Når historien og nye erkjennelser innhenter troen

Illustrasjonsbilde. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Det er julaften formiddag når dette skrives, og gode dufter, forventninger og glede fyller heimen. Julepynt, julelys, juleduker og juledekorasjoner er satt frem, og lysene gir gjenskinn i glitrende barneøyne.

Selv om den kristne tro er på stadig tilbakegang i vårt land, så feirer likevel de aller fleste av oss julen i overensstemmelse med våre foreldres og slektens tradisjoner. Vi vil helst ha det slik, helt uavhengig av om vi tror eller ikke tror, eller hva vi tror på. Flere og flere kaller seg kultur-kristne, og med det menes tydeligvis at de ikke har noen personlig kristen tror, men ønsker å holde fast ved de tradisjonelle kristne høytidsfeiringene. Et greit standpunkt synes jeg.

Selv har jeg en religiøs tro, men står egentlig ganske fjernt fra den tradisjonelle kristne dogmetroen. Jeg feirer mer enn gjerne jul med familien, men kan ikke akkurat si at det er Jesu fødselsdag som står i sentrum for feiringen. Og egentlig er det ganske merkverdig at noen i det hele tatt feirer julen som en bursdag for Jesus. Sannsynligheten taler sterkt for at Jesus ikke ble født på julaften og at hele historien om fødselen i Betlehem, hvor vakker og betagende den enn er, kun er et oppdiktet eventyr. Nyere forskning viser at folketellingen ikke fant sted slik evangelistene antok, og sannsynligvis er fødselen satt ca fem år for sent. Han som etablerte tidsregningen, glemte å telle med en konge. Og Jesus ble sannsynligvis født i foreldrenes hjem, slik skikken var på den tiden.

Å drikke jol har tradisjon langt tilbake til før kristendommen kom til Norden. Ved et stille kompromiss smeltet den gamle julefeiringen sammen med feiring av Jesu fødselsdag, og den dag i dag er julens tradisjon en blanding av hedenske og kristne skikker.

Julen er altså en feiring som kun opprettholdes av at vi lar fornuften fare, og lar tradisjonene fortsette å leve sitt eget liv helt uavhengig av historiske fakta. Det ville kanskje vært mer gledelig for de som virkelig tror, om vi kunne samle oss om å minnes Jesus i hans tyngste stund på jorden? Da hans selvoppofrende anstrengelser medførte at han møtte døden. Han som hadde viet hele sitt liv til å støtte de syke, fattige og utstøtte, som fortalte folket at alle har en direkte kontant med Gud gjennom en personlig bønn, som sto i konstant opposisjon til det maktfulle presteskapet, han ble takket av menneskene gjennom verdenshistoriens kanskje aller mest brutale avrettelsesmetode, korsfestelsen.

I ettertid kom en jødiske skriftlærd på den ideen, Saul av Tarsus, på den ideen at det slett ikke var menneskene som sto ansvarlig for det brutale mordet på Jesus, men at det kanskje kunne være det ultimate offeret i Guds regi for å gjenopprette menneskene fra synden. Og den læren fikk utbredelse blant de kristne, som var flasket opp med offertanken, og stadig ofret dyr til Guds ære og brant deres blod slik at den brente blodstanken kunne gi Gud velbehag.

I vår tid er det kanskje på tide at vi gjennomtenker også dette dogmet på en fordomsfri måte og ser at hele offerideen har meget lange tradisjoner i menneskenes historie. Og vi ofret ikke kun dyr. Menneskeofring var også utbredt i mange tidligere kulturer. Så Jesus er på ingen måte den første menneskeofringen som har funnet sted, om vi da skal tro på dogmet. Personlig finner jeg det meningsløst at Gud liksom skal ha stått bak og arrangert mordet på Jesus. Da er jo Gud medskyldig i mord. Helt utenkelig i mine øyne. Like usannsynlig som at Jesus ble født av en jomfru. Josef var altså ikke god nok som far? Det tror jeg ikke.

Men la meg nå ikke ødelegge julefeiringen! Nyt stemningen, god mat og drikke, gaver og julemusikk, og hyggelig samvær. Og la oss også tenke på alle dem som ikke er sammen med noen i jula, de som er syke, fattige eller lever i krig. En jul med fokus på dem vi føler medfølelse med vil være en julefeiring som er absolutt i Jesu ånd for hans kjærlige tanker omsluttet alle og han var de svakestes venn og beskytter. Slik kan vi likevel få en verdig julefeiring! Med ønsker om fred og kjærlighet for alle på jorden!

