#Metoo – narsissismens triumf?

Trond Giske. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Enten er verden blitt fullstendig gal, eller så er det faktisk starten på en kraftig kulturforandring/-forbedring vi nå er vitne til.

I Norge har nå den politiske, kollektive medie-narsissismen i ukene før og etter jul nådd høyder som vel ingen tidligere trodde var mulig. Giske er blitt fellesnevneren.  Alle snakker om «Giskesaken», #Metoo-kampanjen, AP-krisen, og tar stilling for eller mot enten Giske, Støre, Hadia, varslerne, APs partikultur osv. Noen medier går i «dybden», finner «pikante» detaljer, og andre summerer og lager «Den Store» oversikten. Atter andre greier å «spore opp» noe av varslernes historier. De som bare disse har «eierskap» til.

Men hva er det Giske egentlig har gjort? Og hvorfor «eier» ikke han sin historie? Åja, jo –varslerne er jo den svake parten i denne historien, og det er jo en kjent sak at når offeret bare blir stort nok, eller ofrene mange nok, så tipper denne balansen over til en fordel for offeret. Noen burde finne ut at man også bør veie «tyngden» i ofrenes utsagn. Det kan vi jo ikke når ofrene «eier» sine historier. For eiendomsretten er jo hellig. Uansett, noen har lekket såpass mye av disse ofrenes historier at det helt klart må være for småplukk å regne. Fordi at parallelt med dette spetakkelet går verden fortsatt sin skjeve gang; med daglige brutale voldtekter av tusenvis av andre kvinner (og barn). Virkelige voldtekter, bestialske voldtekter! Som ingen skriver om. Nesten ingen i hvert fall.

Hvorfor ikke?

La oss se litt på en mulig vinkling som nesten ingen andre ser på:

Menneskeheten er å ligne med en evolvert ball av natur, bare holdt sammen med et tynt skall av kultur. Her i Vesten, i vår kultur, har vi vokst opp i, og med, det som kan kalles Hollywood-kulturen. En ekstrem konkurransekultur, med massiv påvirkning fra USA, gjennom årtier med film-, TV-, pop-, kjendis- og pornokultur; med de sosiale medier som siste tilskudd til denne utviklingen. Grovt sagt en kulturpropaganda kjennetegnet ved en pervertering av macho-menn (superhelter) og femi-kvinner (Barbie).

I denne kulturen kjemper alle om oppmerksomhet. Det er selve kriteriet for å lykkes. Det gjelder for alle som vil bli størst, best, flinkest, vakrest, mektigst osv. For å klare seg i denne konkurransen er det viktig å elske seg selv. Bli narsissist, selv om det ikke faller seg helt naturlig fra før. Nokså klart har mannen, i denne kulturen, spilt på sine fortrinn – og kvinnen på sine. Det vil si, det som alle vet; mannen breser med sin maskulinitet (+ makt og penger), og kvinnen vifter/stråler med sin femininitet (kjønn).

Men i alle disse kulturmediene vokser det nå frem et primalhyl om Uønsket Seksuell Oppmerksomhet: USO. Eller: Unwanted Sexual Attention: USA, altså!

Hva betyr det – egentlig?

I en narsissistkultur, hvor alle vil ha oppmerksomhet, søker alle å få det, men på sine egne narsissistiske premisser. Mannen på sine og kvinnen på sine. Noen ganger blir det altså for mye. Spesielt for feminine enkeltindivider. Selv om samfunnet for øvrig flommer over av seksuelle signaler, kan kvinner få mer enn nok av tenkemåter som styrer over i uønskede handlemåter. Men da blir det slik at når utviklingen går for langt, blir for ekstrem eller pervertert – da er det noe som brister og går i stykker. Som når en demning ryker.

Hva blir igjen da – når demningen har rast og kulturen «gått i stykker»?

