Oslo 20160101. Nyttårsraketter og fyrverkeri over Oslo Havn og Aker Brygge sett fra toppen av Oslo Rådhus ved midnatt nyttårsaften. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
annonse

Spesielt menn og de over 30 er innblandet i fyrverkeriuhell, ifølge DSB. De ber folk være forsiktige når fyrverkeriet skal skytes opp nyttårsaften.

– Et lite øyeblikks ubetenksomhet kan få store konsekvenser, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Tall fra DSB viser at det særlig er menn som skades ved bruk av fyrverkeri. Nyttårsfeiringen i 2016 førte til 65 registrerte uhell med fyrverkeri. Totalt ble 52 personer skadd i disse uhellene, ifølge DSB. 62 prosent av disse var menn, mens 15 prosent var kvinner. I 23 prosent av tilfellene var ikke kjønn oppgitt.

annonse

Hender og hode er spesielt utsatt. 28 av de skadde i 2016 hadde skader på fingre eller hender, mens 14 personer hadde skader på hode eller ansikt. Daae oppfordrer til bruk av beskyttelsesbriller.

– Både den som skal avfyre fyrverkeriet, og de som ser på, bør bruke beskyttelsesbriller, sier hun.

Færre skader

Flest uhell ble rapportert i Hordaland (14), Oslo (11) og Akershus (9). I tillegg til personskadene ble det registrert 27 materielle skader. Åtte av disse var branner og fem var branntilløp. Også Norsk brannvernforening ber folk ta sine forholdsregler under feiringen.

annonse

Administrerende direktør Rolf Søtorp mener at en del av personskadene knyttet til fyrverkeri har sammenheng med høyt alkoholinntak.

– Med inntak av alkohol reduseres vurderingsevnen, og reaksjonstiden øker. Derfor er vårt råd at en edru person tar seg av oppskytingen, sier Søtorp.

Til tross for økningen i uhell fra 2015 til 2016 har det de siste årene vært en nedgang totalt sett. I 2008 ble det innført forbud mot kjøp og bruk av såkalte pinneraketter.

– Dette har ført til at de innrapporterte skadetallene, personskader og materielle skader, ligger på et lavere nivå nå enn før innføringen av forbudet, skriver DSB i rapporten.

De eldre er verst

Det er dessuten ikke de yngste som er involvert i flest ulykker. Av de skadde i 2016 var 16 personer over 30 år. Til sammenligning var sju personer under 18 og ni personer mellom 18 og 29 år. For 20 av de skadde var alderen ikke oppgitt.

De siste åtte årene har andelen skadde i aldersgruppen under 18 år og 18 til 29 år hatt en nedgang, mens andelen skadde over 30 år derimot øker. Daae minner om at selv små uhell kan føre til store livsvarige skader.

– Det er viktig å huske på at fyrverkeri er eksplosiver. Det skal man håndtere med respekt, sier Daae.

(©NTB)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse