Polen i front for Europas konservative dreining

Foto: REUTERS/Kacper Pempel(POLAND CITYSCAPE)

Polen kan spore sin historie tilbake til det 9. århundret og landet har tradisjonelt vært en viktig politisk, økonomisk, militær og kulturell makt i Øst-Europa. Det var bare etter 1795, da landet ble erobret og delt mellom Preussen, Russland og Østerrike-Ungarn, at det gikk inn i lang en periode med nedgang. Over de neste 200 årene ble Polen regelmessig invadert, okkupert, annektert og delt mellom sine mektige naboer – Preussen (senere Tyskland) og Russland (senere Sovjetunionen). Denne perioden varte i prinsippet helt til Sovjetunionens jerngrep over Øst-Europa måtte gi slipp i 1989. Siden den tid har Polen gjort store økonomiske og politiske fremskritt og mye tyder på at landet kommer til å spille en viktig rolle i utformingen av europeisk politikk i tiden fremover. Polen ligger an til å bli en av USAs viktigste allierte i Europa og skiller seg ut ved å stå for mye mer konservative verdier enn de tradisjonelle maktene i EU. Dette kan på sikt bidra til å trekke europeisk storpolitikk i en mer konservativ retning.

Økonomisk og politisk fyrtårn

I dag er Polen et sjeldent lyspunkt i et ellers dystert europeisk politisk og økonomisk landskap som følge av uroen i verdens finansmarkeder i 2008 og 2009. Polen var det eneste landet i Europa som unngikk resesjon under finanskrisen, og landets økonomi har således vokst non-stop de siste 26 årene: Fra et BNP på stusslige 66 milliarder USD i 1990 til 469 milliarder USD i 2016. Polens eventyrlige økonomiske vekst har også vært godt balansert. Det er et av de få landene i den utviklede delen av verden hvor den industrielle sektoren i økonomien faktisk har utvidet seg markant i løpet av de siste tiårene – et scenario andre vestlige land bare har kunnet drømme om.

Festen skal ikke være over. Polen spås en lys økonomisk fremtid av flere aktører i tiden fremover. Landet har en høyt utdannet befolkning, er strategisk lokalisert midt i Sentral-Europa og er dypt integrert i verdikjedene til den tyske økonomiske eksportmaskinen. Alle økonomiske indikatorer peker i riktig retning og alt ligger derfor til rette for at landet skal få en tyngre stemme i europeisk politikk i tiden fremover.

EUs handlingslammelse, nasjonalstatens comeback og transatlantiske bånd

Ifølge den anerkjente geopolitiske analytikeren George Friedman i analysefirmaet Geopolitical Futures, er EUs legitimitet som en politisk organisasjon i dyp krise som følge av finanskrisen, eurokrisen, flyktningkrisen og Brexit. Friedman argumenterer med at unionens nåværende multilaterale institusjoner og supranasjonale beslutningsmekanismer er på vikende front. Kontinentets nåværende politiske organisering er derfor uskikket til å effektivt regulere relasjonene mellom Europas stater, og ikke minst Europas forhold til resten av verden. Nasjonalstaten er således på vei til å gjøre et stort comeback i europeisk politikk, og Polen spås til å bli en av de mest innflytelsesrike av dem.

Friedman sier videre at ettersom EU fragmenteres, vil ikke unionen være i stand til å være en sterk og pålitelig strategisk partner for USA i tiden fremover. Amerikanerne kommer derfor i større og større grad til å søke bilaterale relasjoner med Europas nasjonalstater for å sikre sine interesser på kontinentet. I denne sammenhengen har mange av unionens medlemsland store innenrikspolitiske problemer som i stor grad gjør dem politisk handlingslammet og derfor uskikket til å være pålitelige partnere for USA. Men Polen er ikke i krise – landet har en sterk økonomi og en stabil flertallsregjering.

Ikke bare har Polen sterke historiske bånd til USA, men landene deler også viktige geopolitiske og strategiske preferanser: Demme opp under russisk ekspansjon og geopolitiske aspirasjoner i Øst-Europa. Landet har derfor blitt en av USAs viktigste strategiske partnerne i Europa. Ifølge Friedmans logikk, lover dette veldig godt for fremtiden til landet: Når et land blir fundamentalt strategisk viktig for USA, fører dette som oftest til at amerikanerne gir massive økonomiske konsesjoner og foretar viktige teknologiske overføringer. Dette vil ha veldig positive ringvirkninger på den polske økonomien i tiden som kommer.