Jo, selvfølgelig blir det krise – men også nye muligheter. Både revolusjonære og evolusjonære. For det gir enkeltindivider og samfunnet som sådan en gyllen anledning til å innrømme feil. Å si unnskyld (slik som Giske gjorde) er faktisk en god start. Ikke bare for USO, men for hele den tenkemåten i kulturen som fører til alle disse episodene. Både de små, og de samfunnsødeleggende store.

Kan alt det som #metoo nå slår i stykker gjenoppbygges? Skal mannens dominans fortsette? Nei, det kan den ikke. Det kan vi bare om vi fortsatt vil være steindumme i hodene våre. Både det som har hjerne og det som vil gjerne. Mannen har forlengst abdisert som den dominante person i vår tids samfunnsutvikling. Det skjedde da kvinnen ble gjort til likeverdig person med demokratisk stemmerett, både som mannens samlivspartner, og i samfunnets institusjoner for øvrig. Faktisk i strid med det som har vært en naturlig evolusjon siden arten menneske ble til. Og den kan vel ikke gjøres om …?

Vel … Jo, kanskje. Det kan den om vi velger å bli oppslukt av den islamske kultur og idéverden!

Så kan det diskuteres om det er et skritt frem eller to tilbake. For i islamsk kultur er det fremdeles slik at mannen er mer verdt enn kvinnen. Og at kvinnens kvaliteter som kvinne må skjules for alle andre enn mannen som eier henne (hijab, burka, nikab). Det sier noe om kraften i kvinnens seksualitet, og at Islam derfor satser på total dominans for å holde kvinnen nede. Men sier ikke det også noe om kvinnens styrke som fristerinne, og det ansvaret hun har for å unngå USO?

Hvordan går vi videre etter #Metoo, og Giske-saken i Norge? Det er bare to ord som kan beskrive den beste muligheten: Gjensidighet og respekt!

Men før de ordene kommer ordet «aksept». Det vil si; vi må akseptere at situasjonen (om menneskets natur og kultur) er slik den er. Deretter må alle anerkjenne hverandre for at vi alle er slik vi er: Ulike! Det er det som driver både evolusjonen og revolusjonene. Vi er ikke like. Vi er forskjellige. I sinn og skinn. Det ekstreme likhetsidealet i vår kultur har ført oss på villspor. Det er ødeleggende for det naturlige og skaper dermed kulturrevolusjoner. Likeverd er et mye bedre begrep. Også politisk. Mann og kvinne må akseptere hverandre som likeverdige, selv om vi er ulike på så mange måter.

Er det en utopi? Å se for oss en likeverdskultur i stedet for en likhetskultur?

Når AP likevel valgte å felle Giske (evt. at han falt for eget grep), skal det noe til å ikke se på dette partiet som en ren arena for individenes maktspill. Men det er ikke det et politisk parti skal være!  Et politisk parti skal være en organisasjon som jobber sammen for noe som er mer og større enn partiet; som f.eks. nasjonen og folket. Det som tillitsfullt har gitt kvinner og menn makt til å utvikle Norge gjennom partiets politikk. Politikerne skal være folkets tjenere. Når i utgangspunktet idealistiske og velmenende kvinner og menn blir karrierepolitikere, kan det se ut som om tjenerperspektivet tones ned, og at de ender opp som narsissistiske elitister som prioriterer seg selv (og evt. sine lyster) foran folkets ve og vel.

Skal Jonas Gahr Støre ha en sjanse til å redde sitt parti (nå snakkes det riktignok også om samme ukultur i andre partier), for å gi partiet en ny mulighet til å bygge nasjonen, er det her han må starte: Aksept, anerkjennelse, respekt – som deretter fører til tillit. Det begrepet som alt politisk arbeid dreier seg om, og som paradoksalt nok aldri oppnås uten at det henger sammen med åpenhet. Giskes fall, og mange andres fall, skyldes alt for ofte at det blir lagt lokk på hendelser, situasjoner, kulturer som ikke tåler dagens lys. Åpenhet er rett og slett like viktig som tillit, og helt uunnværlig i samarbeidskulturer.

Den som virkelig vil ha et balansert, fredelig og bærekraftig samfunn må velge dette alternativet – konsekvent. Det er ganske enkelt samarbeidets prinsipp:

Samarbeid skaper innlevelse. Innlevelse skaper forståelse. Forståelse skaper ansvarlighet. Ansvarlighet skaper respekt. Respekt skaper tillit. Og tillit kan skape kjærlighet; for eksempel til partiet, folket, nasjonen eller livet selv? Om vi bare kan finne visdom nok til å gjennomføre det.

 


Publisert: jan 11, 2018 @ 3:31 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Olav Wilhelmsen

Latest posts by Olav Wilhelmsen (see all)

 • Magnar Husby

  Svært god artikkel! Metoo-fenomenet har selvsagt mange sider, og det er jo flott om det kunne føre til at menn ikke bruker sine maktposisjoner til å skaffe seg sex. Men det en ser av holdninger blant mange av de kvinnene (og menn) som fører an i denne kampanjen, er skremmende: De mener det er fullt tillatt å straffe menn uten at sakene er prøvd. Og de påvirker de unge jentene i fullstendig gal retning. Flere kvinnelige ungdomspolitikere har nå offentlig erklært at varslerne, fordi de er yngre eller underordnet de mannlige kollegaene sine, ikke har noe ansvar for om det her skal ha forekommet noe de kaller «seksuell trakassering». Dette er det motsatte av det skolen er blitt pålagt å lære elevene i flere tiår i arbeidet mot mobbing. Og mobbingen i skolen har også ofte seksuelle sider/sider som har med kjønn å gjøre. Skolen har blitt pålagt alle å lære at alle har et ansvar. Alle har et ansvar for å si nei når deres egne etiske grenser blir krenket, og for å si stopp til seg selv når de er i ferd med å trå over disse grensene. Og det har vært en vellykket strategi i skolen! Klassemiljøet i mange klasser hatt blitt klart forbedret, særlig når ungdommen også har lært å ta ansvar for medungdom ut fra de samme prinsippene. Men dette gir de toneangivenede Metoo-kvinnene og deres journalister fullstendig blaffen i. Kvinnene har ingen skyld roper de ut i offentligheten! Og får brei tilsutning blant de ledende politikerne. Skal vi begynne å lære guttene i ungdomsalderen at de heller ikke har noe skyld eller ansvar viss de involverer seg seksuelt med pågående og dominerende jenter?

 • Gerhard Isaksen

  #metoo-kampanjen var viktig da den kom, men den har dessverre blitt ødelagt av altfor mange «Jeg vil også være med, når jeg tenker nøye etter så var den mann som blunket til meg i 1964 og det likte jeg ikke».
  Det var jo en tilsvarende kampanje i Sverige, «Handen upp alla som blivit sexuellt trakasserad av vita män». Denne kom «helt tilfeldig» rett etter masseovergrepene i Køln som ble begått av berikere.
  Følgende kunne en lese i forbindelse med denne kampanjen:
  Journalisten Sofie Dahlstedt i avisen Sydsvenskan påstår først at hun har blitt seksuelt trakassert både samme dagen, siste uken og siste måneden av hvite menn. M.a.o. så påstår hun at hun veldig ofte blir seksuelt trakassert av hvite menn:

  Kilde: http://nyheteridag.se/wp-content/uploads/2016/01/dahlstedt.jpg

  Etter som dagen skrider frem så kommer det frem en «forklaring» på at det hun sa kanskje ikke stemmer helt:
  Uppdatering:
  Sofie Dahlstedt har efter publiceringen av denna artikel hört av sig via mejl där hon skriver att hon med trakasserier från vita män menar att hon ibland får otrevliga mejl i sin egenskap av krönikör. Såhär skriver hon:
  “När jag skriver att jag utsätts för trakasserier av vita män så sent som idag syftar jag på otrevliga och hotfulla mejl jag får i egenskap av krönikör (av alla möjliga olika män – jag bildgooglar inte deras hudfärg men de brukar mest vara herrar som heter t ex Ulf och Bengt).”
  Her blir tydeligvis alt av sjikane, ubehagelige e-poster, e-poster som muligens inneholder relevant kritikk av en artikkel osv. tatt til inntekt for «Jag har blivit sexuellt trakasserad av en vit man». Hun har tydeligvis heller ikke intelligens nok til å forstå at e-poster som er signert med Ulf/Bengt osv. ikke nødvendigvis er sendt fra personer som heter Ulf/Bengt osv.

  Kilde: https://nyheteridag.se/efter-sexattackerna-i-koln-upprop-bland-svenska-journalister-markerar-mot-vita-man/

  Når en tenker på hvilket enormt hat svenske feminister har mot hvite menn så er det merkelig at ikke flere av de overgrepene de påstår har blitt utsatt for ikke har blitt anmeldt til Polisen. En skulle jo tro at de tok rennafart til nærmeste politistasjon så fort noe slikt skjedde.
  Glem ikke Åsa Romson (Mp) sin famøse uttalelse: «Vi är inte vita, medelålders hetrosexuella män, vi är människor». I følge det svenske «Miljöpartiet» så er altså ikke hvite, middelaldrende heteroseksuelle menn å betrakte som mennesker.

 • ARVEVOLDEN

  «Intet er mere som skrift i sand enn løfter om kjærlighet.»
  Rudolf Nilsen-Revolusjonens Røst.

  Alle varslere og syndere har ikke vært på jakt etter Kjærlighet.Sex er langt mer grunnleggende og uutryddelig.
  Mee Too handler om ny-purtanisme.Typisk kommet flytende fra Hollywood.
  Og-typisk nok det også-motsvaret kommer fra Frankrike.
  100 kjente franske kjendis-damer,menn kunne jo bare ha våget-skriver i åpent brev om hva det handler om.Brevet diskuteres åpent i dansk og tysk presse.
  «Den seksuelle frihet forutsetter retten til å legge ann på hverandre.»
  Skal man ha rett til å si nei til uønsket seksuelle oppmerksomhet,må man finne seg i å bli oppvaktet-først.
  Forsøkene på diskreditering av » tidligere aksepterte metoder» er tull.
  Pardannelsene som er helt grunnleggende i den demografiske utvikling forutsetter prøving og feiling.
  De falske toner og metoder tilhører den glamour-pregede streber -kultur.En middelklassebevegelse i solnedgangstider.Da dukker det opp seksuell -og annen moralisme.
  Historiene skal gjennfortelles-om den onde heks og den bolde ridder.

  Alt mens samfunnets resurser skal omfordeles.Det er -igjen-de verdig trengende ,og bare de som skal nyte velferd,i dypeste takknemlighet.
  De som skal betale er synderne-de onde,denne gang utpekt som hvite middelaldrende menn.
  Alle vet at dette er vås.Det er akkurat de hvite o.s.v. som blir førstevalg for kvinner som søker forsørger og/eller livsledsager. Det er jo fordi det er ,og forblir, slik -at det er skrevet eventyr om den fattige pike og den gode prins.Og uendelige oder til Kjærligheten.

  Dette motefenomen går over.Ingen kan, eller vil ,betale for det-hverken i penger eller påtatt kyskhet.

  • oliver

   he…he, hvis MeToo skulle begynne å koste penger av èn eller annen grunn (f.eks. an mass fellende dommer om ærekrenkelser), hvem skulle event. punge ut?
   Hvite, heterofile, rike og mektige menn over 50?
   Certainly…

  • CMS

   Jeg vet ikke hva som er verst jeg; av å være hvit mann idag, eller en kvinne som ikke stoppet utviklingen ved 12 års alder… Dere mannfolk har da i det minste hverandre…

  • ragnhild

   Bravo :). Jeg lette etter et sted å lirke inn artikkelen fra globalresearch.ca om disse 100 franske kvinnene. Har du lenken til dansk sted det omtales? Jeg prøver berlinske.

   Avsnitt nr. 7 er som å lese om Giske. Et annet har jeg visst kopiert:

   “I am so, so grateful to Catherine Deneuve and the other wonderful French actresses, writers, doctors and I’m sure women and men of many professions who signed this letter. We are letting the media be the dictator of the Western world. Some of these accusations seem almost hellbent on creating a chasm between men and women; as though they want women to ‘fear’ men. This is extremely demeaning to women.”

   Så godt du får det fram, dette som nå farer over land etter land. Jeg er overbevist om at det handler om nok en distraksjon, mye av det, og er slik nok en soleklar konspirasjon mot folket.. Noen vil at vi fortsatt skal sove og ikke få kunnskap fortsatt, men den tvinger seg fram , og med det sannheten bak avlednings-/taushet-tyranniet. Å ja, mye dokumentasjon om vanvittige planer har vært mulig å få tak i spesielt etter at nettet ble alment tilgjengelig. Bøker er blitt forfattet i tillegg.

 • Ja, er nå dette sitatet fra artikkelen egentlig slik det bør være? Sitat: «Å si unnskyld (slik som Giske gjorde) er faktisk en god start.» Nødvendigvis ikke. I en offeret er dronning og krenkekultur kanskje, men der stopper det. For det er jo hva vi sier vi ikke vil ha.

 • Tor Anders Engen

  Alle som har sett litt på hvem som styrer denne kampanjen ser at det er en gruppe som dukker konstant opp. Venstreradikale feminister og globalister.

  At disse ikke bryr seg om virkelige og alvorlige hendelser er innlysende. At disse nekter å kritisere multikulturens herjinger mot kvinner, men ofte hyler om bagatell saker blir blåst opp.

  Så her er det to mål, angripe hvite menn og dekke over den galskapen som heter multikulturelle .

  • johann54

   hva er en globalist ?

   • Karl Bedding

    Det dekker vel omtrent det samme som tidligere gikk under betegnelsen «kommunist» – altså de fleste som ikke deler ytre høyre sitt verdensbilde. De (globalistene) anklages gjerne for å stå i ledtog med hverandre gjennom hemmelige organisasjoner som går på tvers av politiske og religiøse retninger.
    Hovedmålet deres skal visstnok være å skaffe seg makt ved å destabilisere vesten og å underminere såkalte vestlige verdier.

    Andre, med et kanskje litt mer nyansert og nøkternt verdensbilde vil kanskje si at mennesket pr. definisjon er «globalistisk» – dvs. de fleste samfunn har til enhver tid i historiens løp søkt å utvide sin geografiske horisont, og sin geopolitiske innflytelse.

    • Иван Грозный

     Globalistene går inn for at kapitalister skal kunne operere fritt uten hensyn til nasjonale grenser og særlige nasjonale regler. I så måte skiller globalismen seg klart fra kommunismen.

    • soriella

     Du ser visst helt bort fra klasseperspektivet? Hint: Dagens globalisering er drevet av den kapital som søker globalt hegemoni. Proletarisk internasjonalisme (som hos kommunister) er det ikke tale om – heller ikke hos de sosialdemokratiske partier (inklusive AP) som har fjernet seg ytterligere fra sine sosialistiske røtter ved å forlate 2. Internasjonalen og inngå i den Progressive Alliansen, en slags «globalismens venstrefløy» som har akseptert markedsliberalismen uten selv å representere de største haiene i havet. Dette er et stort tema, her får det holde med henvisning til kommentarfeltet under denne saken (feltet ble stengt før jeg rakk noen avsluttende bemerkninger, men i denne sammenheng gjør det ikke noe):
     https://www.document.no/2017/11/09/hva-med-sarbarhetskriterier-for-det-norske-folk/

     • thormothr

      Frøken Soriella! Jeg liker godt dine innlegg, og føler at vi er usedvanlig på bølgelengde. Jeg leste diskusjonen som du henviser til hos Document, og vil gjerne gi en generell respons til deg. Men dette er kanskje ikke rett sted (under en artikkel jeg ble ør i hodet av å lese).

      Vennligst send en e-post til thormothr a protonmail dot com, om du innvilger mitt ønske.

     • soriella

      Et høvisk framsatt ønske er en ære for begge parter, så takk for det! Å bli lest med forståelse eller velvilje i kommentarfelt er ingen selvfølge; min erfaring er at kombinasjonen er enda sjeldnere. Siden jeg er en «dame med dataproblemer» og stadig utsettes for «haiangrep» via cyberspace, vil det nok gå både vinter og vår før jeg eventuelt kan innvilge ditt ønske. Det arbeides med saken…

     • thormothr

      Vel, som alternativ prøvde jeg å sende en lengre respons her i kommentarfeltet, men Resett fjernet min kommentar siden jeg beskrev Marxisme som en jødisk-intellektuell ideologi, og siden jeg kommenterte den jødiske representasjonen hos bolsjevikene, samt i den vestlige storkapital – huff da! Her satses det visst på å være en politisk korrekt plattform for sionist-høyre. Ironisk.

      Så ja, da får vi se til sommeren…eller kanskje du likevel vil gjøre den kraftanstrengelse å allerede nå få sendt en e-post til thormothr a protonmail com (en kryptert plattform jeg kan anbefale).

    • Furusk

     Hmm geografi – og fri flyt av mennesker over alle landegrenser har vel mye med globalismen å gjøre pr definisjon. Sannheten er vel den at det er ingen leder her bare et «sug» etter mat og et bedre liv som er drivkraften her. Det er verken religion eller kapitalister som står bak denne globaliseringen men det enkelte menneskets behov for mat og et bedre liv som er bakgrunnen menneskestrømmen.

     • Tor Anders Engen

      De bør lese deg opp. Denne er en god start «Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion «

     • Furusk

      ok

   • En globalist er en som ønsker en verdensregjering. Vanskeligere er det ikke.

    Det ligger ingen konspirasjoner i hverken globalisme eller advarslene mot det, og det er ytterst få som tror at dette er noe som blir drevet i hemmelighet, slik enkelte ser ut til å tro.

    Dette har det blitt snakket åpent og høyt om i mange år, blant annet av Kristin Halvorsen, Raymond Johansen, FN, Socialists International og flere.

    Det har blitt gjennomført åpenlyst i mange år via EU, handelsavtaler, klimatrusler, rammeverk, innvandring og generelt mer og mer sentralisering.

    • Magnar Husby

     Globalistbegrepet er ikke entydig, slik du påstår. Kina ønsker for tiden utvikling av globalisert handel, men jeg tror nok ikke landet er for noen verdensregjering. Vesten er også for globalisert handel, men bare en handel som de selv kan styre (gjennom USAs og diverse felles institusjoner – IMF, Verdensbanken, dollaren m.m.). I USA har en neokonservativ globalisme – styrt av moderate republikanere og deres bakmenn – smeltet sammen med neoliberalismen – styrt av høyreorienterte demokrater og deres bakmenn. Og bakmennene er oligarkene som styrer økonomien. For dem er ikke USA stort nok. De vil ha hele verden som sin spillearena, og har derfor sviktet småforetakene og middelklassen i USA, samtidig som Demokratene har sviktet arbeiderklassen og de fattige. Trump etablerte seg i opposisjon til det systemet de skapte. Det gjorde Obama også, fra den andre siden. Men Obama ble raskt satt på plass av de reelle maktahverne, og det ser det ut til at Trump er i ferd med å bli også. Og denne flokken av globalister ønsker seg arbeidsmarkeder med minst mulig regulering. Derfor er de også for fri bevegelse av arbeidskraft, fri bevegelse av flyktninger, fri bevegelse av asylanter. EU med sine fire friheter er bare en avlegger av dette systemet, og har hele tiden vært under kontroll av USA. Men det finnes også en kulturradikl globalisme – og det er IKKE det samme som venstreradikalisme. Denne kulturradikalsimen har tilhengere både blant konservative og radikale.

