STOCKHOLM 20051222 Det svenske Migrationsverkets lokaler i Solna. Mandag ble det avslørt at personalet ved avdelingen i Solna feiret med champagne da en russisk familie, som har et svært sykt barn, ble utvist fra Sverige. Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX
annonse
annonse

Ifølge Migrationsverkets egen statistikk ble det det bevilget hele 135.459 oppholdstillatelser i 2017, altså fikk flere opphold i Sverige enn det bor folk i Stavanger kommune. Bare ett år tidligere har antall innvilgende oppholdstillatelser vært større og det var i 2015, da 150.535 fikk innvilget opphold i vårt naboland mot øst.

Asylinnvandrere og deres familier utgjør til sammen 62 prosent av de innvilgede oppholdstillatelsene.

Dessuten deregulerte den forrige regjeringen arbeidskraftsinnvandringen. Lovverket gjør ingen forskjell på lav- og høykvalifisert arbeidskraft, innebærer ingen form for testing og muliggjør sammenblanding av asyl- og arbeidsinnvandring. Sveriges politikk på området skiller seg drastisk fra andre sammenlignbare land.

annonse

Det er fremst innvandring av lavkvalifisert arbeidskraft som har økt siden lovverket ble endret.

Men økningen i oppholdstillatelser gir ingen gevinst, heller ikke på sikt, dersom ikke Sverige får fart på integreringen av migranter fra kulturer som skiller seg svært fra den svenske. Den kulturelle avstanden mellom befolkning og tilflyttere er stor, mener to svenske nasjonaløkonomer, i et intervju i den finske avisen Yle i april 2017.

Umoralsk å oppfordre til innvandring

De svenske nasjonaløkonomene, Assar Lindbeck og Mats Persson vekket stor oppstandelse i Sverige med et innlegg i DN Debatt, der de ga uttrykk for at det er umoralsk av Sverige å oppmuntre til innvandring, ettersom Sverige har mislykkes i å skaffe innvandrere jobbmuligheter. De påpekte at det er merkelig at Sverige har tatt imot flere innvandrere enn andre vestlige land, siden Sverige har håndtert integreringen mye dårligere enn de fleste andre land i verden.

Mats Persson utdypet også dette i et intervju med Sveriges radio.

– Om man sammenligner med andre land, så har de aller fleste lykkes bedre med integrering av sine innvandrere enn hva vi har i Sverige. Det umoralske ligger i at vi slår oss på brystet og sier at vi tar imot så mange flyktninger, vi tar imot flest flyktninger av alle vestlige land i forhold til folkemengden. Men etterpå kan vi ikke ta oss av dem, vi er elendige på å ordne med jobb og bolig til dem, sa Persson.

Innvandrere har i gjennomsnitt dårligere utdanning og kontaktnett på arbeidsmarkedet enn innfødte svensker. Dessuten har den kulturelle avstanden mellom innfødte og nye innvandrergrupper økt, skriver Lindbeck og Persson.

Problemer kan øke med tiden

Ifølge en undersøkelse om demografi i Europa gjennomført av forskningsinstituttet PEW stiller også Sverige i særklasse når det gjelder innvandring av muslimer. PEW har regnet på tre forskjellige scenarioer for utviklingen i Europa når det gjelder muslimsk innvandring og fødselstall.

annonse

Et gjennomsnitt av alle EU-land viser samme trend, at andelen muslimske innvandrere vil øke, men trenden er størst i Sverige. Med fullstendig stopp i innvandringen vil den muslimske befolkningen øke til 11 prosent, og med det høyeste alternativet vil 30,6 prosent av befolkningen i Sverige være muslimer om 30 år.  I dag er 8,9 prosent av befolkningen i Sverige muslimer, bare Frankrike og Bulgaria har en høyere andel i forhold til befolkningsantallet, ifølge PEW.

Skjev kjønnsfordeling i befolkningen

En stor andel av de som kommer er menn,og det bidrar til at det blir en oppsiktsvekkende skjev kjønnsfordeling i befolkningen, spesielt i aldersspennet 15-19 år, skrev Göteborgsposten i januar, 2016. Den skjeve kjønnsfordelingen har akselerert kraftig i løpet av de siste par årene med mottagelsen av alle de «ensamkommande» barn og ungdommer som har kommet til Sverige med migrantkrisen. Professor Valerie M. Hudson viser til sin forskning som sier at det finnes flere negative konsekvenser for samfunnet når ubalansen i kjønnsfordelingen øker, og hun råder sterkt til dette er et problem som må diskuteres på alvor. Under den spesielt store migrasjonen til Sverige i 2015 var hele 71 prosent av migrantene menn.

Sveriges Radio skrev i 2016 at Sverige hadde “stengt grensen”. Det kom imidlertid hele 26.000 asylsøkere til Sverige i 2017. Dette antallet ligger tett opp til det Sverige årlig har tatt imot under store deler av 2010-tallet. Landet er fortsatt et av de landene i EU som tar imot flest migranter.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon