VG: Regjeringsforhandlerne enige om å stramme til familieinnvandring

Partene i regjeringsforhandlinger på Jeløya skal ha kommet til en enighet om innvandringspolitikken, melder VG. Foto: Venstre / Mona Lindseth / NTB scanpix

Venstre, Frp og Høyre skal ha blitt enige om å stramme inn familiepolitikken mot å øke antall kvoteflyktninger, ifølge VG.

Fredag ettermiddag får VG bekreftet at Høyre, Venstre og Frp er nær enighet om innvandringspolitikken, som har vært den aller mest krevende enkeltsaken i regjeringsforhandlingene på Jeløy.

Det som overfor VG omtales som en balansert løsning, skal ha to hovedgrep:

* En betydelig innstramning av familieinnvandringen, og dermed gjennomslag for Frps hovedkrav.

* Samtidig skal Venstre ha fått gjennomslag for sitt krav om at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, som er en kontrollert henting av flyktninger i samarbeid med FNs høykommissær.

Venstre ønsket å ta imot 3.000 flere kvoteflyktninger i sitt budsjettopplegg høsten 2017. I budsjettforhandlingene med Frp og Høyre fikk Venstre og KrF gjennomslag for å øke den norske kvoten med 1000 personer til 2120 kvoteflyktninger i 2018.

Fremskrittspartiet har for sin del programfestet at familieinnvandring begrenses til ektefelle over 24 år og barn under 18 år, og at familieinnvandrere ikke skal ha rett til egen familieinnvandring senere.

VG er ikke kjent med hvor mange kvoteflyktninger eller hvilke innstramninger som partiene er i ferd med å bli enige om, men opplyser at kildene sier at de har funnet en balanse mellom disse interessene.

De tre borgerlige partienes organer satt fredag i beredskap for å kunne møte på kort varsel for å ta stilling til en eventuell ny regjeringsplattform, får NTB bekreftet. Søndag antydes som et sannsynlig tidspunkt.

(©NTB)

birgitte.iversen@ntb.no


Publisert: jan 12, 2018 @ 10:01 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • KriKra

  Stakkars Kong Harald. Nå får han 2 metoo-statsråder rundt sitt bord. Kanskje flere?

 • DrD .

  Siv Jensen bør gå av som leder av FrP. Å inngå noen som helst avtale med V er et svik mot velgerne.
  Godhetstyrannene i Venstre beviser gang på gang at de ikke skjønner sitt eget beste; og ihvertfall ikke landets beste.

  • Sven007

   Selvfølgelig trenger vi idealistene med klar prinsipiell tenking.
   Derimot bør vi gjøre det vi kan for at slike folk ikke kommer inn i de organer som skal fatte beslutninger.
   Siv Jensen har den nødvendige fleksibiliteten. Slik sikrer vi at Norge nå beveger seg i retning av en fornuftig innvandringspolitikk.
   For meg virker det ellers ganske fjernt å legge opp til at Venstre egentlig bør erstatte Fr.P i regjeringen.Slik jeg leser ditt innlegg så synes det å være den logiske konklusjonen?

 • Sofus

  FrP svelger hva som helst, bare de får bli ved makta. Ingen partier har vel gått hardere ut før de ble en del av et regjeringssamarbeid, og intet parti har vært mer usynlig etter de kom i regjering.

  Bomringer, kvoteflyktninger, økende byråkrati, mer skatt til lavtlønte etc etc… Og sistnevnte gruppe; trygdede, lavtlønte, syke, de er jaggu også selve kjernevelgerne. Like uforståelig hver gang det er valg. Nordmenn er selvkuet.

  FrP er et poseringsparti, ansvar vet de ikke hva er. Se bare hvordan de klarte å forgjelde og forringe Os kommune når de satt med makta der.

  • Durango Farer

   Ja, ja, de som kjenner til endringene som er gjort bare humrer til dette.

 • The HummerMeister

  #metoo

 • Petter Simonsen

  Bremsing av familiegjenforening er enormt viktig. Noen flere kvoteflyktninger er tolererbart, så lenge de siles ekstremt godt. Uansett bør disse utgiftene tas rett av uhjelpsbudsjettet.

 • Jens Hansen

  Det har vel liten betydning hva de vedtar når de ikke har flertall på tinget.

 • Trond Gjengstø

  Skal det fortsatt ikke være noen differensiering i regelverket? Etnisk norske som har tatt utenlandsk statsborgerskap i forbindelse med jobb eller ekteskap, og som ønsker å flytte hjem igjen etter opphør av jobb eller ekteskap, burde stille i en annen kategori enn folk som ikke har noen som helst tilknytning til riket. Man kunne også laget mer liberale regler for barn av norskfødte med lang botid (f.eks. minst 15 år), hvilket ville gjøre det mulig for utvandrete nordmenn å vende tilbake sammen med sine barn, uten at familiene splittes. Det er i alle fall min mening.

 • Jon H

  Et skritt i riktig retning, men vi har store utfordringer mht. å få ikke-vestlige asylanter og innvandrere til å innordne seg og tilpasse seg norske verdier og normer. Spesielt muslimer utgjør svært store utfordringer for det norske samfunnet og vårt norske verdifellesskap. Dette utgjør et alvorlig samfunnsproblem, som stadig øker, i takt med at andelen muslimer i befolkningen øker. Det er forskjell på ulike trosretninger og miiljøer, men de vil generelt ikke tilpasse seg og innordne seg vårt norske verdifelleskap. De vil heller leve i sitt eget alternative, parallelle verdifellesskap – som er svært forskjellig fra det norske: ummaen.

  Verdifellesskapet deres inkluderer tragisk nok systematisk kvinneundertrykking, kvinnediskriminering og slikt som æreskultur, æresrelatert vold, strenge sanksjoner mot selv små overtredelser av religiøse doktriner, streng sosial kontroll, tvangsekteskap, omskjæring (les: kjønnslemlesting) og mye mer – som alt sammen på et grunnleggende nivå er i konflikt med norske verdier og normer.

  Etter hvert som det blir stadig flere muslimer her i landet, så vil konfliktene øke. De vil ikke innordne seg vårt verdifellesskap, og de fleste av våre folkevalgte ønsker ikke å stille krav til dem om at de skal tilpasse seg. De snakker så fint om at ‘vi må få til god integrering’, men dette er 99% bare tomprat, uten substans. Våre folkevalgte har ikke en gang tatt seg bryet med å definere klart hva såkalt ‘integrering’ skal omfatte. Det fins knapt noen definerte mål eller kravstillinger om hva det skal innebære, eller hvordan vi kan måle om noe av dette ev. i det hele tatt er oppnådd.

  Hadde bedrifter vært styrt så dårlig som Norge på viktige områder – som dette området – med enorme ringvirkninger og fremtidige konsekvenser – så hadde alle vært enige om at det hadde vært uforsvarlig og uprofesjonell styring! Vi må stille høyere krav til våre folkevalgte. Eller helst få inn flere som viser ansvarlighet også på dette området. Vi har noen få, men de utgjør dessverre bare et forsvinnende lite mindretall. Dermed fortsetter det uansvarlige regimet i forhold til asylanter og innvandrere.

  I praksis gjøres omtrent null og niks i forhold til å stille krav til de som får lov til komme til landet vårt om at de skal tilpasse seg våre verdier og normer, og innordne seg vårt gode og trygge verdifelleskap. Et verdifellesskap som vi møysommelig har bygget opp over generasjoner, men som nå er sterkt truet.

  I stedet er det nøyaktig det motsatte som skjer; politisk korrekte godhetsposør-politikere og så og si alle redaktører og journalister i hovedstrømsmediene støtter opp under dette vanvittige konseptet med at vi skal satse på det såkalte ‘multikultur’-samfunnet.

  Multikultur-samfunnet – der alle verdier og normer visst er like gode (og de er visst generelt bedre bare de ikke er norske – for alt norsk er visst mindre verd og skal nedvurderes og snakkes ned, i anti-nasjonalismens navn?) er et eksperiment som vi ikke aner utfallet av, men som vi ser har ført til mange negative konsekvenser – og som i fremtiden vil føre til stadig økende konflikter og problemer i samfunnet vårt.

  Vårt gode verdifellesskap – selve limet som holder samfunnet sammen på en god måte – er i ferd med å oppløses og erstattes med et babelsk multikultur-kaos, noe som ingen er tjent med. Ikke nordmenn og heller ikke asylanter og innvandrere.

  Alt er relativt, det fins i stadig mindre grad noen klart definert og god kjerne av verdier som vi kan forholde oss til. Normoppløsning er den nye normen. Dette er ikke bærekraftig. Det vil føre til stadig med samfunnskaos og etter hvert anarki-tilstander.

  Se f.eks. til Sverige og det stadig økende kaoset der for bevis. I Norge føres en lignende politikk og dermed – hvis dette fortsetter – så er det åpenbart bare et tidsspørsmål før vi får ‘svenske tilstander’ i Norge også. Vi er allerede godt i gang – se f.eks. til Oslo øst. Våre politikere har ikke løsninger per i dag på hvordan de skal få orden på de stadig eskalerende problemene i Oslo øst, og får vi ikke dette under kontroll så vil slike problemer som vi ser i Oslo øst etter hvert spre seg til hele landet.

  Vi må få kontroll på situasjonen, og ikke hive stadig mer bensin på bålet.

  Før vi tar inn flere asylanter og flyktninger av noe slag må vi få en bred enighet i samfunnet om at vi skal beholde vårt gode norske verdifellesskap og våre verdier og normer og vi må klart definere hva som skal til for å oppnå dette målet.

  Det betyr bl.a. at vi må stille mye strengere krav til de som kommer hit til landet vårt skal innordne seg og tilpasse seg vårt verdifellesskap. De skal ikke etablere og videreutvikle sine egne parallelle verdifellesskap, som skal konkurrere med det norske. Dette fører til parallellsamfunn og segregering – det motsatte av integrering, som visstnok er målet.

  Igjen: I denne sammenhengen utgjør spesielt islam et stort problem, fordi hele denne ureformerte og politiserte ideologien/religionen bærer med seg en kjerne av holdninger, verdier og tenkemåter som ikke har forandret seg på 1400 år – og som derfor naturlig nok krasjer – på et grunnleggende nivå – med våre egne verdier og normer.

  Vi må også avklare at vi skal bli flinkere til å bruke hovedregelen innen flyktningeretten, som er repatriering. Når hjemlandet er trygt, skal de de som har fått asyl her i landet reise hjem igjen til hjemlandet sitt. Dette må de bli forklart fra dag 1 de kommer til landet vårt. Norsk statsborgerskap – og fulle rettigheter i trygdesystemet vårt – skal sitte svært, svært langt inne – og bare unntaksvis være noe som asylanter oppnår.

  Alt dette må avklares før vi tar inn tusenvis på tusenvis av flere ikke-vestlige asylanter hvert eneste år, der svært mange av dem ikke ønsker å innordne seg – pga. den politiserte ideologien / religionen islam som de insisterer på holde fast ved – og våre folkevalgtes naivitet og kunnskapsløshet rundt samme – og dermed utfordre vårt samfunn på grunnleggende verdier som vi ikke må gi slipp på.