   • Tor Anders Engen

    Det ligger i navnet. Det er f.eks. en som mener at land ikke skal finnes. At lover og regler i et land skal overkjøres av «internasjonale lover». At du ikke har rett på din egen identitet. osv.

    Vi ser at globalister har finansiert nazi-tyskland og kommunismen. Mens EU er en videreføring av IG Farben og Nazi-styret plan om en europeisk union.

    Det er avtaler om en EU, midt-østen og Nord-Afrikansk frihandel, på lik linje som EU kun solgte seg inn som. EU skulle kun være en frihandel. Men nå skal den ha en egen politistyrke og eget militær. Ikke uten grunn at EU er så ivrig å kaste inn disse folkene inn i Europa, slik at regionen blir mer og mer lik hverandre. Da er det lettere å styre det.

    Vi har jo kommunismen som fungerte på samme måte, at alt skulle blandes i en graut, fordi da var den mer kontrollerbar. Hvis en person uten identitet, hva har den å kjempe for?

    Men vi har også FN som ønsker å fremme en global verden, der vi har en regjering, en stat, en religion. Metoden er Agenda 21 og Agenda 2030, der man har til mål å regulere hele verden, slik at det er visse områder der «folket» ikke har lov å ferdes, men må oppholde seg i gitt soner.

    Man kan sammenligne hva som skjedde med Indonesia, der globalister delte opp landet i sine regioner av interesser.

    Vi kan utvide det mer og mer i detaljer, men i sum så ser vi at det er de samme støttespillere som er med på å veileder og /eller finansierer denne galskapen.

    Les John Perkins «Confessions of an Economic Hit Man» der han forklarer i detalj hvordan det globalistiske systemet fungerer.

  • Magnar Husby

   Er Hanne Skartveit en venstreradikal feminist? Er Hadia Tajik en vnstreradikal feminist? (Den siste er EU-tilhenger- og det er ingen venstreradikale!)

 • Sofus

  Et samfunn i fall innenfra, har aldri klart å løfte seg igjen.

  Dette har historien forsøkt å vise oss i tusener av år.

 • Erik Pedersen

  Det vi har lært de siste par-tre ukene er at Arbeiderpartiets fall ikke har noe med «metoo» å gjøre. Partiet fortsetter å falle mens pressen «avslører» stadig flere syndebukker i andre partier. Ap’s problem er intern strid og manglende politikk for dette århundre. Man løser ikke dagens utfordringer med å øke skattetrykket som allerede er for høyt og problematisk for konkurranseevnen…

 • Birgitta Sol Garvik

  Noen har sammenlignet #Metoo med kulturrevolusjonen i Kina
  https://snl.no/Kulturrevolusjonen
  Det kan kanskje være noe i det ,
  Veggavisene som ydmyket folk og de måtte ta selvkritikk…
  ‘Firerbanden’ ,kjenner vi sikkert igjen også.
  Kulturrevolusjonen i Kina endte ikke godt,og det tror jeg ikke #Metoo gjør heller !

 • Jolly Utenland

  Tipper Trump&Co satte igang #metoo for å si takk for sist til Demokratene og den venstrevridde kultur-eliten.

  Det viser seg at det er svært mange venstre-raddiser som også praktiserer Trumps «grab `em by the pussy» – filosofi.

