OSLO 20171110. Pressekonferanse med SSB-sjef Christine Meyer som sier at hun ikke har levert noen oppsigelse og at hun heller ikke har fått varsel om oppsigelse. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
annonse

Krangelen mellom Siv Jensen og den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer rulles onsdag opp i Stortinget. Det blir påstand mot påstand, sier Dag Terje Andersen.

Konflikten med finansminister Siv Jensen (Frp) om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) endte med at Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør.

Den åpne høringen om konflikten i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité starter klokka 12.30 med at leder i kontrollkomiteen og saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) innleder. Både Jensen og Meyer får god tid til å legge fram sine motstridende syn.

annonse

I sin omorganisering av SSB ønsket Meyer blant annet å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Det fikk tidlig LO og NHO til å rykke ut med en skarp advarsel om at grepet kunne true SSBs leveranser av grunnlagsmateriale til partene i arbeidslivet og dypest sett den norske modellen.

Motstridende

Kontrollkomiteens leder og saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) står igjen med følgende kjernespørsmål etter brevutvekslingen mellom komiteen og Siv Jensen i fjor høst:

annonse

* Hadde Meyer grunnlag for å føle støtte til en omstillingsprosess mange oppfattet som ganske dramatisk?

* Eller er det slik, som man kan få inntrykk av fra Siv Jensen, at det har vært skepsis til prosessen hele veien?

– Jeg ser fram til at jeg får forklart meg, sier Meyer til NTB i forkant av høringen.

Hun viser til at saken for henne handler om å sikre SSBs fremtidige uavhengighet, om å gjøre det lettere for ledere i staten å omstille, og om behovet for å ha en arbeidsgiverpolitikk som «ivaretar ledere i staten på en skikkelig måte».

Jensen på sin side har fastholdt at departementet har fulgt omorganiseringsprosessen grundig opp, og at hun gjentatte ganger uttrykte sterk bekymring for den.

Viktig rolle

Andersen mener saken dypest sett handler om SSBs troverdighet som et uavhengig og sterkt faglig organ.

– SSB har en rolle i den norske samfunnsmodellen ved at byrået leverer premisser som ikke i noen særlig grad har vært omstridt for politikkutformingen, sier han.

Andersen viser til at SSBs tall står helt sentralt i alt fra budsjettarbeid til lønnsoppgjør.

annonse

NTB–Nils Myklebost
(©NTB)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse