På denne dag – Første TV-sending i Norge

Bilde fra fjernsynets første prøvesending. Kringkastingssjef Kaare Fostervoll midt i bildet holder åpningstalen. Foto: NTB / Scanpix

På denne dag i 1954, klokken 14.15, gjennomførte NRK den første TV-testen i Norge.

Eksperimentelle TV-sendinger var gjennomført allerede på 1920-tallet, og fjernsynet fikk sitt gjennombrudd da BBC startet regelmessige sendinger i 1936.

Men i Norge hadde man lenge mer enn nok med å skaffe radiodekning til et langstrakt land. Så Norge var i ferd med å komme i bakleksa da TV-prøvesendingene startet nesten 20 år senere.

Daværende kringkastingssjef Kaare Fostervoll (bildet) åpnet sendingen med disse ordene.

– Fjernsynet er det fineste tekniske instrument mennesket har skapt for overføring av synsinntrykk, tanker og stemninger og kan gi opplysning, orientering og verdifulle impulser til enkeltpersoner og til massene, hvor de enn er å finne.

Rundt 50 til 60 gjester var invitert til NRKs kantine for å overvære Fostervolls tale på et fjernsynsapparat.

Svært få andre fikk med seg den første sendingen, og i løpet av det første året etter prøvesendingen, ble det bare bare solgt 38 TV-apparater i Norge.

Først i 1960 startet ordinære norske TV-sendinger. TV-seeingen økte deretter jevnt, og på 1990-tallet overtok TV for papiravisen som den mest brukte mediekanalen. Frem til rundt 2010 så åtte av ti nordmenn på TV hver dag, men de senere årene har bruken falt til rundt to av tre, samtidig som skillet mellom TV og andre digitale kanaler er blitt utvisket.

(Teksten er med tillatelse hentet fra Corporate Communications nyhetsbrev fredag 12. januar)


Publisert: jan 12, 2018 @ 11:02 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Corporate Communications

Latest posts by Corporate Communications (see all)