(Innlegget er tidligere publisert på Avnskogs blogg, og er gjengitt her med forfatterens tillatelse)


Publisert: des 25, 2017 @ 1:33 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Sverre Avnskog

Lærer med interesse for politikk, samfunn og religion
 • Hans Henriksen

  Det er riktig at Jesus ikke ble født i desember. I traktene rundt Bethlehem er det kaldt på den tiden. Ingen gjetere var ute med sauene da. Jesus ble født på våren, akkurat som lammene. Han symboliserer Guds Lam.
  Men den katolske kirke, som ikke er annet enn politikk kamuflert i religiøsitet iscenesatt av Alexander den store, ville forene Kristendommen med de gamle avgudene.
  Soltilbedelsen var utbredt, derfor passet Jesus ypperlig som symbolet på solen og høytiden i forbindelse med at den snur.

  • Henning Nielsen

   Erhmm…Alexander den Store, død 323 f.Kr.??

   • Tor Anders Engen

    korrekt. Men Joshwa (eller Jesus på gresk) ville ikke være noe uten ham. Siden Xandros gjorde gresk to lingua franca.

    Mens Konstantin trodde ikke på kristendommen, hadde kun en politisk interesse av dem. Slik han selv kunne definere seg selv som gud. Men for å være på den sikre siden, så «konverterte» han til kristendommen, for å være sikker om å plass i himmelen.

   • Hans Henriksen

    Konstantin riktig, ble visst litt for mye ribbe….

  • Ivar Stokland

   KONSTANTIN den store het han

   • Hans Henriksen

    Ja, riktig – Takk!

 • iddo

  Pontius Pilatus
  Etter at Jesus var hos ypperstepresten Kaifas,ble Jesus ført videre til den romerske landshøvding Pontius Pilatus. I en høytidelig romerske rettsak dømte Pilatus Jesus til døden med korsfestelse .Pilatus var ifølge både Josefus Flavius og Filon fra Alexsandria en grusom og upopulære hersker. I mange år hevdet bibelkritikerene at Pontius Pilatus bare var en oppdiktet figur i Bibelen som ikke hadde eksistert. Det var inntil de i 1961 fant hans navnplate i det romerske teateret i cæsarea som var det romerske admininstrasjonsentret .På denne stein platen sto hans navn. Siden da har bibelkritikerene munn vært lukket i det spørsmålet. Bibelen fikk rett.

 • Arnhild Gjendem

  Gud ble menneske og kom for å frelse oss! Dette budskapet og denne KJÆRLIGHETEN er så enorm, så gledesbringende, så frihetsskapende, så fredsbringende at dette vil folk ha! Det er noe godt, noe lyst, så selv om folk ikke skjønner helt hva det dreier seg om så skjønner de: Her er det noe, her er det noe godt! Dette vil vi ha….Vi gir gaver fordi han ga oss den største gaven! Vi tenker på andre og viser omsorg for menneskene rundt ogg fordi han viser omsorg for oss! Det gode sprer seg….

 • Christer Hoel

  Hva er problemet ? Feiringen av Jesu fødsel er lagt til 24. desember, dette er etablert og trenger ikke å endres.

  • John Bilberg

   25. desember i store deler av verden (også Norge), 6. eller 7. januar i såkalte ortodokst religiøse land (Russland/Armenia).

 • Geir Ivar Jørgensen

  Det spiller liten rolle å flisespikke på religioners historiske forankringer i myter, sagn og allegorier. De religiøse institusjoner og deres prelater har gjennom hele den kjente historie drevet med omskriving og forfalskning av historien for å tilpasse religionen sin samtids status og sin samtids herskeres motiver.

  Jesus er like fullt verdt å minnes og feire som læremester. Hans liv og gjerning formidlet pakten forankret i ethvert menneskes sinn (forstand) og hjerte (kunnskap). En pakt som satte mennesker fri fra den institusjonaliserte religion og dens prelater. Jesus advarte mot den institusjonaliserte religion og dens prelater. Han kalte dem fariseere og falske profeter, og advarte mot at mange av dem ville komme til i ettertid og forfølge dem som ble følgere av Jesus liv og lære.

  Jesus formidlet essensen i det å leve det beste liv et menneske evner, i tråd med en altruisk livsfilosofi, hvor det å helbrede og lindre lidelse er det sentrale. Et liv uten lidelse er det beste liv for deg og din neste. Ja for alt liv uansett hvor smått og ubetydelig det måtte synes i helheten. Derfor fremhevet Jesus det første og viktigste bud om nestekjærlighet. I julen viser vi nestekjærlighet. Det er den vi feirer.

  • Litt rart da, at svært mange prester påstår i sin julepreken at jula er Jesus sin bursdag! Du ser for øvrig ikke helt ut til å ha oppfattet poenget mitt. Jeg foreslår å sløyfe «bursdagsfeiringen» i jula, heller feire selve kjærlighetsbudskapet, og flytte minnestunden for Jesus til påsken, som bygger på langt sikrere historiske kilder.

   • O.M. Hadland

    Kirkens største fest var og er påsken. Men vi feirer også jul, pinse, Kristi himmelfart mm. At en lærer ikke skjønner noe av det er trist. Forhåpentlig er du gymnastikklærer.

    • Jeg skjønner det alle burde skjønne, at vår julefeiring historisk sett egentlig ikke har noe som helst med Jesu fødsel å gjøre. Det var en tilsnikelse da kristendommen overtok den gamle julefeiringen og ga den et innhold den aldri hadde hatt. Selvfølgelig vet jeg at kristenheten feirer både påske og pinse! Jeg er et vanlig, opplyst samfunnsmenneske. Jeg synes feiringen av julen bør gis tilbake til det den en gang var, en lysfest, og så kan vi som elsker Jesus minnes ham i påsken. Påstår du at påsken, samfunnsmessig sett er en større feiring enn påsken? Da bebor du visst en helt annen planet enn meg. Jeg er dessuten lærer i både kristendom og de moderne utgavene av faget, KRL og KRLE! Men å antyde at andre er uopplyste og dumme er en vanlig strategi når argumentene ikke holder!

     • norskiUtlandet

      Den første dokumenterte julefeiringen er fra år 336 e.kr. I Norge, påbød Håkon den gode å feire jul 25.Desember, mao. snakker vi om en mer enn 1000 år lang tradisjon i Norge. Påenget er selvfølgelig ikke at Jesus ble født 25. Desember, men at han BLE født. At Gud ble Menneske.

      I dag, over 1000 år etter blir det menignsløst å snakke om juleblot, og datoene for juleblot og jul sammenfaller heller ikke (Juleblot 12 Januar).

 • ice

  Hvordan har det seg at Jesu fødsel kom på 25 desember? Det er at de første kristne regnet med at Jesu dødsdag var 25. mars, og at dette etter gammel jødisk tradisjon også var hans unnfangelsesdag, og så blir naturlig nok hans fødselsdag ni måneder senere, 25. desember.

  • Eiril Jakovesi

   Julen ringes inn kl.17 den 24 desember ,og at vi begynner feiringen da ,isteden for 25 desember som endel andre land ,handler mer om valget av tidspunkt på det som ble regner hos jødene som samme døgn. Dvs de regnet fra kveld til kveld ,ikke som oss som fra midnatt. Ser noe av det samme i påskefeiringen. Om jeg ikke husker helt feil.

 • ice

  «Selv om den kristne tro er på stadig tilbakegang i vårt land», vanligvis når det kommer slike påstander så er kilden som er brukt Den norske kirke. Og målinger som blir brukt er ofte hvor mange medlemmer som kommer til og hvor mange som melder seg ut og hvor mange som sitter i benkene på en søndag. Og da må alt bare bli feil. For troen har ikke noe med medlemmer å gjøre, ikke noe med hvor ofte en går i kirka heller. Det er faktisk flere og flere som kommer til tro i dette landet. Veksten står ikke den norske kirke for, men frimenighetene og husgrupper som driver et aktivt evangeliseringsarbeid, og disse blir ofte ikke tatt med i spørreundersøkelser og statestikker.

 • Tor M. Hammeren

  Hva var poenget/relevant i denne artikkelen? At fundamentet for vår kristne kultur er feil, og at artikkelforfatteren har en eller annen religiøs tro, men at han ikke vil ødelegge julefeiringen?

  • 1984

   Helt enig. Rett og slett hva jeg vil kalle et «tullete» innlegg, krydret med fake news.

  • Ta en kikk på denne artikkelen: http://www.aftenposteninnsikt.no/11-desember-2010/jesus-og-bibelkritikken Det er ingen fake News i det jeg har skrevet. Jesus ble ikke født i år 0, han ble ikke født i Betlehem, men i foreldrenes hjem i Nazareth og han ble ikke født i jula. Det er vanskelig å avvise dette ut fra forskningen. Jeg lurer for øvrig på om du har lest artikkelen ordentlig. Jeg foreslår å la jula bli en feiring av selve budskapet om medfølelse og omtanke for andre, og så kan vi heller minnes Jesus i påsken, så tross alt bygger på langt sikrere fakta.

   • 1984

    Her er det nok flere «tullete» innspill.

    Å støtte seg til en undersøkelse i v.l. blir vel nokså usaklig. I dagens venstreliberale samfunn er det «pop» å protestere mot alt og alle, bl.a. samfunnet og tradisjoner. Hippier, 68-generasjonen og dagens innvandringsdrømmere under en tullete rødbrun regnbue, står for en rasering av dagens samfunn, stort sett i Europa og USA. Dette gjelder samfunn som er bygget opp gjennom mange generasjoner.

    «..den kriste tro er på stadig tilbakegang i vår land,…». Det som er sikkert er at dnk er på tilbakegang I vårt land, grunnet den røde propaganda fra kirken, derfor har tusenvis meldt seg ut av kirken og isteden meldt seg inn i bl.a. frikirker.

    Ellers ønsker jeg alle en fortsatt God Jul og et Godt Nyttår.

    • Noen følger så utrolig dårlig med i mediene, at de innbiller seg at det kun er en enslig undersøkelse som er referert i VL som viser at troen er på tilbakegang i Norge. Google er full av lignende undersøkelser. Her er en undersøkelse til fra 2007 utført av Sentio for Klassekampen. Den viser at 40,3 prosent sier at de IKKE tror på kristendommens viktigste premiss, at Jesus døde på korset for våre synder. Det kommer fram i en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen. Vi som velger å ikke leve i egen ignoranse og uvitenhet, er godt klar over at disse undersøkelsene av folks religiøsitet utføres nesten hvert eneste år av ulike institusjoner. Men noen mener altså det er usaklig å peke på seriøse undersøkelser og fastholder sin egen uvitenhet og slenger om seg med påstander om usaklighet mot oss som faktisk følger med i offentligheten. Jeg kommer i tanker om apene som holder seg for øynene og ørene – men ikke for munnen, da – den er vi åpen med uvitenhet strømmende ut! https://forskning.no/2008/02/halve-norge-tror-pa-gud

   • norskiUtlandet

    Hvor har du det fra at Jesus ble født i Nazareth, hvis noen av de beste antikke kildene sier at han ble født i Betlehem? Du skriver også: «I ettertid kom en jødiske skriftlærd på den ideen, Saul av Tarsus, på
    den ideen at det slett ikke var menneskene som sto ansvarlig for det
    brutale mordet på Jesus, men at det kanskje kunne være det ultimate
    offeret i Guds regi for å gjenopprette menneskene fra synden.» Men i Joh. 10 sier Jesus:

    17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake.
    18 Ingen
    tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og
    makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min
    Far.» (Joh. 10,17-18, NO2011).
    Hele Johannesevangeliet er forøvrig fullt av tanken om at Jesus døde for våre synder. m.a.o. Dette er ikke en sær-teologi utviklet av Apostelen Paulus (Saul fra Tarsis).

    Om problemstillingen angående tidfesting og hendelesene rundt Jeus fødsel, kan følgende lenker være en hjelp:
    http://www.biblehistory.net/newsletter/quirinius.htm
    http://www.biblearchaeology.org/post/2009/11/01/Once-More-Quiriniuss-Census.aspx#Article

    • Johannes-evangeliet er det yngste av evangeliene og inneholder mye som ingen av de andre evangeliene forteller om. Johannes-evangeliet er sterkt preget av Paul sin lære, og ikke den læren disiplene ga videre. Man finner svært mange likhetspunkter mellom Pauli forkynnelse og Johannes-evangeliet, men svært lite i de andre evangeliene. Sannsynligvis er Johannes-evangeliet skrevet av en som har lyttet mye på Paulus. Den jødiske skriftlærde som var opplært i dyreofring, og som aldri selv møtte Jesus, og ikke hadde hørt et eneste ord direkte fra Jesu munn, men som likevel var skråsikker på at han visste mer om Jesus enn disipIene.

     I et av de andre evangeliene sier for eksempel Jesus: -Det er ikke offer Herren har bruk for, det er barmhjertighet. Og denne mannen visste liksom at han selv om kort tid skulle bli verdenshistoriens største offer? Og så sier han rett ut at Gud ikke trenger offer, men barmhjertighet? Denne uttalelsen slår bena fullstendig vekk under offerlæren! Apropos fødested, så fant det ikke sted noen innskrivning i manntall som gjorde at Maria og Josef måtte dra til Betlehem slik det står i enkelte av evangeliene. Mange historikere er enige om at denne historien er diktet opp for å plassere Jesu fødsel i Davids by Betlehem.

     • norskiUtlandet

      Problemet ditt er at du ikke bruker de eldste og mest pålitelige kildene, som faktisk er det nye testamente. Du kan ikke si at det ikke var noen folketelling fordi det ikke er dokumentert i andre skrifter! Det kan bare bety at det ikke er noen som har funnet dokumentasjonen enda. Når du skriver at mange historikere er enige om at historien er diktet opp, ja så viser det heller en slett holdning til histoien som fag! Det er trist! At de stiller spørsmålet er greitt, at de konkluderer om det de faktisk ikke vet, er svært ugreit.

      I matt. 20:28
      28 Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Her ligger offertanken klart hos Jesus, og det er i Matteus-evangeliet. Lukas evangeliet nevner jeg ikke, fordi du vil vite at Lukas og Paulus var nære reisefeller. Det er også tilfelle for Markus.

      Apostelen Peter:
      2 de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved
      Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi
      blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål! (1.Pet. 1:2). Her ligger også offertanken klart synlig.

      Men det Nye Testamente forteller oss ikke om direkte kontakt mellom Paulus og Johannes, utenom muligens da Paulus var i Jerusalem. Forøvrig er stilen,språket, temaet og bevisføringen for teologien svært forskjellige hos Johannes og Paulus. De snakker med andre ord om det samme på vær sin måte.

      Det første kirkemøtet i Jerusalem må også sies bekrefter tros og offerlæren til Paulus.

      Dermed vil jeg konkludere med at det var enhet blant apostlene om hovedtrekkene i kirkens lære, og særlig det som hadde med frelsen å gjøre. (Offertanken var aldri et stridstema i NT, men omskjærelse og overholdelse av loven var et tema som ble tatt opp på møtet med apostlene i Jerusalem).

      Paulus har selvfølgelig hatt innflytelse, men det er ikke hans teologi, men det som han har fått fra Gud, og det som er blitt bekreftet av de andre apostlene. Altså Kirkens teologi.

      Til slutt apostelen Paulus møte med Jesus:

      3 Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham.
      4 Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?»
      5 «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.
      6 Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.»
      7 Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen.
      8 Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus.
      9 I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.
      Ap.gj. 9,3-9

 • Eiril Jakovesi

  Hvis ankepunktet er at kristne tror på myter ,er det rar strategi å fremme andre myter. Den romerske feiringen Saturnalia var ikke for å markere vintersolverv ,men å «så» (satus) ,og denne festen handlet om mange dager ,og var rundt 14-17 desember. Men det er riktig at kristne ikke helt vet når Jesus ble født, men den datoen som er helt sikker ,er når han døde. Derfor bygger man på en jødisk tradisjon om at Jesus ble drept på sin unnfangelsesdag. Dette ble første gang nevnt av pave Teleshorus ca år 130. Siden man mente korsfestelsen var 25 mars ,la man til 9 mnd for å feire fødselsdagen. Det blir 25 desember. Ang navnet jul så er det som vi alle vet ,av førkristen blotsfeoring. Det som skjedde var at en av våre første kristne konger ,Håkon den gode,på 900tallet flyttet den hedenske julefeiringen til samme dag som Kristmesse ,inntil bloting ble forbudt helt på 1000tallet. Blotingen ,den gamle julen mao ,ble opprinnelig feiret ved første fullmåne etter første nymåne etter vintersolverv ,og det var opprinnelig ca 12 januar. Ønsker man mao å feire noe annet enn den historiske kristne julen ,og heller vikingenes blot ,så burdte den legges til 12 januar. Alternativt 14 eller 17 desember om man velger en romers fest……

