The Palace of Culture in the center of Warsaw is seen by night May 25, 2009. REUTERS/Kacper Pempel(POLAND CITYSCAPE)
annonse

Polen kan spore sin historie tilbake til det 9. århundret og landet har tradisjonelt vært en viktig politisk, økonomisk, militær og kulturell makt i Øst-Europa. Det var bare etter 1795, da landet ble erobret og delt mellom Preussen, Russland og Østerrike-Ungarn, at det gikk inn i lang en periode med nedgang. Over de neste 200 årene ble Polen regelmessig invadert, okkupert, annektert og delt mellom sine mektige naboer – Preussen (senere Tyskland) og Russland (senere Sovjetunionen). Denne perioden varte i prinsippet helt til Sovjetunionens jerngrep over Øst-Europa måtte gi slipp i 1989. Siden den tid har Polen gjort store økonomiske og politiske fremskritt og mye tyder på at landet kommer til å spille en viktig rolle i utformingen av europeisk politikk i tiden fremover. Polen ligger an til å bli en av USAs viktigste allierte i Europa og skiller seg ut ved å stå for mye mer konservative verdier enn de tradisjonelle maktene i EU. Dette kan på sikt bidra til å trekke europeisk storpolitikk i en mer konservativ retning.

Økonomisk og politisk fyrtårn

I dag er Polen et sjeldent lyspunkt i et ellers dystert europeisk politisk og økonomisk landskap som følge av uroen i verdens finansmarkeder i 2008 og 2009. Polen var det eneste landet i Europa som unngikk resesjon under finanskrisen, og landets økonomi har således vokst non-stop de siste 26 årene: Fra et BNP på stusslige 66 milliarder USD i 1990 til 469 milliarder USD i 2016. Polens eventyrlige økonomiske vekst har også vært godt balansert. Det er et av de få landene i den utviklede delen av verden hvor den industrielle sektoren i økonomien faktisk har utvidet seg markant i løpet av de siste tiårene – et scenario andre vestlige land bare har kunnet drømme om.

annonse

Festen skal ikke være over. Polen spås en lys økonomisk fremtid av flere aktører i tiden fremover. Landet har en høyt utdannet befolkning, er strategisk lokalisert midt i Sentral-Europa og er dypt integrert i verdikjedene til den tyske økonomiske eksportmaskinen. Alle økonomiske indikatorer peker i riktig retning og alt ligger derfor til rette for at landet skal få en tyngre stemme i europeisk politikk i tiden fremover.

EUs handlingslammelse, nasjonalstatens comeback og transatlantiske bånd

Ifølge den anerkjente geopolitiske analytikeren George Friedman i analysefirmaet Geopolitical Futures, er EUs legitimitet som en politisk organisasjon i dyp krise som følge av finanskrisen, eurokrisen, flyktningkrisen og Brexit. Friedman argumenterer med at unionens nåværende multilaterale institusjoner og supranasjonale beslutningsmekanismer er på vikende front. Kontinentets nåværende politiske organisering er derfor uskikket til å effektivt regulere relasjonene mellom Europas stater, og ikke minst Europas forhold til resten av verden. Nasjonalstaten er således på vei til å gjøre et stort comeback i europeisk politikk, og Polen spås til å bli en av de mest innflytelsesrike av dem.

Friedman sier videre at ettersom EU fragmenteres, vil ikke unionen være i stand til å være en sterk og pålitelig strategisk partner for USA i tiden fremover. Amerikanerne kommer derfor i større og større grad til å søke bilaterale relasjoner med Europas nasjonalstater for å sikre sine interesser på kontinentet. I denne sammenhengen har mange av unionens medlemsland store innenrikspolitiske problemer som i stor grad gjør dem politisk handlingslammet og derfor uskikket til å være pålitelige partnere for USA. Men Polen er ikke i krise – landet har en sterk økonomi og en stabil flertallsregjering.

Ikke bare har Polen sterke historiske bånd til USA, men landene deler også viktige geopolitiske og strategiske preferanser: Demme opp under russisk ekspansjon og geopolitiske aspirasjoner i Øst-Europa. Landet har derfor blitt en av USAs viktigste strategiske partnerne i Europa. Ifølge Friedmans logikk, lover dette veldig godt for fremtiden til landet: Når et land blir fundamentalt strategisk viktig for USA, fører dette som oftest til at amerikanerne gir massive økonomiske konsesjoner og foretar viktige teknologiske overføringer. Dette vil ha veldig positive ringvirkninger på den polske økonomien i tiden som kommer.

Det polske perspektivet

Den norsk-polske journalisten Henryk Malinowski forklarer nærmere i et intervju med Resett: ”Polen og USA deler et veldig viktig strategisk mål: Å motarbeide russisk innflytelse i Øst-Europa. I denne sammenhengen ser Polen på USA som sin eneste pålitelige sikkerhetsgarantist. USA, på sin side, ser på Polen som en effektiv ’førsteskanse’ mot russiske geopolitiske aspirasjoner i Øst-Europa. For øyeblikket finnes det rundt 4 000 amerikanske soldater i Polen, og landets regjering jobber iherdig for at flere amerikanske soldater skal stasjoneres på polsk jord.”

Malinowski fortsetter: ”Videre ser jeg den strategiske alliansen mellom Polen og USA som et resultat av to ting: Først og fremst har vi ny president i USA og han skaper kontrovers i Europa. Politisk er Trump i en vanskelig situasjon. Det er få som støtter han i Europa, men Polen støtter han. Videre er båndene mellom USA og Polen sterke historisk sett. Allerede under den amerikanske frigjøringskrigen deltok flere polakker i kampen på den rette siden av striden. I denne tiden hadde Polen en vanskelig tid, så mange polakker innvandret til USA hvor de støttet USAs frigjøringskamp. Den prestisjetunge amerikanske krigsskolen West Point ble for eksempel grunnlagt av den polske generalen Kosciuszko.”

Malinowski avslutter: ”Polen har alle gode kort på hånden akkurat nå. Det kan bruke situasjonen som har oppstått til sin fordel. Andre ledende europeiske land er i kaos – Tyskland, Frankrike og Storbritannia har alle sine innenrikspolitiske problemer, så Polen kan ta nytte av situasjonen for å utvide sin politiske innflytelse i Europa og EU. Polen har også en klar visjon for Europa – landet ønsker å dra unionen i en mer konservativ retning. Den nye statsministeren har sagt at EU må reformeres: Den tysk-franske akse har for mye makt, så medlemslandene må få mer makt gjennom å gi nasjonale parlamenter en større rolle i EUs beslutningsprosesser. Statsministeren sier også Europa bør gå tilbake til sine kristenkonservative røtter for å ta vare på de fundamentale europeiske verdiene.”

Gitt Friedmans analyse kommer Polen til å bli betraktelig sterkere i tiden som kommer – ikke bare økonomisk, men også politisk og militært. Gitt Malinowskis analyse, kommer landet til å befeste seg som en ideologisk motpol til de tradisjonelle kreftene i EU for å trekke europeisk politikk i en ny retning. Alt ligger derfor til rette for at det 21. århundret kommer til å bli en gullalder for Polen – landets innflytelse i Europa kan bli større en noensinne. Kommer det til å lykkes?

Se også:

Geopolitical Futures. Poland Challenges the European Identity | George Friedman Interview, 28. september 2017.

Radio Poland. Poland to become regional powerbroker: analyst, 4. oktober 2017.

#Minela20. George Friedman on Trump in Poland and Intermarium, 5. juli 2017.

 

Annonser
  • 40
  •  
  •  
   

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]