Det polske perspektivet

Den norsk-polske journalisten Henryk Malinowski forklarer nærmere i et intervju med Resett: ”Polen og USA deler et veldig viktig strategisk mål: Å motarbeide russisk innflytelse i Øst-Europa. I denne sammenhengen ser Polen på USA som sin eneste pålitelige sikkerhetsgarantist. USA, på sin side, ser på Polen som en effektiv ’førsteskanse’ mot russiske geopolitiske aspirasjoner i Øst-Europa. For øyeblikket finnes det rundt 4 000 amerikanske soldater i Polen, og landets regjering jobber iherdig for at flere amerikanske soldater skal stasjoneres på polsk jord.”

Malinowski fortsetter: ”Videre ser jeg den strategiske alliansen mellom Polen og USA som et resultat av to ting: Først og fremst har vi ny president i USA og han skaper kontrovers i Europa. Politisk er Trump i en vanskelig situasjon. Det er få som støtter han i Europa, men Polen støtter han. Videre er båndene mellom USA og Polen sterke historisk sett. Allerede under den amerikanske frigjøringskrigen deltok flere polakker i kampen på den rette siden av striden. I denne tiden hadde Polen en vanskelig tid, så mange polakker innvandret til USA hvor de støttet USAs frigjøringskamp. Den prestisjetunge amerikanske krigsskolen West Point ble for eksempel grunnlagt av den polske generalen Kosciuszko.”

Malinowski avslutter: ”Polen har alle gode kort på hånden akkurat nå. Det kan bruke situasjonen som har oppstått til sin fordel. Andre ledende europeiske land er i kaos – Tyskland, Frankrike og Storbritannia har alle sine innenrikspolitiske problemer, så Polen kan ta nytte av situasjonen for å utvide sin politiske innflytelse i Europa og EU. Polen har også en klar visjon for Europa – landet ønsker å dra unionen i en mer konservativ retning. Den nye statsministeren har sagt at EU må reformeres: Den tysk-franske akse har for mye makt, så medlemslandene må få mer makt gjennom å gi nasjonale parlamenter en større rolle i EUs beslutningsprosesser. Statsministeren sier også Europa bør gå tilbake til sine kristenkonservative røtter for å ta vare på de fundamentale europeiske verdiene.”

Gitt Friedmans analyse kommer Polen til å bli betraktelig sterkere i tiden som kommer – ikke bare økonomisk, men også politisk og militært. Gitt Malinowskis analyse, kommer landet til å befeste seg som en ideologisk motpol til de tradisjonelle kreftene i EU for å trekke europeisk politikk i en ny retning. Alt ligger derfor til rette for at det 21. århundret kommer til å bli en gullalder for Polen – landets innflytelse i Europa kan bli større en noensinne. Kommer det til å lykkes?

Se også:

Geopolitical Futures. Poland Challenges the European Identity | George Friedman Interview, 28. september 2017.

Radio Poland. Poland to become regional powerbroker: analyst, 4. oktober 2017.

#Minela20. George Friedman on Trump in Poland and Intermarium, 5. juli 2017.

 


Publisert: des 30, 2017 @ 1:48 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Henrik S. Werenskiold

Journalist
 • Jeg var en tur i Polen i sommer. Det er rent, ordentlig og ting fungerer. Det er ikke noe rølp. Polakkene er veldig ordentlige. Litt reserverte men høflige mot turister. Det er fine restauranter med halv pris i forhold til Norge, flott arkitektur og mye interessant historie. Det er tydelig at USA er forbildet og alt som kan knyttes til USA er stas. Eneste minus er en trafikkultur som er litt vel macho og råkjøring preger gatebildet overalt. Nydelig øl har også polakkene, så en tur dit anbefales.

  Ellers er jo Polen en del av en stadig sterkere blokk med sterke nasjonalstater sammen med Tsjekkia og nå Østerrike som står imot EUs tvang på viktige områder som fordeling av flyktninger osv. Dette er viktig motmakt mot et EU som ellers har lett for å sette alle hensyn til side i sin iver etter å redusere nasjonalstatenes betydning, internasjonalisere og strømlinjeforme kontinentet.

 • Kjell Ervik

  Særdeles bra og interessant lesing om Polen. Det er en fryd å være på besøk i landet, blant annet fordi Polen er så full av historie, kultur, og rasjonell politikk. De forholder seg til sin historie på en voksen og god måte.

  • W.Kirkehøyden

   Jeg håper å få med meg en venn å dra dit, vi er begge evangeliske kristne, han min bibelveileder. jeg har hørt om unge levende menigheter, som har kommet til etter kommunismens fall. Det er en fin måte å knytte kontakter, så utforske landet. Hvem vet kjøpe en leilighet, som en «retreat.» Tenk de overkom det kommunistisk åket, hvorfor skal de akseptere en invasjon av det islamske?

   • Kjell Ervik

    Så bra. Lykke til 🙂

   • gunhild gunheim

    Veldig bra. 🙂

 • LasseRon

  Takk Gud for Polen!
  De har reddet oss fra islam før. Kan de gjøre det igjen?

  • Infowarrior

   Nei

  • Balalaika

   Kanskje indirekte, men da må noe skje her i landet slik at folk får opp øynene. Frykter det vil ta tid…

 • Ryddegutt

  En av grunnene for at det går bra i Polen er at de slipper byrden med å bli styrt av idiot-politikere som vil begå økonomisk selvmord pga CO2-bløffen slik som mesteparten av den Vestlige verden sliter med:

  «Poland ready for SHOWDOWN with EU over climate change as Trump sends 74,000 tonnes of coal»

  https://www.express.co.uk/news/world/880258/poland-donald-trump-coal-fuel-Beata-Szyd-o-showdown-climate-change-eu/amp

  • Det verste er at Norge som jo er en av verdens fremste produsenter av mineralolje fortsatt støtter opp under bløffen som i sin ytterste konsekvens kan drive landet til bankerott gjennom såkalte klimaskadesøksmål som visstnok kan komme til å koste betydelig mer enn oljefondets samlede verdi. Kanskje ikke rart at Siv og Erna driver opphørssalg i stor skala av norske naturressurser og at eldre sulter og tørster i hjel på institusjonene som skulle holde dem trygge og bekvemme.

 • W.Kirkehøyden

  Ja, det ser ut som Polen og Ungarn skal stå opp for Europa. Jeg besøkte en forretnings partner i Ungarn i 2006, og det var et kjært minne. Av grunner utenfor vår kontroll, kunne vi gå videre med planene. Og jeg ser de har en leder, som ikke underkaster EU, globalistene, og han står også opp mot Soros. Og det varmer at Polakkene står opp for den kristne kulturarv. Et katolsk land, men evangeliske kristne markerer seg også.

 • DeepGlacier

  Interessant artikkel!

  Ser ut som at Polen kan bli et av Europas ledende land når Tyskland og Frankrike imploderer under vekten av sin egen dumskap. Derfor er det bra Polen vedlikeholder sitt gode vennskap med USA. Noe for Norge å tenke på også.

  Stemmer det at Polen mottar 11 milliarder euro i utviklingssubsidier fra EU per år? Polen regnes jo som en nettomottaker av subsidier.

  Om EU setter hardt mot hardt og kutter i subsidiene til Polen og/eller kjører på med migrantbøter, har da Polen sterk nok økonomi til å stå i mot?

  Dette har jeg lurt på siden Polen begynte å motsette seg migrantkvoten fra EU.

  • 1velger1234

   Jeg har lurt på det samme. Polen var utarmet etter den årelange sovjetiske okkupasjonen, men er nå på vei til å reise seg igjen. Jeg håper EU snur i sitt syn på ønsket om å ødelegge Europa slik vi kjenner det.

  • Den polske regjering anser at de har krefter til å stå i mot EU, og EU kommer til å fremstå i et mildt sagt merkelig lys for omverden om de forsøker å knekke Polen. Da hjelper ikke disse sedvanlige Carl Barks historiene som MSM kommer med. Da må de arrogante i Bryssel stå skolerett for verdenssamfunnet – det blir et syn for Mr. Farage og for trette øyne.

 • Scott Johansen

  For nordmenn som ønsker en lysere fremtid, så kan Polen være et gunstig land å etablere seg i. En norsk koloni i Polen med nytenkende og openmindede nordmenn som ønsker å bidra til sitt nye nærmiljø, med arb.plasser og hjelp til polakker i nærmiljøet vil ønskes velkommen. En stabil polsk regjering som har uttalt at de ønsker kristne europeerne velkommen som immigranter.

  • Genseric

   De som seriøst vurderer dette bør først lese seg opp på Polens antigermanske tendens gjennom moderne historie, som polakkene dessverre nekter å ta et oppgjør med.

 • Finn

  Polen er som å ta en nostalgi tripp til 70-80 tallet!
  Slik vi trodde vesten skulle forbli for alltid, livsglade mennesker som ser fremover!

 • Genseric

  Jeg er ikke like imponert over Polen som Werenskiold, men det ville naturligvis vært en fordel om landet kunne spille en positiv rolle som en motvekt til «nyordningen». Det er imidlertid viktig å ha i bakhodet at landets teknologiske og økonomiske framskritt de siste 25 år i stor grad skyldes ressursoverføringer fra vestlige EU-land og USA.

 • Tigeren

  Det var da kollosalt med hallelujarop i kommentarene og artikkelen om Polen her. Når sant skal sies skyldes en stor del av den økonomiske suksessen i Polen at velvillige nord-europeiske land har tatt imot millioner av arbeidsmigranter og innvandrere fra Polen, hvilket har avhjulpet en ellers gigantisk arbeidsledighet i Polen og store sosiale utgifter for en fattig stat på vei mot demokrati og vestlig standard. Arbeidsmigrantene har sendt milliarder på milliarder av både euro og pund tilbake til Polen. Når så den høyreekstreme regjeringen i Polen undergraver sine egne innbyggeres rettssikkerhet ved å rive bort hovedpillaren for rettsstaten, og baner veien for et rent fasciststyre i et av EUs medlemsland er det grunn til alarm. Uten rettsstatlige grunnprinsipper i Polen, ville de aldri fått medlemsskap i EU, slik at den siste antidemokratiske dreiningen i Polen burde belønnes med suspensjon av medlemsskap i den Europeiske Union. Dersom de ikke skikker seg bør de ekskluderes fra det gode selskap fullstendig, og alle migrantene som har sluppet inn i vårt land på falske vilkår burde i tilfelle repatrieres øyeblikkelig.

  • Ryddegutt

   Polens politikere og andre Øst-Europeiske politikere setter sitt eget lands og sine egne borgeres interesse først. Dette er et ukjent konsept i Vesten. Mulig det har noe med realitetene de opplevde i Øst-Europa gjennom å bli okkupert av kommunistene i flere generasjoner. De gjenkjenner totalitære styringsformer som globalisme og islam.

  • selma

   Vi bør vente og se i hvilken retning det bærer for Polen. En overdreven nasjonalistisk politikk vil iallfall ikke være bra, ei heller for nordmenn (snart uten land) som skulle ønske å finne et fristed i øst.
   Jeg er litt overrasket over denne ukritisk positive omtalen av Polen, og stiller meg avventende. USA trenger stabile partnere i Europa, for EU begynner å snakke om å danne egen hær for å bli uavhengig av USA. Merkel lener seg også østover, mot Russland. (derimot.no)
   Så har vi den nye Silkeveien, som Russland,Kina og noen kaukasiske land samler seg om. Enda mer å frykte for USA, som kjemper for sin globale dominans.
   Den nye kommunikasjonsåren mellom øst og vest burde bli en mulighet for fredelig samkvem mellom Europa og øst-verdenen istf. å skape fiendebilder av land som tar opp kampen mot amerikansk innblanding i suverene staters rett til å bestemme i eget land, med kriger og flyktningestrømmer i kjølvannet, som vi er vitne til nå.

   • Applauderes. Europas fremtid ligger i fredelig sameksistens internt og deltagelse i den eurasiske integreringen som BRI (Belt, Road Initiative) er ryggraden i. Polen og Ukraina kan her spille svært viktige roller som brobyggere.

    • selma

     Godt å se at flere tenker som meg her.
     Den nye Silkeveien er i seg selv et prosjekt så spesielt at det bør få stor oppmerksomhet i norske spalter. Man bør se det som en åpning til roligere tider og nye muligheter for samhandling.
     Vekk med TTIP og TPP og deres like, vi trenger handel som ivaretar en nasjons sikkerhet og velstand på demokratiske premisser.
     EU skal heller ikke diktere hvem vi skal handle med.

 • Vonbråten

  Blant de største polske byer, kan nevnes; Chicago, New York og Milwaukee.

 • Marhabba2
 • invernes

  Som Trump nå sier .
  If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Poland . If there is anyone who has any delusions that this war could have been averted, let him look to Poland ; and if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Poland.
  Ja jeg bøyer meg i støvet i ære for det polske folk, de viser veien å gå .

  • De gikk en tilsvarende vei i 1939. Resultatet ble en katastrofe.

 • Vike Krogh

  Polen stoppet den muslimske invasjon av Europa i slaget om Wien i 1683. Nå ser det det ut til at polakkene må redde oss igjen. EU er jo kun ett instrument for muslimsk invasjon av Europa.