 • Robert Horn

  Godt at Jule-spetakkelet er snart slutt. Folk gjør så mange rare ting og følerier dominerer hverdager gjennom hele desember.
  Personlig gleder jeg meg til januar for da er julestemning-hysteria over og folk begynner så smått å oppføre seg noenlunde normalt igjen! (Men husk: Repetisjon kommer dog i Påsken).
  En gammel og god hedensk feiring er blitt til religiøs sirkus med oppdiktet myte, usanne historier og godhetstyranni som medisin for å dempe dårlig samvittighet!
  En kulturell tradisjon er blitt utnyttet av alle slags kremmere, – også blant de troende og diverse organisasjoner, – inkl. NRK og andre media.
  Folk flest burde roe seg ned og ikke ta av som vi har sett mange eksempler på i en hele måned nå. Jólablót er hva vi gjør det til selv…

 • Psycho Joe

  Snakk om substansløs synsing i høytiden vår.
  Å kaste ut at Paulus bare «fant på at kanskje» Jesus var Guds sønn viser en fundamental manglende kunnskap om temaet.
  Dette har blitt grundig diskutert og analysert gjennom tusenvis av bøker gjennom nå tusenvis av år.
  Doktrinene, historien og teologien er utprøvd, dokumentert og det skal nok vanskelig gjøres å finne noen steiner som ikke er snudd på.

  Om man heller velger å stole på en artikkel i illustrert vitenskap, da vinci koden eller annet lettvekter-stoff, så er selvfølgelig det et fritt valg.
  Men skal man beseire tungvekteren så må det mer til enn et par jabs og litt fotarbeid i ringen.
  Julen er vel en grei indikator på at det fremdeles er en god stund til at noen andre er klar for å ta over tittelbeltet.

  • Dico

   Spørsmålet er vel om vi skal tro på det som mest sannsynlig er sant, eller tro på Tradisjonen som mest sannsynlig er feil. Det er selvsagt et fritt valg.

   Men som et eksempel sier Tradisjonen at Matteusevangeliet er eldst (derfor er det plassert først i NT). Alle seriøse forskere er enige om at Markusevangeliet er eldre – noe også DKK er enig i. Likevel sier DKK at Matteusevangeliet er eldst med begrunnelsen: Det sier Tradisjonen. Ja, da så……!!

  • En vanlig strategi når man er fullstendig tom for holdbare argumenter, er å kalle andre for uvitende lettvektere. Nei, doktrinene, historien og teologien er IKKE utprøvd, dokumentert og analysert i den grad at det ikke finnes stener som ikke er snudd på. Det er fremført uhyre lite grunnleggende tekstkritikk av mennesker som ikke er bundet av å ville bevise at bibelen forteller akkurat det de troende mener fra før av. Det ligger i sakens natur, at de som beskjeftiger seg med tekstanalyse er de som i utgangspunktet er troende og altså har en forutinntatt mening. Tekstene i bibelen er i virkeligheten full av selvmotsigelser, og det at Jesus er Guds sønn, betyr jo i realiteten at han er vår bror, for i følge kristendommen er vi alle barn av Gud og hans skapninger. Jesus sier for øvrig selv at Gud ikke ønsker ofre, han ønsker barmhjertighet. Altså sier han klart og tydelig at Gud IKKE trengte Jesus som et offer. Men det velger kristne bibelforskere glatt å overse. Jesus bekrefter for øvrig også i bibelen at Gud er EN, og motsier dermed hele dogmet om treenigheten, som ble diktet opp lenge etter Jesu død. Jesus sier faktisk INGENTING i evangeliene om at det finnes en treenighet. Det er fri diktning av etterkommerne. Psykcho Joe seg kanskje på seg selv som en tungvekter, men har faktisk ikke ETT ENESTE argument å komme med. I min verden kalles det grunnløse påstander. At vi fremdeles feirer julen, er et fattigslig argument for at kristendommen er viktig i folks liv, folk flest synes å gi blaffen i Jesus i julefeiring, men er mest opptatt av gaver, mat, drikke, nisser, kos og alt det andre betyr for de fleste. Jesus er definitivt ikke i sentrum for de fleste. Folk feier av tradisjon!

