fremmedgjøring og utplyndring også av naturgrunnlaget.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Fra hver sin vinkel peker Christian Anton Smedshaug og Trygve Tvedt mot den «universialisme» som har rullet over verden siden midten av 80-tallet. Den som har fått flere benevnelser, bl.a. «nyliberalisme» og «nykonservatisme». De som benevnes som paleokonservative er dem som stiller seg tvilende og kritiske til både nyliberalisme, nykonservatisme, og den sammensmelting av høyre- og venstresiden som har skjedd i universialismen.

  Svært mange blander sammen nyliberalisme, nykonservatisme og paleokonservatisme til et forvirrende poltisk heksebrygg, som de intellektuelle akademiske snakkende hoder flittig disputerer. De beskriver sine observasjoner, og forsøker å begrunne personlige føringer og ideologier avgrenset til egen faglige tilhørighet i det akademiske establisement. Det blir det mange smale perspektiv utav, uten det helhetlige overblikket som Christian Anton Smedshaug og Trygve Tvedt har aktualisert.

  Jeg oppfatter både Christian Anton Smedshaug og Trygve Tvedt som tilhørende paleokonservatismens økende skare. Dem som tør å stille spørsmål ved universialismen vi har sett utvikle seg siden 70-80 tallet. De er spørrende til om det finnes en universell politisk løsning, slik følgerne av: «New World Order», under en global regjering (et globalt imperie) synes å ha som mål.

  Vi behøver en avklaring av begrepene, og debatt som direkte tar for seg universialismen. Nyliberalismen og nykonservatismen er avsporinger, som i realiteten dreier seg om hvem i samfunnet som skal ha makt og styring over universialismen. Hvilket blir den gamle kampen mellom en styrende overklasse og folket.

  Universialismen er hvor det har skjedd en sammensmelting av tradisjonelle høyre- og venstreside verdier. Den sammensmeltingen har ført til forvirring og oppløsning av de tradisjonelle høyre- og venstreside standpunkt, og vi ser da også meget sterke konfliktlinjer innad blant dem som fremmer universialismen. Konfliktlinjer som i stor grad følger tradisjonelle historiske, religiøse og føydale maktsstrukturer. Ikke minst følger konfliktlinjene det tradisjonelle skillet mellom kapitalisme og sosialisme.

  Universialismen er et blindspor mener jeg, og vi ser det allerede i det økende konfliktnivået knyttet til globalisert universialisme, og den globale imperiebygging som universialistene i USA og EU står for. En globalisering som multinasjonale plutokrater og korporatokrater har festet grepet om.

  Den universelle politiske løsning mener jeg er like håpløs som troen på en universell religion, som alle verdens folk kan enes om. Vi vet hva den troen har medført av konflikter, lidelse og død gjennom tusenvis av år for spesielt Abrahamismens følgere. Det finnes ikke et universelt individ, eller folk. Det finnes et naturgitt mangfold, som er skapt av ulike forutsetninger for levekår og livskvalitet mennesker er gitt på en mangfoldig jord. En jord med et mangfold av ulike geografiske, klimatiske og økologiske forutsetninger for levekår og livskvalitet.

  Livet er et mangfold under konstant endring. Evolusjonen går sin gang, enten vi vil eller ikke. Det finnes ingen universell endelig løsning, og konservativt tankegods vil hele tiden måtte vike for det progressive tankegods som følger av stadig endrede forutsetninger. Ikke minst de endrede forutsetninger som samtidens teknologiske utvikling skaper. Ikke noe politisk parti, eller noen politisk bevegelse, sitter på en endelig universell løsning. De sitter stort sett på gamle utgåtte ideologiske memer, myter, kjepphester og dogmer.

  Politiske øsninger for menneskers samfunn må formes på grunnlag av de enkelte lokalsamfunns naturgitte forutsetninger for levekår og livskvalitet, basert på størst mulig grad av selvberging og selvforsyning for å dekke livets primære behov. Med slike lokalsamfunn vil enhver nasjon utvikle høy grad av selvberging og selvforsyning, helt uavhengig av sentraliserte globaliserte universelle løsninger.

  Den multinasjonale sentralisering av standardisert og universell produksjon og industri, er ødeleggende for å oppnå selvstendige suverene lokalsamfunn og nasjoner. Istedet skapes en destruktiv konkurranse mellom lokalsamfunn og nasjoner for å kunne tilfredsstille de sentraliserte universelle industriers umettelige behov for tilgang på ressurser.

  Hva er attraktivt ved universielt drikke fra CocaCola, Pepsi og Nestlé? Eller universell bespisning av MacDonalds, BurgerKing og PizzaHut? Det er selvsagt attraktivt for et lite knippe av amerikanske multinasjonale selskap og deres eiere. Men det er et grotesk bilde av universelle løsninger på fundamentale primære menneskelige behov.

 • gunhild gunheim

  Kristendommen er ikke «frihetsberøvende». Folk som misbruker den sånn er frihetsberøvende.
  Hva har abortloven med alt dette å gjøre???