 • Erik Pedersen

  Dette var jo et godt og reflektert innlegg av Wilhelmsen…
  Ellers er jeg personlig så nærsynt og selvopptatt at jeg kun ser «de nære ting». Jeg ser en bølge av mistenkeliggjøring, gapestokker, hvor normal rettssikkerhet er lagt til side og hvor den med størst rekkevidde i samfunnet vinner. Her blir det ubalanse, og prosesser som ikke er et velutviklet demokrati verdi.
  Slutt med dette tøvet folkens og begynn igjen å behandle hverandre som medmennesker og ikke som sedelighetsforbrytere…

 • Ivar Barlindhaug

  Det blir fra «noen» (hovedsakelig venstresiden) ropt høyt om at vi med dagens regjering har fått et kaldere samfunn de siste årene, noe jeg personlig er helt uenig i. Men #metoo kampanjen som ruller over den vestlige verden bidrar i alle fall ikke til at vi får et varmere samfunn, men et samfunn av mistenksomhet, baksnakkelse, anklager og rykter. Stopp med det der! Finn på noe annet, som f.eks. å bry seg om kvinner som virkelig blir undertrykt gjennom sosial kontroll, vold og tortur. Når ser jeg et fakkeltog gjennom Oslos gater som stiller opp for disse?

 • Tori Einarsdottir

  Jeg sier; kvinner må finne mot i seg. Reise seg. Ta igjen og ikke hyle når noen tafser på musa men vite hvordan håndtere det. Jeg tenker mye mer på de som blir voldtatte hver eneste dag av barn og kvinner! Brukt som sexslaver av andre folk særlig menn opptil 20 ganger i døgnet. Kanskje også et barn en kvinne delt på 20 menn. Det er tortur. #Stopptraficking #stopchildabuse. Men det får dure og gå som det vil i vår verden. Kan ikke fatte det.

 • CMS

  Det har vært på tide siden tredje bølge-feminismen startet….

 • CMS

  Det er ingen annen gruppe enn hvite, middelaldrende menn hvor dehumaniseringen er så komplett, uten å vekke annet enn et pip av protest her og der. Be afraid. Be very afraid….

 • CMS

  Ta jødetesten og kjenn uhyggen krype nedover ryggen….

 • Harald Engen

  Er det én ting som sjelden slår feil er det dette: Menn som er ekstremt opptatt av å kalle seg feminister og angriper andre menn, viser seg å være de største grisene og overgriperne av alle.

  Oppdaget det selv allerede tidlig i ungdommen. Spesielt blant ekstremt politisk opptatte unge menn som har en sosialistisk oppvåkning uten å forstå en tøddel av hva den sosialistiske bevegelsen egentlig sto for. Hører du en sosialist si: knus kapitalismen, vet du at han eller hun aldri har lest Marx eller Engels. Marx forgudet i virkeligheten kapitalismen og materialismen som borgerskapets seier over føydalismen.

  Gaad Saad kaller det disse unge mennene gjør: «the sneaky fucker» taktikken. Det er mer som mote, ikke kunnskapsbasert.

  Hadde en SVer i dag hatt en samtale med Bertrand Russell, Eric Arthur Blair (George Orwell) eller Christopher Hitchens hadde de løpt gråtende ut av møtet og hylt at de følte seg krenket av denne fæle mannen. Disse mennene var blant venstresidens viktigste tenkere i det 20 århundre, en merkelig tanke å ha i dag.

  Den vestlige sivilisasjonen blir bare mer og mer infantil.

 • Magnar Husby

  Dei ivrigaste Metoo-kvinnene trur eg drøymer om ei verd der dei sjølv kan kapre den mannen dei til einkvar tid vil ha, utan særleg medverknad frå mannen dei vel eller kastar frå seg. Akkurat som mektige menn har gjort fram til våre dagar. Det vil nok vere sunt å møtast på halvvegen og leggje bort det meste av narsissismen sin før ein vel den partnaren ein vil skape eit liv saman med.

 • Harald Engen

  I antikkens Athen benyttet de loddtrekning på alle vervene unntat de militære generalene, eller strategene. Hadde kanskje vært en idé?

  Plutselig står det en pansret BMW utenfor døra for å hente deg til folkeforsamlingen som ny representant for din bydel for de neste 4 årene.