 • Otto

  Selv om jeg som barn erfarte utgaver av de du beskriver som «agenter», truende med en flisete pekestokk når vi ble hørt i salmevers – som vi forøvrig ikke forsto en dritt av – er jeg ikke er helt enig i alt du skriver. Men du er absolutt på sporet av noe i kommentaren din du også…

  https://uploads.disquscdn.com/images/cb5fd7e53533c0bc0277a3587e5827590e4568e92da6b3b94ddd2d783d0d5e84.jpg

 • Jeg registrerer at flere ikke har klart å oppfatte selve budskapet i artikkelen min. Det er ikke flisespikkeri å påpeke at Jesus ikke ble født i år 0, ikke ble født i Betlehem, men i foreldrenes hjem og heller ikke ble født i jula. Det er et faktum at hele jula hviler på helt gale prinsipper. Men jeg foreslår ikke at vi derfor skal slutte å minnes Jesus, men heller flytte denne minnestunden til påsken, som hviler på langt sikrere kilder. Og så kan vi fortsette å feire jula som vi vil, men jeg foreslår altså at den kan feires som en hyllest til de gode verdiene Jesus sto for, som f eks omtanke for andre og ønsket og fred og kjærlighet for alle. De som mener jeg kun presenterer fake news, kan kanskje la seg opplyse av denne artikkelen: http://www.aftenposteninnsikt.no/11-desember-2010/jesus-og-bibelkritikken

  • Psycho Joe

   Slapp av, Sverre. Vi forstår godt hva du prøvde å formidle.
   Det er da almenn kunnskap at Jesus ikke nødvendigvis ble født i slutten av desember, men det er da de kristne feirer den.

   Heldigvis så er du fri til å gjøre hva du vil og kan feire midt i juni hvis det er så vanskelig for deg dette med juletiden.

   • Det er overhode ikke noe problem for meg. Men jeg synes vår temmelig åndsfattige og egosentrerte julefeiring, ikke passer seg som feiring av verdenshistoriens sannsynligvis aller mest dedikerte menneske til åndelighet, medmenneskelighet og høyere verdier. Han er verdig noe mer enn en orgie i ego-dyrking og fråtsing i vår overflod. Jeg tro ikke akkurat Jesus gleder seg over at vi i den rike delen av velter oss i luksus for å minnes ham.

 • Knut Rasmussen

  «Hellig horehus
  For Johannes 12. var ikke den eneste paven som var litt for glad i damer. På første halvdel av 900-tallet var tingene helt ute av kontroll. Pave Sergius 3. hadde en elskerinne som ble mor til to paver – og bestemor til én.
  Kirkeminister Trond Giske (Ap) vil jobbe hardt for å utnevne minst én kvinne når han om kort tid skal finne etterfølgerne til biskopene i Hamar og Sør-Hålogaland.
  Kirkens egne organer har ikke selv prioritert en kvinne på topp i de to bispedømmene. Men fordi Hamar-bisp Rosemarie Köhn er én av dem som snart skal slutte, vil kirkeministeren trolig overstyre kirken, melder NRK.
  – Det vil nesten være utenkelig å komme ut av en prosess med to bispeutnevnelser og en svekket kjønnsbalanse. Vi har tre kvinner i bispekollegiet i dag, og det vil vi gjøre alt vi kan for å opprettholde, sier Giske til NRK»
  For disse passer en politisk eller ideologisk Kristus bedre.
  Ja så sant.
  Kirken har vært styrt av onde krefter i lang tid.
  Det begynte med Stålsett som ble utnevnt til biskop til store protester fra den daværende kirkeminister Jon Lilletun fra Krf.

  Det som svarer til pave her i landet er kirkeministeren og det har vært flere gudløse marxsister som har vært med på å utnevne biskoper.
  Ja det er en skam.
  Ikke rart at vi er på ville veier.