 • ARVEVOLDEN

  Polen,og resten av Visegrad-landene-kan muligens stoppe de ivrigste tilhengere av migrasjon-fra land utenfor EU.
  Men de er avhengige av -både subsidier fra EUs samlede budsjetter,og av fri adgang til arbeidsmarkedene i Vest.-Europa-innkludert Norge.
  Jubelen bør altså holdes i sjakk,om man tror disse stater er ubetingede støttespillere -i kampen for EUs demontering.
  Og er man ikke tilhenger av denne sivilisatoriske nødvendighet,så nytter det lite med reaksjonær katolsk anti-islamisme,som alternativ til anti-demokratene i Bryssel.
  Ett Europa styrt etter katolisisme ,og anti-russisk NATO-politikk,vil ikke løse noen økonomiske eller millitære utfordringer.
  Den egentlige fiende-av sivilisasjon på europeisk grunn-er EUs 4 friheter.Disse vil polakkene ikke gi slipp på-enda .

  • selma

   Interessant innlegg.

 • jopr

  Anbefaler alle å lese boken The Grand Chess Board av Zbigniew Brzezinski. Han var strategisk rådgiver for alle presidentene i USA siden Jimmy Carter. Som polsk amerikaner hadde han tette forbindelser til Polen. Han var en stor antikommunist og var den som finansierte mujahedinnene i Afganistan og kan sies å vaere lS- Frankenstein. Les hva han skrev om EU og Russlands eurasiske prosjekt. Man kan derfor lure på hva USA virkelig trenger Polen for… Så at Polen skal redde Europa mot islam er en ting, men med tanke på at det var en Polakk som var med å skape trusselen og med hvilken hensikt…

  • «The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives» burde være obligatorisk pensum på videregående skoler. Essensen i den er at kontrollen med verden ligger i kontroll over det sentrale eurasia (MacKinder’s Heartland) og at kontrollen med det igjen følger av kontrollen over Ukraina. Hvor Krim er «øyfestningen» som behersker krigsveien østover. Derfor all opphisselsen over Krim’s gjenforening med Moderlandet. Med det ble veien til The Heartland sperret og det må full krig til for å åpne den igjen.

 • Syver Solberg

  Det Europeiske Undermenesket eller EU kalt til daglig.
  Polakken har grundige erfaringer å bygge på!

 • Fuhr

  Uansett skal eu oppløses for godt!!

 • wiwaro

  Malinovisk er for dårlig oppdatert, og gjør seg frivillig eller ubevisst til talsmann for antirussisk kald krigs-agitasjon fra USAs og NATOs side; det er Kina som er den nye faktor i Øst-Europa, med enorme investeringer i flertallet land, og ny høyhastighets jernbane som bygges nordover fra Pireus.
  At denne greske havneby ble kjøpt av kineserne, er et resultat av EUs utpresningspolitikk overfor Hellas en rekke år, som har brakt gresk økonomi og levestandard på knærne. Det er vel nesten ikke nødvendig å si hvilken uro dette har skapt i EU-ledelsen i Brüssel.

 • Cecilie_M

  Når den politiske elite i EU kaller folket «the little people», da har de vel i grunn vist hvor stor avstand mellom vanlige folk og eliten i Brussel er.

 • gunhild gunheim

  Det MÅ lykkes, Polen må lykkes i å dra resten av Europa i en nasjonalkonservativ retning, for å ta vare på våre kristne røtter. Dette er helt nødvendig for vår sivilisasjons overlevelse.

  Heia Polen! Et land som vet å ta vare på sine røtter og sin kristne kultur. Og som har lært av historien.

 • Odd Kjell Leiv Hemnes

  Store deler av Polen var Øst-Tyskland/Peussen fram til 1945/46 da Polen ble forskjøvet vestover på Tysklands bekostning etter ordre fra Stalin/Røde Armé, og det ble gjennomført etnisk rensning av ca 13 mill. tysktalende der, som måtte finne seg nye bosteder i det som var igjen av tysk areal etter krigen: Schlesien, Pommern, Vorpommern, Vest-Preussen, Øst-Preussen (delt mellom Sovjet og Polen), Wolin, Swinemünde, Øst-Brandenburg. Danzig, Memel, Tilsit, Elbing, Glogau, Marienburg, Kolberg, etc, Likeledes ca 3 mill. tysktalende i Tsjekkia (Sudetenland) etnesk renset og evakuert til DDR eller Vest-Tyskland