IllustrasjonsbildeFoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Det er viktig at alt av krefter som ønsker fortsatt ytringsfrihet i dette landet kommer sammen og protesterer mot den nye likestillings- og diskrimineringsloven som skal tre i kraft 1. januar 2018.

Loven lyder slik:

  • 1 Formål

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

annonse

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. 

Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

De videre paragrafene består av varierte vinklinger av den første paragrafen, men ingenting tyder på at det gis rom for personlige preferanser og vurderinger. Alle skal ha «like muligheter», men samtidig tas det sikte på å bedre stillinger til kvinner og minoriteter. Denne selvmotsigelsen repeteres gjennom alle paragrafene.

annonse

Det er kun i én situasjon at denne loven vil kunne fungere uten problemer: i et fiktivt univers der alle tenker og mener det samme. Denne loven er en tvangsmekanisme for å presse alle inn under samme doktrine. Bare det at §1 nevner «andre vesentlige forhold ved en person» i siste rekke, understreker at denne lovens formål er å eliminere enhver form for subjektiv behandling av subjektivitet. Loven kunne like godt sagt: Alt som gjør noen annerledes enn deg selv skal du behandle som om det er likt deg selv.

Greit nok at dette er en universell standard for human oppførsel, men det humane aspektet forsvinner når tvang kommer inn i bildet. Å tvinge noen til å oppføre seg pent og pyntelig, er nettopp det feminismen i utgangspunktet protesterte mot. Ytringsfrihet er – «beklageligvis» – også retten til å kunne slenge med leppa og eventuelt tåle en på trynet tilbake. Prisen vi betaler for ytringsfrihet er at vi går hverandre på nervene. Denne loven er en tvangspasifisering av all kommunikasjon mellom mennesker som utgjør en kontrast ovenfor hverandre. Tvangsfred er ikke fred, det er en krigserklæring mot individet.

Når loven favoriserer kvinner og minoriteter, er det åpenbart at norske menn vil komme skjevt ut. Loven tar utgangspunkt i at kvinner og minoriteter er undertrykte og må ha statens hjelp til å komme ovenpå. Dette er en lov som ytterligere vil undergrave norske menns posisjon i eget land. Du kan si hva du vil om norske menn, de har sine positive og negative sider. Men en ting er sikkert: de er mer enn passive nok. De er mer enn nok tøylet fra flere tiår med feministisk propaganda. Norske menn er forsvarsfronten til Norge, og denne loven er undergravende. 

Det Norge trenger i en ny lov er en lov som fremmer sunnhet og selvtillit hos norske menn, ikke en lov som ytterligere trykker dem ned i søla. Min oppfordring til motaksjon hos norske menn er:

#1 Uttrykk din ærlige mening om denne loven.

#2 Mobiliser en meme-kampanje med eksempelvis «Det er ok å være norsk mann»

#3 Sett deg inn i hvordan du bekjemper østrogendominans via kosthold og trening. (Anbefaler Dr. Eric Berg på Youtube.)

 

annonse

Godt nytt år (forhåpentlig uten denne loven)!

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon